Okullar Açılırken...
Hasan Azaklı
Yaşam - 05/02/2018Yeni Eğitim-Öğretim yılı başlarken öğrenciler açısından yeni bir heyecan, yeni bir başlangıç yeni bir hareketlilik kendini göstermektedir. Uzun bir tatil döneminin getirmiş olduğu ataletlilik, durağanlık yerini hızlı bir hareketliliğe, koşuşturmaya ve yarışa bırakacaktır.

Okul yöneticileri, okullarını gerek fiziki yapılanma yönünden, gerek eğitim işgörenlerinin yeni eğitim öğretim yılına üst düzeyde motivasyonunu sağlamak yönünden toparlayıcı, birleştirici, motive edici eğitimsel liderlik rolünü oynayıp göstermelidirler. Okul yöneticileri eğitim kurumlarını gereği gibi eğitim öğretime hazırlamalı, derslikler, kantin, laboratuar, işlikler, bilgi teknolojisi derslikleri, kütüphane, spor odası, çok amaçlı salon v. b her türlü birim ve mekanları en rantıbel şekilde eğitim hizmetine sunulmasının gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyonları yapılandırmalıdırlar. Eğitim sistemimizin önemli dişlilerinden biri olan öğretmenler, yeni öğretim yılına gerek değişen programlar açısından, gerek okutacakları sınıf, ders veya dersler açısından yeni gelişmeleri sıkı bir şekilde takip etmeli, gelişen ve değişen müfredatların detaylı analizleri yapılmalı, yeni öğretim yılına üst düzeyde bir bilgi donanımı temelinde aktif öğretim metodlarına odaklanarak, interaktif eğitim amaçlanarak girmelidirler. Yaşamın durağan olmadığı unutulmamalı, dünyamızda ve evrende sürekli değişmelerin olduğu gerçeğinden hareket edererek, eğitim işgörenleri kendilerini skolastik bir eğitim yaklaşımı çemberi içerisine hapsetmemelidirler.

Gerek okul yöneticileri gerekse öğretmenler ve diğer eğitim işgörenleri değişen değişen mevzuatları dikkatle takip etmeli, değişen mevzuatlardaki yeni düzenlemeler ile programlardaki değişimler eleştirel düşünce süzgecinden geçirilerek yorumlanmalı ve işe dönük olarak uygulaması yapılmalıdır. Eğitim süreci okul-çevre-aile-öğretmen-öğrenci etkileşimleri ve döngüleri ile bir sarmal olarak düşünülmeli, işe dönük uygulamalar bu sarmal dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. Tüm yönetici ve öğretmenlerimiz okullar açılırken okulda var olan eğitim teknolojilerini, araç-gereçleri ve diğer eğitim materyallerinin genel bir envanter taramasını yapmalı, eğitim bilimindeki bilimsel yayınlar, gelişmeler titizlikle takip edilmeli, bu alanda gerek ulusal gerekse uluslar arası düzeyde bilimsel yayınlar, hakemli dergilerdeki makaleler, yazılar sürekli olarak okunmalı, yaz tatili süresince yönetici ve öğretmenlerimizin yapmış oldukları alan araştırmaları ve takip edilen bilimsel araştırmalar okul içerisinde ve çevre okullardaki meslektaşları ile paylaşım içerisine sokulmalıdır. Eğitimcilerimizin yaz tatili boyunca yapmış oldukları bu eğitimsel etkinlikleri eğitim örgütlerinde, sendikalarda, mesleki çalışmalarda, zümre ve şube toplantılarında ayrıca öğretmenler kurulu toplantılarında paylaşmalıdırlar. Unutulmamalıdır ki, bilgi paylaştıkça artmaktadır. Paylaşılmayan bir bilgi sır olup zamanla kaybolmaktadır.

Yeni Eğitim-Öğretim yılı başlarken, yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve insanlarımız için başarılı geçmesini temenni ediyorum.

Hasan AZAKLI

Emekli İlköğretim Müfettişi

Eğitimci-Yazar

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz köşe yazısı sitemize 05.02.2018 tarihinde Hasan Azaklı tarafından girilmiştir. Metnin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, köşe yazısı metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu yazarın iznine tabidir.
Hasan Azaklı Arşivi
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Nitelikli Okullar Meselesi (!)...
 » Eğitim Sistemimizde Sık Sık Değişen...
 » Fındık Fiyatlarına Sendikalardan Te...
 » Anne - Baba Ve Çocuk İlişkisi Üzeri...
 » Aile İçinde Çocuk Eğitimi...
 » Osmanlı Döneminde Hopa'lı Bürokratl...
 » Müzik Tarihine Genel Bir Bakış (*)...
 » Spor Ve Sporcu Eğitimi...
 » Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Tek...
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » 50 Yıl Önce Hopa'da Sosyal, Ekonomi...
 » Ramazanda Verilen İftar Yemekleri Ü...
 » Tatile Girerken...
 » Hopa'da Şehir İçi Trafik Sorunu Üz...
 » Çay-kur'un Varlık Fonuna Devri...
 » Çayda Taban Fiyat Belirlenmesi...
 » Açü Rektörlüğünün Bir Garip Uygulam...
 » Özel Eğitim Dosyası (19)...
 » Özel Eğitim Dosyası (18)...
 » Özel Eğitim Dosyası (17)...
 » Özel Eğitim Dosyası (16)...
 » Özel Eğitim Dosyası (15)...
 » Özel Eğitim Dosyası (14)...
 » Özel Eğitim Dosyası (13)...
 » Özel Eğitim Dosyası (12)...
 » Özel Eğitim Dosyası (10)...
 » Özel Eğitim Dosyası (11)...
 » Özel Eğitim Dosyası (9)...
 » Özel Eğitim Dosyası (8)...
 » Özel Eğitim Dosyası (7)...
 » Özel Eğitim Dosyası (6)...
 » Özel Eğitim Dosyası (5)...
 » Özel Eğitim Dosyası (4)...
 » Özel Eğitim Dosyası (3)...
 » Özel Eğitim Dosyası (2)...
 » Özel Eğitim Dosyası (1)...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Kadın Ve Dayak...
 » Bilimsel Yayınlar Ve Üniversiteleri...
 » Zekanın Sosyal Dağılımı...
 » Dayak Eğitmez, Acıtır...
 » Öğrenci Karneleri Ve Anne - Baba Tu...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (2)...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (1)...
 » Avrupa Birliği Eğitim Programları V...
 » Sınavlar Ve Ezberci Eğitim...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (4)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (3)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (2)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (1)...
 » Mesleki Eğitimin Yeri Ve Önemi...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (6...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (5...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (4...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (3...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (2...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (1...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Uluslararası İlişkiler Ve Ülkemizin...
 » Hopa'da Balıkçılık Ve Sorunlar...
 » Hopa'da Kültür Merkezi İstiyoruz...
 » Hopa'da Neler Oluyor?...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » Nazım Hikmet Ve Hopa Hapishanesi...
 » Geçmişten Günümüze Hopa’da Spor...
 » Lazlar Ve Altınpost Efsanesi...
 » Kurtuluş Savaşında Lazlar...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Antik Çağda Lazlar...
 » Kazım'ı Anarken...
 » Yerel Yerleşke İsimleri Üzerine Eti...
 » Çayda Randevulu Sistem...
 » Çay İşçilerinin Grevi...
 » Sarp Kapısı’nın Açılmasının İnsanla...
 » Hopa'nın Müzik Bahçesinin Kır Çiçe...
 » Böyle Olur Bucağın Direkleri...
 » Doğu Karadenizde İlk Köylü Eylemi...
 » Çocukluğumda Bayramlar...
 » Fotoğrafçı Nimet Abla...
 » Unutulmayan Bir Sanatçı Yaşar Turna...
 » Antik Mitolojide Lazlar...
 » 4+4+4’lük Eğitim...
 » Bir Spor Bilgesi Metin Kurt...
 » Ümit Kaftancıoğlu Ve Hopa...
 » Benim Sinemalarım Ve Talikot Valisi...
 » Bir Laz Kızı Aşela...
 » Luqupe Gulunan - Lahanalar Geziyor...
 » Bucak’ta Aşk Başkadır...
 » Hesler Bahane Sular Şahane...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Müzik...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Deniz Taşım...
 » Bir Laz Aydın'ın Ölümü...
 » Osmanlı Devleti Dönemi İle Cumhuriy...
 » Geçmişten Günümüze Hopa'da Spor...
 » Batum’da Kumarhane Meselesi...
 » Antik Çağdan Günümüze Hopa Ve Çevre...
 » Kazım'ı Anarken...