Çayda Taban Fiyat Belirlenmesi
Hasan Azaklı
Yaşam - 26/05/2017
Çay Taban Fiyatı Belirlenirken Üreticiler Açısından Değişik Mali Boyutlar İçeren Mali Girdilerin De Dikkate Alınması Gerekmektedir
ÇAY-KUR tarafından yaş çay alım kampanyasının başlatıldığı bu günlerde, çay üreticileri için en somut ve yakıcı talep çay taban fiyatlarının belirlenmesi meselesidir. Çay taban fiyatı belirlenirken üreticiler açısından değişik mali boyutlar içeren mali girdilerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Çay taban fiyatlarının ilgililerce yeni açıklandığı günümüzde üreticiler açısından şimdiden temel tarım harcamaları başlanmış bulunmaktadır. Öncelikle çay üretimi başlamadan önce çaylıkların budanması üreticilerin yaptığı üretim öncesi temel çalışmaların başında gelmektedir. Çay budama işlemi çalışmaları akabinde çaylıkların diplerinin diken ve otlardan temizlenmesi ve çay bahçesinin çay üretimine hazır hale getirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmanın devamında çayların gübrelenmesi çalışmaları başlamaktadır. Çay üretimi başlamadan üretim öncesi yapılan bu çalışmalar belirli bir emek gücüne dayanmakta ve ayrıca mali yönden de belirli harcamaların yapılması gerçeği ile karşı karşıya kalınmaktadır. Çaylıkların temizlenmesi, budanması ve gübrelenmesi çalışmaları bir dönüm çaylık için yaklaşık beş günlük yevmiye tutarında emek karşılığına gelmektedir. Bu çalışma dışında gübre fiyatları, budama için kullanılan motor, yakıt masrafları, gübrenin bahçeye satın alınıp bahçelere kadar nakledilmesi işi içinde belirli mali harcamalara neden olmaktadır. Bu harcamalar da bir dönüm çay bahçesi için yaklaşık dört yevmiye karşılığına denk düşmektedir. Tüm bu harcanan emek ve mali boyutlar göz önüne alınarak çayda taban fiyat belirlenmesi yapılmalıdır. Yaş çay alımında taban fiyat belirlenirken üreticiler tarafından yapılan bu mali boyuttaki harcamalar mutlak suretle göz önünde bulundurulmalıdır.

2017 yılında bir dönüm çay bahçesi için;

Gübre harcaması:

Gübre 100 Kg- 120 TL

Gübrelerin satın alıp bahçelere taşınma ücreti: 100 TL

Gübrelerin çaylara dökümü :1 günlük yevmiye-100 TL

Çaylıkların Budanması(1 dönüm için)

Budama çalışması 1 günlük yevmiye-100 TL

Çaylıkların genel bakımı(1 dönüm için)

Dikenlerin ve otların temizliği 3 Günlük yevmiye 100X3=300 TL

Yaş çayın toplanması çalışmaları ( bir dönüm için):

Bir yılda Çay-Kur tarafından yaş çaya bir dönüm için verilen Kota-yaklaşık 900 kg.

Bir kişinin çayı bir günde toplama miktarı-1 Bir günlük kontenjan 20 kg olması ve bir sürümdeki kota durumları da göz önüne alındığında; Bir yıllık kotayı bir dönüm çayı toplama açısından harcanacak iş günü süresi (bir kişi için)-15 iş günü

Yaş çay toplama emek karşılığı: 15 iş günü x 1 iş günü yevmiye 100 TL = 1500 TL

Yaş çayın bahçelerden çay alım yerlerine nakli masrafı (1 günlük-hava hattı, el arabası veya motorlu araç yakıtı vs. )-100 TL şeklinde çay üretiminde maliyet tablosu ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda çıkarılan çay tarımı için yapılan genel masrafların 1 kg yaş çay karşılığına dönüştürülmesi analizi yapıldığında;

Gübre harcaması 1 kg yaş çay karşılığı-yaklaşık olarak: Gübre parası 120 TL/yıllık kota(900kg) = 13 kuruş

Gübrelerin çaylara dökümü = 1 günlük yevmiye - 100 TL: Yıllık kota (900kg) = 11 kuruş

Gübrelerin satın alıp bahçelere taşınma ücreti - 100 TL: Yıllık Kota (900kg) = 11 kuruş

Çaylıkların Budanması (1 dönüm için) = Budama çalışması 1 günlük yevmiye - 100 TL: Yıllık Kota (900kg) = 11 kuruş

Çaylıkların genel bakımı (1 dönüm için) = Dikenlerin ve otların temizliği 3 Günlük yevmiye 300 TL: Yıllık Kota (900kg) = 33 kuruş

1 kg yaş çayın toplanması karşılığı emek tutarı = Yıllık kota için harcanan iş günü karşılığı olan yevmiye - 1500 TL: Yıllık Kota (900kg) = 1TL - 66 kuruş

Yaş çayın bahçelerden çay alım yerlerine nakli masrafı = (1 günlük - hava hattı, el arabası veya motorlu araç yakıtı vs. ) - 100 TL: Yıllık Kota (900kg) = 11kuruş olarak bir maliyet yapılanması ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak; yukarıda analizleri yapılan maliyetlerin genel toplamı sonucu ortaya çıkan 1 kg yaş çayın net maliyeti = 2 TL 56 kuruş olmalıdır. Bu hesaplamalar dikkate alındığında 2017 yılı 1 kg. yaş çay taban fiyatı destekleme primi hariç net en az 2 TL 56 Kuruş olmalıdır. Bu taban fiyatın üzerine yıllık enflasyon oranı dikkate alınarak en az 20 kuruş destekleme primi üzerine konularak 2017 yılı Yaş çay taban fiyatı destekleme primi ile birlikte 2 TL 86 Kuruş gibi mali durum ortaya çıkmaktadır. Bu maliyete %25 emek oranı eklendiğinde 2017 yılında çay taban fiyatı 2 TL 86 Kuruş + % 25 emek payı = 3 TL 57 Kuruş olmalıdır.Not: 2016 yılında 1 kg yaş çay için 1TL 77 kuruş taban fiyat, 13 Kuruş'ta destekleme olmak üzere toplam 1 TL 90 kuruş olarak açıklanmıştır.

Hasan AZAKLI

Emekli İlköğretim Müfettişi

Eğitimci-Yazar

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz köşe yazısı sitemize 26.05.2017 tarihinde Hasan Azaklı tarafından girilmiştir. Metnin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, köşe yazısı metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu yazarın iznine tabidir.
Hasan Azaklı Arşivi
 » Okullar Açılırken......
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Nitelikli Okullar Meselesi (!)...
 » Eğitim Sistemimizde Sık Sık Değişen...
 » Fındık Fiyatlarına Sendikalardan Te...
 » Anne - Baba Ve Çocuk İlişkisi Üzeri...
 » Aile İçinde Çocuk Eğitimi...
 » Osmanlı Döneminde Hopa'lı Bürokratl...
 » Müzik Tarihine Genel Bir Bakış (*)...
 » Spor Ve Sporcu Eğitimi...
 » Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Tek...
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » 50 Yıl Önce Hopa'da Sosyal, Ekonomi...
 » Ramazanda Verilen İftar Yemekleri Ü...
 » Tatile Girerken...
 » Hopa'da Şehir İçi Trafik Sorunu Üz...
 » Çay-kur'un Varlık Fonuna Devri...
 » Açü Rektörlüğünün Bir Garip Uygulam...
 » Özel Eğitim Dosyası (19)...
 » Özel Eğitim Dosyası (18)...
 » Özel Eğitim Dosyası (17)...
 » Özel Eğitim Dosyası (16)...
 » Özel Eğitim Dosyası (15)...
 » Özel Eğitim Dosyası (14)...
 » Özel Eğitim Dosyası (13)...
 » Özel Eğitim Dosyası (12)...
 » Özel Eğitim Dosyası (10)...
 » Özel Eğitim Dosyası (11)...
 » Özel Eğitim Dosyası (9)...
 » Özel Eğitim Dosyası (8)...
 » Özel Eğitim Dosyası (7)...
 » Özel Eğitim Dosyası (6)...
 » Özel Eğitim Dosyası (5)...
 » Özel Eğitim Dosyası (4)...
 » Özel Eğitim Dosyası (3)...
 » Özel Eğitim Dosyası (2)...
 » Özel Eğitim Dosyası (1)...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Kadın Ve Dayak...
 » Bilimsel Yayınlar Ve Üniversiteleri...
 » Zekanın Sosyal Dağılımı...
 » Dayak Eğitmez, Acıtır...
 » Öğrenci Karneleri Ve Anne - Baba Tu...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (2)...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (1)...
 » Avrupa Birliği Eğitim Programları V...
 » Sınavlar Ve Ezberci Eğitim...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (4)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (3)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (2)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (1)...
 » Mesleki Eğitimin Yeri Ve Önemi...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (6...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (5...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (4...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (3...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (2...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (1...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Uluslararası İlişkiler Ve Ülkemizin...
 » Hopa'da Balıkçılık Ve Sorunlar...
 » Hopa'da Kültür Merkezi İstiyoruz...
 » Hopa'da Neler Oluyor?...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » Nazım Hikmet Ve Hopa Hapishanesi...
 » Geçmişten Günümüze Hopa’da Spor...
 » Lazlar Ve Altınpost Efsanesi...
 » Kurtuluş Savaşında Lazlar...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Antik Çağda Lazlar...
 » Kazım'ı Anarken...
 » Yerel Yerleşke İsimleri Üzerine Eti...
 » Çayda Randevulu Sistem...
 » Çay İşçilerinin Grevi...
 » Sarp Kapısı’nın Açılmasının İnsanla...
 » Hopa'nın Müzik Bahçesinin Kır Çiçe...
 » Böyle Olur Bucağın Direkleri...
 » Doğu Karadenizde İlk Köylü Eylemi...
 » Çocukluğumda Bayramlar...
 » Fotoğrafçı Nimet Abla...
 » Unutulmayan Bir Sanatçı Yaşar Turna...
 » Antik Mitolojide Lazlar...
 » 4+4+4’lük Eğitim...
 » Bir Spor Bilgesi Metin Kurt...
 » Ümit Kaftancıoğlu Ve Hopa...
 » Benim Sinemalarım Ve Talikot Valisi...
 » Bir Laz Kızı Aşela...
 » Luqupe Gulunan - Lahanalar Geziyor...
 » Bucak’ta Aşk Başkadır...
 » Hesler Bahane Sular Şahane...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Müzik...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Deniz Taşım...
 » Bir Laz Aydın'ın Ölümü...
 » Osmanlı Devleti Dönemi İle Cumhuriy...
 » Geçmişten Günümüze Hopa'da Spor...
 » Batum’da Kumarhane Meselesi...
 » Antik Çağdan Günümüze Hopa Ve Çevre...
 » Kazım'ı Anarken...