Avrupa Birliği Eğitim Programları Ve Projeleri
Hasan Azaklı
Yaşam - 17/01/2017
Avrupa Birliği Eğitim Programları Ve Projeleri Üzerine Düşünceler.AB(Avrupa Birliği), siyasal, ekonomik, sanatsal, kültürel ve eğitsel vb. çeşitli boyutları olan bir “emperyal birlik” projesidir. Kıtasal sınırlar ötesinde, küreselleşmeci değerlerin içinde, neo liberal ilişkiler çerçevesinde bir “bireyci girişim”, bir ortak sermaye teşebbüsüdür. Temelinin her ne kadar aydınlanmacı, rasyonel, ilerlemeci, demokratik katılımcı bir Avrupa kültürüne dayandığı söylense de AB, öncelikle bir büyük piyasa kapma, sermaye birikimini yeniden üretme ve kendi Avrupa merkezci oryantalist bakış açısını sürdürme aracıdır. Bu aracın en önemli silahlarından biri de eğitimdir.

AB, emperyal birlik gerçeğini gözlerden saklamak için sözde demokratik politikalarını pazarlamaktadır. AB sınırları içindeki halklar arası birlik, katılım, tanıma ve birlikte yaşam adına eğitim, bir demokratik araç ya da demokratik kültür, bilgi ve değerleri yayma mekanizması olarak kullanılmakta;ülkeler arası eşitsiz ilişkiler, emperyal projenin arkasına gizlenmektedir. Bu süreçte eğitimden şöyle yararlanılmaktadır:İlk olarak, demokratik eğitimin tek, en güçlü ve işe yarar, tarihi ve zengin temellerinin sadece Avrupa’nın kendi içinde (Sokrates, Erasmus, Leonardo da Vinci vb. programlar)olduğu vurgulanmaktadır. Bu, Oryantalist, Avrupa merkezci (Eurocentric) bakış açısının devam ettirilmesidir. Bu bakış açısının içinde kıta Avrupası ve Anglo-sakson değerlerin dışında kalan halkların(Doğu Avrupalıların, Türklerin, Kuzey Avrupalıların)esamesi bile okunmamaktadır. İkinci olarak AB, neo liberal ve küreselleşmeci, piyasacı eğitim anlayışını, demokratik ideallerin ardına gizlemektedir. Tüm AB ülkelerinde eğitim paralı hale getirilirken kamusal eğitim, özelleştirme tipi politikalarla aşılandırılırken, kaliteli eğitim, sadece seçkinlere ayrılmaya devam ederken, eğitim hizmeti bir meta haline sokulurken, bilgiye erişim ve onun dağıtımında ortaya çıkan süreçte sonuç eğitimin neo-liberalleştirilmesidir. Üçüncü olarak AB, çok kültürlülükçü bir politikayla eğitimde sözde demokratik bir açılım sağlamaktadır. Buna göre ulus-devlet sınırları içinde çeşitli kültürel, bölgesel, dinsel, kimliksel unsurların, eğitim içinde herkes gibi ve herkes kadar seslerinin temsilinin sağlandığı ileri sürülmektedir. Oysa “farklı” olanı sesi, sadece sembolik (giysi, yemek, mutfak, müzik, dans, elişleri vb)ürünlerle verilmekte;AB üyesi bir Avrupa ulus-devletinin pedagojik müfredatı, ders kitapları, okul içi rutinleri ve özel tören günleri vb. içinde “farklı” olanın ürünleri çok kültürlülükçü dükkanın vitrininde çok kısa süreliğine sergilenmekte, müşterilerin(birinci sınıf AB vatandaşlarının)ilgisine sunulduktan sonra bu ürünler geçici olarak müzeye kaldırılmaktadır. Bu oryantalist bakış açısı, kendi pozitivist bilgi ve değerler sistemi dışında kalan “öteki”nin bilgi ve değerlerinin, ilkel ve fakat ilginç, egzotik, yaban fakat seyre değer, uzak ve fazla tadımlık özelliklerini kendi pedagojik gelenek ve kurumları içinde ancak ve ancak bir çeşni, baharat ya da tatlandırıcı olarak algılamaktadır.

Sonuç olarak, AB merkezinden aktarılan proje ve fonlarla çok çeşitli ulusal kişi, araştırmacı ve kurumlar, bir pay kapma yarışına sokulmakta, bunun insafsız bir piyasası oluşturulmakta;bu proje ve fonlara katılan öğrenciler, “AB geliştirme numunesi” olarak piyasadaki yerlerini almaktadırlar.

Hasan AZAKLI

Emekli İlköğretim Müfettişi

Eğitimci-Yazarcomments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz köşe yazısı sitemize 17.01.2017 tarihinde Hasan Azaklı tarafından girilmiştir. Metnin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, köşe yazısı metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu yazarın iznine tabidir.
Hasan Azaklı Arşivi
 » Okullar Açılırken......
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Nitelikli Okullar Meselesi (!)...
 » Eğitim Sistemimizde Sık Sık Değişen...
 » Fındık Fiyatlarına Sendikalardan Te...
 » Anne - Baba Ve Çocuk İlişkisi Üzeri...
 » Aile İçinde Çocuk Eğitimi...
 » Osmanlı Döneminde Hopa'lı Bürokratl...
 » Müzik Tarihine Genel Bir Bakış (*)...
 » Spor Ve Sporcu Eğitimi...
 » Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Tek...
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » 50 Yıl Önce Hopa'da Sosyal, Ekonomi...
 » Ramazanda Verilen İftar Yemekleri Ü...
 » Tatile Girerken...
 » Hopa'da Şehir İçi Trafik Sorunu Üz...
 » Çay-kur'un Varlık Fonuna Devri...
 » Çayda Taban Fiyat Belirlenmesi...
 » Açü Rektörlüğünün Bir Garip Uygulam...
 » Özel Eğitim Dosyası (19)...
 » Özel Eğitim Dosyası (18)...
 » Özel Eğitim Dosyası (17)...
 » Özel Eğitim Dosyası (16)...
 » Özel Eğitim Dosyası (15)...
 » Özel Eğitim Dosyası (14)...
 » Özel Eğitim Dosyası (13)...
 » Özel Eğitim Dosyası (12)...
 » Özel Eğitim Dosyası (10)...
 » Özel Eğitim Dosyası (11)...
 » Özel Eğitim Dosyası (9)...
 » Özel Eğitim Dosyası (8)...
 » Özel Eğitim Dosyası (7)...
 » Özel Eğitim Dosyası (6)...
 » Özel Eğitim Dosyası (5)...
 » Özel Eğitim Dosyası (4)...
 » Özel Eğitim Dosyası (3)...
 » Özel Eğitim Dosyası (2)...
 » Özel Eğitim Dosyası (1)...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Kadın Ve Dayak...
 » Bilimsel Yayınlar Ve Üniversiteleri...
 » Zekanın Sosyal Dağılımı...
 » Dayak Eğitmez, Acıtır...
 » Öğrenci Karneleri Ve Anne - Baba Tu...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (2)...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (1)...
 » Sınavlar Ve Ezberci Eğitim...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (4)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (3)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (2)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (1)...
 » Mesleki Eğitimin Yeri Ve Önemi...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (6...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (5...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (4...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (3...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (2...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (1...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Uluslararası İlişkiler Ve Ülkemizin...
 » Hopa'da Balıkçılık Ve Sorunlar...
 » Hopa'da Kültür Merkezi İstiyoruz...
 » Hopa'da Neler Oluyor?...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » Nazım Hikmet Ve Hopa Hapishanesi...
 » Geçmişten Günümüze Hopa’da Spor...
 » Lazlar Ve Altınpost Efsanesi...
 » Kurtuluş Savaşında Lazlar...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Antik Çağda Lazlar...
 » Kazım'ı Anarken...
 » Yerel Yerleşke İsimleri Üzerine Eti...
 » Çayda Randevulu Sistem...
 » Çay İşçilerinin Grevi...
 » Sarp Kapısı’nın Açılmasının İnsanla...
 » Hopa'nın Müzik Bahçesinin Kır Çiçe...
 » Böyle Olur Bucağın Direkleri...
 » Doğu Karadenizde İlk Köylü Eylemi...
 » Çocukluğumda Bayramlar...
 » Fotoğrafçı Nimet Abla...
 » Unutulmayan Bir Sanatçı Yaşar Turna...
 » Antik Mitolojide Lazlar...
 » 4+4+4’lük Eğitim...
 » Bir Spor Bilgesi Metin Kurt...
 » Ümit Kaftancıoğlu Ve Hopa...
 » Benim Sinemalarım Ve Talikot Valisi...
 » Bir Laz Kızı Aşela...
 » Luqupe Gulunan - Lahanalar Geziyor...
 » Bucak’ta Aşk Başkadır...
 » Hesler Bahane Sular Şahane...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Müzik...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Deniz Taşım...
 » Bir Laz Aydın'ın Ölümü...
 » Osmanlı Devleti Dönemi İle Cumhuriy...
 » Geçmişten Günümüze Hopa'da Spor...
 » Batum’da Kumarhane Meselesi...
 » Antik Çağdan Günümüze Hopa Ve Çevre...
 » Kazım'ı Anarken...