Kadın Ve Dayak
Hasan Azaklı
Yaşam - 10/03/2017Değerli okurlar bu yazımda son günlerde gerek görsel gerekse yazılı medyada yer alan ve kadınlar üzerinde uygulanan şiddetle ilgili bir araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ayşe Gül Altınay ile Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yeşim ARAT’ın TÜBİTAK’ın desteğiyle Ocak 2006 ile Haziran 2007 Tarihleri arasında 56 ilden 1850 kadınla yürüttükleri araştırma sonucunda;Yüksek öğrenim görmüş altı erkekten birinin eşine şiddet uyguladığı, kendileri tanışıp anlaşarak ailelerin onayı ile evlenenlerin %28’inin, görücü usulü ile evlenenlerin %37’inin, kendi aralarında anlaşarak evlenenlerin %49’unun aile içi şiddete maruz kaldığı, Türkiye’deki kadınların yarıya yakınının medeni kanunda yeniden düzenlenen mal rejiminden habersiz olduğu, kadınların aileye kocalarından daha çok gelir getirmesi durumunun fiziksel şiddet riskini en az iki misli arttırdığını, bu durumda olan her üç kadından ikisinin şiddete maruz kaldığı, kadınların %92’sinin mahkemelerin şiddet uygulayan erkeklere ceza vermesini istedikleri durumu ortaya çıkmıştır.

Kısaca ve genel hatları ile ortaya konulan bu araştırma verileri göz önüne alındığında, ülkemizde aile içi şiddetin azımsanmayacak bir düzeyde ve yaygın bir şekilde devam ettiği anlaşılmaktadır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan en önemli bulgu ülkemizde aile içi şiddetin ve kadının kocasından dayak yeme olayının yaygın olduğu, bu şiddeti uygulayan kişilerin gerekli şekilde yargılanmadığı, gerekli cezayı görmedikleri belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Aile içi şiddetin bu derecede yaygın olması sadece kadının dayak yemesi şeklinde sınırlanamaz. Aile içi şiddetin uygulandığı evlerde bu şiddeti gören ve tanık olan çocuklar psikolojik açıdan olumsuz bir kişilik geliştirmelerine yol açmaktadır. Aynı şekilde bu şiddete maruz kalan kadın gerek çocuklarını yetiştirmede gerekse toplumsal ilişkilerinde büyük olumsuzluklar yaşamakta, bu kişiler toplum içerisinde barışık bir ilişkiyi sürdürememektedirler. Aile içerisinde bu derece yüksek düzeyde yaygın olan dayak olayı, genel olarak toplum içerisinde olması gereken hoşgörü ortamını sekteye uğratmakta, sağlıksız bir toplumsal yapılanma içerisine girilmektedir. Toplumda istenmeyen davranışlar yaygın olarak sürmekte bunun sonucunda insanlar arasında korku, kaygı, tedirginlik üst düzeyde seyretmektedir. Ülkemizde kadının bu derecede yaygın bir şekilde aile içi şiddete maruz kalması ve bu şiddet karşısında korumasız ve de savunmasız bırakılması, şiddeti uygulayan erkeği daha çok fütursuz hale sokmakta, erkek, kadına karşı yapmış olduğu bu davranışının sanki kendisinin bir hakkı imiş gibi algılamakta ve bu eylemini günlük sıradan bir işmiş gibi sürdürmeye çalışmaktadır. Bu caniyane tutum ve davranışa gerekli müdahalelerin yapılmaması, caydırıcı önlemlerin alınmaması, hepsinden önemlisi bu tür olaylarda adaletin gerektiği gibi sağlanamaması büyük bir toplumsal histeriğin, çılgınlığın ve şizofreniğin oluşmasına yol açılmaktadır. Bu tip aile yapılanması içerisinde büyüyen çocuklar, toplumsal yaşam içerisinde bir vaka halini almakta, bu ilişkiler içerisinden gelen bireyler ileriki yıllarda toplumsal yaşam içerisinde olumsuz bir şekilde yerlerini almaktadırlar.

Hasan AZAKLI

Emekli İlköğretim Müfettişi

Eğitimci-Yazar

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz köşe yazısı sitemize 10.03.2017 tarihinde Hasan Azaklı tarafından girilmiştir. Metnin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, köşe yazısı metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu yazarın iznine tabidir.
Hasan Azaklı Arşivi
 » Okullar Açılırken......
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Nitelikli Okullar Meselesi (!)...
 » Eğitim Sistemimizde Sık Sık Değişen...
 » Fındık Fiyatlarına Sendikalardan Te...
 » Anne - Baba Ve Çocuk İlişkisi Üzeri...
 » Aile İçinde Çocuk Eğitimi...
 » Osmanlı Döneminde Hopa'lı Bürokratl...
 » Müzik Tarihine Genel Bir Bakış (*)...
 » Spor Ve Sporcu Eğitimi...
 » Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Tek...
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » 50 Yıl Önce Hopa'da Sosyal, Ekonomi...
 » Ramazanda Verilen İftar Yemekleri Ü...
 » Tatile Girerken...
 » Hopa'da Şehir İçi Trafik Sorunu Üz...
 » Çay-kur'un Varlık Fonuna Devri...
 » Çayda Taban Fiyat Belirlenmesi...
 » Açü Rektörlüğünün Bir Garip Uygulam...
 » Özel Eğitim Dosyası (19)...
 » Özel Eğitim Dosyası (18)...
 » Özel Eğitim Dosyası (17)...
 » Özel Eğitim Dosyası (16)...
 » Özel Eğitim Dosyası (15)...
 » Özel Eğitim Dosyası (14)...
 » Özel Eğitim Dosyası (13)...
 » Özel Eğitim Dosyası (12)...
 » Özel Eğitim Dosyası (10)...
 » Özel Eğitim Dosyası (11)...
 » Özel Eğitim Dosyası (9)...
 » Özel Eğitim Dosyası (8)...
 » Özel Eğitim Dosyası (7)...
 » Özel Eğitim Dosyası (6)...
 » Özel Eğitim Dosyası (5)...
 » Özel Eğitim Dosyası (4)...
 » Özel Eğitim Dosyası (3)...
 » Özel Eğitim Dosyası (2)...
 » Özel Eğitim Dosyası (1)...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Bilimsel Yayınlar Ve Üniversiteleri...
 » Zekanın Sosyal Dağılımı...
 » Dayak Eğitmez, Acıtır...
 » Öğrenci Karneleri Ve Anne - Baba Tu...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (2)...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (1)...
 » Avrupa Birliği Eğitim Programları V...
 » Sınavlar Ve Ezberci Eğitim...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (4)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (3)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (2)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (1)...
 » Mesleki Eğitimin Yeri Ve Önemi...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (6...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (5...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (4...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (3...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (2...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (1...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Uluslararası İlişkiler Ve Ülkemizin...
 » Hopa'da Balıkçılık Ve Sorunlar...
 » Hopa'da Kültür Merkezi İstiyoruz...
 » Hopa'da Neler Oluyor?...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » Nazım Hikmet Ve Hopa Hapishanesi...
 » Geçmişten Günümüze Hopa’da Spor...
 » Lazlar Ve Altınpost Efsanesi...
 » Kurtuluş Savaşında Lazlar...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Antik Çağda Lazlar...
 » Kazım'ı Anarken...
 » Yerel Yerleşke İsimleri Üzerine Eti...
 » Çayda Randevulu Sistem...
 » Çay İşçilerinin Grevi...
 » Sarp Kapısı’nın Açılmasının İnsanla...
 » Hopa'nın Müzik Bahçesinin Kır Çiçe...
 » Böyle Olur Bucağın Direkleri...
 » Doğu Karadenizde İlk Köylü Eylemi...
 » Çocukluğumda Bayramlar...
 » Fotoğrafçı Nimet Abla...
 » Unutulmayan Bir Sanatçı Yaşar Turna...
 » Antik Mitolojide Lazlar...
 » 4+4+4’lük Eğitim...
 » Bir Spor Bilgesi Metin Kurt...
 » Ümit Kaftancıoğlu Ve Hopa...
 » Benim Sinemalarım Ve Talikot Valisi...
 » Bir Laz Kızı Aşela...
 » Luqupe Gulunan - Lahanalar Geziyor...
 » Bucak’ta Aşk Başkadır...
 » Hesler Bahane Sular Şahane...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Müzik...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Deniz Taşım...
 » Bir Laz Aydın'ın Ölümü...
 » Osmanlı Devleti Dönemi İle Cumhuriy...
 » Geçmişten Günümüze Hopa'da Spor...
 » Batum’da Kumarhane Meselesi...
 » Antik Çağdan Günümüze Hopa Ve Çevre...
 » Kazım'ı Anarken...