Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler
Hasan Azaklı
Kültür - 31/12/2013
Tarih Öğretimi O Haklı, Şu Haksız Diye Ele Alınan Bir Yaklaşımla Yapılmamalıdır.







Tarih insanlığın geçmişi, bugünü ve geleceği arasında bağ kurmayı sağlayan bir bilim dalıdır. Tarih biliminin ele alınması ve öğretilmesi, sadece olayların tarihsel olarak kronolojik şekilde sıralanması ve bu sıralamayı bazı tarihsel vakaları, argümanları hikâyeleştirerek yapılması bilimsel bir yöntemle tarih öğretmek değildir. Tarih bilimi ve tarihsel olayların öğretilmesi bilimsel olarak ele alındığında, tarih sadece olayların kronolojik olarak sıralanması ile öğretilmez. Gerçek tarih öğretimi tarihsel olayların nedenlerini, sonuçlarını irdeleyen, sorgulayan, toplumsal olayların evirilmesini her yönüyle ele alan bir öğretim stratejisi şeklinde ele alınmalıdır. Genel olarak tarih öğretimi üzerinde durulurken yerel bazda yerel tarihin ele alınması, yerel tarihin incelenip irdelenmesi gerekmektedir. Tarih öğretiminde yerel tarih irdelenmesi yapılırken, yakın çevredeki tarihi yapılar, kalıntılar, buluntular, kuleler, mabetler, köprüler v. b. detaylı olarak ele alınıp incelenmeli, bu yapıların tarihlendirilmesi yapılmalı, bu tarihi yapılarla sosyal ilişkiler ortaya çıkarılmalı, geçmişten günümüze yerel anlamda tarihsel gelişim akıl süzgecinden geçirilerek yakın çevrenin tarihsel gelişimi bilimsel temelde ele alınıp öğretilmelidir. Daha sonra yerel tarihten ülke ve dünya tarihine gidilmeli, tarih öğretiminde bu zincirleme ilişki sağlıklı bir yapıya oturtulmalıdır. Tarih öğretiminde klasik anlamda Baltacı Mehmet-Katerina ilişkisi olarak pespayene bir şekilde ele alınması hiç de bilimsel bir yaklaşım değildir. Bu yaklaşım temelinde tarih öğretimi sadece skolâstik bir yaklaşımla öğretimi içermektedir. Böyle yaklaşımla verilmek istenen tarih anlayışı bireylerde sağlıklı bir tarihsel bakış açısını oluşturmaz ancak ezberci bir mantalitenin ortaya koyulmasına yol açılmasına neden olur. Tarih öğretimi yapılan savaşların sonucunda bağıtlanan anlaşmaların sadece tarihlerinin öğretilmesi sınırlılıkları ile kalmamalıdır. Tarih öğretimi o haklı, şu haksız diye ele alınan bir yaklaşımla yapılmamalıdır. Tarih öğretiminde tarihsel olayların gelişimi, nedenleri, etkileri, bir sonraki toplumsal yaşama olumlu veya olumsuz yönde katkıları v. b. durumlar detaylı olarak analiz edilmeli, bu yapılan tarihsel analizler sentezlenerek bilimsel bir tarih öğretimi yapılandırılmalıdır.

Ülkemizde gerek üniversitelerimizde gerekse örgün eğitim kurumlarımızda tarih öğretiminde bilimsel yaklaşım ne yazık ki istenen trendi yakalamakta henüz uzak bir durumdadır. Tüm eğitim kurumlarımızda ve eğitim örgütlerinde bu durum detaylı bir şekilde sorgulanmalıdır.

Hasan Azaklı

Emekli İlköğretim Müfettişi

Eğitimci - Yazar

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz köşe yazısı sitemize 31.12.2013 tarihinde Hasan Azaklı tarafından girilmiştir. Metnin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, köşe yazısı metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu yazarın iznine tabidir.
Hasan Azaklı Arşivi
 » Okullar Açılırken......
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Nitelikli Okullar Meselesi (!)...
 » Eğitim Sistemimizde Sık Sık Değişen...
 » Fındık Fiyatlarına Sendikalardan Te...
 » Anne - Baba Ve Çocuk İlişkisi Üzeri...
 » Aile İçinde Çocuk Eğitimi...
 » Osmanlı Döneminde Hopa'lı Bürokratl...
 » Müzik Tarihine Genel Bir Bakış (*)...
 » Spor Ve Sporcu Eğitimi...
 » Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Tek...
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » 50 Yıl Önce Hopa'da Sosyal, Ekonomi...
 » Ramazanda Verilen İftar Yemekleri Ü...
 » Tatile Girerken...
 » Hopa'da Şehir İçi Trafik Sorunu Üz...
 » Çay-kur'un Varlık Fonuna Devri...
 » Çayda Taban Fiyat Belirlenmesi...
 » Açü Rektörlüğünün Bir Garip Uygulam...
 » Özel Eğitim Dosyası (19)...
 » Özel Eğitim Dosyası (18)...
 » Özel Eğitim Dosyası (17)...
 » Özel Eğitim Dosyası (16)...
 » Özel Eğitim Dosyası (15)...
 » Özel Eğitim Dosyası (14)...
 » Özel Eğitim Dosyası (13)...
 » Özel Eğitim Dosyası (12)...
 » Özel Eğitim Dosyası (10)...
 » Özel Eğitim Dosyası (11)...
 » Özel Eğitim Dosyası (9)...
 » Özel Eğitim Dosyası (8)...
 » Özel Eğitim Dosyası (7)...
 » Özel Eğitim Dosyası (6)...
 » Özel Eğitim Dosyası (5)...
 » Özel Eğitim Dosyası (4)...
 » Özel Eğitim Dosyası (3)...
 » Özel Eğitim Dosyası (2)...
 » Özel Eğitim Dosyası (1)...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Kadın Ve Dayak...
 » Bilimsel Yayınlar Ve Üniversiteleri...
 » Zekanın Sosyal Dağılımı...
 » Dayak Eğitmez, Acıtır...
 » Öğrenci Karneleri Ve Anne - Baba Tu...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (2)...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (1)...
 » Avrupa Birliği Eğitim Programları V...
 » Sınavlar Ve Ezberci Eğitim...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (4)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (3)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (2)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (1)...
 » Mesleki Eğitimin Yeri Ve Önemi...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (6...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (5...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (4...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (3...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (2...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (1...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Uluslararası İlişkiler Ve Ülkemizin...
 » Hopa'da Balıkçılık Ve Sorunlar...
 » Hopa'da Kültür Merkezi İstiyoruz...
 » Hopa'da Neler Oluyor?...
 » Nazım Hikmet Ve Hopa Hapishanesi...
 » Geçmişten Günümüze Hopa’da Spor...
 » Lazlar Ve Altınpost Efsanesi...
 » Kurtuluş Savaşında Lazlar...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Antik Çağda Lazlar...
 » Kazım'ı Anarken...
 » Yerel Yerleşke İsimleri Üzerine Eti...
 » Çayda Randevulu Sistem...
 » Çay İşçilerinin Grevi...
 » Sarp Kapısı’nın Açılmasının İnsanla...
 » Hopa'nın Müzik Bahçesinin Kır Çiçe...
 » Böyle Olur Bucağın Direkleri...
 » Doğu Karadenizde İlk Köylü Eylemi...
 » Çocukluğumda Bayramlar...
 » Fotoğrafçı Nimet Abla...
 » Unutulmayan Bir Sanatçı Yaşar Turna...
 » Antik Mitolojide Lazlar...
 » 4+4+4’lük Eğitim...
 » Bir Spor Bilgesi Metin Kurt...
 » Ümit Kaftancıoğlu Ve Hopa...
 » Benim Sinemalarım Ve Talikot Valisi...
 » Bir Laz Kızı Aşela...
 » Luqupe Gulunan - Lahanalar Geziyor...
 » Bucak’ta Aşk Başkadır...
 » Hesler Bahane Sular Şahane...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Müzik...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Deniz Taşım...
 » Bir Laz Aydın'ın Ölümü...
 » Osmanlı Devleti Dönemi İle Cumhuriy...
 » Geçmişten Günümüze Hopa'da Spor...
 » Batum’da Kumarhane Meselesi...
 » Antik Çağdan Günümüze Hopa Ve Çevre...
 » Kazım'ı Anarken...