Zekanın Sosyal Dağılımı
Hasan Azaklı
Yaşam - 02/03/2017Biliminsanları tarafından insanların zeka durumlarının nasıl ve ne şekilde şekillendiği konusunda birçok araştırma, gözlem, deney, inceleme v. b. bilimsel çalışmalar yapılmış olup, uzun bir süreci kapsayan bu çalışmalar sonucunda insan zekası üzerinde şu bulgulara varmışlardır. Biliminsanları insan zekasını genel olarak beş kategoriye ayırmışlardır. Bu sınıflama 1. Geriler, 2. Tutuklar, 3. Normal zeka, 4. Yüksek Zeka, 5. Dahiler şeklinde sıralanmış bulunmaktadır. Şimdi Biliminsanlarının beş kategoride sınıfladıkları bu zeka kategorilerini tek tek ele alıp incelersek;

1-Geriler:Geriler kategorisinde yer alan zeka durumundaki kişiler kendi içerisinde İdiotlar, Embesiller ve Debiller olarak alt kategorilere ayrılmıştır. Zeka dereceleri açısından bakıldığında idiotların 0-25, Embesillerin 25-50, Debillerin 50-70 zeka derecelerine sahip oldukları bilimsel olarak saptanmış bulunmaktadır.

2-Tutuklar:Bu kategoride yer alan zeka durumundaki kişiler, sınırlı debiller, gerileme son sınırı şeklinde iki alt kategoriye ayrılmıştır. Bunlardan sınırlı debillerin zeka derecesi 70-80, gerilemede son sınır durumundakilerin ise zeka seviyeleri 80-90 olarak saptanmıştır.

3-Normal Zeka:Bu kategoride bulunan zeka durumu, normal zekada ilk sınır ve tam normaller olarak alt kategorilere ayrılmaktadır. Zeka dereceleri açısından ele alındığında normal zekada ilk sınır konumunda olanların zeka derecelerinin 90-100, tam normaller konumundakilerin ise 100-110 zeka derecelerine sahip oldukları belirlenmiştir.

4-Yüksek Zeka:Bu konumda bulunanlar ileri zeka ve üstün zeka şeklinde iki alt kategoriye ayrılmaktadırlar. İleri zeka durumundakilerin zeka dereceleri 110-120, üstün zeka durumundakileri zeka dereceleri 120-140 olarak belirlenmiştir.

5-Dahiler:Bu kategoride belirlenmiş zeka konumu çok üstün zeka alt konumuna sahiptir. Çok üstün zeka konumunun zeka derecesi Biliminsanlarınca 140-200 olarak saptanmıştır.

Genel olarak biliminsanlarınca yapılan araştırmalar sonucu toplanan verilerin sentezlenmesi sonucunda toplumda Geriler kategorisinde bulunanların toplum içindeki yüzdelik oranının %1, Tutuklar kategorisindekilerin %19, Normal zeka kategorisindekilerin %60, Yüksek zeka kategorisindekilerin %19 ve Dahiler kategorisindekileri ise %1 olarak şekillendiği saptanmış bulunmaktadır. Yukarıda sayılan zeka kategorileri, alt kategoriler, zeka dereceleri ve zekanın sosyal dağılım yüzdeleri incelendiğinde;geriler konumunda bulunanların özel eğitim kapsamında eğitime tabi tutulmaları gerektiği, Tutuklar konumundakilerin normal örgün eğitim kurumlarında kaynaştırma eğitimine tabi tutularak eğitim olanaklarının sunulması gerektiği, Yüksek zeka ve dahiler kategorilerinde yer alanların, normal örgün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim görmelerinin sağlanması ile birlikte bu kategoride bulunanların ayrıca oluşturulması gereken Bilim ve Sanat Merkezlerine yönlendirilmeleri gerekmekte olup ve bu merkezlerde bu kategorilerdekilerin üst tamamlayıcı eğitim almaları gerekmektedir.

Hasan AZAKLI

Emekli İlköğretim Müfettişi

Eğitimci-Yazar

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz köşe yazısı sitemize 02.03.2017 tarihinde Hasan Azaklı tarafından girilmiştir. Metnin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, köşe yazısı metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu yazarın iznine tabidir.
Hasan Azaklı Arşivi
 » Okullar Açılırken......
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Nitelikli Okullar Meselesi (!)...
 » Eğitim Sistemimizde Sık Sık Değişen...
 » Fındık Fiyatlarına Sendikalardan Te...
 » Anne - Baba Ve Çocuk İlişkisi Üzeri...
 » Aile İçinde Çocuk Eğitimi...
 » Osmanlı Döneminde Hopa'lı Bürokratl...
 » Müzik Tarihine Genel Bir Bakış (*)...
 » Spor Ve Sporcu Eğitimi...
 » Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Tek...
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » 50 Yıl Önce Hopa'da Sosyal, Ekonomi...
 » Ramazanda Verilen İftar Yemekleri Ü...
 » Tatile Girerken...
 » Hopa'da Şehir İçi Trafik Sorunu Üz...
 » Çay-kur'un Varlık Fonuna Devri...
 » Çayda Taban Fiyat Belirlenmesi...
 » Açü Rektörlüğünün Bir Garip Uygulam...
 » Özel Eğitim Dosyası (19)...
 » Özel Eğitim Dosyası (18)...
 » Özel Eğitim Dosyası (17)...
 » Özel Eğitim Dosyası (16)...
 » Özel Eğitim Dosyası (15)...
 » Özel Eğitim Dosyası (14)...
 » Özel Eğitim Dosyası (13)...
 » Özel Eğitim Dosyası (12)...
 » Özel Eğitim Dosyası (10)...
 » Özel Eğitim Dosyası (11)...
 » Özel Eğitim Dosyası (9)...
 » Özel Eğitim Dosyası (8)...
 » Özel Eğitim Dosyası (7)...
 » Özel Eğitim Dosyası (6)...
 » Özel Eğitim Dosyası (5)...
 » Özel Eğitim Dosyası (4)...
 » Özel Eğitim Dosyası (3)...
 » Özel Eğitim Dosyası (2)...
 » Özel Eğitim Dosyası (1)...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Kadın Ve Dayak...
 » Bilimsel Yayınlar Ve Üniversiteleri...
 » Dayak Eğitmez, Acıtır...
 » Öğrenci Karneleri Ve Anne - Baba Tu...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (2)...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (1)...
 » Avrupa Birliği Eğitim Programları V...
 » Sınavlar Ve Ezberci Eğitim...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (4)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (3)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (2)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (1)...
 » Mesleki Eğitimin Yeri Ve Önemi...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (6...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (5...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (4...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (3...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (2...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (1...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Uluslararası İlişkiler Ve Ülkemizin...
 » Hopa'da Balıkçılık Ve Sorunlar...
 » Hopa'da Kültür Merkezi İstiyoruz...
 » Hopa'da Neler Oluyor?...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » Nazım Hikmet Ve Hopa Hapishanesi...
 » Geçmişten Günümüze Hopa’da Spor...
 » Lazlar Ve Altınpost Efsanesi...
 » Kurtuluş Savaşında Lazlar...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Antik Çağda Lazlar...
 » Kazım'ı Anarken...
 » Yerel Yerleşke İsimleri Üzerine Eti...
 » Çayda Randevulu Sistem...
 » Çay İşçilerinin Grevi...
 » Sarp Kapısı’nın Açılmasının İnsanla...
 » Hopa'nın Müzik Bahçesinin Kır Çiçe...
 » Böyle Olur Bucağın Direkleri...
 » Doğu Karadenizde İlk Köylü Eylemi...
 » Çocukluğumda Bayramlar...
 » Fotoğrafçı Nimet Abla...
 » Unutulmayan Bir Sanatçı Yaşar Turna...
 » Antik Mitolojide Lazlar...
 » 4+4+4’lük Eğitim...
 » Bir Spor Bilgesi Metin Kurt...
 » Ümit Kaftancıoğlu Ve Hopa...
 » Benim Sinemalarım Ve Talikot Valisi...
 » Bir Laz Kızı Aşela...
 » Luqupe Gulunan - Lahanalar Geziyor...
 » Bucak’ta Aşk Başkadır...
 » Hesler Bahane Sular Şahane...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Müzik...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Deniz Taşım...
 » Bir Laz Aydın'ın Ölümü...
 » Osmanlı Devleti Dönemi İle Cumhuriy...
 » Geçmişten Günümüze Hopa'da Spor...
 » Batum’da Kumarhane Meselesi...
 » Antik Çağdan Günümüze Hopa Ve Çevre...
 » Kazım'ı Anarken...