Okulda Başarısızlık Nedenleri - (1)
Hasan Azaklı
Yaşam - 19/01/2017Okul başarısızlığı, çocuğun/gencin gerek okulda, gerekse aile içi ilişkilerinde çatışmalar yaşamasına yol açan ve yaşam kalitesini azaltan bir durumdur. Başarısızlık genellikle çocuğun yeterince ders çalışmamasına ya da yanlış tutumlarına bağlanmaktadır. Başarısız çocuklar kolaylıkla "ilgisiz", "isteksiz" ya da "tembel" olarak damgalanmaktadırlar. Oysa akılda tutulması gereken temel kural, ders çalışma isteksizliğinin bir neden değil, sonuç olduğudur. Altta yatan çeşitli biyolojik, ruhsal ve sosyal sorunlar nedeni ile art arda başarısızlıkla karşılaşan çocuklar, derslere ve ev ödevlerine karşı isteksizlik geliştirmektedirler. Bu yazıda, çocukları ve gençleri başarısız kılan sorunlara ilişkin tanımlamalar yapılacak ve genel yaklaşım ilkeleri sunulacaktır.

Duyu Bozuklukları: Görme ve işitme bozuklukları her zaman çocuk ya da aile bireyleri tarafından fark edilmeyebilir. Çocuğun dersi gereğince izleyememesi, dersten kopmasına, dalgınlaşmasına ya da başka etkinliklerle kendini oyalamasına yol açabilir. İşitme yitimi başta üst solunum yolu ve orta kulak enfeksiyonları olmak üzere çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Gecikmeden önlem alabilmek için, çocuğun düzenli aralıklarla uzman hekimler tarafından değerlendirilmesi ve sorun saptanırsa tedavi edilmesi gereklidir.

Zihinsel Gelişme (Zeka) Geriliği: Zeka, bireyin amaçlı biçimde hareket edebilme, mantıklı düşünebilme ve çevresine uyum yapabilme yetilerinin tümüdür. Zekasının ortalamanın altında olduğu okul öncesi dönemde fark edilmemiş olan bir çocuk, sağlıklı yaşıtları ile birlikte okula başladığında kısa sürede başarısızlıkla karşılaşır. Okuması ve yazması gecikir, kavramsal açıdan bekleneni veremez. Zeka gelişimi duygu ve davranış gelişimini de içine aldığı için, yaşından daha küçük bir çocuk gibi davranır ve tepki verir. Normalin altındaki zihinsel gelişim düzeyleri donuk, sınır, hafif, orta, ağır ve derin olarak sınıflanır. Zihinsel gelişme geriliği olan çocuğun, sağlıklı yaşıtları ile birlikte ve kaynaştırma programı kapsamında örgün eğitime devam etmesinin yanı sıra, özel eğitimle desteklenmesi gerekir. Burada özel eğitimden kasıt, zihinsel gelişme gerilikleri için özel olarak geliştirilmiş olan ve uzman özel eğitimciler tarafından uygulanan eğitim programıdır.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): Okul başarısızlığının en sık görülen nedenlerinden biri olmakla birlikte, ülkemizde bu konuya ilişkin farkındalık ancak son 10-15 yıl içinde yaygınlaşabilmiştir. DEHB'nin klinik belirtileri, "dikkatsizlik", "aşırı hareketlilik" ve "dürtü denetim bozukluğu" ana belirti grupları içinde toplanır. Bu belirti gruplarından biri görünürde daha baskın olabilir. Çocuğun zihinsel olarak odaklanmasını, yoğunlaşmasını, düzenleme ve planlama yapmasını gerektiren işler sırasında dikkatini toplayamadığı, toplayabilse bile en ufak bir nedenle (sınıf içi uğultu, hareket, oda dışından gelen sesler vb. ) çelinebildiği ve sürdüremediği görülür. Dikkatsizlik ayrıca, ödevlerin ve işlerin unutulmasına, eşya ve okul malzemesinin sık sık yitirilmesine neden olur. Çanta hazırlama gibi planlama gerektiren aşamalı işler yarım kalır. Aşırı hareketliliği olan çocuklar özellikle ilk yıl sıralarında oturmakta güçlük çekerler ve sınıfta dolaşabilirler. Oturabilen çocukların kıpır kıpır oldukları görülür. Dürtü denetim bozukluğu, derste çevresi ile uğraşmalarına, etkinliklerde sıralarını bekleyememelerine, oyun sırasında kural tanımaz davranmalarına yol açabilir. Bu özellikleri ile sosyal güçlükler yaşayan çocukların arkadaşları ile sık sık küstükleri ya da onlara karşı saldırgan davrandıkları görülür. Okulda ve evde sık sık eleştirilen, dışlanan ve hatta örselenen bu çocukların zaman içinde depresyon, davranım bozukluğu gibi ikincil ciddi ruhsal bozukluklar geliştirdikleri bilinmektedir. DEHB'si olan çocukların tedavi ile topluma ve okul yaşamına uyumu sağlanmalıdır. Başta ana, baba ve öğretmenler olmak üzere toplumun eğitimi, uzun dönemde çocukların özellikleri ile kabul edilmelerini ve uygun eğitim programlarının geliştirilmesini sağlayacaktır.

Hasan AZAKLI

Emekli İlköğretim Müfettişi

Eğitimci-Yazar

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz köşe yazısı sitemize 19.01.2017 tarihinde Hasan Azaklı tarafından girilmiştir. Metnin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, köşe yazısı metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu yazarın iznine tabidir.
Hasan Azaklı Arşivi
 » Okullar Açılırken......
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Nitelikli Okullar Meselesi (!)...
 » Eğitim Sistemimizde Sık Sık Değişen...
 » Fındık Fiyatlarına Sendikalardan Te...
 » Anne - Baba Ve Çocuk İlişkisi Üzeri...
 » Aile İçinde Çocuk Eğitimi...
 » Osmanlı Döneminde Hopa'lı Bürokratl...
 » Müzik Tarihine Genel Bir Bakış (*)...
 » Spor Ve Sporcu Eğitimi...
 » Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Tek...
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » 50 Yıl Önce Hopa'da Sosyal, Ekonomi...
 » Ramazanda Verilen İftar Yemekleri Ü...
 » Tatile Girerken...
 » Hopa'da Şehir İçi Trafik Sorunu Üz...
 » Çay-kur'un Varlık Fonuna Devri...
 » Çayda Taban Fiyat Belirlenmesi...
 » Açü Rektörlüğünün Bir Garip Uygulam...
 » Özel Eğitim Dosyası (19)...
 » Özel Eğitim Dosyası (18)...
 » Özel Eğitim Dosyası (17)...
 » Özel Eğitim Dosyası (16)...
 » Özel Eğitim Dosyası (15)...
 » Özel Eğitim Dosyası (14)...
 » Özel Eğitim Dosyası (13)...
 » Özel Eğitim Dosyası (12)...
 » Özel Eğitim Dosyası (10)...
 » Özel Eğitim Dosyası (11)...
 » Özel Eğitim Dosyası (9)...
 » Özel Eğitim Dosyası (8)...
 » Özel Eğitim Dosyası (7)...
 » Özel Eğitim Dosyası (6)...
 » Özel Eğitim Dosyası (5)...
 » Özel Eğitim Dosyası (4)...
 » Özel Eğitim Dosyası (3)...
 » Özel Eğitim Dosyası (2)...
 » Özel Eğitim Dosyası (1)...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Kadın Ve Dayak...
 » Bilimsel Yayınlar Ve Üniversiteleri...
 » Zekanın Sosyal Dağılımı...
 » Dayak Eğitmez, Acıtır...
 » Öğrenci Karneleri Ve Anne - Baba Tu...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (2)...
 » Avrupa Birliği Eğitim Programları V...
 » Sınavlar Ve Ezberci Eğitim...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (4)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (3)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (2)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (1)...
 » Mesleki Eğitimin Yeri Ve Önemi...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (6...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (5...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (4...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (3...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (2...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (1...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Uluslararası İlişkiler Ve Ülkemizin...
 » Hopa'da Balıkçılık Ve Sorunlar...
 » Hopa'da Kültür Merkezi İstiyoruz...
 » Hopa'da Neler Oluyor?...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » Nazım Hikmet Ve Hopa Hapishanesi...
 » Geçmişten Günümüze Hopa’da Spor...
 » Lazlar Ve Altınpost Efsanesi...
 » Kurtuluş Savaşında Lazlar...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Antik Çağda Lazlar...
 » Kazım'ı Anarken...
 » Yerel Yerleşke İsimleri Üzerine Eti...
 » Çayda Randevulu Sistem...
 » Çay İşçilerinin Grevi...
 » Sarp Kapısı’nın Açılmasının İnsanla...
 » Hopa'nın Müzik Bahçesinin Kır Çiçe...
 » Böyle Olur Bucağın Direkleri...
 » Doğu Karadenizde İlk Köylü Eylemi...
 » Çocukluğumda Bayramlar...
 » Fotoğrafçı Nimet Abla...
 » Unutulmayan Bir Sanatçı Yaşar Turna...
 » Antik Mitolojide Lazlar...
 » 4+4+4’lük Eğitim...
 » Bir Spor Bilgesi Metin Kurt...
 » Ümit Kaftancıoğlu Ve Hopa...
 » Benim Sinemalarım Ve Talikot Valisi...
 » Bir Laz Kızı Aşela...
 » Luqupe Gulunan - Lahanalar Geziyor...
 » Bucak’ta Aşk Başkadır...
 » Hesler Bahane Sular Şahane...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Müzik...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Deniz Taşım...
 » Bir Laz Aydın'ın Ölümü...
 » Osmanlı Devleti Dönemi İle Cumhuriy...
 » Geçmişten Günümüze Hopa'da Spor...
 » Batum’da Kumarhane Meselesi...
 » Antik Çağdan Günümüze Hopa Ve Çevre...
 » Kazım'ı Anarken...