Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin Tarihsel Gelişimi - (1)
Hasan Azaklı
Kültür - 06/12/2016
Osmanlı Döneminde Öğretmen Yetiştirme.Osmanlı Döneminde Öğretmen Yetiştirme:

Türkiye’de öğretmen yetiştirme işi için modern anlamda ilk “öğretmen okulu”, “Darülmuallimin” adıyla 16 Mart 1848 tarihinde açılmıştır. Rüştiyelere öğretmen yetiştirmek için açılan bu okulun adı 1869 tarihli Maarifi Umumiye Nizamnamesi’nde “Darülmuallimin-i Rüşti” olarak geçmektedir. Bu okulun öğretim süresi 3yıl olarak belirlenmiş olup, yılda 10 ay ve haftada 5 gün ders verilirdi. Bu okulda Usul-i ifade ve Talim, Farsça, Aritmetik ve geometri(Hesap, hendese), Alan ölçümü(Mesaha), Astronomi(Heyet), Coğrafya dersleri verilen temel derslerdi. İleriki yıllarda İlkokulların sayısı çoğalmaya başlayınca 1868 yılında bir “İlköğretmen okulu”(Darülmuallimin-i iptidai) açıldı. 1891 yılında Maarif Nazırı(Milli Eğitim Bakanı) Münif Paşa zamanında ikinci Meşrutiyetin başına kadar devam edecek olan Yüksek Öğretmen okulu yapılandırılmasına gidilmiştir. 1881’de İlköğretmen okulu yeni bir şekil alarak adı “Darülameliyat” oldu. Bu yapılanmanın özü “hizmetiçi eğitim”veren bir okul işlevini içeriyordu. İkinci Meşrutiyet döneminde öğretmen okullarında Maarif Nazırı Emrullah Efendi’nin “Mecelle-i Muallimin”, Ankara Maarif Müdürü Musa KAZIM Bey’in “Rehberi Tedris ve Terbiye”si(Eğitim ve Öğretim Rehberi), Ayşe Sıdıka Hanım’ın “Usul-i Tedris ve Terbiye dersleri”(Terbiye eğitim usulü) ve Süleyman Paşazade Sami Bey’in “İlm-i Terbiye-i Etrfal””(Çocuk Eğitimi Bilimi) kitapları ders kitabı olarak okutulmuştur. (1)

1915 yılında yayımlanan Darülmuallimin ve Darülmuallimat Nizamnamesine göre, İlkokul öğretmeni yetiştiren öğretmen okulu 4, kız öğretmen okulu kısmı da 5 yıl olmuştur. Bu dönemde kız öğretmen okulu kısmında bir de “Ana Muallim Mektebi” açılmış fakat bu okul 3 yıl sonra kapatılmıştır. 1913 yılında çıkarılan “Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu” ile kız ve erkek öğretmen okulu açma yetkisi, il özel idarelerine verilmiştir. Her il, kendi öğretmenini kendi yetiştirme yoluna gitmiş, ancak öğretmen bulunamaması ve alt yapı yetersizliğinden bu uygulama başarılı olamamıştır.

Hasan AZAKLI

Emekli İlköğretim Müfettişi

Eğitimci-Yazar

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz köşe yazısı sitemize 06.12.2016 tarihinde Hasan Azaklı tarafından girilmiştir. Metnin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, köşe yazısı metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu yazarın iznine tabidir.
Hasan Azaklı Arşivi
 » Okullar Açılırken......
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Nitelikli Okullar Meselesi (!)...
 » Eğitim Sistemimizde Sık Sık Değişen...
 » Fındık Fiyatlarına Sendikalardan Te...
 » Anne - Baba Ve Çocuk İlişkisi Üzeri...
 » Aile İçinde Çocuk Eğitimi...
 » Osmanlı Döneminde Hopa'lı Bürokratl...
 » Müzik Tarihine Genel Bir Bakış (*)...
 » Spor Ve Sporcu Eğitimi...
 » Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Tek...
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » 50 Yıl Önce Hopa'da Sosyal, Ekonomi...
 » Ramazanda Verilen İftar Yemekleri Ü...
 » Tatile Girerken...
 » Hopa'da Şehir İçi Trafik Sorunu Üz...
 » Çay-kur'un Varlık Fonuna Devri...
 » Çayda Taban Fiyat Belirlenmesi...
 » Açü Rektörlüğünün Bir Garip Uygulam...
 » Özel Eğitim Dosyası (19)...
 » Özel Eğitim Dosyası (18)...
 » Özel Eğitim Dosyası (17)...
 » Özel Eğitim Dosyası (16)...
 » Özel Eğitim Dosyası (15)...
 » Özel Eğitim Dosyası (14)...
 » Özel Eğitim Dosyası (13)...
 » Özel Eğitim Dosyası (12)...
 » Özel Eğitim Dosyası (10)...
 » Özel Eğitim Dosyası (11)...
 » Özel Eğitim Dosyası (9)...
 » Özel Eğitim Dosyası (8)...
 » Özel Eğitim Dosyası (7)...
 » Özel Eğitim Dosyası (6)...
 » Özel Eğitim Dosyası (5)...
 » Özel Eğitim Dosyası (4)...
 » Özel Eğitim Dosyası (3)...
 » Özel Eğitim Dosyası (2)...
 » Özel Eğitim Dosyası (1)...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Kadın Ve Dayak...
 » Bilimsel Yayınlar Ve Üniversiteleri...
 » Zekanın Sosyal Dağılımı...
 » Dayak Eğitmez, Acıtır...
 » Öğrenci Karneleri Ve Anne - Baba Tu...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (2)...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (1)...
 » Avrupa Birliği Eğitim Programları V...
 » Sınavlar Ve Ezberci Eğitim...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (4)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (3)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (2)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (1)...
 » Mesleki Eğitimin Yeri Ve Önemi...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (6...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (5...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (4...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (3...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (2...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (1...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Uluslararası İlişkiler Ve Ülkemizin...
 » Hopa'da Balıkçılık Ve Sorunlar...
 » Hopa'da Kültür Merkezi İstiyoruz...
 » Hopa'da Neler Oluyor?...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » Nazım Hikmet Ve Hopa Hapishanesi...
 » Geçmişten Günümüze Hopa’da Spor...
 » Lazlar Ve Altınpost Efsanesi...
 » Kurtuluş Savaşında Lazlar...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Antik Çağda Lazlar...
 » Kazım'ı Anarken...
 » Yerel Yerleşke İsimleri Üzerine Eti...
 » Çayda Randevulu Sistem...
 » Çay İşçilerinin Grevi...
 » Sarp Kapısı’nın Açılmasının İnsanla...
 » Hopa'nın Müzik Bahçesinin Kır Çiçe...
 » Böyle Olur Bucağın Direkleri...
 » Doğu Karadenizde İlk Köylü Eylemi...
 » Çocukluğumda Bayramlar...
 » Fotoğrafçı Nimet Abla...
 » Unutulmayan Bir Sanatçı Yaşar Turna...
 » Antik Mitolojide Lazlar...
 » 4+4+4’lük Eğitim...
 » Bir Spor Bilgesi Metin Kurt...
 » Ümit Kaftancıoğlu Ve Hopa...
 » Benim Sinemalarım Ve Talikot Valisi...
 » Bir Laz Kızı Aşela...
 » Luqupe Gulunan - Lahanalar Geziyor...
 » Bucak’ta Aşk Başkadır...
 » Hesler Bahane Sular Şahane...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Müzik...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Deniz Taşım...
 » Bir Laz Aydın'ın Ölümü...
 » Osmanlı Devleti Dönemi İle Cumhuriy...
 » Geçmişten Günümüze Hopa'da Spor...
 » Batum’da Kumarhane Meselesi...
 » Antik Çağdan Günümüze Hopa Ve Çevre...
 » Kazım'ı Anarken...