Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (1)
Hasan Azaklı
Yaşam - 02/01/2017
Geleneksel Eğitim Yaklaşımı.Geleneksel eğitim yaklaşımı; antik, skolastik, dini, esoterik, sihirsel vb. içerikle şekillenen bir eğitim yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel eğitim düşüncesinde hiyerarşik ve despotik bir otorite baskın durumdadır. Bu nedenle geleneksel eğitim yaklaşımında, despotik, baskıcı ve hiyerarşik bir yapılanma söz konusudur. Bu eğitim yaklaşımında gelenek her şeyin ölçüsü, gelenek dışı olan her şey ise kuşkunun konusudur. Geleneksel eğitimde öğretim yöntemi bilinenden bilinmeyene ve tek yönlü aktarmaya dayanmaktadır. Bu aktarmanın biçimi, sözlü anlatım, yöntemi ezberciliktir. Ezber, verili olanı belleğe sorgusuz sualsiz aynı şekilde yerleştirip istenildiğinde otoriteye aktarmaktadır. Bu öğretim yaklaşımında ezberciliğin gereği itaat ve dayak, uygun bir teknik olarak kullanılmaktadır. Bilgi, geleneğin, (antik kültür, din, skolastik v. b) bilgisidir. Bilinç, geçmişin tarihinin ve ürünlerinin özümlenmesidir. Yeni bilgi gelenek ile çelişmediği sürece kabul edilebilir. Geleneğin bilgisi değiştirilemez ama sadece tefsir edilebilir. Yeni bilgi, sırf bilimsel özelliğe sahip olduğu için otorite olamaz. Geleneksel eğitimde mekan, otoritenin(belletici)fiziki ve entelektüel üstünlüğünü gösteren bir özellik taşır. Örneğin kürsü, mekana(sınıf, öğretim ortamı vb)hakim bir noktada yer alır. Geleneksel eğitim ortamında belletici(öğretmen), belleyicinin(öğrenci)öğretim sürecinde nasıl duracağını, okuyacağını, hareket edeceğini, oturup kalkacağını, giyineceğini gelenekle atıfla belirler ve denetler. Esas olan, öğretim(bilgi, bilim, formasyon vb, )değil, terbiyedir. Geleneksel eğitimde eleştirel yaklaşımlar yoktur. Sorgulama, epistemolojik(bilgi kuramı) düzeyde, o da kısıtlı düzeyde ve meşrutiyet kalıplarını güçlendirmek için yapılır. Geleneksel eğitim düşüncesinde, hem epistemolojik, hem ontolojik(varlık bilimi ile ilgili)düzeyde analiz(analitik düşünce)yoktur. Modern eğitim düşünürleri(Rosseau, Locke, Erasmus, pestalozzi, Frobel, Montessori, Dewey vb. ), geleneksel eğitim düşüncesi ve pratiğini, şimdiyi vermeyip geçmişe takılıp kalmakla;bilgileri de eleştirilebilir, sorgulanabilir ve değiştirilebilir değil de kalıplaşmış biçimde vermekle suçlarlar. Geleneksel eğitim özerk birey yaratamamış, otoriteye bağlı bir terbiye ve tedrisat gerçekleşmiştir. Geleneksel eğitimin merkezinde, öğrenci/çocuk ve onun ilgileri değil, geleneği temsil eden ustanın dogmaları vardır. Hiç bir şey bilmeyen, hakkında düşünülen, kendisine öğretilen, uslu uslu dinleyen, disipline edilen vb. öğrenci, geleneksel eğitimin öğrencisidir.

Hasan AZAKLI

Emekli İlköğretim Müfettişi

Eğitimci-Yazar

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz köşe yazısı sitemize 02.01.2017 tarihinde Hasan Azaklı tarafından girilmiştir. Metnin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, köşe yazısı metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu yazarın iznine tabidir.
Hasan Azaklı Arşivi
 » Okullar Açılırken......
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Nitelikli Okullar Meselesi (!)...
 » Eğitim Sistemimizde Sık Sık Değişen...
 » Fındık Fiyatlarına Sendikalardan Te...
 » Anne - Baba Ve Çocuk İlişkisi Üzeri...
 » Aile İçinde Çocuk Eğitimi...
 » Osmanlı Döneminde Hopa'lı Bürokratl...
 » Müzik Tarihine Genel Bir Bakış (*)...
 » Spor Ve Sporcu Eğitimi...
 » Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Tek...
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » 50 Yıl Önce Hopa'da Sosyal, Ekonomi...
 » Ramazanda Verilen İftar Yemekleri Ü...
 » Tatile Girerken...
 » Hopa'da Şehir İçi Trafik Sorunu Üz...
 » Çay-kur'un Varlık Fonuna Devri...
 » Çayda Taban Fiyat Belirlenmesi...
 » Açü Rektörlüğünün Bir Garip Uygulam...
 » Özel Eğitim Dosyası (19)...
 » Özel Eğitim Dosyası (18)...
 » Özel Eğitim Dosyası (17)...
 » Özel Eğitim Dosyası (16)...
 » Özel Eğitim Dosyası (15)...
 » Özel Eğitim Dosyası (14)...
 » Özel Eğitim Dosyası (13)...
 » Özel Eğitim Dosyası (12)...
 » Özel Eğitim Dosyası (10)...
 » Özel Eğitim Dosyası (11)...
 » Özel Eğitim Dosyası (9)...
 » Özel Eğitim Dosyası (8)...
 » Özel Eğitim Dosyası (7)...
 » Özel Eğitim Dosyası (6)...
 » Özel Eğitim Dosyası (5)...
 » Özel Eğitim Dosyası (4)...
 » Özel Eğitim Dosyası (3)...
 » Özel Eğitim Dosyası (2)...
 » Özel Eğitim Dosyası (1)...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Kadın Ve Dayak...
 » Bilimsel Yayınlar Ve Üniversiteleri...
 » Zekanın Sosyal Dağılımı...
 » Dayak Eğitmez, Acıtır...
 » Öğrenci Karneleri Ve Anne - Baba Tu...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (2)...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (1)...
 » Avrupa Birliği Eğitim Programları V...
 » Sınavlar Ve Ezberci Eğitim...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (4)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (3)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (2)...
 » Mesleki Eğitimin Yeri Ve Önemi...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (6...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (5...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (4...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (3...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (2...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (1...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Uluslararası İlişkiler Ve Ülkemizin...
 » Hopa'da Balıkçılık Ve Sorunlar...
 » Hopa'da Kültür Merkezi İstiyoruz...
 » Hopa'da Neler Oluyor?...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » Nazım Hikmet Ve Hopa Hapishanesi...
 » Geçmişten Günümüze Hopa’da Spor...
 » Lazlar Ve Altınpost Efsanesi...
 » Kurtuluş Savaşında Lazlar...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Antik Çağda Lazlar...
 » Kazım'ı Anarken...
 » Yerel Yerleşke İsimleri Üzerine Eti...
 » Çayda Randevulu Sistem...
 » Çay İşçilerinin Grevi...
 » Sarp Kapısı’nın Açılmasının İnsanla...
 » Hopa'nın Müzik Bahçesinin Kır Çiçe...
 » Böyle Olur Bucağın Direkleri...
 » Doğu Karadenizde İlk Köylü Eylemi...
 » Çocukluğumda Bayramlar...
 » Fotoğrafçı Nimet Abla...
 » Unutulmayan Bir Sanatçı Yaşar Turna...
 » Antik Mitolojide Lazlar...
 » 4+4+4’lük Eğitim...
 » Bir Spor Bilgesi Metin Kurt...
 » Ümit Kaftancıoğlu Ve Hopa...
 » Benim Sinemalarım Ve Talikot Valisi...
 » Bir Laz Kızı Aşela...
 » Luqupe Gulunan - Lahanalar Geziyor...
 » Bucak’ta Aşk Başkadır...
 » Hesler Bahane Sular Şahane...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Müzik...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Deniz Taşım...
 » Bir Laz Aydın'ın Ölümü...
 » Osmanlı Devleti Dönemi İle Cumhuriy...
 » Geçmişten Günümüze Hopa'da Spor...
 » Batum’da Kumarhane Meselesi...
 » Antik Çağdan Günümüze Hopa Ve Çevre...
 » Kazım'ı Anarken...