Okulda Başarısızlık Nedenleri - (2)
Hasan Azaklı
Yaşam - 20/01/2017Özgül Öğrenme Güçlükleri (ÖÖG): Normal zekaya sahip çocukların, merkezi sinir sisteminin yapısal ve işlevsel bozukluklarına bağlı olarak, okuma, yazma, aritmetik becerileri gibi alanlardan en az birinde özgül zorluk yaşamaları anlamına gelir. ÖÖG olan çocuklar okumayı geç öğrenirler ve yaşıtlarından daha yavaş okurlar. Yazıları çoğunlukla çirkin olur. Harf atlayabilir, harfleri karıştırabilir, sözcüklerin hecelerini ayırarak yazabilir ya da sözcükleri birleştirebilirler. İmla hataları sıktır. Okumak ve yazmak için yaşıtlarına göre çok fazla çaba harcamaları gerektiği ve çabaları oranında başarı sağlayamadıkları için kısa sürede derslerden kaçınmaya başlarlar. ÖÖG'nün tanısı konunun uzmanları tarafından konulmalı, çocuğa uygun tedavi ve eğitim desteği sağlanmalıdır.

Uyum Bozukluğu: Çocuğun göç, hastalık, aile bireylerinden birini yitirme, taşınma, okul değişikliği gibi yaşam olayları sonrasındaki 3 ay içerisinde başlayan ve yaklaşık 6 ay süren duygu ve davranış sorunlarıdır. Söz konusu olay nedeni ile yaşamında meydana gelen düzen değişikliğine uyum sağlamaya çalışan çocuk, geçici bir süre için okulda kendisinden bekleneni veremeyebilir. Çocukta uyum bozukluğu düşünüldüğünde ruhsal tedavi sağlanması ve olayın olumsuz etkisini giderecek önlemlerin alınması sorunun süregenleşmesini önler.

Depresyon: Duygusal çökkünlük, eskiden sevilen etkinliklere duyulan ilginin azalması ve keyif alınamaması, yorgunluk hissi ve enerji yitimi, değersizlik ve suçluluk duyguları, zihinsel yoğunlaşma güçlüğü, uyku ve iştah bozuklukları ve ağır durumlarda öz-kıyım eğilimi ile kendini gösterir. Çocuklarda ve gençlerde bunlara ek olarak hırçınlık, huysuzluk, öfke nöbetleri, saldırganlık ve davranış bozuklukları da depresyona işaret edebilir. Öz-kıyım riski, acil tedaviyi gerektirir.

Bunaltı (Kaygı) Bozuklukları: Bunaltı, kaynağı bilinmeyen bir tehlike beklentisinden doğan huzursuzluk ve korku duygusu olarak tanımlanır. Günlük yaşamda herkesin sık olarak yaşadığı bu duygu, bireyin işlevlerini engellemeye başladığında bozukluk olarak kabul edilir. Çocuklarda Ayrılma Bunaltısı Bozukluğu ve buna bağlı Okul Reddi, okul başarısızlığının en önemli etmenlerinden biridir. İvedilikle tedavi edilmesi ve tedavi sırasında da çocuğa ve anababasına okul yönetimi tarafından destek verilmesi gerekir. Çocukluk Başlangıçlı Sosyal Fobi, Yaygın Bunaltı Bozukluğu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu adı verilen bunaltı bozuklukları da çocukluk döneminde önemli işlev yitimine yol açan bozukluklar arasındadır.

Bu yazıda ele alınan başlıklar, okul başarısızlığının en sık görülen nedenleridir ve tümü tedavi edilebilir niteliktedir. Kuşkusuz, çocuğa ve içinde bulunduğu duruma özgü pek çok başka başarısızlık nedeni saptanabilir. Başarısız çocuğa yaklaşım açısından temel ilkeler, başarısızlığın altında mutlaka bazı nedenlerin bulunduğunu kabul etmek ve çocuğu eleştirmeden, kişiliğini örselemeden, öz-saygısını destekleyerek başarıya doğru çaba göstermesi için yüreklendirmektir.

Hasan AZAKLI

Emekli İlköğretim Müfettişi

Eğitimci-Yazar

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz köşe yazısı sitemize 20.01.2017 tarihinde Hasan Azaklı tarafından girilmiştir. Metnin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, köşe yazısı metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu yazarın iznine tabidir.
Hasan Azaklı Arşivi
 » Okullar Açılırken......
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Nitelikli Okullar Meselesi (!)...
 » Eğitim Sistemimizde Sık Sık Değişen...
 » Fındık Fiyatlarına Sendikalardan Te...
 » Anne - Baba Ve Çocuk İlişkisi Üzeri...
 » Aile İçinde Çocuk Eğitimi...
 » Osmanlı Döneminde Hopa'lı Bürokratl...
 » Müzik Tarihine Genel Bir Bakış (*)...
 » Spor Ve Sporcu Eğitimi...
 » Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Tek...
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » 50 Yıl Önce Hopa'da Sosyal, Ekonomi...
 » Ramazanda Verilen İftar Yemekleri Ü...
 » Tatile Girerken...
 » Hopa'da Şehir İçi Trafik Sorunu Üz...
 » Çay-kur'un Varlık Fonuna Devri...
 » Çayda Taban Fiyat Belirlenmesi...
 » Açü Rektörlüğünün Bir Garip Uygulam...
 » Özel Eğitim Dosyası (19)...
 » Özel Eğitim Dosyası (18)...
 » Özel Eğitim Dosyası (17)...
 » Özel Eğitim Dosyası (16)...
 » Özel Eğitim Dosyası (15)...
 » Özel Eğitim Dosyası (14)...
 » Özel Eğitim Dosyası (13)...
 » Özel Eğitim Dosyası (12)...
 » Özel Eğitim Dosyası (10)...
 » Özel Eğitim Dosyası (11)...
 » Özel Eğitim Dosyası (9)...
 » Özel Eğitim Dosyası (8)...
 » Özel Eğitim Dosyası (7)...
 » Özel Eğitim Dosyası (6)...
 » Özel Eğitim Dosyası (5)...
 » Özel Eğitim Dosyası (4)...
 » Özel Eğitim Dosyası (3)...
 » Özel Eğitim Dosyası (2)...
 » Özel Eğitim Dosyası (1)...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Kadın Ve Dayak...
 » Bilimsel Yayınlar Ve Üniversiteleri...
 » Zekanın Sosyal Dağılımı...
 » Dayak Eğitmez, Acıtır...
 » Öğrenci Karneleri Ve Anne - Baba Tu...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (1)...
 » Avrupa Birliği Eğitim Programları V...
 » Sınavlar Ve Ezberci Eğitim...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (4)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (3)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (2)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (1)...
 » Mesleki Eğitimin Yeri Ve Önemi...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (6...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (5...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (4...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (3...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (2...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (1...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Uluslararası İlişkiler Ve Ülkemizin...
 » Hopa'da Balıkçılık Ve Sorunlar...
 » Hopa'da Kültür Merkezi İstiyoruz...
 » Hopa'da Neler Oluyor?...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » Nazım Hikmet Ve Hopa Hapishanesi...
 » Geçmişten Günümüze Hopa’da Spor...
 » Lazlar Ve Altınpost Efsanesi...
 » Kurtuluş Savaşında Lazlar...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Antik Çağda Lazlar...
 » Kazım'ı Anarken...
 » Yerel Yerleşke İsimleri Üzerine Eti...
 » Çayda Randevulu Sistem...
 » Çay İşçilerinin Grevi...
 » Sarp Kapısı’nın Açılmasının İnsanla...
 » Hopa'nın Müzik Bahçesinin Kır Çiçe...
 » Böyle Olur Bucağın Direkleri...
 » Doğu Karadenizde İlk Köylü Eylemi...
 » Çocukluğumda Bayramlar...
 » Fotoğrafçı Nimet Abla...
 » Unutulmayan Bir Sanatçı Yaşar Turna...
 » Antik Mitolojide Lazlar...
 » 4+4+4’lük Eğitim...
 » Bir Spor Bilgesi Metin Kurt...
 » Ümit Kaftancıoğlu Ve Hopa...
 » Benim Sinemalarım Ve Talikot Valisi...
 » Bir Laz Kızı Aşela...
 » Luqupe Gulunan - Lahanalar Geziyor...
 » Bucak’ta Aşk Başkadır...
 » Hesler Bahane Sular Şahane...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Müzik...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Deniz Taşım...
 » Bir Laz Aydın'ın Ölümü...
 » Osmanlı Devleti Dönemi İle Cumhuriy...
 » Geçmişten Günümüze Hopa'da Spor...
 » Batum’da Kumarhane Meselesi...
 » Antik Çağdan Günümüze Hopa Ve Çevre...
 » Kazım'ı Anarken...