Dayak Eğitmez, Acıtır
Hasan Azaklı
Yaşam - 21/02/2017
Dayak Eğitmez, Acıtır.Şiddet insanlık tarihi boyunca geliştirilmiş olan bir kültürdür. İnsanlar gerek doğa ile ilişkilerinde, gerek diğer canlılar alemi ile ilişkilerinde gerekse kendi arasındaki ilişkilerde şiddeti sürekli öne çıkarmış ve uygulaya gelmiştir. İnsanlarda süreğen hale gelen şiddet eğilimi sonuçta bir kültür olgusu olarak ilişkilere yansımıştır. Bu yansıma eğitim sistemimizde okullarımızda da görülür bir vaka haline gelmiştir. Günümüzde okullarımızda süreğen hale gelen öğretmen kaynaklı şiddet, öğrenciyi azarlayan, onu aşağılayan, duygusal, ruhsal ve bedensel olarak inciten bir davranış halini almıştır. Öğrencilerin öğrenim ortamlarında dersleri kavrayışlarında, konuları algılamada farklılıkların olması bireysel farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Her öğrencide zeka gelişimi ve beyinsel fonksiyonların işlevi farklı farklı bir gelişim göstermektedir. Bazı çocuklarda bedensel zeka baskın durumda iken, bazılarında dilsel zeka, bazılarında matematiksel zeka daha ön plana çıkmaktadır. Gerek anne-babalar, gerekse öğretmenler öğrencilerdeki bu farklılıkları anlayabilmeli ve bu algısal farklılıkları dikkate alarak öğretim sürecine yön verebilmelidir.

1992 ve 2006 yıllarında İlköğretim 2. sınıftan başlamak üzere Lise son sınıfa kadar okuyan öğrenciler üzerinde yapılan araştırmada;1992 yılındaki araştırmada öğrencilerin yarıdan fazlası(%57. 55)öğretmenlerin tokat attığını, yarıya yakını(%45, 97)kulak çektiğini, üçte bire yakını(%30, 87)saç çektiğini, dörtte biri(%25)tebeşir, silgi fırlattığını, onda birinden fazlası(%14, 59)sopayla vurduğunu, onda biri kadarı(%11, 57)tekme attığını, %10, 40’ı çok şiddetli dövdüğünü, %7, 71 başını duvara veya sıraya vurarak dövdüğünü belirtmişlerdir. 2006 yılında yapılan araştırmada öğrencilerin yarıya yakını(%43, 83)öğretmenlerin kulak çektiğini, üçte birinden fazlası(%38, 17) tokat attığını, dörtte birinden fazlası(%28, 67)saç çektiğini ve tebeşir, silgi fırlattığını, onda birinden fazlası (%13)tekme attığını, onda biri kadarı(%11, 67)sopayla vurduğunu, %5, 83’ü şiddetle dövdüğünü, %4, 61’i başını duvara veya sıraya vurarak dövdüğünü belirtmişlerdir. (1)

Yukarıda verilen araştırma sonucu ele alınıp incelendiğinde, eğitimde şiddetin kanıksama düzeyinde olağan hale geldiği, bu tutum ve davranışın eğitimsel bir tutum olmadığı anlaşılmaktadır. Dayağın eğitimde kanıksanır bir duruma getirilmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitiminde karamsar bir tablonun oluşmasına yol açmaktadır. Bu durum şiddetin doğal ve olumlu bir kültür olarak toplumda yer almasına neden olmaktadır. Esas olarak eğitimcilerin göstermesi gereken tutum ve davranış, eğitim-öğretim sürecinde doğru yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve belirlenen bu yöntem ve tekniklerin işe koşulması olmalıdır. Dayağa ve şiddete dayalı olarak uygulanan geleneksel eğitim yaklaşımı çocuğun ve gencin olumlu bir şekilde eğitimini sağlayamaz, ancak onun bedenini acıtır.

Kaynak:

(1)-Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Haziran 2006, sayı:75

Hasan AZAKLI

Emekli İlköğretim Müfettişi

Eğitimci-Yazar

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz köşe yazısı sitemize 21.02.2017 tarihinde Hasan Azaklı tarafından girilmiştir. Metnin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, köşe yazısı metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu yazarın iznine tabidir.
Hasan Azaklı Arşivi
 » Okullar Açılırken......
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Nitelikli Okullar Meselesi (!)...
 » Eğitim Sistemimizde Sık Sık Değişen...
 » Fındık Fiyatlarına Sendikalardan Te...
 » Anne - Baba Ve Çocuk İlişkisi Üzeri...
 » Aile İçinde Çocuk Eğitimi...
 » Osmanlı Döneminde Hopa'lı Bürokratl...
 » Müzik Tarihine Genel Bir Bakış (*)...
 » Spor Ve Sporcu Eğitimi...
 » Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Tek...
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » 50 Yıl Önce Hopa'da Sosyal, Ekonomi...
 » Ramazanda Verilen İftar Yemekleri Ü...
 » Tatile Girerken...
 » Hopa'da Şehir İçi Trafik Sorunu Üz...
 » Çay-kur'un Varlık Fonuna Devri...
 » Çayda Taban Fiyat Belirlenmesi...
 » Açü Rektörlüğünün Bir Garip Uygulam...
 » Özel Eğitim Dosyası (19)...
 » Özel Eğitim Dosyası (18)...
 » Özel Eğitim Dosyası (17)...
 » Özel Eğitim Dosyası (16)...
 » Özel Eğitim Dosyası (15)...
 » Özel Eğitim Dosyası (14)...
 » Özel Eğitim Dosyası (13)...
 » Özel Eğitim Dosyası (12)...
 » Özel Eğitim Dosyası (10)...
 » Özel Eğitim Dosyası (11)...
 » Özel Eğitim Dosyası (9)...
 » Özel Eğitim Dosyası (8)...
 » Özel Eğitim Dosyası (7)...
 » Özel Eğitim Dosyası (6)...
 » Özel Eğitim Dosyası (5)...
 » Özel Eğitim Dosyası (4)...
 » Özel Eğitim Dosyası (3)...
 » Özel Eğitim Dosyası (2)...
 » Özel Eğitim Dosyası (1)...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Kadın Ve Dayak...
 » Bilimsel Yayınlar Ve Üniversiteleri...
 » Zekanın Sosyal Dağılımı...
 » Öğrenci Karneleri Ve Anne - Baba Tu...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (2)...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (1)...
 » Avrupa Birliği Eğitim Programları V...
 » Sınavlar Ve Ezberci Eğitim...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (4)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (3)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (2)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (1)...
 » Mesleki Eğitimin Yeri Ve Önemi...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (6...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (5...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (4...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (3...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (2...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (1...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Uluslararası İlişkiler Ve Ülkemizin...
 » Hopa'da Balıkçılık Ve Sorunlar...
 » Hopa'da Kültür Merkezi İstiyoruz...
 » Hopa'da Neler Oluyor?...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » Nazım Hikmet Ve Hopa Hapishanesi...
 » Geçmişten Günümüze Hopa’da Spor...
 » Lazlar Ve Altınpost Efsanesi...
 » Kurtuluş Savaşında Lazlar...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Antik Çağda Lazlar...
 » Kazım'ı Anarken...
 » Yerel Yerleşke İsimleri Üzerine Eti...
 » Çayda Randevulu Sistem...
 » Çay İşçilerinin Grevi...
 » Sarp Kapısı’nın Açılmasının İnsanla...
 » Hopa'nın Müzik Bahçesinin Kır Çiçe...
 » Böyle Olur Bucağın Direkleri...
 » Doğu Karadenizde İlk Köylü Eylemi...
 » Çocukluğumda Bayramlar...
 » Fotoğrafçı Nimet Abla...
 » Unutulmayan Bir Sanatçı Yaşar Turna...
 » Antik Mitolojide Lazlar...
 » 4+4+4’lük Eğitim...
 » Bir Spor Bilgesi Metin Kurt...
 » Ümit Kaftancıoğlu Ve Hopa...
 » Benim Sinemalarım Ve Talikot Valisi...
 » Bir Laz Kızı Aşela...
 » Luqupe Gulunan - Lahanalar Geziyor...
 » Bucak’ta Aşk Başkadır...
 » Hesler Bahane Sular Şahane...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Müzik...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Deniz Taşım...
 » Bir Laz Aydın'ın Ölümü...
 » Osmanlı Devleti Dönemi İle Cumhuriy...
 » Geçmişten Günümüze Hopa'da Spor...
 » Batum’da Kumarhane Meselesi...
 » Antik Çağdan Günümüze Hopa Ve Çevre...
 » Kazım'ı Anarken...