Ekonomi

Hopa, yıllardır hizmet veren termik santrali, Karadeniz Bakır İşletmesi ve çay fabrikasıyla sanayi dalında zengin bir görünüm arz ediyor.

Yurtiçi ve yurtdışı taşımacılığında önemli bir statü sahibi olan Hopa Limanı, Sarp sınır kapısının açılmasından sonra Bağımsız Devletler Topluluğu'yla gerçekleştirilen ticari faaliyetlerde merkez konumunda bulunuyor. Karadeniz Bakır İşletmeleri üretilen maden, konsantre, pirit, silis ve asitin satın işlemlerini düzenlerken, 50 bin kw/saat kapasiteli Termik Santrali, bölgedeki sanayi kuruluşlarının enerji ihtiyaçlarını karşılıyor. İlçede üretilen çayın işlendiği Hopa ve Kemalpaşa Çay Fabrikaları her hususta ekonomik giderlerini geliştirmektedir.

Sarp sınır kapısının açılmasından sonra ilçede, karayoluyla gerçekleştirilen ithalat ve ihracat faaliyetleri ivme kazanmış ve buna bağlı olarak, karayolu taşımacılığı şirketlerinin sayısında artış gözlenmiştir. Bu durum, yaklaşık 100 kadar küçük ve orta ölçekli oto tamir atölyelerinin açılmasına olanak tanımıştır.