Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Teknikleri
Hasan Azaklı
Yaşam - 01/07/2017Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sunulması sürecinde, bilim insanlarınca ve alanda uzman kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan uzun soluklu çalışmaların sonucunda günümüzde birçok psikolojik danışma ve rehberlik teknikleri ortaya çıkarılmıştır. Bu tekniklerin işe koşulması süreci sonunda bireyin iç dünyası, insan ilişkilerindeki sıkıntıları, iletişimdeki sorunları, sosyal bir varlık olarak kendi iç dünyasındaki sorunlar ve sıkıntılar ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. Tekniklerin uygulanması sonucunda ortaya çıkan vaka ve bulgulardan hareketle uzman kişilerce ve psikolojik danışmanlarca bireye sağlıklı danışma süreci başlatılmanın yolu açılmıştır.

Psikolojik danışma alanında ortaya konulan teknikler, eğitim sistemimizde okullarımızda oluşturulan rehberlik servislerinde rehber öğretmenlerce işe koşulmaya başlanmış ve bu tekniklerin öğrencilerimize uygulanması sonucunda öğrencilerdeki davranış bozukluklarının nedenleri ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. Bu durum sonucunda bireye psikolojik yardım sürecinin sağlıklı bir yapılanma içerisinde gerçekleştirilme yoluna gidilmeye başlanmıştır. Günümüzde uygulanan Psikolojik danışma ve rehberlik tekniklerini ele almaya çalışırsak, bu tekniklerden birisi gözlem teknikleridir. Gözlem tekniği gözlem, anekdot ve derecelendirme ölçeği şeklinde alt teknikleri içermektedir. Bu teknik fazla araç ve gereç gerektirmediği için rahatlıkla uygulanabilir bir tekniktir. Gözlem, tek tek ya da grup olarak bireyin içinde bulunduğu çevre ve etkinlikleri değiştirmeden, onun gözlenebilir tüm davranışları hakkında kolayca bilgi toplamaya fırsat veren bir tekniktir. Anekdot ise gözlem sonuçlarının kayıt edilmesi amacıyla geliştirilmiş özel bir formun adıdır. Derecelendirme ölçeği ise gözlemlerin kayıt edilmesi için kullanılan araçlardan birisidir. Psikolojik danışma alanında kullanılan diğer bir teknik ise Ankettir. Bir bilgi toplama tekniği olan anket, okullarda öğrencilerin ev ve aile yaşamları, sağlık durumları, eğitsel ve mesleki planları, okul-içi ve okul-dışı etkinlikleri, çalışma alışkanlıkları gibi çok çeşitli özellikleri hakkında kendilerinden, velilerden ya da diğer ilgililerden bilgi toplamada yaygınlıkla uygulanabilir. Rehberlik alanında işe koşulan başka bir teknik ise problem tarama listesidir. Bu teknikte bireyin çeşitli problemlerini ortaya çıkarmak amacıyla problem listesi ile bireyi kaygılandıran ve onun çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapmasını engelleyen tüm problemler belirlenebilir. Otobiyografi tekniği ise bireyin kendisi hakkındaki bilgileri yine kendisinin yazılı olarak serbestçe rapor etmesini esas almaktadır. Açıklamaya çalışılan bu teknikler dışında rehberlik çalışmalarında uygulanan önemli tekniklerin başında sosyometrik teknikler gelmektedir. Sosyometri, bir grubu oluşturan bireylerin sosyal durumu, bir birleri ile ilişki biçimleri, grup içindeki alt gruplar kısaca grubun gerçek görünümü ve grup bütünlüğü hakkında objektif bilgi edinmeyi içeren bir tekniktir. Bu tekniğin uygulanması sonucunda sonuçlar sosyogramla gösterilmektedir. Sosyometrik tekniklerin diğeri Bil-kim tekniğidir. Bu teknik bir sınıf veya grup içindeki sosyal ilişkileri ortaya çıkaran tekniktir. Kimdir-bu diye de adlandırılmaktadır. Görüşme tekniği, bireyle karşı karşıya gelerek onun hakkında en etkili bilgi toplamayı hedeflemektedir. bu açıklanan tekniklerin yanı sıra rehberlik çalışmaları sürecinde okul ve kurumlarda Bireysel psikolojik danışma, Grupla psikolojik danışma, psikodrama, sosyodrama, oyun terapisi, ev ziyaretleri, vaka incelemesi, vaka konferansı, veli konferansı, aile terapisi, bibliyoterapi, günlük zaman çizelgesi, hatıra kayıtları gibi tekniklerde işe koşulmaktadır.

Eğitim işgörenleri ve alan uzmanlarının okul ve kurumlarda öğrenciler üzerinde Psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarını yürütürlerken yukarıda açıklanan teknikleri, öğrencinin konumu, yapısı, durumu, kişilik özellikleri, davranış boyutları v. b gibi hususları da dikkate alarak işe koşmalı, yapılan çalışmalar bir başka kişi veya kişilere kesinlikle ifşa edilmemeli, yapılan çalışmaların sonuçları öğrenci gelişim dosyalarına geçirilmelidir.

Hasan AZAKLI

Emekli İlköğretim Müfettişi

Eğitimci-Yazar

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz köşe yazısı sitemize 01.07.2017 tarihinde Hasan Azaklı tarafından girilmiştir. Metnin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, köşe yazısı metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu yazarın iznine tabidir.
Hasan Azaklı Arşivi
 » Okullar Açılırken......
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Nitelikli Okullar Meselesi (!)...
 » Eğitim Sistemimizde Sık Sık Değişen...
 » Fındık Fiyatlarına Sendikalardan Te...
 » Anne - Baba Ve Çocuk İlişkisi Üzeri...
 » Aile İçinde Çocuk Eğitimi...
 » Osmanlı Döneminde Hopa'lı Bürokratl...
 » Müzik Tarihine Genel Bir Bakış (*)...
 » Spor Ve Sporcu Eğitimi...
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » 50 Yıl Önce Hopa'da Sosyal, Ekonomi...
 » Ramazanda Verilen İftar Yemekleri Ü...
 » Tatile Girerken...
 » Hopa'da Şehir İçi Trafik Sorunu Üz...
 » Çay-kur'un Varlık Fonuna Devri...
 » Çayda Taban Fiyat Belirlenmesi...
 » Açü Rektörlüğünün Bir Garip Uygulam...
 » Özel Eğitim Dosyası (19)...
 » Özel Eğitim Dosyası (18)...
 » Özel Eğitim Dosyası (17)...
 » Özel Eğitim Dosyası (16)...
 » Özel Eğitim Dosyası (15)...
 » Özel Eğitim Dosyası (14)...
 » Özel Eğitim Dosyası (13)...
 » Özel Eğitim Dosyası (12)...
 » Özel Eğitim Dosyası (10)...
 » Özel Eğitim Dosyası (11)...
 » Özel Eğitim Dosyası (9)...
 » Özel Eğitim Dosyası (8)...
 » Özel Eğitim Dosyası (7)...
 » Özel Eğitim Dosyası (6)...
 » Özel Eğitim Dosyası (5)...
 » Özel Eğitim Dosyası (4)...
 » Özel Eğitim Dosyası (3)...
 » Özel Eğitim Dosyası (2)...
 » Özel Eğitim Dosyası (1)...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Kadın Ve Dayak...
 » Bilimsel Yayınlar Ve Üniversiteleri...
 » Zekanın Sosyal Dağılımı...
 » Dayak Eğitmez, Acıtır...
 » Öğrenci Karneleri Ve Anne - Baba Tu...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (2)...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (1)...
 » Avrupa Birliği Eğitim Programları V...
 » Sınavlar Ve Ezberci Eğitim...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (4)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (3)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (2)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (1)...
 » Mesleki Eğitimin Yeri Ve Önemi...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (6...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (5...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (4...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (3...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (2...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (1...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Uluslararası İlişkiler Ve Ülkemizin...
 » Hopa'da Balıkçılık Ve Sorunlar...
 » Hopa'da Kültür Merkezi İstiyoruz...
 » Hopa'da Neler Oluyor?...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » Nazım Hikmet Ve Hopa Hapishanesi...
 » Geçmişten Günümüze Hopa’da Spor...
 » Lazlar Ve Altınpost Efsanesi...
 » Kurtuluş Savaşında Lazlar...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Antik Çağda Lazlar...
 » Kazım'ı Anarken...
 » Yerel Yerleşke İsimleri Üzerine Eti...
 » Çayda Randevulu Sistem...
 » Çay İşçilerinin Grevi...
 » Sarp Kapısı’nın Açılmasının İnsanla...
 » Hopa'nın Müzik Bahçesinin Kır Çiçe...
 » Böyle Olur Bucağın Direkleri...
 » Doğu Karadenizde İlk Köylü Eylemi...
 » Çocukluğumda Bayramlar...
 » Fotoğrafçı Nimet Abla...
 » Unutulmayan Bir Sanatçı Yaşar Turna...
 » Antik Mitolojide Lazlar...
 » 4+4+4’lük Eğitim...
 » Bir Spor Bilgesi Metin Kurt...
 » Ümit Kaftancıoğlu Ve Hopa...
 » Benim Sinemalarım Ve Talikot Valisi...
 » Bir Laz Kızı Aşela...
 » Luqupe Gulunan - Lahanalar Geziyor...
 » Bucak’ta Aşk Başkadır...
 » Hesler Bahane Sular Şahane...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Müzik...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Deniz Taşım...
 » Bir Laz Aydın'ın Ölümü...
 » Osmanlı Devleti Dönemi İle Cumhuriy...
 » Geçmişten Günümüze Hopa'da Spor...
 » Batum’da Kumarhane Meselesi...
 » Antik Çağdan Günümüze Hopa Ve Çevre...
 » Kazım'ı Anarken...