Açü Rektörlüğünün Bir Garip Uygulamaları!
Hasan Azaklı
Yaşam - 24/05/2017
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünün Bir Garip Uygulamaları!
17 Mayıs 2007 tarihli ve 5662 sayılı kanunun 7’nci maddesinin Artvin Çoruh Üniversitesi’nin kuruluşu ile ilgili fıkrası ile Artvin Çoruh üniversitesi kurulmuş yine ilgili kanun maddesi uyarınca Hopa Meslek yüksek Okulu Artvin Çoruh üniversitesine bağlı olarak oluşturulmuştur. Esasen 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş bulanan Hopa Meslek yüksek Okulu 23 yıl Trabzon'da mobilya ve dekorasyon programıyla eğitim öğretim hayatını sürdürmüş bu bölüm yerleşke olarak hiç Hopa'ya nasiplendirilmeyerek Trabzon'a kaydırılmıştır. 2007 yılında Artvin Çoruh Üniversitesinin oluşturulmasıyla 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Mekatronik programı ile Hopa Meslek yüksek okulu Hopa ilçesinde fiili olarak eğitim öğretime başlamıştır. Daha sonra yüksek okul bünyesinde Lojistik, Bankacılık ve sigortacılık, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kontrol ve otomasyon Teknolojileri ile Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümleri açılmıştır. Yine Artvin Çoruh Üniversitesine Bağlı olarak Hopa İlçesinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi faaliyete geçirilmiştir. Aynı şekilde Fen ve Edebiyat Fakültesine bağlı Sosyoloji Bölümü de Hopa'da eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Hopa Meslek Yüksek Okulunun temelini oluşturan Mekatronilk Bölümü Mekatronik; ev teknolojilerinden ileri tıbbi cihazlara, bilgisayar kontrollü tezgâhlardan robotlara kadar oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu sahadaki hızlı gelişmeye paralel olarak, yetişmiş elemana olan ihtiyaç ve istihdam açığı sürekli artmaktadır. Mekatronik programı bu ihtiyacı karşılamak üzere açılmış Mekatronik Teknikerleri yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Bu program Hopa Meslek yüksek okulu bünyesinde açılırken Hopa'da bulunan Hopa METEM, Arhavi E. M. L. ve Hopa Kemalpaşa Çok Programlı liselerindeki bölümlerde okuyan öğrenciler göz önüne alınarak bu okulların teknik üst öğretim veren bir bölüm olarak düşünülerek rasyonel bir karar süreci ile boyutlandırılmıştır.

Hopa Meslek Yüksek Okulu'nun temelini oluşturan ve okulun açılış sürecinde ilk bölüm olma özelliği taşıyan, ayrıca gerek öğrenci alt potansiyeli açısından çevredeki teknik nitelikteki liselilerin sayısal verileri ile Hopa'mızın teknolojik düzeydeki gelişim düzeyi, ayrıca elektrik dağıtım sisteminde uluslararası bağlantı noktası olması özelliği de dikkate alınarak açılmış bulunan Mekatronik Bölüm programının Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü'nün kararı ile Borçka ilçesine alınmasına karar verildiği duyumları ve söylentileri ortalıkta dolaşmaktadır. Bu alınan kararın gerekçesi olarak da, bütün teknik bölümlerin bir merkezde toplanması görüşü temelinde oluştuğu rivayet edilmektedir. Madem böyle bir görüş temelinde teknik temelde bir merkez düşünülmektedir, neden Artvin Meslek Yüksek Okulu'na bağlı Elektrik ve Makina programları bu işte muaf tutulmuştur da yalnız Hopa Mekatronik Bölüm Programı Borçka'ya alınmaktadır. Hiç bir realitesi ve de rasyonelliği olmayan bu karar acaba hangi amaçla alınmıştır? Mekatronik bölüm programı gerek alt yapısı gerek öğrenci potansiyeli gerekse sanayi faktörleri ayrıca sınır ilçesi olma etkenleri açısından Hopa ilçesinde açılması rasyonel, eğitimsel ve bilimsel bir tutumken, Artvin Çoruh Üniversitesi rektörlüğü'nün "ben yaptım oldu" mantığı ile bilimsellikten ve rasyonellikten uzak bu tavrı nasıl açıklanacaktır? Rektörlük bu kararla neyi amaçlamaktadır? Akademik personelin haberi olmadan siyasetçilerin haberi olduğu alınan bu karardan bir an önce vaz geçilmelidir. Geçmişte 23 yıl Hopa adıyla öğrenci alınıp bir anda Trabzon'a transfer edilen Mobilya Dekorasyon bölümü gibi, Hopa Meslek Yüksek Okulu'nun temelini oluşturan Mekatronik Bölümünün Borçka ilçesine kaydırılmasının arkasında neler yatmaktadır? Bir bölümün akşamdan sabaha oldu bittiye getirilerek başka bir yere kaydırılırken, orada okuyan öğrencilerin Hopa'da barındıkları yerler, öğretim üyelerinin ve görevlilerinin yerleşik düzenlerinin alt üst olması, eş ve çocuklarının eğitimsel yaşantısal durumlarının karmaşık hale gelmesi durumları hiç mi önemsenmemiştir? Yoksa "ben karar verdim, herkes bu emrimi uygulaya" mantığı ile evrensel ve bilimsel bir kurum olması gereken üniversitelerde tahakküm politikası mı hayata geçirilmeye çalışılmaktadır?

Hasan AZAKLI

Emekli İlköğretim Müfettişi

Eğitimci-Yazar

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz köşe yazısı sitemize 24.05.2017 tarihinde Hasan Azaklı tarafından girilmiştir. Metnin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, köşe yazısı metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu yazarın iznine tabidir.
Hasan Azaklı Arşivi
 » Okullar Açılırken......
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Nitelikli Okullar Meselesi (!)...
 » Eğitim Sistemimizde Sık Sık Değişen...
 » Fındık Fiyatlarına Sendikalardan Te...
 » Anne - Baba Ve Çocuk İlişkisi Üzeri...
 » Aile İçinde Çocuk Eğitimi...
 » Osmanlı Döneminde Hopa'lı Bürokratl...
 » Müzik Tarihine Genel Bir Bakış (*)...
 » Spor Ve Sporcu Eğitimi...
 » Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Tek...
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » 50 Yıl Önce Hopa'da Sosyal, Ekonomi...
 » Ramazanda Verilen İftar Yemekleri Ü...
 » Tatile Girerken...
 » Hopa'da Şehir İçi Trafik Sorunu Üz...
 » Çay-kur'un Varlık Fonuna Devri...
 » Çayda Taban Fiyat Belirlenmesi...
 » Özel Eğitim Dosyası (19)...
 » Özel Eğitim Dosyası (18)...
 » Özel Eğitim Dosyası (17)...
 » Özel Eğitim Dosyası (16)...
 » Özel Eğitim Dosyası (15)...
 » Özel Eğitim Dosyası (14)...
 » Özel Eğitim Dosyası (13)...
 » Özel Eğitim Dosyası (12)...
 » Özel Eğitim Dosyası (10)...
 » Özel Eğitim Dosyası (11)...
 » Özel Eğitim Dosyası (9)...
 » Özel Eğitim Dosyası (8)...
 » Özel Eğitim Dosyası (7)...
 » Özel Eğitim Dosyası (6)...
 » Özel Eğitim Dosyası (5)...
 » Özel Eğitim Dosyası (4)...
 » Özel Eğitim Dosyası (3)...
 » Özel Eğitim Dosyası (2)...
 » Özel Eğitim Dosyası (1)...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Kadın Ve Dayak...
 » Bilimsel Yayınlar Ve Üniversiteleri...
 » Zekanın Sosyal Dağılımı...
 » Dayak Eğitmez, Acıtır...
 » Öğrenci Karneleri Ve Anne - Baba Tu...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (2)...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (1)...
 » Avrupa Birliği Eğitim Programları V...
 » Sınavlar Ve Ezberci Eğitim...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (4)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (3)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (2)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (1)...
 » Mesleki Eğitimin Yeri Ve Önemi...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (6...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (5...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (4...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (3...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (2...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (1...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Uluslararası İlişkiler Ve Ülkemizin...
 » Hopa'da Balıkçılık Ve Sorunlar...
 » Hopa'da Kültür Merkezi İstiyoruz...
 » Hopa'da Neler Oluyor?...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » Nazım Hikmet Ve Hopa Hapishanesi...
 » Geçmişten Günümüze Hopa’da Spor...
 » Lazlar Ve Altınpost Efsanesi...
 » Kurtuluş Savaşında Lazlar...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Antik Çağda Lazlar...
 » Kazım'ı Anarken...
 » Yerel Yerleşke İsimleri Üzerine Eti...
 » Çayda Randevulu Sistem...
 » Çay İşçilerinin Grevi...
 » Sarp Kapısı’nın Açılmasının İnsanla...
 » Hopa'nın Müzik Bahçesinin Kır Çiçe...
 » Böyle Olur Bucağın Direkleri...
 » Doğu Karadenizde İlk Köylü Eylemi...
 » Çocukluğumda Bayramlar...
 » Fotoğrafçı Nimet Abla...
 » Unutulmayan Bir Sanatçı Yaşar Turna...
 » Antik Mitolojide Lazlar...
 » 4+4+4’lük Eğitim...
 » Bir Spor Bilgesi Metin Kurt...
 » Ümit Kaftancıoğlu Ve Hopa...
 » Benim Sinemalarım Ve Talikot Valisi...
 » Bir Laz Kızı Aşela...
 » Luqupe Gulunan - Lahanalar Geziyor...
 » Bucak’ta Aşk Başkadır...
 » Hesler Bahane Sular Şahane...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Müzik...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Deniz Taşım...
 » Bir Laz Aydın'ın Ölümü...
 » Osmanlı Devleti Dönemi İle Cumhuriy...
 » Geçmişten Günümüze Hopa'da Spor...
 » Batum’da Kumarhane Meselesi...
 » Antik Çağdan Günümüze Hopa Ve Çevre...
 » Kazım'ı Anarken...