Çay İşçilerinin Grevi
Hasan Azaklı
Yaşam - 22/04/2013KARADENİZ TARİHİNİN EN BÜYÜK GREVİ

Hasan AZAKLI

Emekli İlköğretim Müfettişi

Eğitimci –Yazar

Yaklaşık 58 fabrikada 10 bin işçiyi kapsayan Tek Gıda İş sendikasına bağlı çay fabrikasında çalışan işçilerin grevi 22 Nisan 2013 tarihinde başlamış bulunmaktadır. Çay işletmelerinde Tek Gıda İş sendikasının başlatmış olduğu bu grev Karadeniz bölgesinde işçi sınıfının en büyük grevi olma özelliği taşımaktadır. 1970’li yıllarda Karadeniz Bakır işletmelerinde çalışan işçilerin yapmış olduğu grevden sonra uzun bir süreden beri geniş işçi katılımlı işçi grevi ile karşı karşıya bulunmaktayız.

Tek Gıda İş sendikasının başlatmış olduğu bu grev bölgemiz tarihinde işçiler açısından nicelik yönünden en geniş katılımlı grev olma özelliği taşımaktadır. Çay işletmelerinde başlatılan bu grevin en temel nedenlerinden biri Çay Kur kapsamında çay işletmelerinde sendikal yetkiler konusunda Öz Gıda İş sendikasının alternatif sendika olmaya çalışması ve yetki konusunun yıllarca yargıya taşınması, bu yargı sürecinde toplu sözleşmelerin yapılamayışı ve bunun sonucunda işçiler açısından ortaya çıkan hak ve ekonomik kayıpların karşılanmamasıdır. Çay işletmelerinde yetkili olan Tek Gıda İş sendikasının taleplerinin devamlı olarak işveren konumundaki Çay Kur tarafından ötelenmesi, sendikal yetki konusunda konunun yargı sürecinde yıllarca sürüncemde bırakılması işçiler açısından büyük bir kayba neden olmuştur. İşveren konumundaki Çay Kur Genel Müdürlüğünün soruna çözüm üretmesi gerekirken işçilerin taleplerini öteleyip ortaya çıkan hak kayıplarını giderme yoluna gitmeyip sorunu çözümsüzlüğe doğru sürüklemiştir. Tek Gıda İş sendikasının uygulamaya koyduğu grevin başarılı olabilmesi için, İşveren konumundaki Çay Kur Genel müdürlüğünün grevi başarısız kılma manevralarına karşı uyanık olmalı v çok dikkatli taktikler uygulamalıdır. Daha grev başlamadan Çay Kur Genel Müdürlüğü mevsimlik işçileri iş başı yapmaya çağırmış bulunmaktadır. Yıllarca mayıs ayı içerisinde çay üretimi başladıktan sonra işe başlatılan mevsimlik işçileri nisan ayı içerisinde işbaşı için çağıran Çay Kur bu tutumu ile bölge tarihinde ilk kez gerçekleşen büyük işçi grevini kırma amacını taşımaktadır. Uygulamaya konulan bu grev aynı zamanda çayda özelleştirmeye karşı tepkinin de bir turnusolu özelliği taşımaktadır. Grevin başarılı olması çayda özelleştirmeye geri adım attırmanın ilk ve önemli bir adımı olacaktır. Grev çıkan Tek Gıda iş greve çıkan işçilerin büyük bir bölümünün çay üreticisi köylü olduğu gerçeğini göz önüne alarak çay istihsalinin başlamasıyla çayların satılamaması durumunu işveren konumundaki Çay Kur Genel Müdürlüğünün grev aleyhine kullanması hususuna özenle dikkat etmeli ve grev aleyhine işverenin oluşturulacağı grev kırıcılık rollerini oynamasına karşı üretici köylüyü yanına almaya çalışmalıdır.

Gerek ülkemiz tarihinde gerekse Karadeniz bölgesi tarihinde nicelik ve nitelik yönünden en büyük işçi grevi olma özelliği taşıyan bu grevin başarılı sonuçlanması sadece Çay Kur kapsamında çalışan işçilerin kazancı olmayacak, çayda özelleştirmeye karşı önemli toplumsal dinamiklerin oluşturulmasının yolunu açacaktır. Bu açıdan düşünüldüğünde grevin başarılı olması çay üreticisi köylülerin de kazanımlarına yol açacaktır.comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz köşe yazısı sitemize 22.04.2013 tarihinde Hasan Azaklı tarafından girilmiştir. Metnin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, köşe yazısı metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu yazarın iznine tabidir.
Hasan Azaklı Arşivi
 » Okullar Açılırken......
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Nitelikli Okullar Meselesi (!)...
 » Eğitim Sistemimizde Sık Sık Değişen...
 » Fındık Fiyatlarına Sendikalardan Te...
 » Anne - Baba Ve Çocuk İlişkisi Üzeri...
 » Aile İçinde Çocuk Eğitimi...
 » Osmanlı Döneminde Hopa'lı Bürokratl...
 » Müzik Tarihine Genel Bir Bakış (*)...
 » Spor Ve Sporcu Eğitimi...
 » Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Tek...
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » 50 Yıl Önce Hopa'da Sosyal, Ekonomi...
 » Ramazanda Verilen İftar Yemekleri Ü...
 » Tatile Girerken...
 » Hopa'da Şehir İçi Trafik Sorunu Üz...
 » Çay-kur'un Varlık Fonuna Devri...
 » Çayda Taban Fiyat Belirlenmesi...
 » Açü Rektörlüğünün Bir Garip Uygulam...
 » Özel Eğitim Dosyası (19)...
 » Özel Eğitim Dosyası (18)...
 » Özel Eğitim Dosyası (17)...
 » Özel Eğitim Dosyası (16)...
 » Özel Eğitim Dosyası (15)...
 » Özel Eğitim Dosyası (14)...
 » Özel Eğitim Dosyası (13)...
 » Özel Eğitim Dosyası (12)...
 » Özel Eğitim Dosyası (10)...
 » Özel Eğitim Dosyası (11)...
 » Özel Eğitim Dosyası (9)...
 » Özel Eğitim Dosyası (8)...
 » Özel Eğitim Dosyası (7)...
 » Özel Eğitim Dosyası (6)...
 » Özel Eğitim Dosyası (5)...
 » Özel Eğitim Dosyası (4)...
 » Özel Eğitim Dosyası (3)...
 » Özel Eğitim Dosyası (2)...
 » Özel Eğitim Dosyası (1)...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Kadın Ve Dayak...
 » Bilimsel Yayınlar Ve Üniversiteleri...
 » Zekanın Sosyal Dağılımı...
 » Dayak Eğitmez, Acıtır...
 » Öğrenci Karneleri Ve Anne - Baba Tu...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (2)...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (1)...
 » Avrupa Birliği Eğitim Programları V...
 » Sınavlar Ve Ezberci Eğitim...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (4)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (3)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (2)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (1)...
 » Mesleki Eğitimin Yeri Ve Önemi...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (6...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (5...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (4...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (3...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (2...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (1...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Uluslararası İlişkiler Ve Ülkemizin...
 » Hopa'da Balıkçılık Ve Sorunlar...
 » Hopa'da Kültür Merkezi İstiyoruz...
 » Hopa'da Neler Oluyor?...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » Nazım Hikmet Ve Hopa Hapishanesi...
 » Geçmişten Günümüze Hopa’da Spor...
 » Lazlar Ve Altınpost Efsanesi...
 » Kurtuluş Savaşında Lazlar...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Antik Çağda Lazlar...
 » Kazım'ı Anarken...
 » Yerel Yerleşke İsimleri Üzerine Eti...
 » Çayda Randevulu Sistem...
 » Sarp Kapısı’nın Açılmasının İnsanla...
 » Hopa'nın Müzik Bahçesinin Kır Çiçe...
 » Böyle Olur Bucağın Direkleri...
 » Doğu Karadenizde İlk Köylü Eylemi...
 » Çocukluğumda Bayramlar...
 » Fotoğrafçı Nimet Abla...
 » Unutulmayan Bir Sanatçı Yaşar Turna...
 » Antik Mitolojide Lazlar...
 » 4+4+4’lük Eğitim...
 » Bir Spor Bilgesi Metin Kurt...
 » Ümit Kaftancıoğlu Ve Hopa...
 » Benim Sinemalarım Ve Talikot Valisi...
 » Bir Laz Kızı Aşela...
 » Luqupe Gulunan - Lahanalar Geziyor...
 » Bucak’ta Aşk Başkadır...
 » Hesler Bahane Sular Şahane...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Müzik...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Deniz Taşım...
 » Bir Laz Aydın'ın Ölümü...
 » Osmanlı Devleti Dönemi İle Cumhuriy...
 » Geçmişten Günümüze Hopa'da Spor...
 » Batum’da Kumarhane Meselesi...
 » Antik Çağdan Günümüze Hopa Ve Çevre...
 » Kazım'ı Anarken...