Spor Ve Sporcu Eğitimi
Hasan Azaklı
Yaşam - 05/07/2017Spor;en genel anlamıyla insan organizmasına dinamik bir ivme kazandırma etkinliği olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar güncel yaşam içerisinde verdikleri uğraşılardan sonra arta kalan zamanlarını değişik etkinliklerle geçirmek için çalışmaktadırlar. Ülkemizde spor etkinlikleri belirli insan gruplarının yaptığı bir etkinlik olarak algılanmakta, kitle sporundan ziyade seyirlik bir etkinlik olarak yaşam içerisinde yerini almaktadır. Oysa olimpik bakış açısıyla spor, insanların yaşam içerisinde yapabileceği bir etkinlik olarak kendini bulması gerekmektedir. Yapılacak sportif etkinlikler sporun her dalında hayat bulmalı ve insanlarımız sporun her dalıyla bu etkinliği duyumsamalıdır. Oysa günümüzde spor denilince sadece Futbol akla gelmekte, bu spor dalı da tüm insanların bir uğraşısı olma yerine sadece belirli kulüp takımlarının karşılaşmalarının izlenmesi olarak günlük yaşamımızda yer almaktadır. Bu durum sporda amatör bir bakış açısını olumsuz olarak etkilemekte, sporun kitlesel olması törpülenmekte, spor sadece seyirlik bir etkinlik sığlığında kendini bulmaktadır. Sporun kitlesel bir düzeyde yapılabilmesi için semtlerde, mahallelerde değişik sportif etkinliklerin yapılabileceği küçük semt sahaları ve sportif tesislerin yapılandırılması gerekmektedir. Ülkemizde şehirleşme ve şehirleşme sürecinde bina, sokak, yeşil alan, cadde vb. yapılaşma ne yazık ki çarpık bir şekilde gelişme göstermektedir. Şehirlerdeki yapılaşma içerisinde sadece var olan arsa üzerinde ne kadar fazla bina dikerim mantığı ön plana alınmakta, binalarda yaşayacak insanlar için gerekli olan yeşil alan, sportif tesisler vb. yapılanmalar göz önünde bulundurulmamaktadır. Bu anlayışla oluşturulan şehir yapılanmaları neticesinde insanlarımız spor kültürünü ve etkinliğini yaşama geçirecek mekanlara kavuşamadığından ülkemizde spor, sadece seyirlik bir organizasyon olarak şekillenmektedir. Bu çarpık şekillenmeler içerisinden sıyrılıp aktif spor yaşamını sürdürmeyi başarabilen sporcular, plofosyonel düzeyde biraz kendilerini bulup, şöhret basamaklarına tırmandıklarında, kültür depremine ve şokuna uğramakta, kendini çevreleyen gece hayatı, kadın, içki, bar, gazino vb. mekanların kuşatmasına teslim olmakta ve sonuçta kişilik erezyonuna uğrayıp spor yaşamında hüsrana uğramaktadırlar. Bu durumların oluşmaması için peki ne yapılabilir? Öncelikle spor azınlık düzeyinde bireylerin yaptığı bir organizasyon olmaktan çıkarılmalı, seyirlik bir etkinlikten ziyade olimpik ve amatör bakış açısı temelinde şekillendirilmelidir. Bunun için gerek kamu kurumlarına gerekse özel sektöre kurumlar bazında sportif etkinliklerin yürütülebileceği tesisleri yapma zorunluluğu getirilmelidir. Bu organizasyonlarda belediyeler de teşvik edilmelidir. Bunun dışında semt sahalarını yapma çalışmalarına hız verilmeli, yapı kooperatiflerine iskan izni verilme şartlarından birisi de sportif tesisisin olması kuralı olmalıdır.

Bu alt yapı organizasyonu dışında, sporcu eğitimi de önemle üzerinde durulması gereken bir husus olarak önümüze çıkmaktadır. Ülkemizde sportif etkinliklerde görev alacak değişik alanda yetişmiş bir potansiyel insan gücü devasa bir şekilde atıl durumda bulunmaktadır. Eğer ülkemizdeki antrönerler ve Beden Eğitimi öğretmenlerinden kurumsal düzeyde organizasyon mükkemmmeliyeti temelinde yararlanma düzeyini rantıbel bir seviyeye çekilebilirse, sporcu eğitiminde büyük bir sıçrama yakalanılabilecektir. Bunun yolu spor alanında yetkili kişi, kurum ve kurulların gerek sportif yapılanma organizasyonunu gerekse sporcu eğitimi organizasyonunu samimi ve ciddi şekilde yürütme anlayışlarına sahip olabilmelerinden geçmektedir.

Hasan AZAKLI

Emekli İlköğretim Müfettişi

Eğitimci-Yazar

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz köşe yazısı sitemize 05.07.2017 tarihinde Hasan Azaklı tarafından girilmiştir. Metnin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, köşe yazısı metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu yazarın iznine tabidir.
Hasan Azaklı Arşivi
 » Okullar Açılırken......
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Nitelikli Okullar Meselesi (!)...
 » Eğitim Sistemimizde Sık Sık Değişen...
 » Fındık Fiyatlarına Sendikalardan Te...
 » Anne - Baba Ve Çocuk İlişkisi Üzeri...
 » Aile İçinde Çocuk Eğitimi...
 » Osmanlı Döneminde Hopa'lı Bürokratl...
 » Müzik Tarihine Genel Bir Bakış (*)...
 » Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Tek...
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » 50 Yıl Önce Hopa'da Sosyal, Ekonomi...
 » Ramazanda Verilen İftar Yemekleri Ü...
 » Tatile Girerken...
 » Hopa'da Şehir İçi Trafik Sorunu Üz...
 » Çay-kur'un Varlık Fonuna Devri...
 » Çayda Taban Fiyat Belirlenmesi...
 » Açü Rektörlüğünün Bir Garip Uygulam...
 » Özel Eğitim Dosyası (19)...
 » Özel Eğitim Dosyası (18)...
 » Özel Eğitim Dosyası (17)...
 » Özel Eğitim Dosyası (16)...
 » Özel Eğitim Dosyası (15)...
 » Özel Eğitim Dosyası (14)...
 » Özel Eğitim Dosyası (13)...
 » Özel Eğitim Dosyası (12)...
 » Özel Eğitim Dosyası (10)...
 » Özel Eğitim Dosyası (11)...
 » Özel Eğitim Dosyası (9)...
 » Özel Eğitim Dosyası (8)...
 » Özel Eğitim Dosyası (7)...
 » Özel Eğitim Dosyası (6)...
 » Özel Eğitim Dosyası (5)...
 » Özel Eğitim Dosyası (4)...
 » Özel Eğitim Dosyası (3)...
 » Özel Eğitim Dosyası (2)...
 » Özel Eğitim Dosyası (1)...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Kadın Ve Dayak...
 » Bilimsel Yayınlar Ve Üniversiteleri...
 » Zekanın Sosyal Dağılımı...
 » Dayak Eğitmez, Acıtır...
 » Öğrenci Karneleri Ve Anne - Baba Tu...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (2)...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (1)...
 » Avrupa Birliği Eğitim Programları V...
 » Sınavlar Ve Ezberci Eğitim...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (4)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (3)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (2)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (1)...
 » Mesleki Eğitimin Yeri Ve Önemi...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (6...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (5...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (4...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (3...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (2...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (1...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Uluslararası İlişkiler Ve Ülkemizin...
 » Hopa'da Balıkçılık Ve Sorunlar...
 » Hopa'da Kültür Merkezi İstiyoruz...
 » Hopa'da Neler Oluyor?...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » Nazım Hikmet Ve Hopa Hapishanesi...
 » Geçmişten Günümüze Hopa’da Spor...
 » Lazlar Ve Altınpost Efsanesi...
 » Kurtuluş Savaşında Lazlar...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Antik Çağda Lazlar...
 » Kazım'ı Anarken...
 » Yerel Yerleşke İsimleri Üzerine Eti...
 » Çayda Randevulu Sistem...
 » Çay İşçilerinin Grevi...
 » Sarp Kapısı’nın Açılmasının İnsanla...
 » Hopa'nın Müzik Bahçesinin Kır Çiçe...
 » Böyle Olur Bucağın Direkleri...
 » Doğu Karadenizde İlk Köylü Eylemi...
 » Çocukluğumda Bayramlar...
 » Fotoğrafçı Nimet Abla...
 » Unutulmayan Bir Sanatçı Yaşar Turna...
 » Antik Mitolojide Lazlar...
 » 4+4+4’lük Eğitim...
 » Bir Spor Bilgesi Metin Kurt...
 » Ümit Kaftancıoğlu Ve Hopa...
 » Benim Sinemalarım Ve Talikot Valisi...
 » Bir Laz Kızı Aşela...
 » Luqupe Gulunan - Lahanalar Geziyor...
 » Bucak’ta Aşk Başkadır...
 » Hesler Bahane Sular Şahane...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Müzik...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Deniz Taşım...
 » Bir Laz Aydın'ın Ölümü...
 » Osmanlı Devleti Dönemi İle Cumhuriy...
 » Geçmişten Günümüze Hopa'da Spor...
 » Batum’da Kumarhane Meselesi...
 » Antik Çağdan Günümüze Hopa Ve Çevre...
 » Kazım'ı Anarken...