Kva Omxaze

25/01/2007 15:32

Omxaze Kayası

Orjinal Dildeki MetinKVA OMXAZE

Olumcera ren, ek zoğap’icis kelavinciri.
Do paği xavas, movoşvacini çkimi fik’iri.
Kva Omxaze ren ek nagolacans, muç’o camişi.
Didi veberta, toli var git’k’en uça do mcveşi.

Mis uçkin, nak’o 3’anapes doçu do xolo çumers.
Muşi noz’ire do 3inaperi, mutu var tkumers.
Zoğaş t’alğaşen var aşkurinen, iris nuxondun,
Psumarepeten zoğak’vinçepe, guris mişuxen.

Man sin goxre3’ap, domiambai ey Kva Omxaze.
Elat’k’oçuyi, zoğak şkvideri mitiş cenaze.
Varna nt’k’obuni skani ok’vaçxe, k’ulani-biç’i,
Muşen var tkumer, man çkamu vore skani duşmani.

Şilya 3’anapek vardogbadu, vargegok’ordu.
ǒit’a vort’işi skanden p3xont’urt’i, vargomoç’k’ondu.
Sarganaşeni vit’oxut berek nç’ino vistomert,
Stveli moxtaşi zoğaş barak’a, oxorşa vimert.

Tuta gextaşi, skan k’ap’ulaşa feluk’a nulun.
Tok’is gek’neri jur mançxomale, gale gamulun.
Oş xoli ginz’e p’arap’atiti, ulun zoğaşa.
Mosapes kipşen an3’oşişakis coxona, kapça.

(Muhammet Vanilişinin
Lazların Tarihi Kitabından)
Nagyon3’uranu:M. Yılmaz AVCI

Türkçe MetinKVA OMXAZE

Akşamüstü orada sahilde uzanıverdim.
Tertemiz hava ile fikrimi dinlendirdim.
Kva Omxazedir sanki camış gibi yan yatan,
Heyula gibi, eski kendisinden korkulan.

Kim bilir kaç yıl bekledi hala da bekliyor.
Görüp bildiklerini biryerde söylemiyor.
Dalgalardan korkmuyor, her şeye dayanıyor.
Göğsünde yığın ile kuşlara yer veriyor.

Yalvarıyorum bana haber ver ey Kva Omxaze.
Kenara atıldımı boğulmuş çok cenaze.
Erkek ve kız çocuklar saklandı mı arkanda.
Neden söylemiyorsun düşmanın değilim ya.

Binlerce yıl geçsede eksilmez hiç bir şeyin.
Küçükken hep atlardım senden unutmuyorum.
Zargan için on-onbeş çocuk sırık sallarız.
Sonbaharda nimeti alıp eve gideriz.

Ay inince arkana yanaşırlar kayıklar.
İp çeken balıkçılar dışarıya çıkarlar.
Yüz kulaçlık parapet bir an denizde uzar.
Balığın her çeşidi üstüne kadar dolar.

Türkçeye çeviri: Yılmaz AVCI

En Çok Okunan Şiir Kültür Sanat Yazıları
 » Arkabuli İsmaili...
 » Eç Do V'itoxut 3'ana...
 » Kva Omxaze...
 » Am Çkini Borciş Dulya...
 » Şurimşine Azlağa (sesli)...
 » Hopa Marşı...
 » Hey Gidi Akıl...
 » Çkin Lazi Voret(sesli)...
 » Lazona...
 » Ar Didi Lazi...

En Çok Yorumlanan Şiir Kültür Sanat Yazıları