Hey Gidi Akıl

06/07/2004 21:53

Orjinal Dildeki MetinEY GİDİ NOSİ

Çkina oxori renna nosi emuş nek`na ren.
Suparati em nek`na nagon3`k`ips ar nk`ila ren.

Emuş ok`iduşeni p`lani p`roje unonna,
Nosi muendisi do em projeş mimari ren.

Nosi ren irişeni eya k`ai nosi ren,
Nosi ren muşişeni eya çkar mutu varen.

Nosik içalişepsna iri şeyi dvaçkinen,
Guşubğaşi -En k`ai man vore- ya açkinen.

Ar nosi mik ixmarsna emuş nosi işinen,
Navarixmaras nosi p`ot`es varguişinen.

Kimi nosi nosei k`arta nosişen k`ai,
Kimi nosis varuğun çkar mutuşen ambai.

Kimi mat`oristei vardodgitun yedgitun,
Kimi saat`istei vardodgaşi dodgitun.

Kimi irişen 3`oxle udodginu nunk`apun,
Kimis tolepe uz`in nat`en mat`en gunk`apun.

Nosi ren met`aksiten şvei k`umaşistei,
Nosi ren ugoqazu dido didi kvastei.

A3`i iri nosei mitiş nosi varunon,
Nosişi oxmarusti nosei nosi unon.

Nosei do uğnose mteli mutepeşeni,
İrişeni en k`ai muş nosi muşişeni.

Türkçe MetinHEY GİDİ AKIL

İlim bir bina ise akıl da kapısıdır,
Kitap da bu kapıyı açan bir anahtardır.

İnşa için plan ile bir proje gerekirse,
Akıl da bu projenin mühendis-mimarıdır.

Akıl var herkes için o iyi bir akıldır,
Akıl var kendi için o hiçbirşey değildir.

Akıl çalışıyorsa herşeyi iyi bilir,
Onda eksiklik varsa yanlız kendini bilir.

Aklı kim kullanırsa o akıl onun olur,
Kullanılmayan akıl unutulur yok olur.

Kimi akıl akıllı her akıldan ileri,
Kimi aklın da olmaz hiçbirşeyden haberi.

Kimisi motor gibi istim üstünde durur,
Kimi saat gibidir kurulmazsa o durur.

Kimi herkesten önce hiç durmadan koşturur,
Kimi gözü kapalı her yere çarpar durur.

Akıl var saf ipekten dokunmuş kumaş gibi,
Akıl var yontulmamış çok büyük bir taş gibi.

Şimdi herkes akıllı başka akla yok gerek,
Aklı kullanmaya da akıllı akıl gerek.

Akıllı ve akılsız herzaman kendi için,
Herkese kendi aklı en iyi kendi için.


En Çok Okunan Şiir Kültür Sanat Yazıları
 » Arkabuli İsmaili...
 » Eç Do V'itoxut 3'ana...
 » Kva Omxaze...
 » Am Çkini Borciş Dulya...
 » Şurimşine Azlağa (sesli)...
 » Hopa Marşı...
 » Hey Gidi Akıl...
 » Çkin Lazi Voret(sesli)...
 » Lazona...
 » Ar Didi Lazi...

En Çok Yorumlanan Şiir Kültür Sanat Yazıları