Çkin Lazi Voret(sesli)

09/08/2004 20:04

Biz Lazız

Orjinal Dildeki Metin

Ar k'un3`ulis Batumi majuranis Atina
Zoğaten golapeten Lazepeş Dobadona
Cennetişi ar köşe coxo muşi Lazona
Lazona çkini tere çkinti lazepe voret.

Lazonas dulyaşeni kogebdgit noderepe
Dopk'idit bak'i bağu pi3ariş oxorepe
Çxomi k'ala luquten virdit mteli lazepe
Mençxome do mamç'k'adu çkinei lazi voret.

M3udi nenaş otkvalu en didi oncğori ren
Naniçinas nenape lazişi senedi ren
Oxorcape nosei k'oçepe kimoli ren
Xe kuçxe şuri guri k'apeti lazi voret.

Mteli k'itxei irden k'ulanepe biçepe
Çkinti komiqonunan dido didi koçepe
Oxorca do tufeği lazişi namusepe
Namusiş mt'eri şeni cellat'i lazi voret

Badi xçini bereten kovoret çalişkani
Lazuri komiçkinan komiğunan alboni
Lazi navarmo3'ondun idas laziş k'urbani
Om3kustei variqvas çkin k'ai lazi voret.

Türkçe Metin

Bir ucunda Batum var diğerinde Atina
Denizi yaylasıyla Lazların Dobadona
Cennetin bir köşesi onun adı Lazona
Lazona yurdumuzdur bizler ise Lazlarız.

Lazonada iş için biz kurduk imeceler
İnşa ettik dam ambar ile tahtadan evler
Balık ve lahanayla büyüdük bütün bizler
Okumuş ve çok mahir biz bilgili lazlarız.

Yalan söz söylenmesi ayıbın büyüğüdür.
Verilmiş olan sözler lazların sensdidir
Kadınları akıllı erkekleri adamdır
El ayak kanı canı biz kuvvetli lazlarız.

Hep okuyarak büyür bütün çocuklarımız
Bizim de okumuş büyük adamlarımız
Kadın ile tüfektir bizim namuslarımız
Namus düşmanı için cellat gibi lazlarız.

Dede nine çocukla hepimiz çalışkanız
Lazcayı biliyoruz var bizim alfabemiz
Lazları beğenmeyen gitsinler kurbanımız
Öğünmüş olmayalım biz çok iyi lazlarız.
09. 11. 1994

En Çok Okunan Şiir Kültür Sanat Yazıları
 » Arkabuli İsmaili...
 » Eç Do V'itoxut 3'ana...
 » Kva Omxaze...
 » Am Çkini Borciş Dulya...
 » Şurimşine Azlağa (sesli)...
 » Hopa Marşı...
 » Hey Gidi Akıl...
 » Çkin Lazi Voret(sesli)...
 » Lazona...
 » Ar Didi Lazi...

En Çok Yorumlanan Şiir Kültür Sanat Yazıları