Am Çkini Borciş Dulya

27/01/2007 16:52

Şu Bizim Borç Meselesi

Orjinal Dildeki MetinAM ÇKİNİ BORCİŞ DULYA

Xusamettin!
Epçi, ar gak’vandi jur momçi
Ne man sin megoç’iri
Ne sin ç’it’a gamxadi
Çkimi dulya dixvenu
Nomomçişi afferun.
Skanda moxtaşi skiri
Ğormotik mekças sap’ri.

Sin mutxanepe gomç’un
Andğati golamili
Ğula komendom3’k’edi
Limcişati gomamt’i
Oki oncğorani rt’i
Geç’areli mot momçi.
Dido p’at’i ma3’onu
Edo sin megoz’i3i.

Selami namoncğoni
Jur 3’ana ancax iqu
Selamişi moncğonu
Man manali momixtu
Xolo borci momçapna
Momoxre3’ap mu iqven
Moxti çayi gegiba
E veraneşi k’oçi
Man çkva sin mu goğoda.

Ulan Xusso
Ginon mundi memikti
Ginonna gemok’itxi
Çkvati çare vargiğun
Oçumaluşen met’i
Borci çkimi borci ren
Mup’at skiri
Borci çkimi borci rt’as.

Sum ndğaşi ok’ovitkvit
Otxo 3’ana mik’ilu
Mik’iluna mik’ilu
Selami mot mek’vati
Mz’iraşi golamilap
Dipişmanina eger
Sin aya dersi gaqvas.

Komiçkin borci çkimi
Man çkamu moivarup
Geç’areli maqvaşi
Helbet ar ndğas komekçap
Muşeni çxvindi gönç’ap
Man guri komomixtu
Sin nunk’us megonç’k’valap.

Borci k’oçiş ç’epxe ren
Go3’amalu bela ren
Tis ar bela namoxtas
Şilya nosişen k’ai
Ar t’urva paraşeni
Sin muk’o nosi mekçi
Soti tis varnik’ida
Xela do k’aoba rt’as.

Borci vargomoç’k’ondu
Komekçap ar ndğas helbet
Maraaa…
Skanda ar tkvala miğun
Ya ğormotis oxre3’i
Man dido para momças
Ya soti konoç’ari
Sin senedi giğut’as
Xoloti varmekçina
P’at’i vardoga3’onas
Şuri skani saği rt’as.

Ar ndğas varmendom3’k’edi
Majuranis gomakti
Xilafi varmiğunna
Ya man kagogoç’k’ondi
Ya sin para varginon
Oki ek’o moxre3’ap
Manti varmekçaminon
Oxmaruti vargiçkin
Sin para mu qvaginon.
22. 12. 1996

Türkçe MetinŞU BİZİM BORÇ MESELESİ

Hüsamettin!
Bir istedim üç verdin
Ne ben seni zorladım
Ne sen beni horladın
Benim işim halloldu
İyi ettin aferin
Sana gelince dostum
Allah sabırlar versin.

Sana bir haller olmuş
Bugün yine pas geçtin
Bir yandan yan yan baktın
Bir yandan benden kaçtın
Mademki utangaçtın
Ne diye para verdin
Bilsen beni ne üzdün
Ne diyeyim aşk olsun.

Bir selam göndermişsin
İki yıl ancak oldu
Selamın geliş şekli
Bana manalı geldi
Yine borç vereceksen
İsrara dayanamam
Gel de çay söyleyeyim
Sen behey şaşkın adam
Ben daha ne yapayım.

Bak Huso!
İstersen sırtını dön
İstersen küfret bana
Başka çaren yok zaten
Beklemenin dışında
Borcum borç
Ne yapalım be evlat
Alacağın olsun.

Üç gün için sözleştik
Dört yıl geçmiş aradan
Nolmuş yani
Selam sabah demeden
Hep transit geçiyorsun
Pişman olduysan eğer
Bu sana bir ders olsun.

Biliyorum borcumu
İnkar etmiyorum ya
Öderim elbet birgün
Eğer param olursa
Ne var surat asacak
Çok kırıldım doğrusu
Sana yazıklar olsun.

Borç yiğidin kamçısı
Alacak belasıdır
Bir musibet gelmesi
Bin öğütten iyidir
Bir çuval para verdin
Ama çok şey öğrendin
Sakın takma kafana
Güzellikler bol olsun.

Unutmadım borcumu
Öderim elbet birgün
Amaa…
Sana bir önerim var
Ya allaha dua et
Bana çok para versin
Yahutta yaz deftere
Sana senedim olsun
Yine de ödemezsem
Sakın üzme kendini
Senin canın sağolsun.

Birgün bakmadan geçtin
Birgün sırtını döndün
Yanlış anlamıyorsam
Sen beni ya unuttun
Ya parandan vazgeçtin
Madem istemiyorsun
Ben de bir karar verip
Ödemekten vazgeçtim
Harcamasını bilmezsin
Parayı ne yapacaksın.

En Çok Okunan Şiir Kültür Sanat Yazıları
 » Arkabuli İsmaili...
 » Eç Do V'itoxut 3'ana...
 » Kva Omxaze...
 » Am Çkini Borciş Dulya...
 » Şurimşine Azlağa (sesli)...
 » Hopa Marşı...
 » Hey Gidi Akıl...
 » Çkin Lazi Voret(sesli)...
 » Lazona...
 » Ar Didi Lazi...

En Çok Yorumlanan Şiir Kültür Sanat Yazıları