Eç Do V'itoxut 3'ana

31/01/2007 16:30

Yaş Otuzbeş

Orjinal Dildeki MetinEÇDOVİT’OXUT 3’ANA

Eç do vit`oxut 3`ana, skidalaş gverdi iqven
Dante stei kovoret, skidalaşi oşkenas
Ora çkiniş cevheri, delik`ani stei ren
Naunonşa oxre3’as, çkar mutu var işinen
Uk`unikten mek`ilaps, çalamures vargo3`k`en

Mtviri kogomomtui, dixçeranu tomape
Am go3xuk`ei nunk`u, trangi çkimi mişi ren
Ya toliş tudeni, gouçanei ğarape
Muşeni mt`eri stei, man aşo gema3`iren
Man dosti namiçkit’u mundenei yalepe

Orape mek`ilaşi, muç’o iktiren k’oçi
Nam peris vo3`k`edana, çkari man varmemingaps
Soren mcveşi ndğalepe, şevk`i do xeyecani
Am k`oçi man varvore, i3`kers do naiz`i3aps
Mteli şei ren m3udi, manti komiğun derdi

Mezmonei mututen miğut`es qoropape
Çkar mutus varmengapan mcveşi goşineepe
Skidalas mteli isa nagevoç`k`it orapes
İri dostepe k`ala kak`oma3`k`es gzaepe
Birtum momanz`inenan, xvala doskidinupe

N3aşi jin amuş met`i, çkva perepe kort`een
A3`i oxoma3`onu, k`aya k`ap`et`i naren
3`k`arik k`oçi oşkvidaps, daçxirikti ç`up`t`een
Namoxtas k`arta ndğape derdi do bela naren
K`oçis ak`o irdaşi, ancax aguret`een

Pukiroba ayvaş sari, pe3’euliş mç`ita ren
K`arta 3`anas m3ika çkva dido namom3`ondut`u
K`vinçepe n3aş doloxe mot itken, inç`imoşen
Solen moxtu am cenaze, aya nağuru miren
Goşabğei nabz`irop am ont`ule mişi ren

Mu gaxvenen ğuraşa, tişa komogixtaşi
Muç’o onciru stei varti gogak’u3xinen
Mis açkinen muç’o, sok’ala edo muk’o 3’anaşi
Ar nemaziş saltanati mogoskidasen
Muç`o ar taxti stei musallas gedgit`aşi

(01. 07. 2004) Çeviri: (Münir) Yılmaz AVCI

Türkçe MetinOTUZBEŞ YAŞ

Yaş otuzbeş, yolun ya Yaş otuzbeş ömrün yarısı eder
Dante gibi ortasındayız ömrün
Delikanlı gibi çağımızdaki cevher
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün
Gözünün yaşına bakmadan gider.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var
Benim mi Allahım bu çizgili yüz
Ya gözler altındaki mor halkalar
Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar

Zamanla nasıl değişiyor insan
Hangi resmime baksam ben değilim
Nerde o günler, o şevk, o heyecan
Bu güler yüzlü adam ben değilim
Yalandır kaygusuz olduğum, yalan.

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız
. Hatırası bile yabancı gelir
Hayata beraber başladığımız
Dostlarla da yollarımız ayrıldı bir bir
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Gökyüzünün başka rengi de varmış
Geç anladım taşın sert olduğunu
Su insanı boğar, ateş yakarmış
Her doğan günün bir dert olduğunu
İnsan bu yaşa gelince anlarmış

Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar
Her yıl biraz daha benimsediğim
Ne dönüp duruyor havada kuşlar
Nerden çıktı bu cenaze, ölen kim
Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar

Neylersin, ölüm herkesin başında
Uyudun, uyanmadın olacak
Kimbilir nerede, nasıl, kaç yaşında
Bir namazlık saltanatın kalacak
Taht misali o musalla taşında

Cahit Sıtkı TARANCI

En Çok Okunan Şiir Kültür Sanat Yazıları
 » Arkabuli İsmaili...
 » Eç Do V'itoxut 3'ana...
 » Kva Omxaze...
 » Am Çkini Borciş Dulya...
 » Şurimşine Azlağa (sesli)...
 » Hopa Marşı...
 » Hey Gidi Akıl...
 » Çkin Lazi Voret(sesli)...
 » Lazona...
 » Ar Didi Lazi...

En Çok Yorumlanan Şiir Kültür Sanat Yazıları