Lazona

09/07/2004 20:36

Orjinal Dildeki Metin

LAZONA

Zoğap`icis golacans T`ramt`raşen Soxumi’şa,
Mesvaeli mindilen Oçamçire Poti’şa,
Sarpi’şen Mak`riali, Azlağa’şen Xopa’şa,
Arkabi, Art`aşeni, Vi3`e do Atina’şa.

Ncaepe mui3`ipxen PUKİROBA moxtaşi,
Skindinape muisels dixaş şura goxtaşi,
Xeleba do k`aoba çkar eksiği varaqven,
Parpali do but`k`uci pukiris noxedaşi.

Namuk`udgin germapek mç`ima vamek`oçkumers,
Nagonvalas do xon3uk dido nenape tkumers,
Mç`imaş k`ule mjoraten t`aroni gontanaşi,
Dixaş tude ç`k`emepek tiepe kamuşimers.

Meyvape kamuinç`en MAPXAs mjora yextaşi,
Zoğas nadven do iç`ven limcişi ga`nt`onaşi,
Ç`anda stei şenluği dixvenen k`arta svapes,
Lazepe k`urbetişen Lazonaşa moxtaşi.

Oncere stei nirçen ont`ulepes tipepe,
Kvanç`la stei irden k`ulanepe, biç`epe,
Mjoli, m3xuli, qomuri mteli dixas kodibğen,
Golapes koguşibğen kotume do pucepe.

STVELİ moxtaşi ncapek mteli but`k`a k`odobğaps,
Germapes skindinapek oç`k`omale kok`obğaps,
Dulyape koniçoden biyeli noderiten,
Mteli şei mskva uğun, muç`o cennetis mengaps.

K`alaşi kelabarups staroşina moxtaşi,
But`k`a let`as komatven ncapeşen kodibğaşi,
Oşvale oç`k`male mutuş derdi vaizden,
Ont`ulepes luqu do zoğas çxomi kort’aşi.

QİNOBAşi tutapes dido didi mtups mtviri,
Odapes kaelobğun k`ak`ali k`ala mtxiri,
Küme k`ala lazut`iş ntxozerepe xaziri,
Çkar şkurina vaizden xaros yopşa ren mkiri.

M3xuli do qurz`enişi keladgin p`ek`mezepe,
Ç`uk`iten k`avurmape cumonei çxomepe,
Axiris kelosvarun dişkape do 3xik`epe,
Tipi nçalaş noxveni n3aşa yulun bardepe.

Emtumanepes gedgin qonape do mtxirona,
Kianas vaiz`iren aşo mskva dobadona,
Zoğa k`ala mjoraten, muru3xi do tutaten,
Mskva seri ndaleriten p`ot`es kort`a LAZONA.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . (Munir)Yılmaz AVCI (HOPA)

Türkçe Metin

L A Z O N A

Sahilde uzanyor TRABZON dan SOXUMİ ye,
Sıra ile gidilir OÇAMÇİRE POTİ ye.
SARPtan MAKRİYALİye-AZLAĞAdan XOPAya,
ARHAVİ ARDEŞENle-FINDIKLI VE PAZARa.

Ağaçlar süslenirler İLKBAHARı gelince,
Hayvanlar ayaklanır toprak çiçek açınca.
Sevinç ve güzelliğin hiçbiri eksik olmaz,
Kelebek ve arılar çiçeklere konunca.

Ardındaki ormanlar yağmuru bırakmazlar,
Yıldırım ile şimşek çok şeyler anlatırlar.
Yağmurdan sonraları hava açıverince,
Topraktaki tohumlar kafayı çıkarırlar.

Meyvalar olgunlaşır YAZın çiçek açınca,
Deniz tutuşur yanar akşam güneş batınca.
Düğün gibi şenlikler yapılırlar her gece,
Lazlar gurbet illerden LAZONAya gelince.

Yatak gibi serilir tarlalardaki otlar,
Çakıltaşı gibiler kızlar erkek çocuklar.
Dut ile armut erik hep yerlere serilir,
İnekler ve danalar etrafa yayılırlar.

SONBAHARda ağaçlar tüm yapraklarını döker,
Ormandaki hayvanlar yiyecek istif eder.
İşler tükeniverir şarkıyla imeceyle,
Her şeyi çok güzeldir sanki cennete benzer.

Güz rüzgarı estirir eylül ayı gelince,
Yaprak toprağı örter dallardan dökülünce.
Yiyecek ve içecek şeyin derdi çekilmez,
Bahçede lahana ve balık boldur denizde.

KIŞ Ayları gelince çok büyük karlar yağar,
Odada yığın yığın ceviz ile fındıklar.
Küme ile mısırın örgüleri hazırlar,
Asla korku çekilmez un doludur ambarlar.

Üzüm armut pekmezi bir kenarda dururlar,
Kazanla kavurmalar ve tuzlanmış balıklar.
Ahırda istif istif çalılar ve odunlar,
Samanlarla yapılmış göğe çıkar yığınlar.

Fındıklık ve tarlalar bulunur yokuşlarda,
Böyle güzel memleket bulunmaz hiç dünyada.
Deniz ve güneş ile yıldızlar ve ay ile,
Güzel gece gündüzle her an varol LAZONA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Munir)Yılmaz AVCI (HOPA)

En Çok Okunan Şiir Kültür Sanat Yazıları
 » Arkabuli İsmaili...
 » Eç Do V'itoxut 3'ana...
 » Kva Omxaze...
 » Am Çkini Borciş Dulya...
 » Şurimşine Azlağa (sesli)...
 » Hopa Marşı...
 » Hey Gidi Akıl...
 » Çkin Lazi Voret(sesli)...
 » Lazona...
 » Ar Didi Lazi...

En Çok Yorumlanan Şiir Kültür Sanat Yazıları