Şurimşine Azlağa (sesli)

28/07/2004 22:02

Canım Azlağa

Orjinal Dildeki Metin

Ş U R İ M Ş İ N E A Z L A Ğ A

3`oxle zoğa konurçun, k`ap`ulasti mt`k`a mudgin.
K`un3`ulepes k`opmişi k`alendere kiludgin.
Topuri do pek`meziş şura birtum duludgin.
Ağani nisa stei AZLAĞA kaeladgin.

Mteli dulya dixvenen bireli nodeiten.
K`ibirepe kodibğen, dido qini 3`k`ariten.
Kvaepe artikartis svareli gebğeiten,
OXVAME mek`ireli go3`obun zenciliten.

SULTAN SELİMİşi mt`k`a yeşilluğis goşaxen.
DOLOQALAs mosapes k`vinçepeş suri nabğen.
Toroci do msirida k`alatepes dilibğen.
K`avurma k`ala yaği ç`uk`epeten gulidgen.

OK`EPEşi k`ap`ulas ilulun İSİYATİ.
Emuş ç`it`a ekole XEŞEGZA, P`AP`İLATİ,
P`ot`es mjora megzei İSİNA do PAÇATİ,
Mont`ra3eliş ekole mtutiş obğe K`arvati.

Şilya ç`eşidi çxomi zoğaş tude dolobğun.
Meyva dido içaneps, mteli dixas konobğun.
Oput`epes berepe but`k`uci stei kobğun.
Dişka stei, kva stei gzaş kenaris kelobğun.

Dişka oxorcak tiyups, k`ap`ulaten mxuciten.
Mteli dulya muşi ren, ont`uleten puciten.
Xolo dulyas varna3`k`en xes nayuxtas cğubiten,
Mundis pupuli yuxteps biç`epes doxunuten.

Birtum yopşa geladgin, k`ardalape ç`uk`epe,
K`arta oxoris koren oput'epe. pucepe.
Tayi stei gulunan k`ulanepe biç`epe,
Götxozun oxorcapes, oş 3`anei badepe.

Dido mendra doskidi, varmemalu mututen,
İri şeyi kogiğun, uşkiriten mbuliten.
Birtum şuris memodgi, MEÇ`EĞALİ, Caxçeten.
Jilengolas k`azoni, 3`alengolas ren NOĞA,
Sin birtum gogişinap şurimşine AZLAĞA.

Türkçe Metin

C A N I M A Z L A Ğ A

Önde deniz serili, artta orman duruyor,
Uçlarda KANLIDERE ve KOPMUŞ bulunuyor.
Balla pekmez kokusu heryere yayılıyor,
Yeni bir gelin gibi AZLAĞA dikiliyor.

Bütün işler yapılır türkü ve imeceyle.
Dişler ise dökülür çok soğuk suyu ile.
Taşları hep üstüste dizilmiş istif ile,
OXVAME bağlanarak asılmış zincir ile.

SULTAN SELİM ormanı yeşillikte oturur.
DOLOQALADA ağa kuş sürüleri vurur.
Güvercinle sığırcık sepete doldurulur,
Kavurma ile yağlar kazanlarla konulur.

OK`EPENİN ardında yükselir İSİYATİ,
Onun az ötesinde XEŞEGZA P`AP`İLATİ
Her an güneşli olur İSİNA ve PAÇATİ
Göçüğün bir ucunda ayı ini K`ARVATİ.

Binbir çeşit balıklar denize doldurulmuş,
Meyvası bol oluyor hep yerlere dökülmüş.
Avlularda çocuklar arı gibi yayılmış,
Odun gibi taş gibi yol boyunca yığılmış.

Odunu kadın taşır sırtıyla omuzuyla,
Bütün işler onundur ineği tarlasıyla.
Asla işi bırakmaz elinin nasırıyla,
Çıban çıkar kıçında erkeğin oturmayla.

Her an dolu dururlar tencereler kazanlar,
Her evde bulunurlar ineklerle tavuklar.
Tay gibi gezinirler erkek ve kız çocuklar,
Kadın peşinde koşar asırlık ihtiyarlar.

Çok uzaklarda kaldın varamadım bir şeyle,
Her bir şeyin mevcuttur elma ve kiraz ile,
Hergün canım çekiyor MEÇ`EĞALİ CAXÇEyle.
Yukarda şose yolu aşağıda var NOĞA,
Seni her gün anarım benim canım AZLAĞA.


En Çok Okunan Şiir Kültür Sanat Yazıları
 » Arkabuli İsmaili...
 » Eç Do V'itoxut 3'ana...
 » Kva Omxaze...
 » Am Çkini Borciş Dulya...
 » Şurimşine Azlağa (sesli)...
 » Hopa Marşı...
 » Hey Gidi Akıl...
 » Çkin Lazi Voret(sesli)...
 » Lazona...
 » Ar Didi Lazi...

En Çok Yorumlanan Şiir Kültür Sanat Yazıları