Kars Kongre Merkezi Olmaya Doğru Gidiyor

06/10/2015 12:36

Kars’ta İlk Defa “I. Uluslararası Kafkasya-orta Asya Dış Ticaret Ve Lojistik Kongresi “ Düzenlendi.


Haber: Hayati AkbaşKars’ta ilk defa Kars adına önemli bir kongre organizasyonu gerçekleştirildi. Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA), Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Kars TSO), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin (UTİKAD), Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin (DAİB) ve Kars Belediyesi’nin sponsor olarak desteklediği ve bölgede bu alanda ilk olan kongre; özel sunumlarla açıldı ve yurtiçi ve yurtdışından 100’e yakın akademisyenin dış ticaret ve lojistik alanlarında yaptıkları sunumların ardından sona erdi.

Kongre ile yakın zamanda tamamlanacak olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı, Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı ve Kars Lojistik Merkezi projeleriyle Kuzeydoğu Anadolu’nun ticaret merkezi olmaya aday Kars özelinde Doğu Anadolu’da Kafkasya ve Orta Asya pazarlarına yönelik yeni vizyonlar geliştirilmesi hedeflendiği açıklandı

Kars TSO, Kars OSB, Kars Belediyesi, Alphanumeric Jurnal, Dıgıcom, UTIKAD, DAİB, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunun sponsorluğunda düzenlenen Kongre ayrıca ihracat kapasitesinin artırılmasına ve yatırım ortamının hareketlenmesine katkıda bulunarak bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı ve mevcut ekonomik sorunlara ve yeni ticaret fırsatlarına akademik bakış açıları geliştirebilmeyi amaçladığı açıklandı.

1. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi’nde değişik sektörlerden konularında uzman çok sayıda işadamı-akademisyen ve bürokrat sunumlarıyla ülkemiz, bölgemiz ve Kars’ın geleceğine ışık tutacak düşüncelerini katılımcılarla paylaştılar.

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongrenin açılışına Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan ve eşi Prof. Dr. Ayla Özcan, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman, Azerbaycan Kars Başkonsolos Yardımcısı Ramin Yusufov, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çitil, İİBF Dekanı Prof. Dr. Atılhan Naktiyok, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Ardıç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda akademisyen, Kars Bürokrasisi ve iş dünyası ile öğrenciler katıldı.

Kongre saygı duruşunun yapılması ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atılhan Naktiyok’un açılış konuşmasının ardından Kafkas Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Sami Özcan bir konuşma yaparak Kongreye emek veren, katılan ve sunumları ile ülkemiz, Bölgemiz ve Kars’ın geleceğine ışık tutacak sunumları verecek olan katılımcılara teşekkür ederek “Hoş geldiniz” dedi.

Kars Valisi Günay Özdemir’de bir konuşma yaparak “Kongrenin ülkemize, bölgemize ve Kars’a hayırlı olmasını” diledi.

Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta bir konuşma yaptı. Karaçanta konuşmasında “Kadim bir geleneği bulunan Serhat Şehri Kars’ımızın böylesi güzel bir organizasyona imza atması ve siz değerli misafirlerimizi Kentimizde ağırlamamız bizleri de mutlu etmektedir. ” dedi.

Karaçanta, “Günümüzde Türkiye Ekonomisi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Kars İli, Bakü-Tiflis-Kars projesinin bir paydaşıdır. Organize Sanayi Bölgesi ile Serbest Bölge kurulması ve Lojistik Üs kurulumu çalışmalarıyla Türkiye ekonomisi içerisinde önemli bir paya sahip olmayı amaçlamaktadır. Tüm bu çalışmalar için altyapı hazırlıkları tamamlanmaktadır. Yakın gelecekte hızlı tren projesi ile birlikte daha da güçlü bir ticaret alt yapısına sahip olmayı hedeflemekteyiz. ” şeklinde konuştu.

Karayolu ulaşım ağına sahip olan Kars’ta Uluslararası havaalanının önemli bir avantaj sağladığını kaydeden Karaçanta şunları söyledi: “Gerek Sarp Sınır Kapısı, gerek Dilucu Sınır Kapısı ve gerekse de Çıldır Aktaş Sınır Kapısının yakınlık avantajı da göz önüne alındığında Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya’ya açılan ticaret kapısı olma özelliğimiz pekişmiş olacaktır. 1. Uluslar arası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi de kentimizin bu amaçlarına hizmet etmektedir. Kentte bir farkındalık oluşturmak, Üniversite-kent işbirliğini güçlendirmek amacını taşıyan ve avantajlı yönleri ile dezavantajlı yönlerinin akademik bir düzeyde tartışılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu Kongre’den çok önemli kazanımlar elde edeceğimizi düşünmekteyiz. Yapacağınız katkıların şimdiden kentimize, Üniversitemize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim. ” diyerek konuşmasını bitirdi.

Azerbaycan Kars Başkonsolos Yardımcısı Ramin Yusufov’da kongrede yaptığı konuşmasında Kongrenin her iki kardeş ülke ilişkilerini daha ileri noktalara taşımada önemli olduğunu ifade ederek Kongreye başarı dileklerini sundu.

Kahve molasının ardından Kars TSO Başkanı Fahri Ötegen ve SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapucu, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik hizmet Ürünleri Derneği ( UTİKAD ) Genel Müdürü Cavit Uğur ile Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ((DAİB ) Genel Sekreteri Murat Karapınar’da konuşmalarını yaptıktan sonra Üniversite Konukevi’nde öğle yemeği verildi.

Kongre öğleden sonra sunumlar ile başladı. Her konuşmacıya sunumları için 15 dakika süre verildi.

Kongrede 100’ün üzerinde konuşmacı değişik konularda sunumlarını yaptılar, kongrede “Bölgesel Politikalar çerçevesinde Türkiye-İran İlişkileri”, “Türkiye ekonomisinin kırılgan yapısı”, “Türkiye ekonomisinin cari açık problemi”, “Yeni dönemde AB-Güney Kafkasya ilişkilerinin Lojistik boyutu”, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinde Lojistik bir üs olan Kars İlinin analizi ve değerlendirilmesi”, TANAP projesinin bölge ekonomisi ve barışı açısından önemi”, “Yaşanabilir bir dünya için Yeşil Lojistik”, Türkiye’de Lojistik sektöründeki gelişmelerin Dış Ticaret üzerindeki etkileri”, “Kapalı sınır kapılarının yerel ekonomiler üzerine yansımaları”, Tedarik zinciri yönetiminde üretim ve dağıtım”, DAP Başkanlığının Tra 2 bölgesi kalkınmasındaki rolü”, Lojistik Köylerin önemi”, “Kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınmaya etkileri”, Lojistik ve Bölgesel kalkınma”, “Türkiye’nin Kafkas ülkeleri ile sınır ticareti”, Dış Ticarette Risk yönetimi”, “Demiryolu taşımacılığında serbestleşmenin Dış ticaret ve lojistik sektörüne katkısı”, “İpek yolu ekonomisi ve Türkiye açısından fırsatların değerlendirilmesi”, “Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu Projesi” gibi onlarca sunum konularının uzmanları tarafından katılımcılarla paylaşıldı ve sorular cevaplandırıldı.

HOPAPORT’UN ÖNEMİ DE KONGREDE ANLATILDI.

Kongrenin ikinci gününde en dikkat çekici sunumlardan birini de 9 Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi bölümü ve Lojistik Anabilim dalı öğretim Görevlisi Doç. Dr. Soner Esmer ile Gemi ve Makine Mühendisi HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer’in birlikte sunduğu “Kafkasya ve Ortaasya Ticaretinde Hopa Limanının önemi” konulu sunumu oldu.

Esmer ve Özer sunumlarında Hopa Limanını, limanın özelliklerini, stratejik konumunu, kapasitesini ve Hinterlandını anlatarak özetle “Orta Asya, Kafkasya ve Türkiye’de ulaştırma alt yapısına yönelik son gelişmeler sonucunda Doğu Karadeniz’in tarihten gelen transit ticaretteki önemi, yeniden kazanılabilecektir. Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri ile mevcut ticari ilişkileri, ayrıca bölgedeki demir yolu ve kara yolu projeleri (tüneller, oto yollar v. b. ) ile transit ticaretteki avantajı ile ticari hacmin tekrar artma potansiyeli bulunmaktadır. Uluslararası ticarette deniz yolunun taşımada ölçek ekonomisi sağlamasından dolayı üstünlüğü ile bölgede her iki demiryolu projesine en uygun noktada bulunan ve hali hazırda Van’dan karayolu ile direkt veya demiryolu ile İran’a ve karayolu ile Nahcivan’a yapılan transit ticarette aktif rol üstlenen Hopa limanı, sahip olduğu alt yapı ile önemli bir yere sahiptir.

Hükümetin 2023 program taslağında olan ve TCDD tarafından resmi olarak fizibilite çalışmaları başlatılan Hopa-Batum demir yolu projesi Rusya-Türkiye ticareti için önemli bir alternatif güzergâh yaratacağı gibi BTK demiryolu projesi ile Pekin-Londra arasında kesintisiz bir hat sağlanacaktır. Bu sayede Çin-Türkiye ticaret ilişkileri için önemli bir alternatif güzergâh oluşturulacağı gibi Çin’in Avrupa yönlü yükleri için Türkiye transit ülke konumunu güçlendirecektir. Benzer şekilde aynı proje ile çok düşük seviyelerde seyreden Afganistan ile Türkiye ticaretinde bir hareketlenme beklenebilir. Transit yükün döviz girdisi, istihdam yaratması ve sosyal, kültürel ve turizm anlamında bölge ekonomisine olan katkıları göz önüne alındığında bu projelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Hopa-Batum ve BTK demiryolu projeleri hayata geçtiğinde Türkiye’nin uluslararası tedarik zincirinde stratejik konumu güçlenecektir” değerlendirmesini yaptılar.

Kongre The Kars Park Hotel’de verilen Gala’nın ardından sona erdi.

Kongreye katılan davetlilerde kongrenin son gününde program kapsamında Yöresel Kahvaltı ikramının ardından Ani Antik Kenti harabelerine Turistik bir tur düzenlendi. Rehber eşliğinde düzenlenen tur’da Kars’ın tarihi geçmişi ve Ani Harabelerinin konumu ve Kars açısından önemi katılımcılara anlatıldı.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 06.10.2015 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Kars Önemli Bir Kongreye Ev Sahipli...
 » Hopa Sorunlarını Tartışmaya Başladı...
 » 2. Nci Ulusal Liman Kongresi Sona E...
 » Türk-rus İşadamları Ticaret Forumun...
 » Hopaport Geleceğe Ümitle Bakıyor...
 » Artvinli Araştırmacı Yazar Ülkü Öna...
 » Btk Projesinde İlk Tren Ardahan’a G...
 » Hopa İş Dünyası İran’a Çıkartma Yap...
 » Uluslararası Kafkasya-orta Asya Dış...
 » Garanti Bankası Anadolu Sohbetleri...
 » Hopa Tso Bu Defa Lojistik Sektörünü...
 » Batum Önemli Bir Kongreye Ev Sahipl...
 » Hopaport Hedeflerine Emin Adımlarla...
 » Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Gürcista...
 » Hopa - Arhavi Arasında Osb Gerginli...
 » Trabzon’da Lojistik Ve Tedarik Zinc...
 » Hopa’nın Iğdır’dan Misafirleri Vard...
 » Mete, “ Türkiye Yatırım Ve Lojistik...
 » Hopaport Ülkemiz Limancılık Sektörü...
 » 3. Türkiye - İran Forumu Düzenleniy...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Hopa’da Korkutan Yangın...
 » Acil Kan Aranıyor!...
 » Hopa Tso Genel Sekreterliğine Hamdi...
 » Hopa Yoldere Köyü Sakinlerinin Tale...
 » Başkan Mubin Çakmak’tan Belediyeye...
 » Arhavi Belediyesinden Otobüs Termin...
 » Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez'e Ziy...
 » Şavşat’ta, Köylülere Danıştay’dan İ...
 » Hopa Engereği Ve 20 Tür Koruma Altı...
 » Cerattepe Heyeti Anıtkabir’i Ziyare...