Artvin’e 2 Yeni Baraj İnşaatı Daha

17/09/2012 10:19

Bayram Barajını Limak, Bağlık Barajını İse Türkerler Yapacak.


Haber: Tolga GülÇoruh Nehri üzerinde yapılmakta olan barajlar halkasına iki yeni baraj daha ekleniyor. Şavşat Deresi ve Berta Çayı üzerinde kurulacak olan Bayram ve Bağlık Barajları ve Hidroelektrik santralleri, Türkiye’nin kuzeydoğu bölgesinde Çoruh Nehri’nin Berta kolu üzerinde Artvin il merkezini Ardahan il merkezine bağlayan karayolu üzerinde yer almakta olup enerji amaçlı entegre barajlar yapılıyor. Yap İşlet Devret yöntemi olarak bilinen yöntemle yapılacak olan barajlarla ilgili olarak Su Kullanma Hakkı anlaşmaları yapıldı. Şimdi süreç sürerken su kullanım hakkını alan Limak ve Türkerler şirketlerinin diğer bürokrasileri tamamlayarak baraj inşaatlarına başlamaları bekleniyor. Her iki baraj için ayrıca ÇED sürecide yaşanırken, baraj inşaatlarının başlaması ile birlikte binin üzerinde insana istihdam sağlanması bekleniyor.

İşte İki Barajın Teknik Özellikleri

Berta nehrinin Bayram baraj yerindeki yıllık ortalama akım miktarı 606x106 m3 (19, 20 m3/sn), Bağlık baraj yerindeki yıllık ortalama akım miktarı ise 786x106 m3 (24, 90 m3/sn) dir. Bayram Barajı kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olup 265 GWh enerji üretecek ve mansabındaki Bağlık barajını 7 bin 990 metre uzunluğunda kuyruksuyu tüneli ile besleyecek. Bağlık Barajı ise, beton ağırlık barajı olarak inşa edilecek ve Bayram baraj rezervuarından aldığı suyu kullanarak 238 GWh enerji üretecek. Ülkemiz hidroelektrik santral tesislerinin ilksel çalışmalarını büyük meşakkat ve özveriyle sürdürmüş olan DSİ Genel Müdürlüğü; bugüne kadar büyük kapasiteli HES projelerinin yanı sıra, akarsularımızın incelenmemiş kısımlarının araştırılarak, enerji üretimi bakımından değerlendirilmesine yönelik olarak, ülkemizin ekonomik HES potansiyelinin arttırılması maksadıyla, küçük akarsular üzerinde de ilave HES potansiyel belirleme çalışmalarını da yürütmekte.

DSİ Genel Müdürlüğü kayıtlarında her iki baraj ile ilgili genel bilgiler

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde genel müdürlüğe ait internet sitesinde her iki baraja ilişkin önemli bilgilere yer verildi. Genel Müdürlük bünyesinde yapılan çalışmada; “Ülkemizin önemli akarsu havzalarından biri olan Çoruh Havzası’ndaki hidroelektrik enerji amaçlı proje çalışmalarına EİE 1938 yılında başlamıştır. O günkü imkanlar çerçevesinde büyük özveri ile yapılan; akım ölçüm çalışmaları, harita çalışmaları, sondaj çalışmaları sonucunda, bugün itibariyle Çoruh Nehri ve yan kollarında 37 adet hidroelektrik santral projesi planlanmıştır. 3133 MW Kurulu güce sahip bu tesislerden yıllık 10. 55 milyar kWh enerji üretilecek olması, kurumumuz ve çalışanları açısından büyük onur ve övünç kaynağıdır.

Bayram Barajı ve HES:

Artvin İli sınırları içerisinde ve Berta Çayı üzerinde yer alan tesisin fizibilite seviyesindeki proje çalışmaları tamamlanmıştır. Kaya dolgu tipinde ve talvegden 110 m yükseklikte tasarlanmış olan tesisten çevrilen sular 7 bin 930 metre uzunluğundaki kuvvet tüneli ile Bayram Hidroelektrik Santralı’na düşürülecektir. Toplam 68 MW Kurulu güce sahip tesisin yıllık enerji üretimi 250 GWh’dir.

Bağlık Barajı ve HES:

Artvin İli sınırları içerisinde ve Berta Çayı üzerinde yer alan tesisin fizibilite seviyesindeki proje çalışmaları tamamlanmıştır. Beton ağırlık tipinde ve talvegden 68 metre yükseklikte tasarlanmış olan tesisten çevrilen sular 4 bin 454 metre uzunluğundaki kuvvet tüneli ile Bağlık Hidroelektrik Santrali’ne düşürülecektir. Toplam 59 MW Kurulu güce sahip tesisin yıllık enerji üretimi 226 GWh’dir.

Çoruh Havzası ve Doğu Karadeniz Havzası Projeleri

Ülkemizin en önemli akarsu havzalarından biri olan Çoruh Havzası’nda Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (EİE) çalışmaları 1938 yılında akım ölçümleri ile başlamıştır. 1954 yılında başlayan etüt çalışmaları Çoruh Nehri’nin ana kolunda ve yan kollarında 2007 yılına kadar aralıklarla devam etmiştir. Genel Müdürlüğümüz, yapmış olduğu bu çalışmalar ile Çoruh Nehri ve yan kollarında 15 adet baraj ve 22 adet regülatör olmak üzere toplam 37 adet hidroelektrik santral projesi ortaya koymuştur. Bu projelerin toplam kurulu gücü 3 bin 133 MW ve yıllık ortalama enerjisi ise 10, 55 milyar kWh’tir. Çoruh Nehri’nin ana kolu üzerinde Laleli Barajı ile başlayıp Muratlı Barajı ile nihayetlenen toplam 10 adet baraj projesinin toplam kurulu gücü 2 bin 536 MW ve yıllık ortalama enerjisi ise 8, 32 milyar kWh’tir. Bu projelerden Laleli Barajı ve HES, İspir Barajı ve HES, Güllübağ Barajı ve HES, Aksu Barajı ve HES ile Arkun Barajı ve HES projeleri fizibilite seviyesinde ve 4628 sayılı yasa kapsamında özel sektör başvurularına açılmış olup, lisans işlemleri devam etmektedir. Yusufeli Barajı ve HES inşa aşamasındadır. Artvin Barajı ve HES ise Hükümetler arası İkili İşbirliği kapsamında yer alan projeler arasındadır. Bu proje içerisinde yer alan firmalar ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde lisans işlemleri için müracaatını yapmış ve 4628 sayılı yasa kapsamında çalışmaları devam etmektedir. Deriner Barajı ve HES halen inşaatı devam eden projelerimizdendir. Çoruh Nehrinin son iki halkası olan Borçka Barajı ve HES ile Muratlı Barajı ve HES projeleri ise işletmeye alınmıştır.

Çoruh Nehri’nin yan kollarında bulunan 5 adet baraj projesinden Altıparmak Barajı ve HES, Olur Barajı ve HES ile Ayvalı Barajı ve HES, Bayram Barajı ve HES ile Bağlık Barajı ve HES projeleri fizibilite seviyesinde olup 4628 sayılı yasa kapsamında özel sektör başvurularına açılmış ve lisans işlemleri devam etmektedir.

Çoruh Nehri Havzası’nda yer alan baraj projelerinin dışında kalan 22 adet nehir tipi HES projesinden; 1’i işletmede, 2’si fizibilite seviyesinde, 1’i master plan seviyesinde ve geriye kalan 18 adet proje ise ilk etüt seviyesindedir. Proje seviyesindeki 21 projeden 15 adet proje 4628 sayılı yasa kapsamında özel sektör başvurularına açılmış ve lisans işlemleri devam etmektedir. Doğu Karadeniz Havzasında ise 3’ü baraj olmak üzere 70 adet proje geliştirilmiştir. Bu projelerin toplam kurulu gücü 309 MW ve Yıllık ortalama toplam enerjisi ise bin 450 GWh’tir. Bu projelerden 3’ü fizibilite, master plan ve geriye kalanı ise ilk etüt seviyesindedir. Bu projelerden 53 adedine özel sektör tarafından 4628 Sayılı Yasa kapsamında müracaat edilmiştir. Bu projelerden bir kısmı işletmede, bir kısmı inşa halinde ve diğerleri ise lisans almış yada lisans seviyelerindedir.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) verilerine göre Ülkemizin 2006 yılı enerji tüketimi 163, 69 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. Genel Müdürlüğümüz tarafından Çoruh Havzasında çeşitli proje seviyelerinde geliştirilen 37 adet baraj ve nehir tipi HES’in toplam kurulu gücü 3 bin 133 MW ve yıllık ortalama enerji üretimi ise 10, 55 milyar kWh’tir. Bu üretim 2006 yılı enerji tüketimimizin yüzde 6, 44 üne karşılık gelmektedir. TEİAŞ’ın 2006 yılı verilerine göre, Erzurum ve Samsun (Çarşamba) yük tevzi merkezlerine bağlı toplam 20 vilayetimizin tüketmiş olduğu 8, 99 milyar kWh’lik enerji EİE tarafından Çoruh Nehri’nin sadece ana kolunda planlanan 10 adet Baraj ve HES’ ten üretilecek (8, 32 milyar kWh) enerji ile karşılanabilmektedir.

LİMAK İnşaat A. Ş. ve Türkerler A. Ş.

İşte Bayram Barajı ve HES Projesini yapacak olan LİMAK İnşaat A. Ş. ile Bağlık Barajı ve HES Projesini yapacak olan TÜRKERLER İnşaat A. Ş ait bilgiler.

LİMAK İnşaat

LİMAK İnşaat Sanayi Ve Ticaret A. Ş. 1976 yılında mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri vermek amacıyla kuruldu. Kuruluşunu izleyen ilk yıllarda, tesisat projeleri, fabrika montajları ve çelik yapı alanlarına yoğunlaşan LİMAK İnşaat 1979 yılından sonra, iş hacmindeki hızlı artışla beraber, Türkiye'nin önde gelen resmi ve özel kuruluşlarına bağlı olarak yürütülen, baraj, sulama tesisleri, boru hatları, arıtma tesisleri, anahtar teslim fabrika ve otoyol/yol işlerini üstlendi. LİMAK İnşaat tüm bu işleri zamanından önce üstün kalite ile tamamlayarak, artan bir yoğunlukla yeni işlere yöneldi.

Her branşta, seçkin uzmanlardan oluşmuş danışmanlar kurulu ve 100'ü aşkın teknik ve idari kadrosuyla, teknik donanımını, dönemin teknolojik gelişmeleri doğrultusunda geliştiriyor. Bugün yaklaşık 5 bin kişiye istihdam olanağı sağlayan LİMAK İNŞAAT, her geçen gün büyüyen sermayesi ve makine parkı ile ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

LİMAK İNŞAAT, kurumsal yapılanmasını uzman iş gücüyle daha da güçlendirerek geniş bir sektörel yelpazede, stratejik iş ortaklarıyla sinerji oluşturmayı, bunun yanında teknolojinin ve modern yönetim anlayışının bütün imkanlarından yararlanarak, ülke ekonomisine katkılarıyla beraber büyümeyi hedefliyor.

LİMAK İNŞAAT, sektöründeki tecrübesini diğer firmalarla paylaşmak, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, sektörün sorunlarına çözüm bulmak ve Devlet-Özel Sektör işbirliğini geliştirmek amacıyla Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Uluslararası Müteahhitler Birliği (UMB), Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD), İnşaat ve Tesisat İşverenleri Sendikası (İNTES), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Ankara Sanayi Odası gibi birçok birlik ve derneğe de "kurucu üye" ve "üye" sıfatlarıyla katılmıştır.

LİMAK İnşaat’a ait internet sitesinde Bayram Barajı ve HES Projesine ilişkin olarak; “Bayram HES, baraj tipi olarak inşa edilmesi planlanmaktadır. Santralin kurulu gücünün 90 MW ve yıllık üretim kapasitesinin 256 GWh olması öngörülmektedir. Santralin 2013 yılında işletmeye geçmesi planlanmaktadır.

TÜRKERLER İnşaat A. Ş.

Türker ailesi iş hayatına, 19. yüzyılda tekstil ile başladı. Tekstilde geçen başarılı yıllardan sonra Aile, gayrimenkul geliştirme projeleri vasıtasıyla inşaat sektörüne giriş yaptı. Türkerler İnşaat A. Ş. , altyapı ve üstyapı konusunda taahhüt işlerini gerçekleştirmek için, kalkınan Türkiye‘nin her bölgesinde 1993 yılından 2015’e 3. 000. 000 metrekare iş hacmine ulaşmış olarak sektörün önemli firmaları arasında yerini almayı hedeflemektedir.

TÜRKERLER’in yenilenebilir ve termik enerji üretimi, doğal gaz dağıtımı, tekstil, bilişim ve petrol sektörlerinde iştirakleri bulunmaktadır. Türkerler, kamu ve özel sektör ihaleleri, özelleştirmeler ve ortaklıklar konusunda önemli bir bilgi birikimine ve iş deneyimine sahiptir.

Misyon: Türkerler, kaliteli ve etik değerlere sahip çıkan hizmet anlayışıyla, Türkiye’nin kalkınması ve uluslararası saygınlığının artırılmasında etkin bir rol oynayarak, bütün ilgi gruplarının çıkarlarını gözetmeyi kendisine misyon edinmiştir.

Vizyon: Sürekli gelişimi desteklemek ve değişimi yönlendirmek, İnsan kaynağı ve teknoloji ile sürekli desteklenen kaliteli yönetim, üretim ve hizmet yaklaşımları ve uygulamaları geliştirmek, Çalışanlarımızın kişisel gelişimini, yetkinliğini ve mutluluğunu ön planda tutmak, Koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışı ve toplam kalite yönetimi felsefesi ile çalışmak, Sosyal sorumluluk bilinci içinde çevreye, devlete ve topluma fayda sağlamak.

Çoruh Havzasının 6 ve 7. büyük barajları olacak

Bayram ve Bağlık Barajları ve HES Projelerinin inşaatları başladığı zaman Çoruh Nehri üzerine kurulan Deriner, Borçka, Muratlı, Artvin, Yusufeli Barajları ve HES Projelerinden sonra Çoruh Havzasına kurulan 6 ve 7. Büyük barajları olacaklar. Bu barajlar içerisinde Deriner, Muratlı ve Borçka barajlarının inşaatları tamamlanırken, Deriner Barajı Şubat ayında elektrik üretmeye başlayacak. Artvin Barajı’nın inşaatı ise sürüyor. Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nin ise ihalesi yapılırken ihale süreci devam ediyor.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 17.09.2012 tarihinde Tolga Gül tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Yusufeli Barajı İçin İmza Töreni Ge...
 » Yusufeli Barajı, Türkiye’nin Gurur...
 » Defterdarlık Artvin’deki Kamu Yatır...
 » Yusufeli Barajı Ve Hes’in Temeli At...
 » Deriner Barajı Şubat 2012’te Elektr...
 » Ve Yusufeli Barajı İhale Edildi...
 » Türkiye’yi Sarsacak Büyük İddia...
 » Kafkasör’de Madencilik Su Kanuna Gö...
 » Karadeniz İsyandadır Platformu: "Me...
 » Deriner Barajı Ekonomiye 460 Milyon...
 » Hes'lerle Macahel'de 150 Milyon Dol...
 » Yusufeli Barajı Masaya Yatırıldı...
 » Artvin Çoruh Üniversitesi Hızla Büy...
 » Artvin Çoruh Üniversitesini Gelişti...
 » Yeni Yusufeli’nin Temelini Bakan Er...
 » Deriner Barajında Bu Defa Enerji Ür...
 » Deriner Barajı Elektrik Üretimi Yüz...
 » Borçka Aralık'ta Halksız Hes Toplan...
 » Murgul'a Yatırım Yaptılar...
 » Artvin’de Deriner Doldukça Köyleri...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Hopa’da Korkutan Yangın...
 » Arhavi’de Kurdoğlu Ailesinin Acı Gü...
 » Hopa Esnaf Odasında Osman Küçükali...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Hopa’da Tutuklanan Efrayim Vayiç Se...
 » Arhavi Belediye Meclisinden Tarihi...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » Çay Üreticisinin Sorunları Tbmm’ye...
 » Partilerinin Grup Toplantısına Katı...