Trac Artvin Şubesi Genel Kurulu Yapıldı

08/09/2012 13:40

Hasan Gültekin Güven Tazeledi.


Haber: Tolga GülTelsiz Ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Artvin Şubesi olağan genel kurulunu yaparak gelecek üç yıl için yeni yönetim kurulunu belirlemiş oldu. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Hasan Gültekin’in listesi güven tazelemiş oldu.

TRAC Artvin Şubesi’nin Katravan’da bulunan merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığına TRAC Artvin’in kurucu Başkanı Sedat Varan yaparken, Başkan Yardımcılığı’na MHP İl Başkanı Nedim Özer, Sekreterliğe ise Yaşar Kars getirildi. Saygı duruşunun ardından başlayan kongrede öncelikle Başkan Hasan Gültekin tarafından faaliyet raporu okunda. Başkan Hasan Gültekin’in okuduğu faaliyet raporunda; “ 03-06-2006 Yılında kurulan Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Artvin Şubesi Derneğinin bu güne kadar çalışma Ofisi, İşyeri veya bürosu Kamu Kurumlarına Müracaatlara rağmen bir sonuç alınamadı. Dolayısıyla Yönetim Olarak Dernek yeri arayışı içerisinde iken, Dernek Üyemiz Saadettin Gülenç Tarafından TRAC Derneğimizi kuracak kadar toprak alan bağışladı. Toprak Zemin Başkan Hasan Gültekin tarafından Belediye İş Makineleri ile Zemin konteynır’a göre düzeltildi. Konteynır’ın Yerine konulması için üç adet, üçer metre arayla blok beton kalıpları Adem Yılmaz ve Hasan Gültekin tarafından çakıldı. Beton ise TRAC Başkan yardımcısı Âdem Yılmaz tarafından döküldü. Konteynır Ardanuç İlçesinden tır’a yüklenerek Özel İdare Destek Hizmetleri Kampus alanına getirildi. Konteynır’ın alınması getirilmesi Tolga Gül arkadaşımıza teşekkür ederiz. Birkaç gün sonra kırkayak kamyon bulunarak, Özel İdare Destek Hizmetleri Kampus Alanından konteynır’ı kamyona yükledik. Gerekli izinler alınarak gece saat 01. 30 da önde Koruma aracı olarak belediye zabıta aracı Saadettin Gülenç ortada, kırkayak kamyon, arkada her zamanki gibi Kontrol amacı ile reno meganla Başkan Hasan Güntekin ve sayman Gürbüz Gökdemir eşliğinde Kafkasör mevkii zelaho tepeye götürüldü. Ertesi gün Tedaş’dan ve hurdacı Hurşit Yılmaz beyden vinç alınarak, konteynır’ı hazırlanan yerine yerleştirildi.

Belediye Başkanlığından TRAC başkanı Hasan Gültekin Sayesinde TRAC yerleşke alanına çamur pislik olmaması için toprak zemine parke taşı alınarak Yönetim Kurulu Elemanları ile parke taşı döşendi.

TRAC Derneği yerleşke alanının çevresine hem sınırı belirlemek hem de güvenlik açısından demir direkler ve dikenli tel temin edilerek çevresine çekildi. Çimento ve kum temin edilip parke taşlarının etrafına beton dökülerek sıkıştırıldı. Üç adet altışar metre uzunluğunda bayrak direkleri temin edilip dikildi ve bayraklar asıldı. Derneğimizin yerleşke alanı içerisinde bulunan konteynır’ın arka tarafına üç adet elektrik direği hurdadan alınıp tamir ettirildi, boyandı. Belediyeden kepçe alınarak yerleri eşilip, diplerine taşlar dökülüp, çimento ile sıkıştırıldı. Direkler üzerine role, ekolink, aprs, UHF antenleri alınarak monte edildi. Yeteri ölçüde role kabloları alınarak kullanıldı. Saçınka Karkantepe’ye kurulan rölenin beş yıllık vergisi ödendi. Hopa Sultanselim Tepesine kurulan röleninse beş yıllık vergisi ödendi.

Aprs sisteminde kullanılmak üzere bir adet 4822 telsiz alındı, ayarları, Trabzon Trac Şb. Sinden Hüdaverdi Güneş tarafından yapıldı. Ekolink sisteminde kullanılmak üzere bir adet 4822 telsiz alındı, ayarları, Hopa Sultan selime, Dünya genelinde faaliyetleri görülmek üzere Aprs sistemi kuruldu.

Ordu TRAC tarafından bir adet role bağış alındı, Trabzon TRAC tarafından da tamir yapılarak 145. 600 frekansında ayarlanıp Hopa Sultan Selim Tepesine 145. 600 frekansında Samsun Btk ‘dan da role kurma izni alınarak kuruldu.

Hopa Sultan Selim Tepesine iki adet f22 anten, konnektörler, kablo alınarak 145. 625 Trabzon Akçaabat Rölesine link bağlanarak Artvin’den Samsun’a kadar olan bölgenin iletişimine imkân sağlandı.

TRAC Artvin Şubesi konteynır’ın çatısına örtülmesi için otuz adet sac Özel İdare tarafından bağışlandı.

Belediye tarafından Kafkasör’e giden yoldan, TRAC Şubesine ayrılan noktadan şubeye kadar olan ham yola stabilize sergi yapıldı. Elektrik bağlandı. Ekolink sisteminde kullanılmak üzere 2124410 numaralı telefon hattı ve bu hatta bağlı ADSL internet bağlandı. TRAC Artvin Şubesine bağlanan 2124410 telefon hattı ve ADSL internet parası her ay ödenmektedir. Trabzon TRAC Yönetim kurulunun düzenlediği balon haberleşme sistemine destek amaçlı gidildi. İnternet Sitesi açılmış, TRAC hakkında bilgi ve faaliyetler yayınlanmaktadır. İnternet Sitesinin her yıl ücreti ödenmektedir. Artvin’de faaliyet gösteren yerel gazetelere Başkan Hasan Gültekin tarafından TRAC hakkında çeşitli konularda bilgi ve faaliyetleri bildirilip, belirli aralıklarla yayınlatılmaktadır. Her Cumartesi zorunlu haller dışında TRAC Artvin şube Derneğimizde Amatör telsizcilik hakkında eğitim düzenlenir, tatbikatı yapılır. Verilen eğitim sayesinde Erzurum Bölgesinde Sahil Güvenlik tarafından yapılan sınavda on kişi başarılı oldular.

Eğitimler sonucu TRAC Artvin Şubesine on kişi kazandırıldı. Hedefimiz, Yeni Kısa dalga cihazını da almaktır. Hedefimiz TRAC Derneğimizde amaca uygun yarışmalar düzenlemektir.

TRAC Derneğimizin üstüne çatı yapılırken başta marangoz Ahmet usta ve Metin Kılıç olmak üzere Başkan Hasan Gültekin, Gürbüz Gökdemir, Fırat Taşar, Ayhan Altuntaş, Hasan Öztürk, Saadettin Gülenç’ inde yardımları olmuştur. Çatı etrafını pimapenle Helim usta kaplamıştır.

TRAC ARTVİN ve Trabzon Şubesi Artvin Şubesi’nde buluşarak CQ WORLD WİDE SSB yarışması yapılmıştır. Yarışmada Türkiye 1. si Asya 2. si Dünya 20. si olmuştur. Bizim için büyük bir başarı olmuştur. UHF Röleye link bağlanıp Hopa röleden Samsuna kadar ulaştık.

Derneğimize Yeni Kısa dalga cihazı jeneratör, kısa dalga anten AFAD Müdürlüğü hibe etmiştir kendilerine teşekkürler. Artvin TRAC Şubesi Trabzon Balon Kros Deneyi İçin Trabzon’a Gitmiş Orda da Faaliyette Bulunmuştur. Artvin TRAC Erzincan-Bayburt-Gümüşhane Balon Kros Deneyine Katılmış Orda da faaliyette bulunmuştur. Yapılan eğitim ve çalışmalar sonucunda toplam yüz kişi daha telsiz belgesi almıştır bunların elli kişisi üye olmuştur. Artvin TRAC Derneği dört yıl içinde çok büyük başarılara başta sayın başkan Hasan Gültekin olmak üzere siz üyelerimiz sayesinde imza atmıştır. Hepinize teşekkür ediyorum. ”ifadelerine yer verili.

Derneğin amaçları hakkında bilgi verdi

TRAC Artvin Şubesi Başkanı Hasan Gültekin, ayrıca derneğin amaçları ile yapmak istediği faaliyetler hakkında da bilgi verdi. Gültekin, bu noktada; “ Derneğin konusu ve amacı yurdumuzda kamu yararı açısından gerekli olan Radyo Amatörlüğü’nü tanıtmak, yaygınlaştırmak, Radyo Amatörleri arasında birliği sağlamak, dayanışmayı ve yardımlaşmayı pekiştirmek, Radyo Amatörlüğü’nün kendi kendini kontrol yükümlülüğünü kontrol etmek ve Telekomünikasyon Kurumu ile Radyo Amatörleri arasındaki uyumlu çalışmayı sağlamak, Telekomünikasyon Kurumu ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının derneğe vereceği Amatör Telsizcilik Yönetmeliği’nde öngörülmüş görevleri yerine getirmek, umumi afetler, fevkalade haller ve olağanüstü durumlarda Amatör Radyo İstasyonları’nın kamu yararına çalışmaları için gerekli düzenleme ve işbölümünü yapmak, T. C İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile 18. 10. 1993 tarihli protokol gereği, olağanüstü afet ve acil haberleşme için gerekli düzenleme ve iş bölümünü sağlamak, uluslararası toplantılara katılmak ve Türk Radyo Amatörleri’nin hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, Türk Radyo Amatörleri’ni dünyaya tanıtmaktır. Ülkenin değişik yörelerinde bulunan ve halen sayısı 53 olan Şubesi vasıtası ile hizmet vermektedir.

Bu çerçevede:

- Gençlerin amatör telsizciliğe ve gönüllülüğe yönelmesi için gayret göstermektedir.

- Kurslar düzenlemektedir.

- Üyelerinin katkıları ve diğer bağışlarla temin edebildiği eski cihazları çalışır hale getirip röle istasyonu, data aktarıcısı ve benzeri amaçlara uygun hale getirmekte, tüm Türkiye’yi kapsayan ve afet hallerinde kullanılabilecek bir telsiz şebekesinin altyapı çalışmalarına devam etmektedir.

Afet hallerinde ve Olağanüstü durumlarda haberleşme altyapısını kamunun hizmetine sunmaktadır.

- Afet haberleşme düzeninin organizasyonu konusunda kamu idaresine destek vermektedir.

- Protokol imzaladığı operatif nitelikli kurumlara gönüllü olarak danışmanlık , kolaylaştırıcılık ve acil durumlarda haberleşme desteği hizmetleri vermektedir.

- Afetler konusunda çalışan gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmakta ve bu kuruluşların haberleşme düzeninin genel afet haberleşme düzenine uyumlu olmasına katkıda bulunmaktadır.

- Radyo Amatörlüğünün kamu, bilimsel çevreler, yüksek öğrenim ve toplumun tüm kademelerinde tanınması ve yaygınlaşması için çalışmalar yapmaktadır. ”şeklinde bilgi verdi.

Mevcut yönetim güven tazeledi

Daha sonra 2009-2012 yılı bütçesi okundu. Faaliyet raporu ve bütçe okunduktan sonra oy birliği ile ibra edildi. Dilek temennilerin ardından seçime geçildi. Yapılan seçime tek liste ile gidilirken, seçimde mevcut Başkan Hasan Gültekin’in listesi bütün oyları alarak yeniden göreve gelmiş oldu. Buna göre Hasan Gültekin, Adem Yılmaz, Ali Gürbüz Gökdemir, Metin Kılıç, Sadettin Güleç yönetim kurulu asil üyeleri oldular. Denetleme kurulu asil üyeliklerine ise Nedim Özer, Muammer Tosun ve Nizamettin Güleç getirildiler. Üst kurul üyeliğine ise Hasan Gültekin seçildi. TRAC Artvin Şubesi yeni yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde görev bölümü yapacağı belirtilirken katılan TRAC Artvin Üyelerine teşekkür edildi.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 08.09.2012 tarihinde Tolga Gül tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Bayraktutan’dan Artvin Trac’a Ziyar...
 » Trac Artvin Şubesi Cq Ww Ssb Contes...
 » Artvin’de Amatör Telsizciler Seçim...
 » Artvin'de Amatör Telsizci Olmak İçi...
 » Artvin’de Amatör Telsizcilerden Yeş...
 » Artvin'de Önemli Bir Açılış Daha Ge...
 » Artvin Tek Yürek Oldu...
 » Artvin Askf Genel Kurulu Yapıldı...
 » Ak Parti İl Danışma Meclis Toplantı...
 » Artvin Türk Eğitim Sen Nöbet Tutmam...
 » Açü Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman...
 » Yeşil Artvin Derneği Genel Kurulu Y...
 » Hopa Fotoğrafçılar Derneğinden Kaym...
 » Saakashvili Türkiye' De...
 » Chp İl Örgütünden 15 Temmuz’la İlgi...
 » Artvin Ucuz Enerjiden Faydalanmalıd...
 » Artvin’de Hemşireler Günü Mesajları...
 » Modernize Edilen Sarp Sınır Kapısı...
 » İl Genel Meclisi Aralık Ayı Kararla...
 » Artvin Lif-levha Fabrikası Emekçile...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Artvin Hopaspor Yönetiminden Teşekk...
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Arhavi’de Kurdoğlu Ailesinin Acı Gü...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » Çay Üreticisinin Sorunları Tbmm’ye...
 » T.c. Batum Başkansolosluğuna Atanan...
 » Partilerinin Grup Toplantısına Katı...
 » Hopa Esnaf Odasında Osman Küçükali...
 » Torun Ve Evlat Özlemlerini Giderdil...