Açü Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman Kampus Dergisine Konuştu

06/08/2012 17:32

Açü Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman Kampus Dergisinde Yaptığı Röportajda Merak Edilen Soruları Yanıtladı.


Haber: Hayati AkbaşAÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman Kampus dergisinde yaptığı Röportajda merak edilen soruları yanıtladı.

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman röportajında;“Sayın Rektörüm, Artvin Çoruh Üniversitesi gibi yeni bir üniversiteyi kurmakla görevlendirildiniz. Göreve başlarken nasıl bir üniversite kurmayı hayal ettiniz?

Yeni baştan bir üniversite kurmak, böylesi önemli bir eseri ortaya çıkarmak fikri beni her zaman heyecanlandırmıştır. Rektör olmadan önce de üniversite kavramı ve kurumuyla ilgili araştırmalar yapıyor, düşünceler geliştiriyordum. Rektör olarak göreve başladığımda öncelikle üniversitenin kampüsünü Artvin’e açacak, halkın Üniversiteyle iç içe olabileceği, benim “Açık Kampüs” olarak adlandırdığım bir modeli nasıl hayata geçirebileceğimi planlamaya başladım. Bu modelin önce öğretim kadrosuna, öğrencilere, ardından şehir sakinlerine benimsetilmesinin gerektiğini gördüm. Bu modelin uygulanmasında önemli aşamalar kat ettik. Seyitler Yerleşkemizin içinden geçen yol bu yerleşkemizi doğal olarak halka açık hale getirdi. Oradan geçenler üniversitemizi görme ve ziyaret etme şansına sahip oluyorlar. Beğenilerini ve eleştirilerini iletiyorlar. Bu bizim için yol gösterici oluyor. Şehir Yerleşkesi için çok daha önemli projelerimiz var. Yerleşke içinde Çoruh Nehri kıyısını halkımızın gezi ve dinlenmesine imkân sağlayacak şekilde planladık. Bu sayede Artvinlilere üniversitemizin kütüphane, sergi ve seminerlerinden rahatlıkla yararlanma imkânlarını sağlayacağız.

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin bugün geldiği noktayı nasıl görüyorsunuz? Göreve başladığınız günlerde öngördüğünüz hedeflerin ne kadarını gerçekleştirebildiğinizi düşünüyorsunuz?

Üniversitemiz bilindiği gibi 2007 yılında kuruldu. Yaklaşık bir yıl sonra Eylül 2008’derektör olarak göreve başladım. Göreve başladığım günden bugüne kadar Üniversitemizin geldiği noktayı daha iyi anlamamız için o tarihteki fiziki yapılanma ve akademik örgütlenme bakımından Üniversite’nin içinde bulunduğu duruma bir göz atmak gerekir. Akademik ve idari personel ve öğrenci sayısı açısından en fazla mevcuda sahip iki akademik birim olan Orman Fakültesi ve Artvin Meslek Yüksekokulu bugün yurt olarak kullanılan, yaklaşık 2500 metrekare kapalı alana sahip bir binada eğitim faaliyetlerini sürdürmekteydi. Bu birimlerden Orman Fakültesi; iki bölümde toplam 267 öğrenciye eğitim hizmeti verirken, Meslek Yüksekokulu ise 9 programı ile 987 öğrenci mevcuduna sahipti. Eğitim Fakültesi, tek bir programda (Sınıf Öğretmenliği) toplam228 öğrenci ile fiziki şartları eğitim-öğretim için uygun olmayan bir binada hizmet vermekteydi. Sağlık Yüksekokulu ise Yeni Mahalledeki mevcut binasında tekbir programda(Hemşirelik programı) toplam 243 öğrenciye öğretim vermekteydi. Bunların dışında Hopa Meslek Yüksekokulu tek programla(Mobilya ve Dekorasyon) ve 79 öğrenci ile Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi’nde öğretimini sürdürmekteydi. Üniversitenin toplam öğrenci sayısı lisansüstü öğrenciler de dâhil olmak üzere bin 867 idi. Yukarıda saydığımız akademik birimlerde 28’i öğretim üyesi olmak üzere toplam 62 akademik personel ve 37 idari personel görev yapmaktaydı. Ne öğrencilerin, ne de personelin yararlanabileceği sosyal donatılar ve spor tesisleri mevcuttu. Göreve başlar başlamaz ilk yaptığımız iş Üniversitemizin 20 yıllık gelişme planını hazırlayıp Devlet Planlama Teşkilatı’na, şimdiki adıyla Kalkınma Bakanlığı’na sunmak oldu. Ardından bu Gelişme Planında yer alan akademik, idari ve fiziki yapılanmaları bir bir gerçekleştirmeye koyulduk. Dört yıllık üre içinde gelişme raporunda öngördüğümüz hedefleri önemli ölçüde gerçekleştirdik. Bunun sonucunda Orman Fakültesi 3 bölümü ile bugün kendi binasında 589 öğrenciye öğretim vermektedir. Eğitim Fakültesi ise şimdilik Orman Fakültesi ile aynı binayı geçici olarak kullanmakta, dört programda 909 öğrencisiyle öğretimini sürdürmektedir. Eğitim Fakültesi Şehir Yerleşkesi’nde inşaatı süren yeni binasına bu yılın sonunda taşınacaktır. Fen Edebiyat Fakültesi dört bölümde, toplam 444 öğrencisi ile Seyitler Yerleşkesi’ndeki kendi binasında çalışmalarını yürütmektedir. Yine 2009’da faaliyete başlayan Fen Bilimleri Enstitüsü 3 programda 93 öğrenci ile yüksek lisans ve doktora öğretimi vermektedir. Artvin Meslek Yüksekokulu ise, mevcut 20 programda yaklaşık bin 400 öğrencisine, yeniden restore edilerek öğretime uygun hale getirilen Şehir Yerleşkesindeki binasında eğitim-öğretim vermektedir. Sağlık Yüksekokulu 2013 yılında Şehir Yerleşkesinde yapımı devam eden Eğitim Binası’na taşınıncaya kadar, restore edilmiş olan mevcut binasında çalışmalarını sürdürmektedir. İlçelerde bulunan akademik birimlere gelince, Hopa Yerleşkesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş, İşletme Bölümüne öğrenci alınmış ve yeni hizmet binası tamamlanmıştır. Bu yılki kontenjanla birlikte Fakültemizin İşletme Bölümü öğrenci sayısı 103 olacak. Hopa Meslek Yüksekokulu ise, 20 yılı aşkın bir süre sonunda Trabzon’dan alınarak Hopa’daki kendi binasına getirilmiş, üç yeni programa 2009-2010 öğretim yılında öğrenci alınmış, yeni kontenjanlarla ve ikinci öğretim programlarının devreye girmesiyle birlikte önümüzdeki yıl öğrenci sayısı yaklaşık 340 olacaktır. Arhavi Meslek Yüksekokulu, ikinci öğretimi de olan 3 programa ve 369 öğrenciye sahiptir. Yusufeli Meslek Yüksekokulu da geçen yıl itibari ile öğretime başlamıştır. Son olarak Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu’ndan söz edersek; Artvinli işadamı İsmet Acar’ın katkıları ile yapılmakta olan Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu’nun tamamlanması için 2013 yılının bütçesine ödenek isteyeceğiz. Bu gerçekleştiği takdirde, mükemmel binası, yurdu ve lojmanı olacak bu okulumuza 2013-2014Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak öğretimi başlatmayı planlıyoruz. Bunların dışında Seyitler Yerleşkesi’nde, bilimsel araştırmaların alt yapısını güçlendiren Merkezi Araştırma Laboratuarı’nın yapım çalışmaları da 2011 yılı sonunda tamamlanmıştır. Toplam bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan ve içerisinde 16 laboratuar, 66 kişilik seminer salonu ve idari ofislerin yer aldığı 4, 5 milyon TL. tutarındaki Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesinin Üniversitemizin bilimsel araştırma kapasitesini önemli ölçüde artırması, dış paydaşlarımızın da araştırma ihtiyaçlarına cevap vermesi beklenmektedir. Eğitim-öğretim ve araştırma birimlerine ilave olarak Seyitler Yerleşkesinde öğrencilerin ve personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak amacıyla, içerisinde öğrenci topluluklarının büroları ve faaliyet mekânları, sergi salonu, kitap satış bürosu, öğrenci ve personel yemekhanesi, banka ve postane gibi tesisleri barındıran “Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi”nin inşaatı tamamlanmıştır. Aynı şekilde bu Yerleşkede inşa edilen “Kapalı Spor Kompleksi”, 900 kişilik seyirci kapasitesi ile Üniversitemize ve Artvin’e hizmet vermektedir. Kapalı Spor Salonunun hemen yanında onu tamamlayan basketbol, futbol, tenis ve voleybol sporları için inşa edilmiş sahalar öğrenci ve personelimizin hizmetine sunulmuştur. Şehir Yerleşkesinde Nihat Gökyiğit Kongre Kültür Merkezi inşa edilmiş, Üniversitemizin ve Artvin’in kongre, konferans, konser ve benzeri faaliyetleri için önemli bir eksikliği gidermiştir.

Yeni kurulan üniversitelerde eğitim-öğretim kalitesi hakkında ciddi şüpheler ve olumsuz iddialar olduğu bilinmektedir. Sizin Üniversitenizdeki eğitim-öğretim kalitesi nasıldır? Bir öğrenci size “Neden Artvin Çoruh Üniversitesini tercih edeyim ki” diye sorsa ne dersiniz?

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükseköğretim elit eğitiminden çıkarak kitleselleşmiştir. Eskiden birkaç büyük kente toplanmış üniversiteler, artık ülkenin dört bir yanına dağıtılmış, üniversitesi olmayan ilimiz kalmamış, devlet ve vakıf üniversitelerimizin toplam sayısı 170’e ulaşmıştır. Bu bakımdan öğrenciler için genişçe bir yelpazede üniversite seçme imkânları mevcuttur. Artvin Çoruh Üniversitesinin Artvin’den kaynaklanan bazı avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmakta ve bunların birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Artvin’de yerleşim yeri darlığı yüzünden yeterli yerleşke alanının yokluğu, engebeli bir araziye sahip olmasından dolayı ulaşım imkanlarının ve konforunun yetersizliği, nüfusu az, küçük bir şehir olmasından dolayı başta akademik personel olmak üzere, öğrenci ve personelin sosyal ve kültürel beklentilerini karşılamakta yetersizliği ve büyükşehirlere olan uzaklığı dezavantaj olarak kabul edilebilir. Ancak Artvin bir üniversite için hiç de azımsanmayacak cazip imkânlar da sunmaktadır. Öncelikle bir üniversite bünyesinde kurulacak bazı bölümlerdeki akademisyen ve öğrenciler için Artvin doğal bir araştırma ortamı olarak görülebilir. Ülkenin sınırında yer alması, etnik yapısı ve kültürel çeşitliliği açısından sosyoloji ve antropoloji bölümleri için; zengin orman ve bitki çeşitliliği ile ormancılık bölümleri için; bu bölgede kurulan çok sayıda barajlar ve hidroelektrik santrallerinden dolayı enerji alanında faaliyet gösterecek bölümler için doğal laboratuar imkânları sunmaktadır. Diğer taraftan Artvin’in ülkemizin Kafkaslara açılan kapısı olması, hem Üniversitemizin bu bölge ile işbirliğine gitmesi sayesinde gelişmesini hem de Kafkaslar ile Türkiye arasında köprü rolü oynamasını sağlayacaktır. Ayrıca Artvin’in kozmopolit yapısı dışarıdan gelen öğrenci ve personelin kendisini rahat hissedebileceği toplumsal bir ortam sağlamaktadır. Artvin sakinlerinin sahip olduğu yüksek eğitim ve kültür düzeyi de bu ortamın gelişmesine katkı yapmaktadır. Ülkemizin ve şehrimizin sunduğu bu imkânları en verimli şekilde öğrencilerimizin hizmetinize sunmaya çalışıyoruz. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretime açtığı programların da yeterli sayıda ve yeterli vasıfta öğretim elemanına sahip olarak öğrencilerinin iyi yetişmesini sağlamaktadır. Genç ve dinamik bir üniversite olmamız nedeniyle hoca-öğrenci arasında iletişim oldukça iyi durumdadır. Eğitim kalitesindeki artış, öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında kendilerine istihdam oluşturmalarında da etkilidir. Mezunlarımızın kamu sektöründe ve özel sektörde iş bulma konusunda büyük sıkıntı yaşamadıkları ve KPSS’de yüksek oranda başarı yakaladıkları sayısal verilerin izlenmesinden anlaşılmaktadır.

Üniversitelerin uluslararası ilişkiler kurmasının önemi gittikçe artmaktadır. Artvin Çoruh Üniversitesi’nin işbirliği halinde olduğu üniversiteler hangileridir? Bu işbirliklerinden Artvin Çoruh Üniversitesi’nin kazanımları nelerdir?

Artvin Çoruh Üniversitesi kurulduğu günden itibaren ulusal ve uluslararası bilim ve eğitim kurumları ile iletişimini üst seviyede tutmaya çalışmaktadır. Yapılan anlaşmalar bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra kültürel paylaşımlara da imkân tanımaktadır. Örneğin, Iowa State Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği anlaşması kapsamında Üniversitemiz on beş öğrenci ve altı akademisyeni konuk etmiştir. Iowa State Üniversitesi ekibi bu ziyaretler vasıtası ile hem üniversitemizi hem de Artvin’i yakından görme ve tanıma fırsatı bulmuşlardır. Batum Shota Rustavelli Devlet Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği kapsamında da 2009 yılından bu yana üniversitelerarası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği yaşanmaktadır. Bu bağlamda sık sık Gürcistan’a teknik geziler düzenlenmekte öğrencilerimizin farklı kültürlerle tanışmasına ortam hazırlanmaktadır. Yunanistan’ın Kavala Teknoloji Üniversitesi ile 2012 yılında Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı kapsamında işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca Kafkasya Üniversiteler Birliği’ne dahil olarak bölgenin yükseköğretim kurumları arasında yer aldığımızı da belirtmek isterim. Aynı şekilde işbirliği halinde olduğumuz kurumlara Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı kapsamında birçok öğrenci göndermekteyiz. Bu programlar sayesinde öğrencilerimiz iş hayatına atılmadan önce yurt dışında eğitim imkânı elde ederek kişisel gelişimlerine, eğitim ve yaşam birikimlerini geliştirmektedirler. Program dahilinde yurt dışına eğitim almaya/vermeye giden öğretim elemanlarımız içinde aynı durum söz konusudur.

Bilindiği gibi üniversitelerin temel görevlerinden biri de araştırma yapmaktır. Üniversitenizin bilimsel araştırma ve proje üretimi konusundaki durumu nedir?

Üniversitemiz araştırma alanında bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanarak nitelikli bilimsel araştırma projeleri planlayan, bu projelere destek sağlayan, projelerin ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenmesine ortam hazırlayan, araştırma alanları ve akademik platformlarda iyi bilinen bir üniversite olmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz, proje üretilmesine önem vermesi ve bu doğrultuda yoğun çalışmalar yapması dolayısı ile “projeci üniversite” olarak tanınmaktadır. Öğretim elemanlarımız tarafından hazırlanan projelerin birçoğu AB, TÜBİTAK, DPT ve DOKA gibi ulusal ve uluslar arası kuruluşlardan proje desteği almaktadır. Üniversitemizde 71 projenin uygulama çalışmaları devam etmektedir. Üniversitemiz bünyesinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nce araştırma projelerine son iki yılda 600 bin TL tutarında maddi destek sağlanmıştır. Bilimsel araştırma projeleri konusunda yeni aldığımız güzel bir haberi de sizlerle paylaşmak isterim. Üniversitemizin Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Yunanistan, Romanya, Ukrayna, Moldova ve Ermenistan’ında ortak olduğu, yaklaşık 1, 8 milyon TL. tutarında yeni bir projesi kabul edilmiştir.

Akademik yayınların bilim dünyasında önemli payı olduğu düşünüldüğünde, Artvin Çoruh Üniversitesi akademisyenlerinin yayın performansı ne durumdadır?

Bilimsel yayınlar, üniversitelerin ve akademisyenlerin bilim dünyasına katılım araçları, bilimsel yayın sayıları ise bu katılımın ve performansın göstergesidir. Yeni kurulan bir üniversite olmamıza rağmen bilimsel yayınlarda geçmiş yıllara nazaran hızlı bir artışın gerçekleştiğini söyleyebilirim. Bu durumu sayısal verilerle destekleyecek olursak 2008 yılında indekslerce taranan dergilerdeki yayın sayısı 19 iken, bu sayı 2011 yılında 39’a yükselmiştir. Hazırlanan toplam yayın sayısı ise 205’e ulaşmıştır. En fazla bilimsel yayın Ormancılık Temel Alanında hazırlanmıştır. Üniversitemizde indekslerce taranan dergilerde öğretim üyesi başına düşen ortalama yayın sayısı ise 0. 36’dır. Yayın performansını artırmak için son iki yıldır yayın teşvik ödülleri veriyoruz. Bu sayede gelecekte yayın performansının çok daha yüksek olacağını söyleyebilirim.

Şu ana kadar Artvin Çoruh Üniversitesi’nin yaklaşık 4 yıllık serüvenine kısmen de olsa değinmiş oldunuz. Biraz da geleceğe bakacak olursak, önümüzdeki yıllarda Üniversitenin sağlıklı gelişimi için neler yapılmalıdır? Hangi projeler hayata geçirilmelidir?

Bu sorunuzu belli başlıklar altında toplayarak cevaplamaya çalışayım. Öncelikle projeci bir Üniversite olmanın gereği olarak araştırma ve proje çalışmalarına yönelik destek artarak sürdürülecektir. Bu amaçla araştırma yapan öğretim elemanlarımız, malzeme yönünden desteklenecek, başarılı çalışmalar ödüllendirilecektir. Bu sayede hem Üniversitemizin bilimsel yayınlar alanında üst sıralarda yer alması, hem de hocalarımızın morallerinin yüksek tutulması sağlanmış olacaktır. Akademik ve idari personelin yaşadığı konut sorunu çözülecektir. Bu amaçla önümüzdeki yılın bütçesine yeni lojmanlar için ödenek konulması sağlanacaktır. Ayrıca personelimizin konut sahibi olmasını sağlayacak şekilde TOKİ ile anlaşma yapılarak konut üretimi gerçekleştirilecektir. Bu amaçla yerel yönetimlerle uygun arsa arayışımız devam etmektedir. Bilgi teknolojilerinin kullanımı konusunda Üniversitemiz bugün oldukça iyi bir seviyeye gelmiştir. Ancak bu sektör ihmale gelmez. Bundan dolayı gerek donanım gerekse yazılımlarla ilgili yatırımlar devam ettirilecektir. Bu bağlamda iş yükünü azaltmada önemli bir işlev görecek olan e-Devlet uygulamasına geçme yönündeki çalışmalar da devam ettirilmektedir.

Merkezi Kütüphane Binası’nın Şehir Yerleşkesi’nde inşa edilmesi ve bu sayede en önemli bilgi kaynaklarına personel ve öğrencilerin yanı sıra şehir halkının da erişiminin sağlanmasına önem veriyorum. Akademik yapılanma dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler ve toplumsal talepler dikkate alınarak özenli bir şekilde planlanmaktadır. Bilimsel içerikli kongre ve konferansların yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler artarak devam edecektir. Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi’nin hizmete açılması bu tür faaliyetlere zemin hazırlayacak ve bu faaliyetlerin artışına ivme kazandıracaktır. Ayrıca Üniversitemizi tercih edecek personel ve öğrencilere alternatif sportif etkinlikleri sunma konusunda Borçka Baraj Gölü çevresinde bir marina ve spor tesisi inşa etmek için harekete geçtik. Öğrencilerimizi durgunsu kanosundan başlayarak, sörf, yelken, kürek gibi su sporlarına yönlendirmek istiyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin kentle etkileşimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin, Artvin’in sosyo-kültürel hayatına farklı renkler kattığı bir gerçektir. Üniversitemizin mevcut öğrenci potansiyeli ve öğrencilere dönük sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri dolaylı olarak Artvin’in kültür dokusunu da etkilemektedir.

Eğitim ve öğretim faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetlerden spor etkinliklerine ve şenliklere kadar Üniversitemizde gerçekleştirilen bir dizi etkinliğin çoğu halka açık gerçekleştirilmektedir. Ayrıca konferanslar, kongre ve sempozyumlar gibi akademik yönü ağır basan etkinliklerin dışında şenlik ve turnuvalar gibi sosyal etkinliklerle

Üniversitemiz şehrin tanıtımına ve sosyo-kültürel yapısına katkı sağlamaktadır.

Ayrıca Artvin Çoruh Üniversitesi’nin yaklaşık 4 bin 500öğrencisi (yeni kontenjanlarla bu sayı 6 bin’e çıkacak) ve 450 akademik ve idari personeli ile Artvin’in sosyo-ekonomik hayatına önemli canlılık getirdiğini de unutmamak gerekir. Bütün bu katkılarına karşılık, Üniversitemizin de Artvin’deki kamu kuruluşlarından ve özel kuruluşlardan ve Artvin sakinlerinden beklentileri vardır. Kurulduğu günden bu yana hızlı bir gelişim içerisinde olan Üniversitemiz, Artvin’in zor coğrafyasından kaynaklanan çeşitli engelleri aşmak zorunda kalmıştır. Yerleşke alanlarımız coğrafi koşullar ve kentin genel bir sorunu olan alan darlığı nedeniyle henüz tamamlanamamıştır. Bilindiği gibi Üniversitemizin eğitim üsleri olan Seyitler ve Şehir Yerleşkelerinde fiziksel yapılanma süreci devam etmektedir. Şehir Yerleşkesine bitişik olan Artvin Trafo Merkezi Enerji Bakanımız Sayın Taner Yıldız tarafından Üniversitemize tahsis edilmek üzere başka bir alana taşınmaktadır. İl Özel İdaresine ait alanın Üniversitemize devredilmesi hususunda önemli gelişmeler olmuştur. Bundan sonraki hedefimiz Karayolları Bölge Şefliğine ait olan alanın yerleşkemize katılması olacaktır. Umuyorum ki bu girişimlerimiz sonucunda Artvin’in vitrini sayılan bölge tamamıyla Üniversitemize kazandırılacak ve burada gerçekleştireceğimiz çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları ile Artvin’in girişi canlı renklere bürünecektir. Böylece üniversitemizin dış paydaşı olan ve gelişmemizi heyecanla izleyen yerleşke komşularımız –İl Jandarma Komutanlığı, İmam Hatip Lisesi, Karayolları Şube Şefliği ve Artvin İl Özel İdaresi iğreti yerleşimden kurtularak daha iyi hizmet verecekleri mekânlara kavuşacaklardır.

Şehir Yerleşkesi kent sakinlerinin rahatça gezebileceği, dinlenebileceği, kültürel imkânlarından yararlanabileceği bir açık yerleşke niteliğinde planlanmaktadır. Böylece Artvin’in girişinde Çoruh Park’ın hemen karşısında, onunla birlikte güzel bir görüntü ve imaj yaratılmış olacaktır. Tamamlanma aşamasına gelen Seyitler Yerleşkesi’nde ise altyapı sorunları halen devam etmektedir. Yerleşkeye aktarmalı ulaşım öğrencilerimiz açısından büyük sorun teşkil etmektedir. Bu sorunu birçok ortamda dile getirerek çözüm üretilmesi için çağrılarda bulunduk. Bu konuda büyük ilerlemeler gerçekleşti. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ile Artvin Valiliği ve Belediyesi Seyitler Yerleşkesi ile Şehir Yerleşkesi ve şehir merkezini birbirine bağlayan bir teleferik hattını projelendirmiş ve uygulama aşamasına getirmiştir. Bunun gerçekleşmesi ile bir taraftan öğrencilerimizin aktarmasız bir şekilde yerleşkeden şehir merkezine ulaşımı sağlanırken, diğer taraftan Artvin için farkındalık yaratacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin aktarmasız ulaşımı için farklı projeler üzerinde çalışmalar da sürmektedir.

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerine eğitim ve iş hayatıyla ilgili önerileriniz var mıdır?

Üniversitemiz öğrencileri bilmelidirler ki, elde ettikleri diplomaların ülke çapında geçerliliği ve tanınırlığı vardır. Bu yönüyle bakıldığında ülkemizin önde gelen üniversitelerinden alınan diplomalardan hiçbir farkı yoktur. İmaj farkları bilgi birikimi ve yeterlilikle aşılabilir. Bunun için dünyanın önde gelen üniversitelerinin kaynaklarına erişim her zaman mümkün olup, geriye bir yabancı dil, biraz özgüven ve biraz da medeni cesaret kalmaktadır. Ve yine öğrencilerimiz bilmelidirler ki, mezun olmak eğitim ve öğretimin sona ermesi demek değildir. Okuldan elde edilen bilgiler kısa bir süre içinde eskiyip demode olacak, ancak elde edilen bilimsel anlayış, yöntem ve kültür ihtiyaç duyulan yeni bilgileri kısa sürede elde etmeyi ve hayatın dinamizmine ayak uydurmayı sağlayacaktır.

Son olarak Üniversitenin geleceği hakkında bir değerlendirme yapacak olursanız neler söyleyebilirsiniz?

Artvin Çoruh Üniversitesi yaklaşık dört yıllık kuruluş sürecini geride bıraktı. Bu süreç içinde akademik örgütlenmeden fiziki altyapıya kadar birçok alanda önemli mesafeler alındı. Artık önümüzdeki yıllarda bir taraftan mevcut yapının geliştirilip, olgunlaştırılması diğer taraftan yeni projelerin hayata geçirilmesi sağlanarak Üniversitenin gelişimi sürdürülecektir. Geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesinde Üniversitemiz Gelişme Planını da dikkate alarak, gerçekçi ve akılcı bir yol izlenecek, aceleci ve abartılı yaklaşımlardan uzak durularak, kamu kaynakları etkin ve verimli kullanılacaktır. Bu çerçevede Artvin Çoruh Üniversitesi’nin geleceğine yönelik çalışmaların neler olması gerektiğine dair bir bakış Üniversitenin mevcut durumunun ve dört yılda gerçekleştirilen işlerin öneminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Özgürlük ve hoşgörü ortamı bir üniversite için vazgeçilmezdir. Üniversitemiz de kuruluşundan beri özgürlük ve hoşgörünün hakim olduğu bir üniversite profili olmuştur. Bu durum geliştirilerek devam ettirilecektir. Özgürlük ortamının varlığı önemli ölçüde yönetim ile ilgili kararların alınmasıyla ve bu kararlardan etkilenecek kişilerin katılımının sağlanmasıyla yakından bağlantılıdır. Bu bağlamda Üniversitemizin geleceğini ilgilendiren kararların alınmasında, demokratik kanallar açık tutulacak ve iç ve dış paydaşlarımıza söz hakkı sağlanacaktır. Kuruluş aşamasında acil kararların alınması gerektiğinden, katılımcı bir yönetim istenilen düzeyde sergilenememiş olsa da, artık temel yapılanmasını gerçekleştirmiş olan Üniversitemizde katılımcı süreç tam anlamıyla işletilecektir. Akademik özgürlüğe ve bilimselliğe temel değerleri arasında yer veren Üniversitemizde, bilimsel araştırma ve öğrenim alanlarındaki olumlu çabalar ideolojik ya da günlük siyasi çekişmelere kurban edilmeyecektir. Özerk bir kurum olduğu için üniversitelerde hesap verebilen, şeffaf bir yönetimin kurulması bir zarurettir. Bu amaçla; gerek iç gerekse dış paydaşlarla bugüne kadar yapılan bilgilendirme sürdürülmesi, faaliyetlerle ilgili düzenli raporların hazırlanması ve her şeyden önce yönetimin ulaşılabilir olması büyük öneme sahiptir. Toplumsal saygınlık aynı zamanda Üniversitenin asli işlevleri olan araştırma ve eğitim alanlarında sergileyeceği olumlu performans ile yakından ilgilidir. Söz konusu performans sadece niceliksel büyüklüğe değil, aynı zamanda araştırma ve eğitim çalışmalarının niteliğine de bağlıdır. Söz konusu niteliklerin gelişmişlik düzeyi akademik ve idari personelin vasıflarıyla doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla insana saygıyı esas alan mevcut anlayışın, personele yönelik eğitim uygulamaları ile bütünleştirilerek Üniversite’de insan odaklı yönetimin kurumsallaşması sağlanacaktır. ” İfadelerine yer verdi.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 06.08.2012 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Artvin Çoruh Üniversitesi Hızla Büy...
 » Artvin Çoruh Üniversitesi Tanıtım A...
 » Artvin Çoruh Üniversitesi Nde Tören...
 » Faaliyet Raporunda Açü...
 » Artvin Çoruh Üniversitesi Adım Adım...
 » Artvin Çoruh Üniversitesinde Rektör...
 » Açü 10’uncu Mezunlarını Verdi...
 » Artvin Çoruh Üniversitesi İlk Kez A...
 » Açü'de Akademik Giysi Ve Bilimsel T...
 » Açü Rektör Adayı Türker, Agc’ni Ziy...
 » Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Mezun...
 » Artvin Çoruh Üniversites Rektörlük...
 » Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü B...
 » Açü’de Akademik Giysi Ve Bilimsel T...
 » Açü, Rektör Duman’dan Açıklamalar...
 » Artvin'de Neden Lisansüstü Eğitimde...
 » İşkur 2013 Yılında 671 Bin Kişiyi İ...
 » Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü B...
 » Deriner Barajı Şubat 2012’te Elektr...
 » “Cerattepe’de Maden Çalışması Artvi...En Çok Okunan Eğitim Haberleri
 » Arhavili Öğrencilerden Sarp Gümrüğü...