Yeşil Artvin Derneği Genel Kurulu Yapıldı

17/12/2013 11:45

Yeşil Artvin Derneği Genel Kurulunda Nur Neşe Karahan Yeniden Başkan Seçildi.


Haber: Hayati AkbaşYeşil Artvin Derneği olağan genel kurulu yapıldı. Derneğin Artvin Çok Katlı Otopark üzerinde bulunan toplantı salonunda yapılan Olağan Genel Kurulda mevcut başkan Nur Neşe Karahan başkanlık yaptığı listeyle seçime gidildi. Açık oylama usulü yapılan seçimde Neşe Karahan başkanlığında ki yönetim kurulu yeniden göreve getirildi.

Divan başkanlığını Artvin Barosu Başkanı Ali Uğur Çağal’ın yaptığı genel kurul saygı duruşu ile başladı. Gündem gereği Faaliyet Raporu, denetleme raporu ve mali bütçe görüşülüp ibraz edilirken olağan kurulun dilek ve temenniler kısmına Artvin Cerrattepe Bölgesinde ki maden arama çıkarma çalışmalarına karşı yürütülen çalışmalar, gelinen son nokta ve bundan sonra yapılacakları hususunda bilgi alış verişinde bulundu.

Yeşil Artvin Derneği öncüllüğünde birçok sivil toplum örgütünün ve Rize İdare Mahkemesinde devam eden Cerattepe ÇED raporunun iptaline yönelik dava hakkında genel kurulu bilgilendiren Neşe Karahan Artvin Derneği öncülüğünde Rize İdare Mahkemesinde yaklaşık 283 gerçek ve tüzel kişinin taraf olduğu ÇED iptal davasının halen devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:"Mahkemenin kasım ayı içerisinde verdiği ara kararda, yürütmeyi durdurma talebi konusunda ilgili bakanlığın ilk savunmasından sonra karar verileceği söylenmektedir. Bu şu demektir; maden şirketi de bu kararı beklemek zorundadır. Öğrendiğimiz kadarıyla yol yapımı için Cerattepe'de çok sayıda ağacın kesilmesi konusunda hazırlıklar yapılarak, kesim için yöre kooperatiflerine teklifler yapılmaktadır. Bizce mahkemenin yukarıda anlatılan ara kararına dayanarak ağaç kesimlerinin en kısa zamanda durdurulması gerekmektedir. Özellikle Valilik aracılığıyla Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer yetkililerin orman kesiminin durdurulması için gerekli girişimlerde bulunmasını bekliyoruz. "Ali Uğur Çağal ise yaptığı konuşma da maden şirketinin tehdit ve yıldırma politikası uyguladığını ifade ederek “ Belediye Başkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisinin bile gülüp geçeceği komik bir dava açtılar. Mahkemede bu davayı şirketin dava açma ehliyeti yok diye reddetti” dedi. Çağal Artvin Cerattepe Madenciliğinin mecliste konuşulmasının ve tartışılmasının kamuoyu oluşturulması anlamında çok iyi bir şey olduğunu belirterek Bu konunun mevlitse saatlerce konuşulası kişilerin renklerini fikirlerini ifade etmeleri konuyu milyonlarca insana duyurmuş oldu. ” diye konuştu.

Faaliyet raporunu okuyan Başkan Nur Neşe Karahan, Yeşil Artvin Derneği’nin en aktif dernek olduğunu belirterek yapılan etkinlikler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Karahan; “ yaptığımız faaliyetlerimiz şöyle;

Yeşil Artvin Derneği 2011 – 2013 Yılları Arası Faaliyet Raporu

Derneğimizin 15. 12. 2013 tarihinde yapılan seçimlerden sonra başlayan 2011-2013 dönemine ilişkin gerçekleştirdiği faaliyetlerin önemli bir kısmı aşağıda sunulmuştur:

24 Aralık 2011: Derneğimizin 18 Aralık 2011 gününde yapılan 9. Olağan genel kurulu sonucunda yönetim kuruluna seçilenler arasında görev dağılımı ve iş bölümü yapılmış ve böylece yeni yönetim görevine başlamıştır.

8 Ocak 2012: Rize’nin Fındıklı ilçesindeki bazı derelerde yapılması planlanan nehir tipi HES’lere karşı yapılan çadırlı direnişe destek olmak üzere bazı yönetim kurulu üyelerimiz Fındıklı’ya gitmiştir.

28 Ocak 2012: Fındıklı’da dere ıslahı konusunda yapılan panele Derneğimiz adına Av. Bedrettin KALIN katılmışlardır.

01 Şubat 2012: Derneğimizde 30 Ocak 2012 tarihinde yapılan geniş katılımlı bir toplantı ile Artvin Cerattepe ve Genya Dağı maden sahalarının 2009 yılında Danıştay kararına rağmen tekrar ihaleye çıkarılmasına karşı bir dosya hazırlanmıştır. Hazırlanan bu dosyanın söz konusu ihalenin iptal edilmesini talep etmek amacı ile Sayın Başbakan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Parlamento’da grubu olan siyasi parti başkanlarına sunulması üzere 07 Şubat 2012 tarihinde Ankara’ya gidilmiştir.

04 Şubat 2012:Rize’nin Ayder yaylasında yapılan Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV) Çalıştayı’na derneğimizi temsilen Neşe Karahan ve Bedrettin Kalın katılmışlardır.

17 Şubat 2012: Artvin Cerattepe ve Genya Dağı maden sahalarının tekrar ihaleye çıkarılmasına karşı ihale günü olan 17 Şubat 2012 tarihinde hem Artvin’de otopark önünde hem de Ankara’da Maden İşleri Genel Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapılmıştır.

06 Nisan 2012: Bodrum’da çevre sorunları ile ilgili yapılan panele Derneğimiz adına Av. Bedrettin KALIN katılmışlardır.

Mayıs 2012:Artvin Cerattepe ve Genya Dağı için yapılan ihalelerin feshi ve ruhsatların iptali için Rize İdare Mahkemesi’nde iki ayrı dava açılmıştır.

19 Haziran 2012: Maden şirketinin Cerattepe ve Genya Dağı için planladığı madencilik faaliyetlerine yönelik hazırladığı ÇED raporu tanıtım toplantısı yerinde protesto edilmiş ve sonucunda toplantı başlamadan bitirilmiştir.

29 Haziran – 01 Temmuz 2012: 32. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında ilimizdeki maden sorunu ile ilgili duyarlılığı arttırmak amacı ile tüm STK’ların ve katılımcıların festival alanını afişler ve pankartlar ile donatılması sağlanmıştır.

17 Temmuz 2012: İlimiz Kılıçkaya beldesinde yapılmak istenen HES projesinin ÇED raporu tanıtım toplantısı yerinde protesto edilmiş ve sonucunda toplantı başlamadan bitirilmiştir.

24 Ağustos 2012: Artvin’in Kılıçkaya beldesinde yapılan HES konulu panele Derneğimiz adına Av. Bedrettin KALIN ve Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu katılmışlardır.

24 Kasım 2012: Boğaziçi Üniversitesi’nde Çevre Sorunlarının Hukuksal Dayanakları çalıştayına Derneğimiz adına Av. Bedrettin KALIN katılmışlardır.

02 Aralık 2012:Ahmet Hamdi Tanpınar kültür merkezinde Jeoloji Yüksek Mühendisi Tahir Öngür, Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ve Av. Bedrettin Kalın katılımı ile “Maden Kıskacında Artvin” isimli panel yapılmıştır.

21 Aralık 2012: Artvin’de gerçekleştirilen panele benzer bir etkinliğin Ankara’da da gerçekleştirilmesi için yapılan girişimler sonucunda ilimizdeki madencilik sorunlarının da tartışıldığı “Çevre Hukuk Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir. Ankara Barosu’nca düzenlenen bu etkinliğe her iki milletvekilimiz davet edilmiş ve kendilerine konu ile ilgili bir de dosya sunulmuştur.

27 Aralık 2012: Artvin Cerattepe ve Genya Dağı maden arama ruhsatlarının iptali için açılan davada Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı halkımıza bir basın açıklaması ile duyurulmuştur.

13 Ocak 2013: Hopa’da HES’ler konusunda yapılan panele Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Beyza Üstün ile beraber Derneğimiz adına Av. Bedrettin KALIN katılmışlardır.

14 Şubat 2013: Artvin Cerattepe ve Genya Dağı maden arama ruhsatlarının iptali için açılan davanın duruşmasına geniş bir katılım ile gidilmiş ve Rize Adliyesi önünde basın açıklaması yapılmıştır.

Şubat 2013:Özellikle kış aylarında Artvin şehir merkezinde meydana gelen hava kirliliğine dikkat çekmek ve çözüm bulunmasını sağlamak amacı ile hazırlanan dilekçeler Artvin Valiliği, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığına ulaştırılmıştır.

23-24 Şubat 2013: Bazı Artvin derneklerinin Bursa ve İstanbul’da organize ettiği toplantılarda Belediye Başkanımız Dr. Emin Özgün ve Av. Bedrettin Kalın ilimizdeki madencilik sorunu ile ilgili bilgiler aktarmışlardır.

28 Şubat 2013: Binlerce yıllık kültürü, çok sayıda bitki ve hayvan varlığını, önemli tarım alanlarını bir çırpıda ortadan kaldıracak ve binlerce insanı zorunlu şekilde yerinden edecek olan Yusufeli Barajı’nın temel atma törenini protesto etmek amacı ile bir basın açıklaması yapılmıştır.

26 Eylül 2013:Öncelikle Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) olmak üzere Çevre Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Orman Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası ‘na başvurularak söz konusu maden sahlarının yerinde incelenerek rapor düzenlenmesi istenmiştir. Bu başvurumuza Orman Mühendisleri Odası olumlu cevap vermiş ve bilim adamlarınca oluşturulan bir heyet “Artvin İli Cerattepe ve Genya Dağı Ormanlarında Planlanan Madencilik Faaliyetlerinin Doğal Kaynaklar Üzerine Etkileri'' adlı bir rapor hazırlamıştır.

06 Nisan 2013: Cerattepe ve Genya Dağı mevkilerinde planlanan madencilik faaliyetlerine karşı Artvin ilinin tarihinde yapılmış en büyük mitinglerden biri organize edilmiştir. Derneğimiz öncülüğünde ama ilimizdeki tüm STK’ların da inanılmaz desteği ile yapılan bu miting sadece ilimizde değil ulusal boyutta da büyük yankı uyandırmış ve daha da önemlisi maden şirketini endişelendirmiş ve korkutmuştur. Bu mitingin yarattığı korku ile şirket öncelikle projesini değiştirmek zorunda kalmış, Artvinlilerin direnişini kırmak için çirkin yıldırma politikalarına bile başvurmuştur.

09 Nisan 2013: Çevre ve ekoloji hareketinin önemli isimlerinden, İzmir Çevre Harekatı Avukatları Grubu içerisinde Bergama Siyanürlü Altın, Akkuyu Nükleer Santral ve Gökova/Yatağan Termik Santralleri gibi önemli çevre sorunlarına karşı koruma savaşımlarında yer alan Noyan Özkan’ın vefatı üzerine ulusal bir gazetede taziye ilanı verilmiştir.

26 Mayıs 2013: Derneğimizin öncülüğünde 3. Doğa Yürüyüşü ve yürüyüş sonunda Kafkasör Belediye Tesislerinde piknik ve madenciliğin olası zararları konulu bir Forum yapılmıştır. Foruma ilimizi ve maden sahalarını ziyarete gelen Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV) da katılmışlardır. Bu arada, bu yürüyüşün güzergâhının belirlenmesi için daha önce yapılan keşif sırasında karşılaşılan maden firması çalışanları ile yaşanan tartışma sonucunda şirket bazı kişilere halen devam etmekte olan bir dava açmıştır. Bu olaylar sırasında görev yeri değiştirilen (başka ilçeye sürülen) bir öğretmenimizin bu kararı daha sonra Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

22 Haziran 2013: Ankara’da Cerattepe’deki madencilik sorunları üzerine yapılan panele Derneğimiz adına Av. Bedrettin KALIN katılmışlardır.

28-30 Haziran 2013: 33. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında ilimizdeki maden sorunu ile ilgili duyarlılığı arttırmak amacı ile festival alanında ziyaretçilerin konu ile ilgili bilgilendirmesi için stant açılmış, basın açıklaması yapılmış, madenciliğin zararlarını yaşanmış acı örnekleri ile gösteren bir fotoğraf sergisi yapılmış, hazırlanan el ilanları dağıtılmıştır.

29 Haziran 2013: Ankara’da faaliyetini sürdüren Artvin Kalkınma ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 3. Artvin Tanıtım Günleri etkinliğine Cengiz Holding’in de sponsor olmasını protesto etmek üzere hem Artvin hem de Ankara’da bir basın açıklaması yapılmıştır.

01 Ağustos 2013: Eti-Bakır’ın Artvin’in Cerattepe ve Genya Dağı maden sahalarında planladığı madencilik faaliyetleri üzerine gerçekleştirmeyi önerdiği panel çağrısının Derneğimizce reddedildiği bir basın açıklaması ile halkımıza duyurulmuştur.

17-24 Ağustos 2013: Karadeniz İsyandadır ve Artvin Çevre Platformu’nun Artvin’in Kafkasör Yaylası’nda organize ettiği Ekoloji Kampı’na her türlü destek sağlanmıştır. Ayrıca, Derneğimiz yönetim kurulu üyeleri tarafından sıkça ziyaret edilen kamptaki katılımcılara ve ilimizdeki madencilik, nehir tipi HES’ler ve büyük barajlar gibi konularda bilgi verilmiştir.

Eylül 2013: Şirketin hazırladığı ÇED raporuna süratli bir şekilde verilen olumlu kararının iptali için Rize İdare Mahkemesine dava açılmıştır. 283 gerçek ve tüzel kişinin davalı sıfatı ile yer aldığı ve halen devam etmekte olan bu davaya Artvin Barosu dışında Türkiye’nin çeşitli illerinin barolarında kayıtlı 30’a yakın avukat da görev almıştır.

Bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerin başarılı olmasında katkıları olan herkese teşekkür ediyoruz

Dilek ve temenniler kısmında Artvin’de belediye başkan adaylarının davet edilerek Cerattpe madenciliği konusunda bir panel yapılması fikri ortaya atılırken Artvin’in temel sorunlarının üzerine gidecek bir üst kurul oluşturulmasını gündeme getirildi.

Açık oylama usulü yapılan seçin sonrasında oluşan yeni yönetim kurulu şöyle oluştu:

Seçilen Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Asıl Listesi: Nur Neşe Karahan, Bedrettin Kalın, Nursal Bülbül, Hikmet Çelik, Mehmet Özalp, Aşkın Götürk, Seval Şahin, Süleyman Şentürk, Göksel Ersoy, Hasan Yüksel, Ali Gürbüz Gökdemir.

Yönetim Kurulu Yedek Listesi: Serhat Özer, Songül Yazan, Fehmi Gültekin, Yunus Gümrükçü, Cemal Bekçi, İsmail Mete Akın, Şinasi Esen, Necati Türker, Asiye Akın Turgut Keskin, Necati Akbulut.

Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri: Necati Altun, Ahmet Biber,

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: Ferhan Beken, Yücel Arslan, Cemal Ulutürk

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Nejdet Özdemir, Turan Şimşek, Rasim Öztürk.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 17.12.2013 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Artvin’de Madene Karşı Bahar Yürüyü...
 » Cerattepe Ve Genya’da Madencilik Da...
 » Halkevleri’nden Hopa Raporu...
 » Yeşil Artvin Derneği 20 Yaşında...
 » Artvin’de Cerattepe İçin Gergin Top...
 » Cerattepe Artvin’de Bir Kez Daha Ma...
 » Cerattepe’de Halk’da, Kanunlarda “B...
 » Danıştay, Madencilik Yapılabilir Ka...
 » Maden Kıskacında Artvin Paneli Yapı...
 » Artvin Cerattepe Madeni Mahkemelik...
 » Rize’de Hes’e Karşı Mücadeleyi Yurt...
 » Artvin'de Madene Hayır Mitingi Yapı...
 » Tema Vakfından Cerattepe Ve Yeşil A...
 » Artvin’de Çevre Ve Orman Konulu Pan...
 » Artvin Cerattepe Çed İptal Davası D...
 » Yeşil Artvin Derneği Maden Şirketin...
 » Tema: Danıştay’ın Cerattepe Kararı...
 » Artvin’in, Artvin’i Koruma Mücadele...
 » Artvin Cerattepe’de Skandallar Peşp...
 » Unesco’dan Macahel’deki Hes’e Tepki...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Hopa Bir Değerini Daha Kaybetti...
 » Cankurtaran Yine Can Aldı...
 » Artvin Hopaspor Yönetiminden Teşekk...
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » Çay Üreticisinin Sorunları Tbmm’ye...
 » T.c. Batum Başkansolosluğuna Atanan...
 » Torun Ve Evlat Özlemlerini Giderdil...
 » Kemalpaşa’da İlk Muhtarlar Toplantı...