Artvin Valiliğinden İki Önemli Karar

01/02/2015 13:34

Artvin Valiliği Okul Önlerinde Toplanılması Ve Küçük Yaşta Çocuklara Bilet Satışına Önlem Alıyor.


Artvin Valiliginden İki Onemli Karar

Haber: Hayati AkbaşArtvin Valiliği iki önemli karar alarak kamuoyuna duyurdu. Okulların önünde toplanılmasını engellemek ve okullarda olumsuz olayların yaşanmasının önüne geçmek için önlem alınmasına karar verilirken, yurtlardan kaçacak olan çocukların il dışına çıkışlarına engel olmak ve küçük yaşta çocukların evlerinden uzaklaşmalarını önlemek amacıyla küçük yaşta çocuklara bilet satışına yasaklama kararı alındı. Okulla ilişiği olmayıp okul çevresinde toplanan şahısların okul çevresinden uzaklaştırılmasına dair karar alındı.

Konuya ilişkin 09. 01. 2015 Karar Tarihi ve 2015/02 Karar Sayısı ile alınan karar kamuoyu ile de Artvin Valiliği tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada; kararın amaç ve kapsamı belirtildi. Buna göre; “ AMAÇ: Madde 1- Bu kararın amacı, Artvin il sınırları içinde kamu düzeninin sağlanması, okul çevrelerinde şiddetin önlenmesi, özellikle giriş ve çıkış saatlerinde okulların çevrisinde olması muhtemel gürültü, kavga, taciz vb. olayların önüne geçilmesi, okulların çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak; okul ile ilişiği olmayan kişilerin okul çevrelerini mekân tutmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrencilerimize gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikenin engellenmesi, uyuşturucu satıcılarının asıl hedefinin gençlerimiz olduğu hususu dikkate alınarak okul çevresinde uyuşturucu ile mücadele yapılması, yasa dışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençlerimizi kandırmalarının engellenmesidir. KAPSAM: Madde 2- Bu karar, Artvin il sınırları içinde bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ve bunlara ait öğrenci yurdu gibi eğitim öğretim mekânlarının bahçesini ve çevresini kapsar” olarak belirtildi. Ayrıca bu kararların hukuki dayanağı olarak ise; “ HUKUKİ DAYANAK: Madde 3- Bu kararın yasal dayanakları:

a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu' nun 1 l/C ve 66. maddesi,

b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu' nun 32. maddesi,

c) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu,

d) 20. 09. 2007 tarih ve 88 sayılı Nolu Bakanlık Genelgesi,

e) 18. 09. 2012 tarih ve 54 sayılı Nolu Bakanlık Genelgesi,

f) 22. 01. 2013 tarih ve 4 Nolu Bakanlık Genelgesi,

g) 14. 09. 2014 tarih ve 24 Nolu Bakanlık Genelgesi hükümleridir.

GENEL ESASLAR

Madde 4- Bu kapsamda aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır;

a) İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ve bunlara ait öğrenci yurtlarının çevresinde, bahçesinde veya dış kapıları önünde, okul öğrencisi olmayan, okulla ilişiği bulunmayan ve öğrenci velisi olmayan şahıslar okul çevresinde bulunmayacaktır.

b) Öğrencilerin, şiddet içeren olaylardan, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan, ruhsal, bedensel ve cinsel yönde etkileyecek müstehcen neşriyat ve diğer olumsuz unsurlardan, yasadışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden korunması için, okul ile ilişiği olmayan, durumundan şüphelenilen kişilerin okul önü ve okul çevresini mekan tutmaları önlenecektir.

c) Ayrıca ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların çevresinde, bahçesinde veya dış kapılan önünde, okul öğrencisi olup (sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunan öğrenciler hariç) mazereti olmaksızın ders saatinin dışında öğrenci ve şahısların bulunmasına izin verilmeyecektir.

CEZAİ HÜKÜMLER: Madde 5- Bu kararın 4. Maddesinin (a) ve (b) bendinde alınan kararlara uymayanlar hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu' nun 66. Maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu' nun 32. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince yasal işlem uygulanacaktır.

YÜRÜRLÜK: Madde 6- Bu karar yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 7- Bu kararı Artvin Valiliği yürütür” olarak gösterildi.

Küçük yaşta çocuklara bilet satışlarına sınırlama geliyor

Artvin Valiliği tarafından alınan bir diğer kararda ise ilimizde ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan, kayıp olan çocuklara bilet satışının yasaklanmasına dair karar alındı.

Karar Tarihi:09/01/2015 Karar Sayısı: 2015/01 olan konuya ilişkin kararın amaç ve hukuki dayanakları hakkında da bilgilendirmede bulunuldu. Konuya ilişkin Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “ AMAÇ: Madde 1- Bu kararın amacı, Artvin ilinde, ailesinin ya da kurumunun haberi olmadan evden ve yurtlardan kaçan, kayıp olan çocuk ve gençlerin başına gelebilecek, ilerde yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilecek olayların önlenmesi, izinsiz il dışına çıkmaların önüne geçilmesi ve ailelerdeki kayıp çocuk infialinin engellenmesidir.

KAPSAM

Madde 2- Bu karar, Artvin ilinde on sekiz (18) yaşından küçüklere şehirlerarası otobüs terminallerinde ve acentelerde bilet satışlarının düzenlenmesi hususlarını, bu idari düzenlemeye uymayanlara verilecek idari para cezalarının uygulanmasını kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3- Bu kararın yasal dayanakları:

a) 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası' nın 41. maddesi,

b) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu' nun 1 l/C ve 66. maddesi,

c) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu' nun 32. maddesi,

d) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' nun 4. maddesi hükümleridir.

İLDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

Madde 4- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11. maddesinin (A) bendinde "Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve görevini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. "

(C) bendinde, " İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valinin ödev ve görevlerindendir

Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır. "

Hükümleri yer almıştır.

GENEL ESASLAR

Madde 5- a) Şehirlerarası otobüs terminallerinde, seyahat acentelerinde ve bilet satış noktalarında on sekiz (18) yaşından küçüklere bilet satışı yapılamaz.

b)Çocuğun seyahat için yanında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmesi halinde; iletişim araçları ile velisi, vasisi, kanuni temsilcisi ile irtibata geçilerek çocuğun yapmak istediği seyahate ilişkin bilgilerinin olup olmadığı teyit edilir, bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılır.

c)Çocuğun bilet talep etmesinden velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin bilgisinin olmadığının tespit edilmesi halinde derhal kolluk görevlilerine haber verilir.

CEZAİ HÜKÜMLER: Madde 6- Bu karara uymayanlar hakkında; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca idari yaptırım cezası uygulanır. İdari yaptırım tutanağı ilgili kurum tarafından düzenlenir. Merkezde Valilik Makamınca, ilçelerde ise Kaymakamlıklarca onaylanır.

YÜRÜRLÜK: Madde 7- Bu karar yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. YÜRÜTME: Madde 8 – Bu karar hükümlerini Artvin Valiliği yürütür” ifadelerine yer verildi.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 01.02.2015 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Karayolları Taşıma Yönetmeliğine Da...
 » Sınır Ticaretinde Yeni Düzenleme Ge...
 » Artvin’de Ormancılardan Av Mevsimin...
 » Vergi Affı Yürürlüğe Giriyor...
 » Tır Kontrol Önlemlerine Yeni Düzenl...
 » Artvin Barosu Referandumu Konuştu...
 » Dekap’dan Orman Ve Su İşleri Bakanı...
 » Artvin Otobüscüler Derneği Başkanın...
 » 100 İdare Memuru İşe Alınacak...
 » Artvin 1 Kasım Seçimlerine Hazırlan...
 » Tekkale Hes’e Yürütmeyi Durdurma Ka...
 » Hemşerimiz Prof. Dr. H.hulusi Acar'...
 » Chp Genel Merkezi Tüm İl Ve İlçe B...
 » Tır Uygulama Tebliğinde Değişiklik...
 » Artvin Valiliği, Elektronik Oyun Ye...
 » D-4 Yetki Belgesi Olanlara Müjde...
 » Çiftçi Borçları Yapılandırılacak...
 » Kyk Artvin’de Yatak Kapasitesini Yü...
 » Artvin İl Genel Meclisi Haziran Ayı...
 » Atso İş Güvenliğinde İşyerleri Dest...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Hopa’da Hemşire Arkadaşlarına Sürpr...
 » Artvin Hopaspor’a İstanbul Camiasın...
 » Hopa Belediyesinden Mehmetçiğe Anla...
 » Başkan Mubin Çakmak’tan Belediyeye...
 » Hopadan Çay’dan A. Hopaspor’a Tam D...
 » Bayraktutan Cankurtaran Tünelinin P...
 » Bayraktutan, “Tercih Hakkını Ortada...
 » Sarp Sınır Kapısı'nda İnsan Kaçakçı...
 » Hopa Köydes Toplantısı Yapıldı...
 » Chp Hopa Gençlik Kollarından Tso’ya...