Artvin'li İnşaat Mühendisi Çoruh Projelerini Eleştirdi

03/04/2010 15:18

Özen," Bu Barajlar Bop'un (büyük Ortadoğu Projesi) Bir Parçası Olarak Yapılmaktadır. Bop'un Gerçekleşmesi Halinde Oluşacak Harita İle Çoruh Havzasının Ve Üzerinde Ki Barajların Tam Denk Gelmesi Tesadüf Değildir."


Haber: Hayati Akbaşİnşaat Mühendisi Naci Özen, Yurttaş Mazlum Çoruh "Kusursuz Enerji Planı, İnanılmaz Bir Melanetin Öyküsü" adını verdiği kitapta bahsettiği Çoruh Nehri Planını, Yeşil Artvin Derneğinin organize ettiği toplantıda açıkladı.

Yeşil Artvin Derneği tarafından organize edilen toplantı, Dernek toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, dernek yönetici ve üyeleri, Artvin Belediye Başkanı Dr. Emin Özgün, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Uğur Bayraktutan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yusuf Sağlam ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

İnşaat Mühendisi Naci Özen kitabında anlattığı Çoruh Planıyla ilgili açıklamalarıyla birlikte kitabın yazılma aşamasını da anlattı. İnşaat Mühendisi Naci Özen İstanbul'un göç sorunuyla ilgili çalışmalar yaparken kendisine Yusufeli'nin yeni yeriyle ilgili bir dosya geldiğini belirterek "o anda Yusufeli'nin yeni yerini tespit edersek en azından bu bölgeden göçüde önlemiş oluruz. Yusufeli'ne geldim ve araştırmalar yaptım. İnsanlarla tanıştım, konuştum. Yusufeli 130 yılık bir kaza ve 5 kez yer değiştirmiş. Şu anda ki yeri de Yusufeli'ni kendisi yapan tek yer" dedi.

"DSİ YUSUFELLİLERE YALAN SÖYLEDİ. "

Yusufeli Barajıyla ilgili olarak Başkan Kadir Topbaş'la birçok kez görüştüğünü belirten Özen "Ben sana İstanbul'dan maaş veriyorum. Sen Yusufeli ile uğraşıyorsun" cevabını aldığını söyledi.

Özen, Yusufeli Barajıyla ilgili olarak şunları söyledi "Bu barajın ne ahlakla ne hakla hiçbir alakası yoktur. Bu baraj diğer Çoruh barajları gibi belli bir şeridi insanlardan arındırma projesidir. Bu barajlar BOP'un (Büyük Ortadoğu Projesi) bir parçası olarak yapılmaktadır. BOP'un gerçekleşmesi halinde oluşacak harita ile Çoruh havzasının ve üzerinde ki barajların tam denk gelmesi tesadüf değildir. Belirtilen maliyetler göstermelik ve yalandır. Bir projenin bayındırlık eseri olabilmesi için maliyetinin getirisinden az olması gerekir. Ama bu projelerde tam tersi maliyetler getirinin kat kat fazlasıdır. Bütün Çoruh Projelerinin maliyeti 5 milyar doları geçerse refah yakalayamazsınız. Sürekli borç ödersiniz. Oysa Çoruh enerji maliyeti 55- 60 milyar dolardan az olması mümkün değildir. Örneğin Muratlı Barajı: Muratlı Barajının ilk keşif bedeli 195 milyon dolardır. Bayındırlık eseri olabilmesi için maliyet belli bir sınırın altında olmalıdır. Muratlı Barajı 1. 431 milyon dolara mal olmuştur. Burada sadece müteahite ödenen para 460 milyon dolardır"

"BU PROJELER MÜHENDİSLİK SEFALETİDİR"

Naci Özen Çoruh nehri üzerinde ki baraj projeleriyle ilgili çok farklı iddialarda bulurken çok sert sözler sarf etti. Bu proje BOP'un gerçekleşmesi için gereken projelerden biridir. Çoruh nehri üzerindeki barajların 10'undan 9 ‘u gereksizdir. Yani bu proje bir enerji projesi değildir.

Bu proje;

Bir şeridi insansızlaştırma,

Ülkeyi içinden çıkmayacağı bir şekilde borçlandırma,

Elektrik üretme imkânlarını elinden alma,

Maden yağmasını engelleyici unsurları ortadan kaldırma projesidir. Bu proje bir mühendislik alçaklığıdır, sefaletidir.

Ekonomik, sosyal ve çevre açısından meydana getirdiği ve getireceği sonuçlar ve doğru planlama yapılması halinde neler olabileceği konusunda da çarpıcı tespitler yapan Özen şu bilgilere yer verdi;

1- Planın tek ürünü olan elektriğin KWh tını, çevre tesirleri hariç, alternatiflerinden on misli pahalıya, 60 cent'in üstünde mal etmektedir. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değildir.

2- Bu plan elektriği, alternatiflerine göre on misli daha geç üretmektedir. Elektrik enerjisi talep artışına cevap vermesi düşünülemez.

3- Bu plan iddia ettiği elektriği üretememektedir.

4- Bu plan, bu haliyle, çevre ve diğer kayıplar hariç, ülkeye 50 milyar doların çok üstünde mal olmaktadır. Halbuki, böyle bir planın, her şey dahil, 5 milyar doları geçmemesi gerekmektedir.

5- Planın uygulanması halinde, yıllık getirisi, iddia edilen 600 milyon USD dır. Sadece yatırımın, yıllık finansal gideri 7, 5 milyar dolara varmaktadır. Bu hâl, ülkenin, giderek, inanılmaz hızla artan bir borçla karşı karşıya kalması demektir. Ülkeye diz çöktürmek için yapıldığının en açık delilidir.

6- Plan, kullandığı potansiyelin %45 inden yararlandığını söylemekte, gerçekte bu oran %35 civarına düşmektedir. Hâlbuki alternatifleri ile doğru projelendirilirse bu oran %70'lere çıkabilir.

7- Seçilen sistem, havzada var olan başka potansiyelleri yok saymaktadır.

8- Bu plan, havzadan en az 55 000 kişiyi çıkarmaktadır. Alternatiflerinin seçilmesi halinde, göç olgusu tersine olacak, en az 30 000 kişi yurduna dönecektir.

9- Bu plan ülkenin elektromekanik sanayi ve finans organizasyon imkânlarını dışlamaktadır. Dışarıya muhtaç hale getirmektedir.

10- Havzada değer kazanan madenler, artık, yağmacılara kolayca sunulabilmektedir.

Sadece yukarıda sayılanlardan bir kaçı bile bu planın elektrik üretmek için yapılmadığını gösterir. Bu plana bayındırlık planı, zenginlik yaratıcı plan demek akıl işi değildir.

Planda, su bekletme hazneleri olabildiğince aşağı kotlarda seçilmiştir. Bu anlaşılır değildir, akıl dışıdır. Su bekletme hazneleri, suların ortalama debiyi aştığı aylarda, aşkın suların kaynaklandığı yerlerde olmalıydı. Açık ifadeyle, aşkın sular, nisan aylarında havzada karların bulunduğu seviyelerde bekletilmeliydi. Bu aklın emridir: Ana kol üzerinde ki santrallerden İspir ve Muratlı santralleri ile ilgili olarak ilginç tespitlerde bulunan Naci Özan "Böyle bir plan, bırakalım bilgili ilgilileri, yetkilileri, akıl sahibi her hangi bir vatandaşın önüne gelse, şaşar kalır idi" dedi.

Özen şunları söyledi;

1- Ana kol üzerinde dizilen santrallerden, İspir ve Muratlı santrallerinin tesis debileri kendilerinden öncekilerden küçük seçilmiştir. Kafa karıştırıcıdır.

2- Laleli barajının olduğu yerde ihtiyaç duyulacak en büyük aktif baraj hacmi 320 milyon metreküptür, 2, 7 misli 850 milyon metreküp seçilmiştir. İzah edilemez.

3- Bu barajdan çıkan düzeltilmiş su, vadiye dışarıdan su katılmadığı halde tekrar baraja alınmaktadır. İzahı mümkün değildir.

4- Barajlı santrallerin hiç birinde, tesis debisi ile, baraj aktif hacmi arasında aklın kabul edeceği bir ilişki yoktur.

5- Büyük barajlarda bekletilecek su olmadığı halde, aktif baraj hacmi bürüt hacmin %50 si kadar seçilmiştir. Bu oran, %80 nin altına düşerse, barajın enerji üretiminde faydası kalmaz.

6- Tesis debilerini doğru seçildiğini kabul etmemiz halinde, havzada bekletilecek su miktarı 700–800 milyon metreküpü geçmemektedir. Sadece, barajların aktif hacimleri 4, 6 milyar metreküptür.

Havzada planlanan 15 barajdan 11'inde bekletilecek su yoktur. 11 adet baraj enerji üretimi bakımından asla görev yapamayacaklar, boş kalacaklardır. Hiçbir mühendislik ilke ve ahlakı bunu kabul edemez.

7- Dolmayan barajlarla iddia edilen enerjinin üretilmesi mümkün değildir. Bu olgunun fark edilmemesi de mümkün değildir. Son iki madde dahi, bu planın elektrik üretimi için yapılmadığının açık delilidir. Elbette ki akıl ve vicdan sahipleri için böyledir.

Bu planda işlenen mühendislik sefaleti; aymazlık, cehalet veya akıl yetmezliğiyle açıklanamaz. İşlenen mühendislik sefaletinin üçte biriyle, yukarıda birinci bölümde sayılan ekonomik, sosyal ve çevre sorunları yaratılabilirdi. Bu derinlikte mühendislik sefaletine ihtiyaç yoktu. Böyle bir plan, bırakalım bilgili ilgilileri, yetkilileri, akıl sahibi her hangi bir vatandaşın önüne gelse, şaşar kalır idi.

Buradan benim vardığım sonuç, bu planın açık bir şekilde başka amaçlarla yapılmış olduğu ve bu amaçla özel eğitimli kişilerin bulunduğu ve özel kadro tertiplerinin yapılmış olduğudur. Benim mühendislik bilgilerim, hayat deneyimlerim bu yargıya vardırıyor. Bendenizi, derin acı ve utanç içinde, bir önceki bölümde kısaca değindiğim, B. O. P. ‘a götürüyor. B. O. P. 'un devamı olduğuna inanmayanlar, dolmayan barajların sırrını açıklamalıdırlar" diyerek açıklamalarını bitirdi. Toplantının son bölümünde ise Naci Özen söyleşiye katılanlar tarafından sorulan soruları cevaplandırdı ve toplantı sonra erdi.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 03.04.2010 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Deriner Barajı Şubat 2012’te Elektr...
 » Yusufeli Barajının İptalini İstedil...
 » Artvin Cerattepe Madeni Mahkemelik...
 » Trabzon Tso'da Ortak Akıl Toplantıs...
 » Kültür Ve Turizm Bölge Çalıştayı Ge...
 » İşkur 2013 Yılında 671 Bin Kişiyi İ...
 » Artvin Valisi Aydoğdu İle Giderayak...
 » Hopa Atatürkçü Düşünce Derneği Açıl...
 » Bayraktutan Meclis’te Cerattepe Geç...
 » Çağal’dan Maden Şirketine Belgeli C...
 » Yusufeli'nde Bir Trajedi Yaşanıyor...
 » Tarih 12.12.12 Ve Deriner Barajı Aç...
 » Dekap’dan Orman Ve Su İşleri Bakanı...
 » Trabzon’da Madencilik Konuşuldu...
 » Cerattepe’de Maden Çıkacak, Murgul’...
 » Deriner Barajını Ve Sular Altında K...
 » Artvin’de Cerattepe İçin Gergin Top...
 » Trabzon Tso 2015 Yılı Son Meclis To...
 » Kamilet Vadisi Hes’leri Meclis Günd...
 » Cerattepe İçin Yeni İddia...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Cankurtaran Yine Can Aldı...
 » Artvin Hopaspor Yönetiminden Teşekk...
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » Çay Üreticisinin Sorunları Tbmm’ye...
 » T.c. Batum Başkansolosluğuna Atanan...
 » Torun Ve Evlat Özlemlerini Giderdil...
 » Partilerinin Grup Toplantısına Katı...
 » Arhavi’de Kurdoğlu Ailesinin Acı Gü...