Kafkasların Yeni Cazibe Merkezi Batum

25/04/2007 09:13


Kafkasların Yeni Cazibe Merkezi Batum

Haber: Hayati AkbaşDeğişen Siyasal ve Ekonomik Ortam

2003 yılı sonunda Tiflis'te meydana gelen Gül Devriminin bir uzantısı olarak, 2004 Mayıs ayında Batum'da yaşanan siyasi gelişmeler, Gürcistan genelinde olduğu gibi Acaristan Özerk Cumhuriyeti'nde de yeni ufuklar yaratmıştır. Cumhuriyetin toplumsal ve ekonomik değişimine ivme kazandırılmış genç ve dinamik kadrolarla başlatılan açılımlar, özellikle ekonomik alanda olumlu bir canlanma ortamı yaratmakta gecikmemiştir.

Gürcistan'ın bağımsızlığını dünyada ilk tanıyan ülke olan Türkiye'nin özel sektör temsilcilerinin bu süreç içerisinde yatırımlara ve yeni ticari bağlantılara hızla yönelmesi dikkat çekicidir. Acaristan'ın ülkemize olan coğrafi, tarihi ve kültürel yakınlığı, başta Doğu Karadeniz Bölgemizdekiler olmak üzere işadamı ve yatırımcılarımızın bu bölgeye ilgisini artırmaktadır. Türk girişimcilerinin Acaristan'nın Batum ve diğer bölgelerinde gün geçtikçe daha çok sayıda başarılı projelere imza atmaları memnuniyet vericidir.

Sınırımıza yakınlığı, özelleştirme olanakları, altyapı hizmetleri ve işgücünün nispeten ucuz olması, kara ve deniz taşımacılığının kesişme noktasında bulunması, Acaristan'ı işadamlarımız için bir cazibe merkezi haline getirmektedir.

Geleneksel Ekonomik Faaliyetlerden Çağdaş Anlayışa Geçiş

Acaristan, Avrupa Birliği tam üyeliği yolunda hızlı adımlarla ilerleyen Türkiye ile, dünyaya hızla açılmakta olan Gürcistan için bir "kaynaşma noktası" oluşturmaktadır. Acaristan'ın kendine özgü nitelikleri, bu bölgede ticaret veya yatırımlarla uğraşmak isteyen vatandaşlarımız için birer davetiye niteliğindedir.

Sovyetler Birliği döneminde ülke ekonomisinde önemli bir yeri bulunan tesisler (tekstil, mutfak aletleri fabrikası, liman yatırımları, rafineri gibi) sayesinde Acaristan halkının üretim süreçlerine karşı yatkınlığı bulunmaktadır. Tarımsal alanlar özellikle son dönemde atıl tutulmuş olmaları nedeniyle esasen organik tarıma elverişli konumdadır. Yine son yıllarda yeterince gelişmemiş olmasına rağmen turizm, son derece önem arz eden bir potansiyel oluşturmaktadır. Özelleştirme programları sayesinde yeni işkolları ve istihdam olanakları yaratılmaya çalışılmaktadır.

Pazar ekonomisi kurallarının oluşturulması ve özellikle özelleştirme politikalarının uygulamaya konulması, mevcut tabloyu zenginleştiren unsurlardır. Sarp Sınır Kapısına olan yakınlık bölgenin Türkiye ve dünya piyasalarına açılmasına olanak tanımaktadır. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ile olan özel ve ayrıcalıklı ilişkiler, bu pazar ile entegrasyonu amaçlayan yatırımcılar için yeni seçenekler sunmaktadır. Mevcut demiryolu ağı ise, bölgenin Kafkasya ve Orta Asya'ya yönelik bir kapı ve dağıtım merkezi haline dönüşmesine yardım etmektedir. Acaristan'da üretilen herhangi bir malın Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ihracatında, mevcut anlaşmalar uyarınca kayda değer gümrük vergisi indirimleri uygulanmaktadır. Bu özellik, tüm Gürcistan'a önemli bir transit ticareti boyutu da kazandırmaktadır.

Gürcistan'da başlatılan değişim sürecinin Acaristan'da mevcut bu potansiyel ile birleşmesi, geleneksel üretime dayalı kapalı ekonomik yapının kırılmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek yeni bir modelin temellerinin atılmasına ortam yaratmaktadır Yeni oluşum ile istihdam yönelimli, daha fazla vergi kazandırılmasına yönelik, üretime öncelik veren bir sistem yaratılmaya çalışılmaktadır.

Türk Yatırımcıları ve Acaristan Özerk Cumhuriyeti

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin bugünkünden çok daha farklı noktalarda bulunduğu dönemlerde bile yatırımcılarımızın Acaristan'da önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini unutmamak gerekir. Zor dönemlerde ve olumsuz şartlarda dahi son derece başarılı sayılabilecek çalışmalar yapabilen işadamlarımıza, yeni ortam önemli olanaklar sağlamakta, ülkedeki ekonomik açılımları değerlendirmek amacıyla Acaristan'a yönelen birçok işadamımız yeni iş olanakları ile tanışmaktadır.

Batum Havaalanının yeniden inşası, Batum'un ilk beş yıldızlı otelinin yapımı, 1000'in üzerinde işçi çalıştıran tekstil fabrikasının işletilmesi, yeni tekstil fabrikalarının kurulması gibi Acaristan ekonomisinin atardamarını oluşturan projeler, Türk işadamları tarafından gerçekleştirilmektedir. Devlet Başkanı Saakaşvili tarafından da vurgulandığı üzere "Gürcistan'da son 30 yılda yapımı tamamlanabilen ilk tünel" de bir firmamızın eseridir.

Ayrıca, konut ve işyeri inşaatı, kereste işlemeciliği, yapı malzemesi, elektronik ve beyaz eşya ile gıda maddeleri ticareti, işadamlarımızın başarılı olduğu temel ticari faaliyetler arasında yer almaktadır. İşadamlarımız özelleştirme programlarından fabrikalar (çay ve makine) satın almakta, konut yapımı için projeler geliştirmektedir. Turizm ve tarım sektörlerine ilişkin özelleştirme projeleri de cazip fırsatlar sunmaktadır. Alışveriş merkezi ve süpermarket yatırımları da piyasada ihtiyaç duyulan sektörlerdir.

Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında turizm alanı doğal olarak daha fazla ilgi çekmektedir. Dünya turizminin önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, Acaristan için önemli bir örnek, yol gösterici konumundadır. Acaristan ve Doğu Karadeniz'in iki ülke yetkililerince turizm alanında işbirliği için ortak bir platform şeklinde değerlendirilmesi önemli bir potansiyel yaratmaktadır. "İki ülke tek tatil" sloganıyla yürütülen bu çalışmalardan Acaristan ile Artvin başta olmak üzere sınır il ve ilçelerimizin yarar sağlaması beklenmektedir.

İki ülke vatandaşlarına tanınan vize muafiyeti, turizm hareketlerine ve işadamlarımızın faaliyetlerine önemli katkı, yatırımcılarımıza avantajlar sağlamaktadır.

Acaristan başta olmak üzere Gürcistan'daki turistik tesis, konut ve altyapı projelerinin dünya piyasalarında artık birer marka olmuş ve standart belirleme konumuna ulaşmış müteahhitlik firmalarımızca üstlenilmesi de önemli bir aşama oluşturacaktır.

Sorunların Çözümü Yolunda

Mevcut olumlu gelişmelere rağmen, karşılıklı iş bağlantılarının, iki ülke potansiyelini yansıttığını söylemek zordur. Ayrıca az sayıda da olsa, mevcut sorunlara çözüm üretilmesinin gecikmesi piyasaya yeni giren girişimciler için cesaret verici olmamaktadır.

Bununla birlikte, iki ülke yetkililerinin, yatırımcılarımıza geçtiğimiz yıllardan miras kalan bu tür sorunların üstesinden gelmek amacıyla karşılıklı olarak özel çaba göstermesi, memnuniyet vericidir. Sorunlar için çıkış yolu bulunması, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için önem taşımaktadır.

Gürcistan'da sürdürülen mevzuat çalışmalarının sebep olduğu aksaklıkların da zaman içinde alınacak doğru kararlar ve altyapı/personel iyileştirilmeleri sayesinde giderilebilmesi, yatırımcılarımızın karar verme sürecini hızlandıracaktır.

Bu süreç içerisinde iki ülke makamlarının sorunların çözümü için işbirliği içerisinde bulunması örnek bir unsur oluşturmaktadır.

Sonuç: Daha Çok Çaba, Daha Çok İşbirliği

İşadamlarımızca başta Acaristan olmak üzere tüm Gürcistan'da gerçekleştirilecek yeni bağlantılar, iki ülkenin daha da yakınlaşmasına, halklarımız arasındaki dostluğun kuvvetlendirilmesine, bölgesel refah ve istikrarın sağlanmasına önemli katkı oluşturacaktır.

Sınırımıza sadece 16 km mesafedeki Batum ve çevresi bu konuda önemli fırsatlar sunmaktadır. Yatırım ve ticari ilişkiler için oluşan bu olumlu ortamdan yararlanmak her iki ülke çıkarlarına hizmet edecektir. Ülkelerimiz işadamlarının böylesi bir sürecin parçası olmaları için tam zamanıdır. Daha çok çaba, daha çok işbirliği sayesinde örnek bir gelişme ve yakınlaşmanın tohumları atılmış olacaktır.

Türkiye – Gürcistan Arasındaki Kültürel İlişkilere 23 Nisan Katkısı

Ülkemizde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına her yıl Acaristan Özerk Cumhuriyeti de dahil Gürcistan'ın birçok bölgesinden çok sayıda öğrenci davet edilmektedir. Çeşitli il ve ilçelerimizde ağırladığımız bu küçük konuklarımız, Gürcistan'ın Türkiye'de tanıtımına katkıda bulunmakta, Türk çocuklarıyla ve aileleriyle yakınlaşarak halkımızı ve geleneklerimizi öğrenme fırsatı elde etmektedir.

İki ülkenin gelecekteki yöneticileri ve işadamları arasında yer alacak bu çocuklarımızın bugünden yakınlaşması, çok hoş bir kültürel boyut yaratmaktadır. Çocuklarımızın birbirinin kültürünü tanıması, yakınlaşması, kalıcı dostluklar kurması, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerimizin geleceğine daha iyimser bakabilmemizi sağlamaktadır.

23 Nisan vesilesiyle Türkiye'ye gerçekleştirilen seyahat süresince sempatik gelişmelere de şahit olunmaktadır. Çocuklar ülkemize hareket öncesi ailelerinden ayrılırken ağlamakta, Türkiye'ye varış sonrası ev sahibi ailelerimize dağıtımları yapılırken ağlamakta, Gürcistan'a dönüş için Türkiye'deki ev sahiplerinden ayrılırken yine ağlamaktadır. Daha sonraları Başkonsolosluğumuza herhangi bir vesile ile uğradıklarında da, Türkiye anılarının canlandığı, gözlerinin mutluluk ve özlemle yeniden dolduğu görülmektedir.

Çocuklar dönüşlerinde Türkiye'deki anılar ile ilgili bazı notları da tarafımıza iletmektedir. Tümüyle olumlu izlenimlerden oluşan, sevgi ve özlem dolu bu satırlar arasında bazen ilginç anlatımlara da rastlanılmaktadır. Bunlardan birinde, "Türkiye'deki arkadaşıyla çok iyi anlaştıklarını, geçirdikleri 5 günün sonunda kardeş gibi olduklarını, oynadıkları ve eğlendiklerini, birbirlerine ömür boyu ayrılmama kararı aldıklarını" yazan bir Gürcü kardeşimiz, çocuğumuz "ziyaretin sonunda arkadaşı ile bir konuda birbirlerine söz verdiklerini, bir yıl boyunca birbirinin dilini öğrenmek için gayret sarf edeceklerini, böylece bir sonraki karşılaşmalarında konuşup anlaşabileceklerini" belirtmektedir.

Bu örnek, çocuklarımızın özel yeteneklerinin gözler önüne serilmesi bakımından bana hep anlamlı gelmiştir. Birbirlerinin dilini bilmedikleri için "hiç konuşamadan" dahi 4 - 5 gün süre ile beraber olabileceklerini, bundan büyük mutluluk duymayı başardıklarını gösteren bu çocuklarımız sayesinde geleceğimize daha güvenle ve ümitle bakmakta ne kadar haklı olduğumuz açıktır.

Yazar: Şevki MÜTEVELLİOĞLU - T. C. Batum Eski Başkonsolosu

Kaynak: http://www. turktrade. org. tr/durum/durum_haziran_2006/sevki_mutevellioglu. html

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 25.04.2007 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Artvin Valisi Kalkan Yankı Dergisin...
 » Tr 90 Bölgesel Gelişmeler Konulu Pa...
 » İşkur 2013 Yılında 671 Bin Kişiyi İ...
 » Trabzon Tso 2015 Yılı Son Meclis To...
 » Türkiye'nin Konumu Ve Rolü Moskova'...
 » Deriner Barajı Şubat 2012’te Elektr...
 » Tobb Türkiye- Kırgızistan İş Forumu...
 » Sinan Altunsoy Röportajı...
 » Açü Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman...
 » Hopa İş Dünyasının Gaziantep Ve Kil...
 » Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Gürcista...
 » Artvin Chp'de Nuri Kemal Demirel'de...
 » Türk - Gürcü Ortak Sanayi Bölgesi K...
 » 3. Türkiye - İran Forumu Düzenleniy...
 » Karadeniz’i Osb’ler Kalkındırıyor...
 » Agc’den Artvin Valisi Kemal Cirit’e...
 » Sarp Sınır Kapısı Nihayet Yapılıyor...
 » Bayraktutan Artvin - Rize Havaalanı...
 » Gdo'da Asıl Hedef Gıdada Egemenliği...
 » Gürcistan Türkiye İle İlişkilerde U...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Acil Kan Aranıyor!...
 » Başkan Mubin Çakmak’tan Belediyeye...
 » Hopa’da Hemşire Arkadaşlarına Sürpr...
 » Hopa Belediyesinden Mehmetçiğe Anla...
 » Bayraktutan Cankurtaran Tünelinin P...
 » Sarp Sınır Kapısı'nda İnsan Kaçakçı...
 » Artvin Hopaspor’a İstanbul Camiasın...
 » Chp Hopa Gençlik Kollarından Tso’ya...
 » Hopa Engereği Ve 20 Tür Koruma Altı...
 » Hopa Belediyesi Makine Parkı Güçlen...