Artvin İl Genel Meclisi Nisan Ayı Kararları Açıklandı

26/04/2015 12:11

Yapılan Toplantılarda Bu Ay İl Genel Meclisi, Gündeminde Bulunan 19 Gündem Maddesini Ele Alarak Karara Bağladı.


Haber: Hayati Akbaşİl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı

Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu ve başkan vekillerinin

başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 19 konuyu

ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Nisan ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde 1:İlimiz Borçka İlçesine bağlı İbrikli Köyü İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba

tahsis kararı alınması.

K A R A R : İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Borçka İlçesine bağlı İbrikli Köyü mevkiindeki Q=30. 00 lt/sn verimli Bibyatdere membasının Q=3. 00 lt/sn’lik kısmının, İlimiz Borçka İlçesine bağlı İbrikli Köyünün içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisi ile ilgili düzenlenen dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 2:İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Sakarya Köyü İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak

üzere memba tahsis kararı alınması.

K A R A R : İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Sakarya Köyü mevkiindeki Q=1. 60 lt/sn verimli Oluklar membasının Q=0. 40 lt/sn’lik kısmının, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Sakarya Köyünün içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisi ile ilgili düzenlenen dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 3:İl Encümeni üyeleri seçimi.

K A R A R : 07 Nisan 2015 Salı günü Saat 11:00’da toplanan İl Genel Meclisimizde; Gündemin İkinci maddesine istinaden İl Encümeni üyeleri seçimine geçildi. Seçim; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğin 19. maddelerine istinaden gizli oyla yapıldı. Oyların kullanılması neticesinde Başkan ve Kâtip üyeler tarafından Meclisin huzurunda açılarak yapılan tasnif sonucunda;

İl Encümeni üyeliklerine 10’ar eşit oy alan; Hakkı AYTOLAN, Turgut GÜNER ve Mustafa KALENDER’in seçilmelerine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 4:İhtisas Komisyonlarının teşkili.

K A R A R : 07 Nisan 2015 Salı günü Saat 11:00’da toplanan İl Genel Meclisimizde; Gündemin Üçüncü maddesine istinaden İhtisas Komisyonlarının teşkiline esas olmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğin 20. maddeleri gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna 7 üye, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 7 üye, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna 5 ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna 5 üye belirlenmesine karar verilerek siyasi parti gruplarının Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlanması sonucu oluşturulan İhtisas Komisyonlarından;

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna; Muhammet ÇAKMAK, Hüsnü ÇAKIR, Hasan TEMİZ, Erkan ÖZYAZICI ve Ertan TURAN,

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna; Hasan DİLBEROĞLU, Hasan TEMİZ, Selman GÜNEY, Ali YİĞİT, Tahsin ŞENTÜRK, Ertan TURAN ve Murat ÖZÇEP,

Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Turgut GÜNER, Ali YİĞİT, Mehmet AKALIN, Erkan ÖZYAZICI ve Ömer USTABAŞ,

Plan ve Bütçe Komisyonuna; Muhammet ÇAKMAK, Hüsnü ÇAKIR, Furkan ÇAKMAK, Mehmet AKALIN, Atıf BOLKVAZOĞLU, Ömer USTABAŞ ve Suat KESEN’in seçilmelerine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 5:Artvin İli Arhavi İlçesi, Arılı Köyü sınırları içerisinde Balsu Elektrik Üretimi ve Ticaret

Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Orta Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesi

Ulaşım Yolu” projesi İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

K A R A R : Artvin İli, Arhavi İlçesi Arılı Köyü sınırları dâhilinde Balsu Elektrik Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Orta Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesi Ulaşım Yolu” projesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları İl Genel Meclisimizin 06/02/2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 06/02/2015-09/03/2015 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edildikten sonra İdareye verilen dilekçe ile itiraz edildiğinden, sözkonusu itirazın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 6:İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Bulanık ve Tepedüzü Köylerinin İçme Suyu ihtiyacının

karşılanmak üzere memba tahsis kararı alınması.

K A R A R : İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Bulanık Köyü mevkiindeki Q=6. 50 lt/sn verimli Bulanık Deresi membasının Q=6. 50 lt/sn’lik kısmının, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Bulanık ile Tepedüzü Köylerinin içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisi ile ilgili düzenlenen dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 7:Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Sinema Salonunda

yapılacak olan etkinliklerde uygulanan ücret tarifesinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun

10/o. maddesi hükümleri uyarınca yeniden belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun

görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 03/03/2015 tarih ve 35 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Sinema Salonunda yapılacak olan etkinliklerde uygulanan ücret tarifesinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca yeniden belirlenmesi ile ilgili 10/03/2015 tarih ve 8 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Sinema Salonunun işletilmesi ile ilgili ücret tarifesi İl Genel Meclisimizin 09/11/2009 tarih ve 107 sayılı kararıyla belirlenmiş ancak Sinema Salonunda yapılacak etkinliklerde (Konferans, Panel, Toplantı, Tiyatro, Konser, Milli Bayramlar) program sayısına göre kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler için ücret tarifesinin yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmuş olup,

Sinema Salonunun, Konferans, Panel, Toplantı, Tiyatro, Milli Bayramlar gibi özel günlerde kullanılması halinde etkinlik başına Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 500, 00. -TL, Özel ve Tüzel Kişiliklere 1. 000, 00. -TL olarak ücret tarifesinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesine istinaden belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 8:Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Hopa İlçesi, Ortahopa Mahallesi, Ortahopa

Caddesi mevkiinde 351 ada, 1 parselde kayıtlı 440, 24 M²’lik taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat

yaptırılması ve ihale sürecine ilişkin İl Encümenine yetki verilmesinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi

Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca görüşülmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu

raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 03/03/2015 tarih ve 36 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Hopa İlçesi, Ortahopa Mahallesi, Ortahopa Caddesi mevkiinde 351 ada, 1 parselde kayıtlı 440, 24 M²’lik taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılması ve ihale sürecine ilişkin İl Encümenine yetki verilmesinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca görüşülmesi ile ilgili 12/03/2015 tarih ve 9 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Hopa İlçesi, Ortahopa Mahallesi, Ortahopa Caddesi mevkiinde F46-b-09-c-4-d pafta, 351 ada, 1 parselde kayıtlı 440, 24 M²’lik arsa niteliğindeki taşınmazın 25/10/1999 onay tarihli imar planına göre, Hopa Belediye Başkanlığınca taşınmazın 7 (yedi) katlı işhanı olarak planlandığı bildirilmiş olup, imar durum belgesinde ise 334, 68 M²’lik net inşaat alanı olduğu ve bitişik nizam olarak 7 (yedi) katlı inşaat olarak yapılabileceği anlaşılmaktadır.

Taşınmazın değerine ilişkin yapılan yazışmalar neticesinde bildirilen bedeller doğrultusunda ortalama M² birim bedelinin 493, 33. -TL olduğu bu tespitler doğrultusunda taşınmaz bedelinin 217. 183, 56. -TL civarında olabileceğinin tahmin edildiği, aynı taşınmazın üzerine kat karşılığı inşaat yapılması durumunda yüzde oranlarının bildirilmesi talebine karşılık taşınmaza karşılık % 32 oranında kat karşılığı inşaat yapıldığı bildirilmiştir. Bu nedenle sözkonusu taşınmazın satışı ve kat karşılığı yaptırılması birlikte değerlendirildiğinde kat karşılığı yaptırmanın daha karlı ve uygun olacağı,

Bu nedenle mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Hopa İlçesi, Ortahopa Mahallesi, Ortahopa Caddesi mevkiinde F46-b-09-c-4-d pafta, 351 ada, 1 parselde kayıtlı 440, 24 M²’lik arsa niteliğindeki taşınmaz üzerine, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/i. maddesine istinaden kat karşılığı inşaat yaptırılması ve ihale sürecine ilişkin İl Encümenine yetki verilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 9: Artvin İli Şavşat İlçesi Sebzeli Köyü sınırları içerisinde Türkiye Elektrik İletim Anonim

Şirketi Genel Müdürlüğü, 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan

“154/33kV Meydancık Havza Trafo Merkezi” projesine ait İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi

Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu

raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 05/03/2015 tarih ve 41 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Şavşat İlçesi Sebzeli Köyü sınırları içerisinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan “154/33kV Meydancık Havza Trafo Merkezi” projesine ait İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili 10/03/2015 tarih ve 10 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Şavşat İlçesi Sebzeli Köyü sınırları dâhilinde 1/1000 ölçekte F48-b-11-c-4-b, 1/5000 ölçekte F48b-11-c- paftada yaklaşık 15. 740, 00. -M²’lik taşınmaz üzerine Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan “154/33 kV Meydancık Havza Trafo Merkezi” projesine ilişkin herhangi bir rastlanmadığı ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından alınan kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından, hazırlanan 11247 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 11249 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 10:İlimiz Şavşat İlçesi, Yavuzköy Köyü sınırları içerisinde Süleyman ALAGÖZ tarafından

yapılması planlanan “Bakım ve Akaryakıt+LPG İstasyonu” imar planı onaylanmış ancak imar planı

değişikliği ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğünün yazısına istinaden,

Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamadığından imar planı tadilatının onaylanmaması ile ilgili İmar

ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 05/03/2015 tarih ve 42 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Şavşat İlçesi, Yavuzköy Köyü sınırları içerisinde Süleyman ALAGÖZ tarafından yapılması planlanan “Bakım ve Akaryakıt+LPG İstasyonu” imar planı onaylanmış ancak imar planı değişikliği ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğünün yazısına istinaden, Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamadığından imar planı tadilatının onaylanmaması ile ilgili 10/03/2015 tarih ve 10 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Şavşat İlçesi, Yavuzköy Köyü sınırları içerisinde Süleyman ALAGÖZ’e ait 193 ada ve 23 nolu parselde yapılması planlanan Bakım ve Akaryakıt+LPG İstasyonunun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisimizin 04/03/2013 tarih ve 29 sayılı kararıyla onaylanmış, ancak parsel sahibi tarafından İl Özel İdaresine sunulan imar planı değişikliği ile “Bakım ve Akaryakıt+LPG İstasyonu” olarak planlanan alanın bir kısmının “Konut Alanı” olarak değiştirilmesi talebi üzerine İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğüne yazılan yazıya verilen cevaba göre;

İmar planı değişikliği ile ilgili Süleyman ALAGÖZ tarafından İl Özel İdaresine iletilen “parselin cephe aldığı yolun Artvin-Ardahan İl Yolu olduğu” beyanı üzerine; Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesinde yer alan; “Cephe genişliği, akaryakıt istasyonları, LPG ikmal istasyonları ile yolcu terminalleri için, iki yönlü devlet yollarında en az 75 metre, bölünmüş devlet yollarında en az 45 metre, il yollarında en az 55 metre ve diğer yollarda en az 40 metredir. ” kapsamında değerlendirilmiş ve mevcut akaryakıt istasyonu 55 metre genişliği sağladığı,

Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Kurumumuza gönderilen cevabı yazıya istinaden, imar planı değişikliğine konu olan 193 ada, 23 numaralı parselin cephe aldığı yolun devlet yolu konumunda olduğu ve Akaryakıt ve LPG İstasyonları için uygulanması gereken cephe genişliğinin 75 metre olması gerektiği bu nedenle Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik'in 21. maddesinde belirtilen şartları sağlamadığından imar planı değişikliği talebinin reddine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 11: İlimiz Merkez İlçesine bağlı Yanıklı Köyü İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere

memba tahsis kararı alınması.

K A R A R : İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Yanıklı Köyü mevkiindeki Q=3. 00 lt/sn verimli Çiftepınar membasının Q=3. 00 lt/sn’lik kısmının, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Yanıklı Köyünün içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisi ile ilgili düzenlenen dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 12:İl Genel Meclisimizin 12/11/2013 tarih ve 121 sayılı kararı ile Mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine ait Hopa İlçesi, Kemalpaşa Beldesinde tapuda 149 ada ve 117 parselde kayıtlı 3862, 66 M²’lik taşınmaz Anaokulu yapılmak üzere Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi yapılmış, ancak Anaokulu yapımından vazgeçildiğinden tahsisin iptal edilerek sözkonusu taşınmazın Spor Tesisleri yapılmak üzere Spor Genel Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi.

K A R A R : Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli Hopa İlçesi Kemalpaşa Beldesi 149 ada 117 parselde kayıtlı 3. 862, 66 M²’lik taşınmaz İl Genel Meclisimizin 12/11/2013 tarih ve 121 sayılı kararı ile Anaokulu yapılmak şartıyla Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 31/03/2015 tarih ve 3457795 sayılı yazıları ile taşınmazın zemin etüt çalışmaları neticesinde yüksek maliyet nedeniyle Anaokulu yapılmasından vazgeçildiği bu nedenle tahsis kararının iptal edilerek söz konusu taşınmazın Açık Spor Tesisleri (Semt futbol sahası, açık voleybol ve basketbol sahası) yapılması amacıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca Spor Genel Müdürlüğüne tahsis talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 13:10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl

Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesi hükümleri uyarınca

norm işçi kadro cetvellerinin yeniden belirlenmesi.

K A R A R : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel idareleri yapar veya yaptırır. ” denilmektedir.

İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan işçi personeller için 10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden; İl Özel İdarelerinde unvanlar ve personel grupları itibariyle memur ve işçi kadro sayısının; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan norm kadro standartları cetvellerinde unvanlar ve personel grupları itibariyle kendi alt grupları için belirlenmiş memur norm kadro sayısından fazla olan kısmı ile mevcut dolu sürekli işçi kadro sayısının alt gruplar itibariyle kendileri için belirlenmiş olan toplam sürekli işçi norm kadro sayısından fazla olan kısmı dondurulmuş olup, sayı itibariyle dondurulan bu kadrolardan boş olanlar bu Yönetmeliğe uygun olarak Meclis kararı ile iptal edilir. denildiğinden,

Emeklilik nedeniyle boşalan; 1 adet Atölye Ustası, 1 adet Bina ve Mal Bakıcısı ve 1 adet Asfalt Plent Operatörü olmak üzere toplam 3 kadronun iptal edilerek,

1 dolu Ateşleyici, 8 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 5 dolu Büro Görevlisi, 1 dolu Elektrik Teknisyeni, 1 dolu Köy Tesisler Teknisyeni, 6 dolu Sürveyan, 2 dolu Tabancacı, 1 adet dolu Topoğraf, 34 dolu Usta, 10 dolu Düz İşçi, 6 dolu Aşçı, 46 dolu Operatör, 7 dolu Yağcı, 26 dolu Şoför, 6 dolu Ustabaşı, 2 dolu Kaloriferci, 1 dolu Saha Amiri, 1 dolu Teknik Hesapçı, dolu İşletme Teknisyeni, 3 dolu Makine Arazi Teknisyeni, 2 dolu Ambar Görevlisi olmak üzere toplam 170,

6360 sayılı yasa ile kapatılarak 30/03/2014 tarihinde devir edilip 31/03/2014 tarihinde İl Özel İdaresince devir alınan İşçilerden;

3 dolu Düz İşçi, 4 dolu Usta, 6 dolu Şoför, 2 dolu Büro Görevlisi, 1 dolu Operatör, 1 dolu Ustabaşı olmak üzere toplam 17, 5 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 1 dolu Aşçı, 2 dolu Düz İşçi, 1 dolu Temizlik İşçisi, 1 dolu Teknik Hesapçı olmak üzere Özürlü kadrosunda toplam 10, 1 dolu Ateşleyici, 2 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 1 dolu Büro Görevlisi,

1 dolu Şoför Eski Hükümlü kadrosunda toplam 5, 05/01/2015 tarihi itibariyle 5 ay 29 gün süre ile çalışan 14 ve 6360 sayılı Kanun ile devredilen Yusufeli Kılıçkaya Belde Belediyesi ile Şavşat Meydancık Belde Belediyesinden 2 geçici işçi olmak üzere toplam mevcut İşçi kadrosunun yukarıda gösterildiği üzere 218 olarak yeniden belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 14:İl Özel İdaresi ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası

TÜHİS) arasında düzenlenen 4. dönem Toplu İş Sözleşmesine göre farklı ücret skalası

uygulamasındaki dengesizliğin giderilmesi amacıyla skala değişikliğinin yapılması.

K A R A R : İl Özel İdaresi adına Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol-İş Sendikası arasında işletme düzeyinde imzalanan 01/03/2013- 28/02/2015 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 4. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 17. maddesinde 01/03/2005 tarihinden sonra işe ilk defa alınacak işçilere uygulanacak ücret skalası Ek:2/B'de belirlenmiş olup belirlenen ücret skalası üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

İl Özel İdaresinde verimli çalışma sağlamak, işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını tesis etmek, iş verimini daha yüksek seviyeye çıkarmak, işveren ile işçi arasındaki bu farklı ücret skalası uygulamasındaki dengesizliği gidermek amacıyla Ek:2/B ücret skalasından ücret alan 16 mevsimlik işçilerimizin Ek:1/A cetveline göre intibakının yapılması ve ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılması amacıyla skala değişikliğinin yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 15:10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl

Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi hükümleri uyarınca

iptal ve ihdas edilen norm memur kadro cetvellerinin görüşülmesi.

K A R A R : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel İdareleri yapar veya yaptırır. ” denilmektedir.

6360 sayılı Kanun gereği Belde Belediyelerinden devir olunan personeller ile İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan Memur ve işçi personeller için 10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden;

07/05/2014 tarih ve 28993 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde mahalli idareler personelinin görevde yükselme sınavı 18/01/2015 tarihinde yapılmış olup, Görevde Yükselme Eğitim sonucunda sınava katılarak başarılı olan;

-İl Özel İdaresi Genel Hizmetleri Sınıfında Uzman kadrosunda görev yapmakta iken görevde yükselme sınavı sonucu başarılı olan Reşat KAMİLOĞLU’nun 1. dereceli İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kadrosuna,

-İl Özel İdaresi Genel Hizmetleri Sınıfında Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapmakta iken görevde yükselme sınavı sonucu başarılı olan Şevki SANCAR’ın 3. dereceli Şef kadrosuna,

-İl Özel İdaresi Genel Hizmetleri Sınıfında Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapmakta iken görevde yükselme sınavı sonucu başarılı olan Nihal TURGUT’un 5. dereceli Şef kadrosuna,

-İl Özel İdaresi Genel Hizmetleri Sınıfında Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapmakta iken görevde yükselme sınavı sonucu başarılı olan Türkan POLAT’ın 5. dereceli Şef kadrosuna,

-İl Özel İdaresi Genel Hizmetleri Sınıfında Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapmakta iken görevde yükselme sınavı sonucu başarılı olan Kerbela EYÜPOĞLU’nun 5. dereceli Şef kadrosuna,

-İl Özel İdaresi Genel Hizmetleri Sınıfında Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapmakta iken görevde yükselme sınavı sonucu başarılı olan Doğan YILDIRIM’ın 5. dereceli Şef kadrosuna,

-İl Özel İdaresi Genel Hizmetleri Sınıfında Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapmakta iken görevde yükselme sınavı sonucu başarılı olan Emel Suna DEMİRCİ’nin 5. dereceli Şef kadrosuna,

-İl Özel İdaresi Genel Hizmetleri Sınıfında Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapmakta iken görevde yükselme sınavı sonucu başarılı olan Güven KARAGÖZ’ün 5. dereceli Şef kadrosuna,

-4046 sayılı Kanun kapsamında 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin 9. fıkrası gereğince, Mülga Murgul Damar Belediyesinde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmakta iken, Rize DSİ 22. Bölge Müdürlüğüne Araştırmacı olarak atanan Mine KESKİN 23/01/2015 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Ekli boş kadro ve dolu kadro değişikliği cetvellerinde gösterilen kadroların yeniden iptal ve ihdas edilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 16:Başbakanlık Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığının uygun görüşleri ile Artvin İl

Özel İdaresine tahsis edilen, İlimiz Merkez İlçesi Salkımlı Köyünde 11. 415, 33 M²’lik taşınmaz üzerinde

bulunan ERG İnşaat Ticaret Anonim Şirketine ait üst yapı tesislerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi

Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satınalınması.

K A R A R : İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bulunduğu saha İl Genel Meclisimizin 04/07/2012 tarih ve 73 sayılı kararı ile Artvin Çoruh Üniversitesine tahsis edilmiştir. Bu nedenle Destek Hizmetleri Müdürlüğünün taşınması için uygun yer bulma çalışmaları yapılmış ve DSİ Bölge Müdürlüğü Deriner Barajı İnşaat sahası olarak kullanılan İlimiz Merkez İlçesine bağlı Salkımlı Köyünde bulunan 11 parselde toplam 11. 415, 33 M²’lik taşınmaz Orman ve Su İşleri Bakanlığının 16/02/2015 tarih ve 96301 sayılı uygun görüşü ve Başbakanlık Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı tarafından 02/03/2015 tarih ve 445 sayılı uygun görüşleri ile Artvin İl Özel İdaresine tahsis edilmiş olup, sözkonusu taşınmaz üzerinde ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine ait üst yapı tesislerinin satılması üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

Başbakanlık Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığının uygun görüşleri ile Artvin İl Özel İdaresine tahsis edilen, İlimiz Merkez İlçesi Salkımlı Köyünde 11. 415, 33 M²’lik taşınmaz üzerinde bulunan ERG İnşaat Ticaret Anonim Şirketine ait ekli listede belirtilen üst yapı tesisleri ve demirbaşlarının firma tarafından belirlenen 7. 085. 799, 00. -TL bedel üzerinden pazarlık yoluyla satınalınması için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca İdareye yetki verilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 17: İlimiz Borçka İlçesine bağlı İbrikli Köyü İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere

memba tahsisi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 06/04/2015 tarih ve 46 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Borçka İlçesine bağlı İbrikli Köyü İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili 10/03/2015 tarih ve 10 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun, 5286 sayılı ile 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) bendi gereğince, İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Borçka İlçesine bağlı İbrikli Köyü mevkiindeki Q=30. 00 lt/sn verimli Bibyatdere membasının Q=3. 00 lt/sn’lik kısmının, İlimiz Borçka İlçesine bağlı İbrikli Köyünün içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisine itiraz bulunmadığından, itirazsız memba tahsisi yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 18:İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Bulanık ve Tepedüzü Köylerinin İçme Suyu ihtiyacının

karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 07/04/2015 tarih ve 51 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Bulanık ve Tepedüzü Köylerinin İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili 09/04/2015 tarih ve 13 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun, 5286 sayılı ile 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) bendi gereğince İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Bulanık Köyü mevkiindeki Q=6. 50 lt/sn verimli Bulanık Deresi membasının Q=6. 50 lt/sn’lik kısmının, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Bulanık ile Tepedüzü Köylerinin içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisine itiraz bulunduğundan, itirazlı memba tahsisi yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 19:Artvin İli Arhavi İlçesi, Arılı Köyü sınırları içerisinde Balsu Elektrik Üretimi ve Ticaret

Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Orta Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesi Ulaşım

Yolu” projesi İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu

raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 07/04/2015 tarih ve 50 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Arhavi İlçesi, Arılı Köyü sınırları içerisinde Balsu Elektrik Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Orta Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesi Ulaşım Yolu” projesi İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili 09/04/2015 tarih ve 14 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Arhavi İlçesi Arılı Köyü sınırları dâhilinde Balsu Elektrik Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Orta Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesi Ulaşım Yolu” projesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları İl Genel Meclisimizin 06/02/2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 06/02/2015-09/03/2015 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edildikten sonra Hasan Sıtkı ÖZKAZANÇ tarafından verilen 06/02/2015 tarihli itiraz dilekçesinde bahsi geçen hususların İmar Planı Onayına engel teşkil etmediğinden itirazın reddedilerek, İl Genel Meclisimizin 06/02/2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile onaylanan 8689 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 8692 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının geçerliğine, yapılan iş’ari oylama neticesinde CHP Grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 26.04.2015 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Artvin İl Genel Meclisi Temmuz Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Ekim Ayı Ka...
 » Artvin İl Genel Meclisi Kararları A...
 » Artvin İl Genel Meclisi Ekim Ayı Ka...
 » Artvin İl Genel Meclisi Şubat Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Eylül Ayı T...
 » İl Genel Meclisi Kasım Ayı Toplantı...
 » Kasım Ayı İl Genel Meclisi Kararlar...
 » Artvin İl Genel Meclisi Aralık Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Haziran Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Mart Ayı Ka...
 » Artvin İl Genel Meclisi Nisan Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Temmuz Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Mayıs Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Nisan Ayı M...
 » Artvin İl Genel Meclisi Şubat Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Haziran Ayı...
 » İl Genel Meclisi Aralık Ayı Kararla...
 » Artvin İl Genel Meclisi Ocak Ayı Ka...
 » Artvin İl Genel Meclisi Haziran Ayı...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Hopa’da Korkutan Yangın...
 » Arhavi’de Kurdoğlu Ailesinin Acı Gü...
 » Hopa Esnaf Odasında Osman Küçükali...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Hopa’da Tutuklanan Efrayim Vayiç Se...
 » Arhavi Belediye Meclisinden Tarihi...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » Çay Üreticisinin Sorunları Tbmm’ye...
 » Partilerinin Grup Toplantısına Katı...