Av Remzi Kazmaz Akp Döneminde 150 Acele Kamulaştırma Yapıldı

13/12/2014 10:14

Özal’dan Akp Dönemine Kadar 11 Acele Kamulaştırma Yapıldı.


Av. Remzi Kazmaz Akp Doneminde 150 Acele Kamulaştı

Haber: Hayati AkbaşTürkiye kamuoyu, savaş yıllarında çıkartılan ‘acele kamulaştırma’ yasasının, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra savaş yaşamayan ülkemizde yeniden uygulanmaya konulduğunu, Manisa'da yapılacak termik santral için 6 bin zeytin ağacı kesilince daha iyi anladı.

Eğer o termik santral 2014 değil de 1939 yılında yapılmak istenseydi; İnönü Hükümeti kamulaştırma yapıp zeytinleri kestiremezdi. Çünkü 2. Dünya Savaşı’nın adım adım yaklaştığı günlerde çıkartılan 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nda bile “tarlaların sahiplerinin ve işletenlerin ekip biçeceği kadar kısmının işgal edilmeyeceği’ hükmü getirilmişti.

Bu ilginç ve düşündürücü tespitler, 1939 – 2014 arasındaki acele kamulaştırmaları araştıran Av. Remzi Kazmaz’a ait. HES’lere karşı açtığı davalarla tanınan Av. Remzi Kazmaz, 2004 sonrası yapılan acele kamulaştırmaların seferberlik ve savaş hali durumlarına göre yapıldığını ancak uygulamaların 1939’daki kanuna bile aykırı olduğunu belirtiyor.

Son yıllarda Türkiye’de bir seferberlik ve savaş halinin söz konusu olmadığını, bu yüzden acele kamulaştırma kararı verilemeyeceğini vurgulayan Av. Kazmaz, yapılan hukuk dışı uygulamalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu kanunun 1939 yılında 2. Dünya Savaşı öncesi savaşa hazırlık kapsamında çıkarıldığını unutmayalım. Savaş esnasında cephane ve asker yığınağı, askeri üs, askeri hastane, askeri yol ve köprüler için ihtiyaç duyulan taşınmazlara bu yolla el konularak olağan kamulaştırma ile zaman kaybedilmesinin önüne geçmek amaçlanmıştır. Kamulaştırma Kanunu’nun atıf yaptığı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’na yakından bakarak, konuyu tekrardan somutlaştıralım. Kanunun 1. Maddesi’nde ‘Seferberlik ve savaş hali ile bu hallerin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun meydana geldiği gerginlik ve kriz dönemlerinde yapılacak seferberlik hazırlıkları ile kıtaların toplanması esnasında, alelade vasıtalarla temin edilemeyen bütün askeri ihtiyaçları veya hizmetleri bu Kanun hükümleri dairesinde vermeye veya yapmaya her şahıs borçludur’ denilmek suretiyle kanunun hangi koşullarda uygulanacağını belirtmiştir.

‘ACELELİĞİNE BAKANLAR KURULU’NCA KARAR ALINACAK HALLER’

Acele kamulaştırmanın bir savaş hukuku uygulaması olduğu açıkça görülüyor. Kamulaştırma Kanunu’nda savaş, seferberlik, yurt savunması ve diğer olağanüstü haller dışında ‘Aceleliğine Bakanlar Kurulu’nca karar alınacak haller’ denilerek Bakanlar Kurulu’na bir esneklik tanınmıştır. Son yıllarda Türkiye’de bir seferberlik ve savaş hali söz konusu olmadığından acele kamulaştırma kararı verilemez. Geriye sadece Bakanlar Kurulu’na tanınan ‘esnek’ yetki kalıyor. Danıştay’a göre ise’ Bakanlar Kurulu’nca karar verilebilmesi için kamu yararı ve kamu düzenine ilişkin olma halinin maddede yer alan diğer iki koşula paralel nitelik taşıması gerekir. Danıştay defalarca bakanlar Kurulu’na tanınan bu takdir yetkisi ve esnekliği yurt savunması, milli menfaatler ve Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’ndaki koşullar çerçevesinde gündeme gelebileceğini belirtmiştir.

Bu kadar açık ve net ifade edilmesine rağmen her gün Resmi Gazete’de ülkemizin değişik ve el değmemiş bölgelerinde projeler için Bakanlar Kurulu tarafından el koyma kararları alındığını görüyor ve okuyoruz.

SAVAŞ ZAMANINDA GENELKURMAY YETKİLİ

Savaş zamanında Genelkurmay’ın sahip olduğu el koyma, acele kamulaştırma yetkisi şu anda HES, siyanürle altın arama, termik santral gibi ekolojik açıdan sakıncalı projeler yapan ( Manisa Yırca) şirketler lehine kullanılıyor. En son Tokat Zile’de 1. derecede tarım arazisi üzerine kurulmaya çalışılan HES’ler ve ovayı besleyen yer altı sularının dahi acımasız bir şekilde kullanılması doğaya açılan bir savaştır. Bu adı konulmamış savaş hukuk adına bakanlar kurulu eli ile yapılıyor. Ortada bir savaş var ama düşman kim?”

ACELE KAMULAŞTIRMA ANAYASAYA AYKIRI

Av. Kazmaz, ülkemizin en güzel koylarının, topraklarının, vadilerinin, suyunun, florasının ve faunasının yok edildiği acele kamulaştırmanın Anayasa’ya da aykırı olduğunu söyledi. Av. Kazmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anayasamızın hak ve hürriyetlerin sınırlanması başlıklı 13. maddesine göre “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlar Anayasa'nın özüne sözüne ve ruhuna aykırı olamaz. ”

Yine Anayasa'nın mülkiyet hakkını düzenleyen 35. maddesine göre “Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanır” demek suretiyle kamu menfaati ülkenin milli menfaatleri için söylenmiştir. ”

ÖZAL’DAN AKP DÖNEMİNE KADAR 11 ACİL KAMULAŞTIRMA YAPILDI

Av. Kazmaz’ın araştırmasında ilginç veriler var. Örneğin Özal döneminden AKP dönemine kadar, 1983 -2004 arasında sadece 11 adet acele kamulaştırma yapılmış. 2004 'ten günümüze ise 150 ye yakın acele kamulaştırma uygulaması var. Kamulaştırmalar özellikle ulaşım, kentsel dönüşüm, RES'ler, HES’ler, termik santraller, madenler ve sulama alanlarında yoğunlaşıyor. Bu projelerin çoğunu özel sektörün yaptığını belirten Av. Kazmaz, vahim bulduğu bu tablo için “Kamuya değil özel sektöre yararı var” diyor.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 13.12.2014 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Tema Vakfı: Torba Yasa Teklifi Doğa...
 » Artvin Barosu Olağanüstü Genel Kuru...
 » Güneysu’da Acil Kamulaştırma Kararı...
 » Karadeniz İsyandadır Platformu Üyel...
 » Artvin Barosundan Gazeteci Tutuklam...
 » Rize’de Hes’e Karşı Mücadeleyi Yurt...
 » Murgul’da Chp’ye Şok...
 » Danıştay’dan Hes’lerle İlgili Öneml...
 » Akparti Yusufeli Mitinginde Gövde G...
 » Yurttaş Kazım Ve Köylüleri Bir Kez...
 » İşkur 2013 Yılında 671 Bin Kişiyi İ...
 » Artvin Valisi: "Borçka Barajı İle D...
 » Chp Kadıköy İlçe Başkanlığından ‘he...
 » Yeşil Artvin Derneği 20 Yaşında...
 » Ragıp Zarakolu'dan Hopa'ya Mesaj Va...
 » Yusufeli Barajının İptalini İstedil...
 » Vergi Affı Yürürlüğe Giriyor...
 » Halkevleri’nden Hopa Raporu...
 » Chp Artvin İl Başkanından Çarpıcı A...
 » Artvin’de Cerattepe İçin Gergin Top...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Acil Kan Aranıyor!...
 » Başkan Mubin Çakmak’tan Belediyeye...
 » Hopa’da Hemşire Arkadaşlarına Sürpr...
 » Hopa Belediyesinden Mehmetçiğe Anla...
 » Bayraktutan Cankurtaran Tünelinin P...
 » Sarp Sınır Kapısı'nda İnsan Kaçakçı...
 » Artvin Hopaspor’a İstanbul Camiasın...
 » Chp Hopa Gençlik Kollarından Tso’ya...
 » Hopa Engereği Ve 20 Tür Koruma Altı...
 » Hopa Belediyesi Makine Parkı Güçlen...