“Cerattepe’de Maden Çalışması Artvin’e Zarar Verebilir”

17/04/2013 10:05

Tahtalı, “Cerattepe’de Maden Çalışması Artvin’e Zarar Verebilir.”


Haber: Tolga GülSon yıllarda şantiye haline dönen Artvin’i İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Fatih Tahtalı ile görüştük. Başkan Tahtalı, HES’lerden madenciliğe, inşaat mühendisi yetiştirilmesinden ilimizdeki yüklenici firmaların ve kamu kurumlarının projelerini ilimiz firmalarına yaptırmamalarına, Artvin’in alternatif yollara ihtiyaç duymasından şehircilik projelerine kadar birçok konuyu masaya yatırdık.

Artvin’de marka projelere imza atmaya çalıştım

Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?

978 Artvin Merkez’de dünyaya geldim. Rahmetli Tatlıcı Cafer Ustanın torunuyum ve İnş. Müh. Mithat Tahtalı’nın da oğluyum. İlk ve ortaokulu Merkez’de, Lise’yi bir yıl Erzurum lisesinde, devamını Artvin Kazım Karabekir Lisesi’nde okuyarak tamamladım. Üniversite eğitimimi ise Erzurum’da 2000 yılında tamamladım. Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun oldum.

Daha sonra iş hayatına başladım. İlk olarak Borçka Barajı ile mesleki hayatımıza başladım. Ardından Kazakistan’da Yüksel İnşaat ile çalıştıktan sonra 2007’nin sonunda Türkiye’ye döndüm. Ve kendi ismim ile proje ve taahhüt şirketimi kurdum. Ve bu tarihten sonra da devam ediyorum.

Artvin’de marka sayılacak işlere imza atmaya çalıştım. Mersivan Kayak Merkezi’nin ahşap tesisin projesi ile birlikte yapımını gerçekleştirdim. Serap Mimarlığın kurucu ortağıydım. Yeni Mahalle Öğrenci Yurdu’nu yaptım ardından Atatepe deki Atatürk heykeli ve atış poligonunu Serap mimarlık olarak yaptık. Şimdilerde iki yol inşaatı yapım işini yapıyorum. Ayrıca Hopa’daki Artvinliler Vakfı’nın yaptırmış olduğu öğrenci yurdunun inşaatına başlıyorum.

Okulu bitirdiğim gün İnşaat Mühendisleri Odası’na kayıt yaptırdım. Genelde öğrenciler okulu bitirince hemen ihtiyaç duymazlar ancak ben ilk iş olarak meslek hayatına başlamadan önce odaya kayıt yaptırmayı uygun bulmuştum. Ve o günden itibaren de odaya kayıtlıyım. Ve kayıtlı olduğum odanın 2012 yılında da oy birliği ile yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ile birlikte Artvin il temsilciliğine seçildim. Yönetim Kurulumuz DSİ Bölge Müdürü Yardımcısı Turan Karagöz, DSİ’den Emekli Bölge Müdürü Yardımcısı Ali Çelik, Artvin Belediyesi İmar İşleri Müdürü Osman Ayık, Artvin Yapı Denetim LTD. ŞTİ’nin sahibi Ferit Demiröz’den oluşmaktadır. Her bir arkadaşım kendi çalıştıkları alanda başarılı işlere imza atmıştır.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın ilke ve amaçları nelerdir?

İnşaat Mühendisleri Odası`nın amaçları, kamunun ve ülkenin yararları, mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının şeref ve onur, yetki ve çıkarlarını korumak bakımından gerekli görülen tüm çalışmalarda bulunmaktır. Bu çerçeve içinde; İnşaat Mühendisliği alanındaki gelişmeleri ülke çıkarlarına uygun bir biçimde yaygınlaştırmaya çalışmak, gerekirse ülke dışındaki ilgili meslek örgütleriyle ilişki kurmak, üyelerinin okul sonrası eğitimine önem vermek, teorik ve pratik olarak bilgi birikimlerini artırma çabasına girmek.

İnşaat Mühendisliği öğreniminin ülkenin gereksinimine göre geliştirilmesini ve örgütlenmesini gerçekleştirmek için ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla ilişki kurmak, gerekirse ortak çalışma yapmak.

İnşaat Mühendisliği ile ilgili yasa, kararname, şartname ve yönetmeliklerin hazırlanma sürecinde etkin katılım ve bu doğrultuda ilgili kamu ve akademik kurumlarla işbirliği içinde bulunmak.

Ülke koşullarına uygun teknoloji ve ham madde kullanarak inşaat malzemesi üretiminin sağlanması doğrultusunda çaba sarf etmek, ülkemizde üretilen yapı malzemelerinin standartlarının yapılması konusunda katkıda bulunmak, üretilen yapı malzemelerinin ilgili standartlara uygunluğunu denetlemek amacı ile kalite kontrolü uygulamasını yapmak, gerekirse bu konuda ilgili kamu kuruluşları ve üniversitelerle ortak çalışma yapmak.

Halkın barınma sorununu kamu eliyle çözümü doğrultusunda, bölgelerin sosyo-ekonomik yapısına uygun, yapı tiplerinin geliştirilmesi ve üretimlerini sağlanması için kamu kuruluşlarına öneri götürmek, gerekirse ortak çalışma yapmak.

İnşaat Mühendisliği ile ilgili projelerin, şartname, yönetmelik ve standartlar açısından uygunluğunu denetlemek ve proje yapım sürecinde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, emeğin en iyi bir biçimde değerlendirilmesi amacıyla ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulamasını denetlemek.

Yapı üretiminin projelere uygunluğunu denetlemek, üretimin iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak.

İmar ve ihale yasalarının ülke ve kamu çıkarları doğrultusunda günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi için kamu kuruluşlarına öneri götürmek.

İnşaat Mühendisliği konusundaki gelişmeleri tartışmaya açarak, kamu ve meslektaşların ilgisine sunmak.

İnşaat Mühendisliği ile ilgili teknik kitapların, şartname, yönetmelik ve standartların yayın ve satış yoluyla üyelere aktarılmasını sağlamak, Oda çalışmalarını periyodik yayınlarla üyelere ve kamuya duyurmak.

Serbest proje bürolarının ilgili yasal çerçevelere uygun çalışmasını sağlamak.

İnşaat Mühendislerinin mesleki çalışmaları ve yetkilerini kullanmaları sürecinde karşılaşacakları her türlü yasa ve yönetmelik dışı haksızlık, şeref ve onur dışı davranışlara karşı bütün girişimleri yapmak ve üyeler arasındaki mesleki dayanışmayı güçlendirmek.

İnşaat Mühendislerinin mesleklerini uygulaması sırasında Oda yasası, yönetmeliklerine uygun davranmalarını sağlamak, aksi davranışlarda bulunanları yönetmelikler çerçevesinde uyarmak ve gerekirse cezalandırmak.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bağlı odaları ve diğer meslek kuruluşları ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak.

Üye kitlesinin emeğinin değerlendirilmesi ve yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

İnşaat mühendislerinin istihdam olanaklarının artırılması doğrultusunda mesleki birikimin etkin ve yaygın olarak talep edilmesinin sağlanması amacıyla kamu kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişki kurmak.

İnşaat mühendisliği arz-talep dengesini rasyonel bir baza oturtulması doğrultusunda eğitim kurumlarının niceliksel programlanmasının yapılması doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunmak.

Bütün bu amaçların gerçekleştirilmesi sürecinde oda ve üye ilişkilerinin sağlıklı bir şeklide yürütülmesi amacı ile yurt düzeyinde Şube ve Temsilcilikler kurmak, mesleki denetim görevlileri atamak.

İnşaat ihalelerinde sözleşme ve şartname yazılı teknik kadroların tam olarak kurulmasını sağlamak, yetki ve sorumluluklarını belirleyen çalışmaları yapmak.

İnşaat Mühendisliği ile ilgili yardımcı teknik eleman kadrosunun yetiştirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak

İlimizde işsiz bir inşaat mühendisi yoktur

Artvin İnşaat Mühendisleri Odası’nı ne tür çalışmalar yapıyor?

Kamunun ve ülkenin yararları mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının şeref ve onur yetki ve çıkarlarını korumak bakımından gerekli görülen tüm çalışmalarda bulunmak odamızın amacıdır. Artvin Temsilciliğimiz Yıldız İş Merkezi Kat: 1 adresindedir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde işsizlik falan söylenir ve inşaat mühendislerinin işsiz olduğu ifade edilir. Bizim ilimiz için geçerli değildir. İlimizde hiç işsiz inşaat mühendisi yoktur. Eğer Türkiye genelinde işsiz inşaat mühendisi varsa gelip bize başvursun o dakikada işe koyarız. Meslek mensuplarının özel sektördeki ücretlerine varana kadar takip ediyoruz. Çalıştığı yerde haksızlığa uğrayanlar varsa onların haklarını arar ve hukuki yollara başvurmadan ikili görüşmelerle üyelerimizin haklarını koruruz.

Ayrıca Artvin Bölgesinde Türkiye’de tek sayılabilecek tür de inşaatlar mevcuttur. Bu inşaatların yapım aşamasında uygulanan tekniklerin diğer mühendisler tarafından da yerinde gezilip görülebilmesi için odamız düzenli olarak geziler tertip etmektedir. Bizde burada ev sahipliği yapmaktayız. Bizde diğer şubelerden gelenlere eşlik ederek inşaatlarımızı yerinde incelenmesine imkân sağlıyoruz.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanlığı konusunda hızlandırılmış kurslarla çalışma bakanlığının sınavlarına meslektaşlarımızı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde herkesin gündeminde yer alacağı bir konudur bu.

Proje firmalarının kullandığı programların ve iş yerlerinin denetlenmesini inşaat mühendisleri odası olarak yapmaktayız.

Artvin inşaat mühendisleri için adeta bir okul gibi.

Artvin inşaat mühendisleri açısından nasıl bir önem arz ediyor.

Artvin’deki Deriner barajına her yıl ülkemizin seçkin üniversitesinden öğrenciler gelip geziyor. Mühendislik fakültelerinin öğrencileri gelip gezebiliyor. Mesleki açıdan gezebilme ve bu projelerde yer almaları insanların ufkunun açılmasına vesile oluyor. Eskiden bir baraj inşaatında bütün iş kalemleri mevcuttur. Eskiden bir baraj inşaatı 20-30 yıl sürüyordu. Bugün zaman pazarlığı yapılıyor ve 5, 5 yılda bitirilmesi isteniyor. Bu da demektir ki bir mühendisin 30 yılda kazandığı tecrübeyi Artvin’de ki bir mühendis 5 yılda kazanıyor. Bu iyi bir deneyimdir. Türkiye’nin başka bir yerinde 30 yıllık bir mühendisin edindiği tecrübeyi Artvin’deki inşaat mühendisi 5 yılda kazanıyor.

Çünkü bizim bölgemizde inşaatın çeşitliliği fazla ve çok hızlı yapılıyor.

İnşaat mühendisleri odasının ülkemize kattığı en önemli katkılardan birinden bahsedeyim. 2003’teki kamu ihale kanunu ile yapım ihalelerinde inşaat mühendisliği diplomasının iş bitirme olarak kullanılması imkânı tanındı. Eskiden karne sistemi ile ihaleler alınırdı, müteahhit isterse inşaat mühendisini çalıştırırdı. Ama bugün inşaat mühendisi olmadan işe başlamayı dahi yapamaz. Bu şekilde meslek mensuplarının istihdamı büyük ölçüde sağlanmış oldu ve yapılan işlerdeki kalite yakalanmış oldu.

Artvin’deki mühendisler ve Taahhüt şirketleri kesinlikle yeterli bilgi ve donanıma sahiptirler

Siz bu denli olumlu şeyler söylüyorsunuz ancak ilimizdeki müteahhit firmalarının gerek inşaat projeleri gerekse de proje yapım işlerini Artvinli firmalara ve Artvinli mühendislere vermediklerini görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben yine sözümün arkasındayım. Bir adım daha ileri götürürsek eğer bugün ilimizde yapılan tüm projeleri çizebilecek ve bu projeleri uygulayabilecek ( Büyük baraj proje çizimlerini kast etmiyorum. ) bilgi birikim ve donanım mevcuttur. Ben ilimizdeki yüklenici firmaların ve ilimizde görev yapan tüm bürokratların bilmesini isterim ki ilimizdeki inşaat mühendisleri, mimarlar ve diğer teknik insanların bütün projelerin altından kalkabilecek bilgi birikim ve donanıma sahip olduğunu bilmelerini istiyorum. Ayrıca yüklenici firmaların bütün işlerini yapacak firmaların da ilimizde olduğunun bilinmesini istiyorum. İlimiz mühendislerine ve taşeron şirketlere pozitif ayrımcılığın yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizler bu zor coğrafyada hizmet vermek ve burada yaşamak isteyen insanlarız.

Ülkemizdeki inşaatların kalitesinin geçmiş yıllara göre daha da arttığını görüyoruz. Siz ülkemizdeki inşaat kalitesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

En son yapılan kanuni düzenlemeler ile Bayındırlık Bakanlığı’nın Çevre Şehircilik Bakanlığı’na dönüştürülmesi ile birlikte deprem olmadan şuan ki haliyle yapının sağlamlığının tespiti ve dayanıksız ise bunun yıkılıp yerine yenisinin yapılmasının hukuki alt yapısı yapıldı. Birçok ilde de Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri kentsel dönüşüm anlamında araştırma çalışmalarına başladı. Toplu bir dönüşüm olmasa da küçük mahalleler için de uygulama yapılabiliyor. Buna Artvin de de ihtiyaç var. Can güvenliğinin sağlandığı bir yapı içerisinde yaşamak herkesin hakkıdır. Çünkü insanlar bir ömür boyu biriktirdiği ile veya 10 yıl borçlanarak bir daire alıyor fakat para verdiği yapının ne kadar güvenli olduğunu bilmiyor. Veya babadan kalan yapısının içinde yaşarken ne kadar güvenli bir yapıda yaşadığını bilemiyor. İşte burada Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü devreye giriyor ve yapıların güvenliğini tespit ediyor. Ardından raporlar düzenleniyor. Yeni yapılanlarda da Yapı Denetim Şirketleri Kontrol ediyor ve şirketleri de Çevre Şehircilik Müdürlükleri denetliyor. Artık Türkiye de insana değer verilmeye başlandı.

Kentsel dönüşümde şehirlerin tarihi dokusu ve mimari yapısı dikkate alınmalı

Son dönemlerde ülkemiz gündemine giren en önemli konuların başında kentsel dönüşüm geliyor. Kentsel dönüşüm konusunda gördüğünüz eksiklikler nelerdir?

Kentsel dönüşümlerde eleştirdiğim bir şey var. Türkiye’de uygulanan kentsel dönüşümlerde sürekli olarak maliyet artar endişesiyle projeler yapılmamalı. Kentlerin eski yapı tarzı, mimarisi ve özellikleri dikkate alınmalı. Örneğin bir Erzurum’da sizi klasik Erzurum evleri karşılaması gerekirken 20 katlı TOKİ binaları karşılıyor. Erzurum’un kendine has mimarisi ve bir kimliği var. Yeni uygulamalarda da bu doku; yapıya, caddeye ve mahalleye verilmeli. Türkiye de ilk defa Şehir plancıların dizayn ettikleri projelerle inşa edilmiş olan Kars iyi bir örnektir. Kars’ın eski ve yeni Kars olarak ayrıldığı ve eski Kars binalarının ne denli estetik olduğunu görebiliyorsunuz. Ben bu anlamda kentlerin özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. İnşaat sektörü artık çok gelişti ve eski binalar yenilenerek günümüze uygun hale getirilebiliyor. Kentleşme hızı çok yüksek olduğu için şehirler kimliklerini kaybederek büyüyor. Ancak UNESCO korumaya alıyor Safranbolu evleri gibi. Bizlerin de projeler üretirken eski mimariyi unutmadan günümüze uyarlamalıyız. Ben genel anlamda dikine yapılaşmadan ise yatay yapılaşma ile daha güzel şehirler ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum.

Artvin’in yeni imar planına ihtiyaç vardır

Artvin’de sizin gördüğünüz sıkıntılar nelerdir?

Artvin’in en önemli sorunu bence yeni bir imar planına olan ihtiyaçtır. Mevcut imar planının artık ilimize yeterli geldiğine inanmıyorum. 80’li yıllarda yapılan bir plan ile büyüyor Artvin.

Biz bu anlamda birçok ilden gerideyiz. Pafta üzerinde düzenlemeler ile idare ettiriliyor. Daha büyük planlar üzerinde çalışma yapılmalı. Yani kısacası günümüz şehir anlayışına uygun bir imar planı çok acil bir ihtiyaçtır. Yeni yerlerin imara açılması ile ilgili bir çalışma yok. Bu da şehri dar alanda sıkışmaya itiyor. Yeni yerleşim alanlarını açmak ve şehri rahatlatmak gerek. Üniversitenin kurulduğu Seyitler yerleşkesi ısrarla Belediye sınırları dışında tutuluyor. Yeni imar planında mutlaka Seyitler Plana dahil edilmeli. Artvin’in planlı bir şekilde büyümesi için bu gereklidir. Plansız büyüme ve dönüşüm felaket olur.

İl merkezine Fıstıklı köyü güzergahından yeni bir giriş planlanıyor

Artvin Merkez’den konuşmuşken il merkezinin ulaşım yolları konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Yeni yol planlamaları olmalı mı?

İl merkezinin tek bir giriş ve çıkışının olması büyük bir sorun. Türkiye’de bu anlamda tek il. İl Merkezine onlarca viraj dönerek giriyorsun. Bu ulaşım şekli ile il merkezinin daha fazla büyüme şansı olamaz. Bu sebepten dolayı yeni alternatif yolları bulmak gerekli. Bu maksatla Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin Milletvekili Sayın Dr. İsrafil Kışla’nın önemli bir çalışması oldu. Bizlerinde görüşleri alınarak Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından projelendirilmekte olan alternatif yol çalışmalarında önemli bir aşama kaydedildiğini biliyoruz. Bu projede Ormanlı Köyü alt kısımlarında yer alan bölgede bir yol girişi yapılarak Hatila vadisi de viyadükle geçildikten sonra Fıstıklı köyünün üzerinden şehir merkezine gelecek virajsız bir yol çalışması yapılmakta. Bu çalışma il merkezi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma nihayetlenir ve alternatif yol yapımı gerçekleştirilirse il merkezinin önünün açılacağına inanıyorum.

Bununla birlikte ifade etmeliyim ki bu yol ile birlikte başta tur otobüsleri olmak üzere bütün araçların il merkezine girmesi sağlanmış olacaktır. İlin rahatlatılması anlamıyla bizimde önemsediğimiz bir projedir. İnşaat Mühendisleri Odası olarak bu projenin takipçisi ve destekçisi olacağız.

Bir ilde tek toplu taşıma sistemi ile taşımacılık yapılmamalı. Bizim il merkezinin taşıma sistemi sadece dolmuşlar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Halkı alternatifsiz bırakmamak gerek.

Alternatif olarak teleferik sistemi projelendirilmiş durumda. Bunu ilimize kazandırmak gereklidir. Bu da son aşamaya geldi. Artvin İl Özel İdaresi tarafından projeleri yaptırıldı şimdi de ayak yerlerinin kamulaştırma çalışması devam ediyor. Umuyoruz çok yakında da İl Özel İdaresi yapım ihalesini de gerçekleştirir ve Artvin bir hayaline daha kavuşmuş olur.

Alternatif ulaşım konusunu konuşurken özellikle üniversite öğrencilerinin yaşadığı pahalı ulaşım sisteminden de bahsetmek lazım. Öğrencilerimizin okulları ile yurtları arasında ulaşımlarının sağlandığı iki vasıtalı ulaşım sisteminden de artık vazgeçmeliyiz. Öğrencilerimiz bugün açıklamalarda bulunmaktadırlar. Bu öğrencilerin sesine de hep birlikte kulak vermeliyiz. Bu konuda bütün sivil toplum kuruluşlarına görev düşmektedir. İlimizin kalkınması için Artvin’i çekici hale getirmeliyiz. Öğrenciler otopark önünde eylem yapıp seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ulaşım sorununun Eğitim ile Kalkınma Planımızın önünde bir engel teşkil etmemesi gerekiyor.

HES’ler konusunda tüm canlıların yaşama haklarını dikkate almamız gerekiyor

İlimizin bir başka önemli gündem konusu ise HES’ler. Bu konuda sizlerin görüşlerini merak ediyoruz. HES’lere nasıl bakıyorsunuz?

Bu konu bizim ilimizde çok istismar edilen bir konu oldu. Ülkemizin enerji ihtiyacını ve cari açığın büyük kısmını enerji için ithal ettiğimiz hammaddenin teşkil ettiğini artık herkes biliyor. Bu konu kalkınmamız ile ilgili olan çok önemli bir konu. HES demek hidro elektrik santral demektir. Yani kısacası sudan elektrik üretmek demektir. Deriner Barajı, Borçka Barajı da birer HES projeleridir. HES’lerle ilgili konu ile ilgili bilgisi olan ve olmayan herkes bir yorum yapıyor. Bu projeleri siyasi düşüncelerine malzeme yapmaya çalışan gruplar yanlış yapıyorlar. Bu konu teknik bir konudur. Ben bütün projeler çok doğrudur demiyorum içlerinde yanlış planlanmış olanlar olabilir bunlarında yapılmaması için kanunlar çerçevesinde elimizden geleni yapmalıyız. Fakat bu siyasi malzeme olmamalı.

HES’lerle ilgili olarak şunu ifade etmek isterim ki; suyun doğduğu yerden en son sıfır kotundan denize döküldüğü yere kadar tümünden enerji üretmek amaçlı bir planlama yapmak doğru olmaz. Çoruh gibi nehirler için bu belki doğru olabilir. Fakat yan kolları üzerinde uygulanması doğru olmaz. Bu bizim bölgemiz için uygun değildir. Bu vadinin tamamından enerji üreteceğim demek yanlış. Planlama böyle olmamalı. Her havza kendi içerisinde özelliklerine göre değerlendirilmeli ve planlanmalı diye düşünüyorum. HES’leri planlarken bir vadi içerisinde suyun tamamını kanala ya da boruya aldığınız zaman vadideki canlı hayat tehdit altına girebilir. Örneğin balıklar yumurtlama dönemlerinde yukarılara doğru giderler. Projeniz bunu engellememeli. En uygun şekilde balık geçitleri yapılmalı. Bu geçitler barajlar da da yapılmalı. Diğer yaban hayatı da projelerde düşünülmeli. Bu gibi yapılar ek maliyet olarak düşünülmemelidir. Unutulmamalı ki insanlar gibi diğer tüm canlıların da yaşam hakları vardır.

Kafkasör Cerattepe’deki maden projesine tüm Artvinlilerin karşı çıkması lazım

Pekiyi ya Kafkasör Cerattepe bölgesindeki maden arama çalışmalarına bakışınız nelerdir?

Artvin ülke hazinesine tarih boyunca hep veren il olmuş. Çoruh boyunca yapılmış olan baraj projeleri ile her biri kendini en az 3-5 yılda amorti eden projeler hayata geçirilmiş. Her biri milyar dolarlık yatırımlar bunlar. Bu da demek ki 3-5 yıldan sonra işletme ve bakım giderlerini çıktıktan sonra tamamı kar olan projelerdir. Bu konuda Artvinliler olarak büyük fedakârlıklar yaptık. Yusufeli ilçesi kaldırılıyor. Bütün Yusufeli halkı bu projeyi destekliyor. Yusufelililerin bu duruşunun dünyada başka bir örneği yoktur. Murgul maden işletmesi 60 yıldır çalışıyor. Bütün Murgullu bu çalışmaları destekliyor. Ama Artvin’in hemen üzerinde bulunan Cerattepe bölgesinin veya diğer arama ruhsatı sahasında kalan bölgenin Artvin’e zarar verecek şekilde maden çıkartılmasına bütün Artvin olarak karşı çıkmalıyız. Bu konuda Başbakanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde düzenlenen Ormancılık forumunda verdiği örneklemeye aynen katılıyorum. Başbakanımız bir Kızıldereli Atasözü’nü örneklendirmişti. Başbakanımız örneği vermeden önce, “Ecdadımızdan miras olarak aldığımız ve çocuklarımıza emanet ettiğimiz dünyayı bu denli hızla tüketmeye devam edersek bizlere bile nefes alacak atmosfer kalmayacaktır. ”dedikten sonra Çok bilinen bir Kızılderili atasözünü örnek verdiler, “Bütün ağaçlar kesildiğinde, bütün sular kirlendiğinde, hava solunamaz hale geldiğinde işte o zaman paranın yenilebilir bir şey olmadığını anlayacaksınız. ”atasözünü örnek olarak sunmuştu. Ben bu atasözüne aynen katılıyorum. Ben bu bölgede turizm ile daha fazla gelir elde edileceğine inanıyorum. Ve turizm dünya var olduğu sürece de yapılabilir ve gelir elde edilebilir. Tarifi gibi bacasız fabrika olabilir. Fakat bununla ilgilide somut çalışmalar yapmak lazım. Bu bölgede turizm ile kalkınmalıyız sözü hep laf ta kalmış. Bunun ötesinde adım atmak gerekiyor. Yine dönüp dolaşıp iş plan yapmaya geliyor. Bunun ilk adımı bu bölgede önce bir mevzi imar planı yapılmasıdır. Turizm Bakanlığında bu konu ile ilgili görüşmeler yaptık ve Turizm Bakanlığı belediyeye yetkiyi vermiş. Sadece yetki değil planı yaptırsın diye ödenekte vermiş olduğunu öğrendik. Ama belediye bu imar planını yapmadığı gibi hiçbir adım da atmamış. Bunlar yapılmış olsa madenden elde edilecek gelirlerle mukayese yaparken turizm gelirlerini hesaplamada da bir alt yapı hazırlanmış olur. İlgili Bakanlıklara turizm yatırımları ile elde edilecek gelirlerin ve ülkeye olan katma değerinin daha fazla olacağı iddiasını rahatlıkla sunabiliriz. Ve böylelikle maden çıkmaması için elimize çok önemli bir sebebimiz olur. Bu bölgenin belediye sınırlarına alınarak gelişmesine yönelik başka hiçbir çalışmanın yapılmamış olması Artvin için önemli bir kayıptır.

Ben Artvin’in daha yaşanabilir bir şehir olabileceğine inanıyorum.

Son olarak okurlarımıza ve Artvin halkına mesaj

Çocuklu ailelerinin bebek arabaları ile rahatça dolaşabileceği, alışveriş yapabileceği, engelli çocukları olanların çocuklarını dışarıya rahatça çıkarabileceği, onunla gezip dolaşabileceği, yaşlıların emekliliklerin yardım almadan tek başına parkında, bahçesinde, çarşısında gezebileceği, ailelerin dağına ormanına çıkarak rahatlıkla huzur dolu bir şekilde pikniğini yapabileceği, kanalizasyonu göllere akmayan, göl kenarlarında rahatlıkla dolaşılabilinen ve yürünülebilen, kanalizasyon bulaşmış mıdır diye korkmadan balık tutabildikleri, Artvin gibi bir yerde musluktan akan suyunu korkusuzca, içilebilir mi diye endişe etmeden rahatça içebileceği daha yaşanılabilir bir Artvin’i temenni ediyorum. Bunların da burada yapılmasının zor olduğuna da inanmadığımı ifade etmek istiyorum. Bütün Artvin’in de buna inanmasını istiyorum. Artvinliler yaşadıkları her yerde farkını ortaya koymuş nadide insanlardır. Hizmetlerin de en iyisine de layıktırlar.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 17.04.2013 tarihinde Tolga Gül tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Hopa İş Dünyası İle Ropörtajlarımız...
 » Deriner Barajı Şubat 2012’te Elektr...
 » Açü Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman...
 » İşkur 2013 Yılında 671 Bin Kişiyi İ...
 » Ak Parti İl Danışma Meclis Toplantı...
 » Chp Artvin İl Başkanından Çarpıcı A...
 » Artvin’de Bizim Artvin Derneği Kuru...
 » Artvin’de Cerattepe İçin Gergin Top...
 » Sadettin Tantan’dan Tarihi Uyarılar...
 » Artvin’in Yüz Akı Faruk Çelik İle M...
 » Başbakan Erdoğan Artvin’deydi...
 » Artvin’in 2012 Yılı Değerlendirildi...
 » Yusufeli Barajı, Türkiye’nin Gurur...
 » Artvin'de Madene Hayır Mitingi Yapı...
 » Artvin, Meclis Gündeminde Konuşulma...
 » Artvin'de Dp Basınla Kahvaltıda Bul...
 » Artvin’den Bir Emin Özgün Geçti...
 » Akparti Artvin Milletvekili Kışla’d...
 » Tema Vakfından Cerattepe Ve Yeşil A...
 » Tartışmaların Merkezindeki Eti Bakı...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Acil Kan Aranıyor!...
 » Hopa Yoldere Köyü Sakinlerinin Tale...
 » Başkan Mubin Çakmak’tan Belediyeye...
 » Sarp Sınır Kapısı'nda İnsan Kaçakçı...
 » Chp Hopa Gençlik Kollarından Tso’ya...
 » Hopa Engereği Ve 20 Tür Koruma Altı...
 » Hopa Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Kon...
 » Cerattepe Heyeti Anıtkabir’i Ziyare...
 » Hopa Belediyesi Makine Parkı Güçlen...
 » Bayraktutan Cankurtaran Tünelinin P...