Chp Murgul İlçe Kongresi Yapıldı

21/04/2012 08:33

Cumhuriyet Halk Partisi Murgul İlçe Kongresi Tamamlandı. Tek Liste İle Gidilen Seçimde Levent Turan İkinci Kez Chp Murgul İlçe Başkanı Oldu.


Haber: Hayati AkbaşCHP Artvin il örgütü kongrelerine devam ediyor. CHP Murgul ilçe başkanlığı seçimi Murgul Belediye düğün salonunda gerçekleşti. Belediye düğün salonunda gerçekleşen kongreye CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Emin Özgün, 22. dönem CHP Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu, CHP İl Başkanı Selim Bilgin, İlçe belediye başkanları ve çok sayıda CHP'li katıldı.

Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın divan başkanlığı yaptığı 34'üncü CHP Murgul İlçe kongresinde tek aday mevcut başkan Levent Turan oldu. Gündem maddelerinin okunmasının ardından başkan adayı Levent Turan yaptığı konuşmada, "Öncelikle 23 Ocak 2010 tarihinde seçilmiş, iki yıldır birlikte çalıştığım yönetim kurulu üyelerime teşekkürü bir borç biliyorum. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, iki yıldır gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri Faaliyet Raporunda sizlerle paylaştım. Şunu bilmenizi isterim ki yönetim kurulumla birlikte yaptıklarımızda kimi zaman iyi kimi zaman kötü sonuçlar elde ettik. Ancak sonuç ne olursa olsun yönetim kurulum her olaya objektif bakıp toplum mutabakatını göz önünde bulundurarak, karar verip mücadele etmiştir. Çalışmalarımız hakkındaki takdiri sizler bugün değerlendireceksiniz. Bugün onun için buradayız. Şahsım ve yönetim kurulum olarak amacımız sadece siyaset yapmaktır. Siyaset bir araçtır. Amaç halkımıza faydalı olmak, toplumun bütün kesimlerinin isteklerini karşılamak veyahut bu isteklerin yerine getirilmesi için mücadele etmektir. Bunu da iki yıllık çalışmalarımızla başardığımızı sanıyorum.

Değerli Murgullular, Ulusal sorunlara diğer konuşmacılar değindiği için ben uzun uzun değinmeyeceğim. Sadece şunu söylemekle yetineceğim. Ben 2010 kongresinde ifade etmiştim. "Bir ülkede idare zayıfta, silah korkak da, mal cimri de olursa orada yönetimden bahsedilemez" diye. Şimdi hala aynı yerdeyiz. İki yıldan fazla zamandır değişen bir şey yok. İdare zayıfta, mal değişen yeni Bakanlar ve yandaşlarında, silah dağdaki eşkıya da, yönetim malumunuz ortadadır.

Değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Siyaset sadece ulusal konuların gündeme gerilmesi ile yapılmıyor. Yerelde sizlerin yaşamsal olayların da önceliğinin olması inancındayım. Bundan dolayı bugün bu kongrede önceliğim siz halkımın sorunları olacaktır. Nedir bu sorunlar? Bakınız bütün sorunları sizle paylaşıyorum. Emekçi Çalışanlarımızın Sorunları; ( Artvin merkezde madene karşı biz ilçemizde karşı değiliz ) değiliz, Murgul ilçesi Damar beldesinde çıkarılmakta olan Bakır madenin de çalışan işçi-emekçilerinin sorunları ve Damar Beldemizin Sorunları; Çalışan işçi emekçileri sendikal haklarından yoksundurlar. Mevcut iktidar çalışanların birden fazla sendikaya üye olabileceğini referandum maddelerine eklemiş olduğunu söylemektedir. Fakat iktidarın halen hiçbir sendikaya üye olmayan işçi çalıştıran özel sektörler için tedbir almaması bu konudaki samimiyetsizliğini göstermektedir. Sadece çalışanı, sendikaları finanse eden bir kaynak olarak görmek istemesi ayrıca bir kötülüktür. Çalışan emekçilerimizin çalışma saatleri 12 (on iki ) saat'tir ve sağlıklı değildir.

12 Eylül askeri cuntası bile işçi çalışma saatlerini 8 saat olarak belirlemişti. Fakat şimdi iktidar yine 12 Eylül de yaptığı referandumda işçi haklarını sözde korumaya alacağını söylemiştir. Söyledikleri ile uyguladıkları arasında ters bir durum mevcuttur. İşçilerimizin hafta tatilleri 15 (on beş ) günde bir vardiya dönüşlerinde 1 (bir) tam gün bile değildir. Çalışan işçi emekçilerin haftalık tatilleri olmadığı gibi Resmi Bayram tatilleri de yoktur. (Pazar günleri de çalışılsın zenginlerin ifadesi) Çalışan işçi sınıfının aldıkları ücretler çalışma saatlerine bakıldığında yeterli olmadığı gibi ülke yoksulluk sınırın bile altındadır. Ayrıca ücretler arasında ki ( taban ve tavan )fark çok fazladır. İşletmenin olası kazalar için bulundurması gereken Hasta Nakil aracı (Ambulans) ve işyerinde olması gereken Sağlık ekibi ile Doktoru ne yazık ki kâğıt üzerinde bulunmaktadır. Yakın bir zamanda gerçekleşen ölümlü kazada bu eksiklik tarafımızdan ve çalışanlar tarafından bizzat görülmüştür.

Beldemizde ağır maden sanayi işletmesinin bulunmasına rağmen işsizlik mevcut olup buna bağlı olarak ilçe ve Belde nüfusunun azaldığı TUİK verilerine göre açık olarak görülmektedir. 2000 yılı ilçe nüfusu 8543 kişi 2011 yılı İlçe nüfusu 5928 kişi İlçemize bağlı beldemizde bir Lise seviyesinde okul kapanmıştır. Ayrıca bir ilköğretim okulunun beş yıllık eğitim kısmı kapatıldı. Yine beldemizde önceden sağlık ocağı olan bir hemşire ve Pratisyen hekimin olduğu yapı değiştirilerek haftada bir kez Aile Hekimi Doktoru Beldeyi ziyareti şekline dönüştürülmüştür. Ancak bu Aile Hekiminin de zaman zaman Beldeye gitmediği tespit edilmiştir. Karayolları ağında olan ilçe ile belde arasındaki yaklaşık 11 Km'lik yolun yapımı dört (4) yıldan beri tamamlanamamıştır. Belde de yaşayan halkın maden sahasındaki patlatmalardan kaynaklanan bina hasarları mevcuttur. Belde de halkın kullanımında olan tarım arazilerinin ve meraların aşırı dekapaj nedeni ile kullanılamadığı bilinmektedir.

Eğitim Sorunu; Artvin Çoruh Üniversitesine bağlı ilçemizde bir yüksekokul açılmasını istiyoruz. Fiziki şartları müsait atıl kullanılan bina sayısı ilçemizde çok fazladır. Bu bina ve taşınmazlar bir MYO için kullanılabilir. Ayrıca eğitimde Artvin ili daha önceleri sıralamalara girerken son yıllarda son sırada yer almaya başlamıştır. Sebep ve sonuçlara baktığımızda ilçemiz Murgul'da eğitimci kadrosu geçmiş yıllarda şöyledir. Milli eğitim müdürlüğünde 2 kişi 4 C'li memur 2 kişide kadrolu memur bulunmakta idi. Okulların memur ihtiyaçları ise 4 C sözleşmeli memurlarla yürütülmekte. 2009/2010 eğitim öğretim yılında ilçedeki öğretmen sayısı Toplam 70 civarında olup bunların 20 ye yakını ücretli öğretmen kadrosu idi. 2010 / 2011 yılı da aynı şekilde geçiştirilmiştir. Eksik kadrolar dışarıdan ücretli öğretmen alımı ile doldurulmaktadır. Bu eksiklik ve yoklukla ilçemizde başarı ortalamasının yüksek olması beklenmemeliydi, öylede oldu.

Bu yıl öğretmen açıkları yarıyıl tatilinden sonra yapılan atamalar ile eksik kadrolar tamamlanmıştır. Orman Köylüsü Sorunları; Murgul ilçesinde hala sürdürülmekte olan ormancılık bölgesidir. Bölgeden orman bölge müdürlüğü ihtiyaç karşılaması yaptığı halde ilçede bulunan Orman İşletme Müdürlüğünü kapatarak Müdürlük binası İşletme Şefliğine indirgenmiştir. Oysa ilçemizden Orman Bölge Müdürlüğü orman ürünlerinin temininde diğer birçok ilçe ile yaklaşık olarak aynı ölçüde ürün almaktadır. Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ne yazık ki ilçemizi müdürlük olarak bağladıkları ilçeden aldıkları orman ürünleri açısından oranladığımızda ürünlerin yüzde altmışı (% 60) ilçemizden karşılanmaktadır. İlçemizde ormancılık faaliyeti yapan halkımız her iş için Borçka ilçesine gidip gelmek zorunda bırakılmıştır. Ayrıca Murgul Orman İşletme Şefliğinin tasarrufundaki taşınmazlar atıl durumda çürümeye terk edilmiş ya da kullanılmamaktadır. İlçe Ulaşım Sorunu; Yapımı tamamlanmış olan Borçka Barajı nedeniyle değişen Borçka – Murgul karayolu Karayollarının yol yapım standartlarına uygun olmadığı açık bir şekilde fark edilmektedir.

Borçka tüneli Murgul çıkışı sonrası ardı sıra dar ve keskin virajlar araç trafiğini zora sokmakta kazaların meydana gelmesine sebep olabilecek durumdadır. Bu yolun gereken standartlara uygun yapılmasını istemekteyiz. AKP iktidarının bu yolun yapılacağını söylemesine karşın hala bir çalışma başlatmamıştır.

Enerji sorunları; Karadeniz bölgesinde ve ilçemiz Murgul'da yoğun şekilde yapılmış ve yapılmakta olan Santrallerin inşaatı devam etmekte olup, bunca enerji üretimi varken erken erken enerji kesintisi nedeni ile ilçe halkı mağdur olmaktadır. Aldığımız duyumlara göre bu arızaların ilçe enerji dağıtımını üstlenmiş olan firmanın ilçedeki daha önce mevcut olan yedi (7) kişilik bakım ekibini önce iki kişiye düşürüp, daha sonra ise üç kişiye çıkardığı tespitimizdir. Ancak önceleri yedi kişilik ekiplerin ilçeye verdikleri hizmet bile yerli olmadığı halde üç kişilik ekip ile ilçe enerji sorunları nasıl çözüleceği halkımızı endişelendirmektedir.

Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Sorunları; İktidarın iftiharla sunduğu KÖYDES programıyla köylere sayısız hizmetler götürdüğü söylenmekte. Ancak bu programda yapılan çalışmalardan özellikle içme suyu şebekelerinin doğru çalışmadığı, sürekli sorun verdiği, bazı köylerde yeni içme suyu şebekelerinin yapılmış olmasına rağmen halen eski içme suyu şebekelerinin kullanıldığı bir gerçektir. Yine bölgemizde yaz ayları ile kış ayları arasında fark azdır. İlçemizin normalde ilkbaharda başlayıp bitirilmesi gereken köy yoları bakım onarım ve sergi çalışmaları hiçbir zaman zamanında yapılıp bitirilememiştir. Ayrıca 2012 yılı kış ayında İlçe Özel İdaresinin iş makineleri yokluğu nedeniyle köy yolları zamanında açılamamış, açılmış ise de İlçedeki Belediyelerin makineleri kullanılmıştır. İlçede olması gereken iş makinesi yaklaşık dört (4) aydır il merkezin de onarım ve bakım işlemi için bekletilmektedir.

Sağlık sorunları; İlçemiz maden çıkarma alanın varlığından dolayı ağır sanayi bölgesidir. Dolayısı ile çalışma yapılan alanlarda ağır iş makinesi de kullanılmaktadır. Çalışma alanında olabilecek istem dışı kazalarda ilçede bu kazalara müdahale edebilecek tam teşekküllü bir hastane bulunmamaktadır. İlçe hastanesi ancak ilçe halkının ayakta tedavisini yapabileceği Sağlık Ocağı gibi çalışmaktadır. İlçemizde acil müdahale yapa bilecek bir yapı ve kapasitenin oluşturulması kaçınılmaz bir gerçektir. Ayrıca ağır ameliyat ve müdahalelerin yapılabileceği bir bölge hastanesi de Borçka ilçesinde bulunması bölge halkı sağlık sorunlarının çözümü için çok uygun olacaktır.

Tarımcılarımızın Sorunları; Artvin ilinde fındık tarımı yapılmaktadır. En çok bu tarımın yapıldığı ilçelerden biri de Murgul ilçemizdir. Ancak daha 5/6 yıl öncesine ait fındık tarımcısının alacağı ortalama 2, 500 TL 3. 000 TL civarındadır. Fındık tarımcısı Fiskobirlik'lere bu birliklerin devlet güvencesinde olduğunu bildiği için mahsulünü vermiş bulunmaktaydı. Yaklaşık 5/6 yıl içerisinde üretici alacağını nakit olarak almadığı için bu birliklerin ürettiği ürünlerini borcuna karşı alarak alacağını tahsile gittiği tespit edilmiştir. Ne yazık ki tüm alacaklılar alacağını alamamıştır. Birliklerden sadece Murgul ilçesi üreticilerine ait yaklaşık 100. 000 TL'lik (yüz bin lira) alacağının yarısı tahsil edebilmiştir. Üreticilerimizin mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir. Çok değerli Murgullular gördüğünüz gibi ilçemizde de birçok sorun mevcuttur. Bu sorunların derhal çözümlenmesi hangi siyasi görüşten olursa olsun ilçe halkının faydasına ve toplum yararına olacaktır. Saygı değer Murgullular, iki yıllık görev süremizde her zaman siyaset yaparken bile siyasetin etik kurallarını terk etmedik. Saygı ve sevgi içerisinde hangi siyasi görüşten olursa olsun toplumun bütün kesimlerini kucaklamaya çalıştık. Hiçbir zaman siyaset yapan kişileri şahsi yönleriyle eleştirmedik. Yakın zamanda ilçe yöneticilerimizle toplumsal mutabakatın olduğunu bizzat gördüğümüz bir kararı onayladık. Bu kararı beğenmese de partisine bağlılığından veya siyasete olan saygısından olgunlukla karşılayan partililerimi ve ilçe halkımı kutluyor, siz partililerime teşekkür ediyorum. Ancak bizim, sizlerin yani hepimizin olan partimize karşı, olması gereken hukuksal bağlılıktır. Şahsi, fevri davranışlar olmamalıdır. Bazı arkadaşlarımızın şahsi ve fevri davranışlarını dahi olgunlukla karşılayan yönetim kurulu üyelerimizi, kutluyorum.

Sayın milletvekilimin bir sözü vardır onu sizlerle paylaşmak isterim. İki çeşit partili vardır biri bu partiyi sırtında taşıyanlar, birde partinin sırtında taşıdıkları. Bu arkadaşlarımızı hangi çeşit partili olduklarını ben siz değerli partililerime bırakıyorum. Aziz Cumhuriyet Halk Partililer, Ben ve yönetim kurulum her zaman ilçe meclisimin bize verdiği yetkiyi savundum. Sokakta da, İl yönetim kurulunda da her yerde sizlerin isteklerin arkasında durdum. Bakınız sizler bana milletvekili önseçimlerinden önce aday belirleme yöntemin nasıl olması konusunda şahsıma yetki verdiniz. Bu yetki Sayın milletvekilimin de defalarca ifade ettiği gibi Meclis koridorlarında ben dolaşırken parmakla beni gösterip Artvin'den önseçimle gelmiş milletvekilidir diyorlar cümlesidir. Evet, sizlerde önseçimin bütün üyelerin oy kullanacağı bir önseçim olmasını İlçe Danışma toplantısında bana vermiştiniz bende il toplantılarında hep bunu savundum. Bundan sonra da vereceğiniz kararları savunacak layık göreceğiniz her görevi seve seve kabul edeceğim. Yolum sizlerin, yolum partimin tüzüğü programıdır ve yolum Ulu Önder Mustafa Kemal'in yoludur. Bu duygu ve düşünceler ile hepinizi saygının en büyüğü sevginin en yücesi ile bir kez daha selamlıyor, saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan adayı Levent Turan'ın konuşmasının ardından geçilen seçimde tek liste ile seçime giren Levent Turan tekrardan CHP Murgul İlçe başkanı oldu.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 21.04.2012 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Artvin’de Akparti Topbaş İle Gövde...
 » Av. Uğur Bayraktutan "24 Yıllık Tec...
 » Artvin’de Kar Nedeniyle Hayat Durdu...
 » Emin Özgün Artvin Chp’den Belediye...
 » Chp Murgul İlçe Kongresi Yapıldı...
 » Hopa Hdp’den Başkan Kasımoğlu’na Ağ...
 » Hopa Halkından Aldığı Destek İle Yo...
 » Artvin'de Dp Basınla Kahvaltıda Bul...
 » Yusufeli'nde Bir Trajedi Yaşanıyor...
 » Artvin’in 2012 Yılı Değerlendirildi...
 » Akparti Artvin Merkez İlçe Kongresi...
 » Nurcanım Zirveye Emin Adımlarla Yür...
 » Borçka’da Yapılan Çalışmalar Değerl...
 » Erkan Ocaklı, Yoğun Bakımda...
 » Uluslararası Mücadelenin Adı Ceratt...
 » Trabzon Tso'da Ortak Akıl Toplantıs...
 » Atatürkçü Düşünce Derneği Arhavi Şu...
 » Chp Damar Teşkilatı Törenle Açıldı...
 » Osman Küçükali Ekibiyle Birlikte Ba...
 » Artvin Otobüsçüler Derneği Başkanı...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Hopa Bir Değerini Daha Kaybetti...
 » Cankurtaran Yine Can Aldı...
 » Artvin Hopaspor Yönetiminden Teşekk...
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » Çay Üreticisinin Sorunları Tbmm’ye...
 » T.c. Batum Başkansolosluğuna Atanan...
 » Torun Ve Evlat Özlemlerini Giderdil...
 » Kemalpaşa’da İlk Muhtarlar Toplantı...