Tır İşlemlerine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı

17/01/2011 21:24


Haber: Hayati AkbaşResmi Gazete'de yayımlanan Yeni Tebliğ'de iki önemli yapısal değişiklik yapıldı. TIR'lara "Zorunlu Güzergâh" uygulamasına son verilirken, kırımızı hat dışında, ihraç yükü taşıyan araçlara ilişkin TIR işlemlerinde muayene memuru işlemi kaldırıldı.

Tebliğin; TIR güzergâhları, konaklama yerleri ile yükleme ve boşaltma noktaları ile ilgili 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'uncu maddeleri ile Geçici 1'inci maddesi 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girecek. Bunun yanı sıra TIR İşlemlerine dair Gümrük Genel Tebliği ile 23 Ocak 2002 tarihinde yayımlanan TIR Uygulama Tebliği ve bu Tebliğde değişiklik yapan muhtelif tarih ve sayılı Tebliğler yürürlükten kaldırıldı.

Yeni Tebliğin getirdiği düzenlemeler ise şu şekilde:

1- Kaçakçılık yapılacağına dair ihbar, istihbarat, kuvvetli şüphe bulunması veya gerek taşınan eşya gerekse taşıyıcı hakkında gümrük idarelerinde risk verilerinin mevcut olması ile Araç takip sistemi ATS cihazının takılması hallerinde, TIR karnesi himayesinde yabancı menşeli eşya taşıyan taşıtların izleyeceği güzergâhları belirlemeye gümrük idareleri yetkilendirilmiş olup, bu haller dışında Tebliğ'in ek-5 ve ek-6'da belirlenen yollarda seyretmek koşuluyla, 1 Mart'tan itibaren güzergâh kısıtlaması yapılmayacak.

2- TIR Karnesi ile yapılan ihracat taşımalarında Kırmızı Hat haricinde yapılacak gümrük işlemlerine muayene memuru atanması uygulaması kaldırıldı. İhraç yükü taşıyan araçlara ilişkin TIR işlemlerinde muayene memuru onay veya imzası olmaksızın işlemler sonuçlandırılacak.

3- Giriş gümrük idarelerinden varış veya çıkış gümrük idarelerine, serbest bölgelerden çıkış gümrük idarelerine sevk edilecek taşıtların sürücülerine 1 Mart'tan itibaren kılavuz TIR güzergâhları haritası verilmesine başlanacak.

4- Genel güzergâh kat etme süreleri değiştirilmemiş olmakla birlikte, sorunlu kabul edilen taşımalarda bu süreler kısa tutulacak. Güzergâh kat etme süreleri ile ilgili olarak da Kaçakçılık yapılacağına dair ihbar, istihbarat, kuvvetli şüphe bulunması veya gerek taşınan eşya gerekse taşıyıcı hakkında gümrük idarelerinde risk verilerinin mevcut olması ile Araç takip sistemi ATS cihazının takılması hallerinde, 1 Mart'tan itibaren güzergâh kat etme süresi olarak mümkün olan en kısa süre verilecek.

5- Duraklama ve park yasağı ile ilgili olarak eklenen yeni hükümler ile taşıtlar, askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile yerleşim bölgelerinde duramayacak ve park edemeyecek. Bu taşıtlardaki sürücülerin askeri tesis, birlik ve kurumların film ve fotoğraflarını çekmeleri yasak olup aykırı hareket edilmesi halinde, 1 Mart'tan itibaren Gümrük Yönetmeliğinin 584 üncü maddesine göre para cezası kesilecek.

6- Mülga 5. 3. 1993 tarihli Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmeliğe dayanılarak TIR denetleme ve konaklama noktaları olarak faaliyetlerine izin verilen ve hali hazırda faaliyette bulunan yerler ruhsat sürelerinin bitimine kadar TIR konaklama yeri olarak faaliyetlerini sürdürebilecekler bu sürelerin sona ermesinden sonra denetleme ve konaklama yeri olmaktan çıkarılacak.

7- Taşınan eşyada güvenliğin sağlanması açısından karayolu ile uluslararası eşya taşıyan taşıtların Türkiye'de seyrettikleri ve bulundukları sürede Gümrük Müsteşarlığı Merkez Teşkilatında bulunan sunucuda kayıtlı yazılım üzerinden ve taşıtlara takılan mobil üniteler vasıtasıyla izlenmelerini sağlayan Araç takip sistemi (ATS) cihazından faydalanılması suretiyle etkin denetim hedeflenmiş, ayrıca memur refakat uygulamasının kapsamı daraltılarak, taşımacılık maliyetinde düşüş öngörüldü.

8- Giriş veya hareket gümrük idaresince verilen transit süresinin, güvenlik, arıza, kaza, yol yapımı, yol kapanması, hastalanma veya araç şoförünün emniyeti suiistimal suçu işlemesi veya başka bir nedenle geçirilmesi halinde, ilgililerin başvuracağı yetkili kurum ve kuruluşlara araç tamir ve bakımı ile ilgili yetkili servisler eklendi.

9- Taşıt onay belgeleri ile ilgili yapılan değişikliklerde de, geçerlilik süresi içinde, taşıt onay belgesinin tahrip olması halinde tahrip olan bu belge ile başvurulması kabul edilmiş ve tahrip olan belge ile başvurulması halinde yeni taşıt onay belgesi düzenleneceği hükme bağlanmış ve bir günlük gazetede ilan zorunluluğuna son verildi.

10- Giriş ve çıkış gümrük idareleri tarafından taşıtların açılıp kontrol edilebileceği durumlarda; bu taşıtların muayenesinin kurulacak komisyon yerine muayene memuru tarafından yapılması suretiyle işlemlere hız kazandırıldı.

11- 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununda belirlenen ağırlık ve boyutları aştığı tespit edilen ve bu ağırlık ve boyutları aştığı halde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş izin belgesi bulunmayan taşıtların ülkemize girişlerine izin verilmemesi yönünde düzenleme yapıldı.

12- TIR Sözleşmesinde belirlenen şartları taşıyan panelvan ve kamyonetlerin TIR karnesi himayesinde taşımacılık yapabilmesi mümkün hale getirildi.

13- Mümkün olması halinde, TIR karnesinin 10 no. lu kutusuna, eşyanın Armonize Sistem Kodunun yazılabilmesine olanak sağlandı.

14- Tebliğe, TIR karnesinde eksiklik ve fazlalık takibatı sırasında "üç aylık takibat süresi talep halinde ilgili gümrük idaresi tarafından üç ay uzatılır. Haklı sebebin varlığı halinde, bu süre gümrük idaresi tarafından bir ay daha uzatılabilir" hükmü eklendi. Böylece, eksiklik veya fazlalığın nereden kaynaklandığına dair belgelendirmenin süresi arttırıldı.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 17.01.2011 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Tır Kontrol Önlemlerine Yeni Düzenl...
 » Tır Uygulama Tebliğinde Yeni Değişi...
 » Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Bell...
 » Tır Uygulama Tebliğinde Değişiklik...
 » Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Deği...
 » Hopa Sorunlarını Tartışmaya Başladı...
 » Und Türki Cumhuriyetleri Masaya Yat...
 » Kars Önemli Bir Kongreye Ev Sahipli...
 » Deriner Barajı Şubat 2012’te Elektr...
 » Kars Kongre Merkezi Olmaya Doğru Gi...
 » Demirhan Elçin Güven Tazeledi...
 » Dünyanın Gözü Bu Açılışta...
 » Hopa-batum Demiryolu Projesi Gerçek...
 » Arhavi'de Sıvasız Binalar Görüntü K...
 » Tema Vakfı Son Yaşanan Felaketleri...
 » Karadeniz Karayolu İle Akdeniz'e Ba...
 » Artvin’de Okul Servislerine Sıkı De...
 » Şimdi Kaçkara Tırmanma Zamanı...
 » Denetim İstasyonları Yeniden Düzenl...
 » Vergi Affı Yürürlüğe Giriyor...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Cankurtaran Yine Can Aldı...
 » Artvin Hopaspor Yönetiminden Teşekk...
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » Çay Üreticisinin Sorunları Tbmm’ye...
 » T.c. Batum Başkansolosluğuna Atanan...
 » Torun Ve Evlat Özlemlerini Giderdil...
 » Partilerinin Grup Toplantısına Katı...
 » Arhavi’de Kurdoğlu Ailesinin Acı Gü...