Trabzon Tso'da Teşvik Toplantısı Düzenlendi

04/09/2009 13:02

Ttso' Da "Yeni Teşvik Sistemi Ve Kapsamı" Konulu Toplantı Başladı.


Haber: Hayati AkbaşTrabzon Yatırım Ajansı tarafından düzenlenen " Trabzon'da Teşvik Yasası ve Yatırımlar konulu bilgilendirme toplantısı Spordan sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın katılımıyla Trabzon Ticaret ve Sanayi odasında başladı.

Toplantıya, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak, Vali Recep Kızılcık, Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Kemalettin Göktaş, Asım Aykan, CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen, Sivil Toplum Örgütü yetkilileri, Sisyasi parti temsilcileri ve çok sayıda işadamı katıldı.

Toplantı TTSO Yönetim Kurulu başkanı Suat Hacısalihoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

HACISALİHOĞLU "YENİ YATIRIMLARI TRABZON'A ÇEKMEK İSTİYORUZ"

Toplantının açılış konuşmasını yapan TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısının akabinde Bakan Özak'ın başkanlığında milletvekilleri, valilik, belediye başkanlığı, il özel idaresi, özel sektör, esnaf odaları birliği, ihracatçılar birliği ve Trabzon Ticaret Borsası'nın oluşumundan Trabzon Yatırım ve Tanıtım Ajansı'nın meydana geldiğini söyledi. Başkan Hacısalihoğlu, bu kuruluşun amacının; Trabzon'da yapılacak yatırımlar konusunda tanıtıp yapıp anlaşmalar yapmak olduğunu ifade ederek şunları söyledi: 'Trabzon'da bu amaçla ofis açılmıştır.

Bu ofiste Başbakanlığa bağlı 4 eleman görev alacaktır. Bu elemanlar her türlü ihtiyacı karşılamak üzere görev yapacaklardır. İstanbul'da işadamlarımızla yapılan toplantı başarılı geçmiştir. İstanbul'daki toplantımıza 250 civarında işadamı ilgi göstermiştir. Amacımız bu tür yatırımlara işadamlarımızı çekip Trabzon'un kalkınmasında desteklerini almaktır. Önümüzdeki günlerde Trabzon Yatırım ve Tanıtım Ajansı olarak 3. toplantıyı yapmayı planlıyoruz, bu toplantı için şehir dışındaki hatta ülke dışındaki Trabzonlu yatırımcıları da bölgeye çekmek amacındayız. Bölgemizde yatırım teşvik kapsamında çok fazla arazi yok, elimizde sadece organize sanayi bölgeleri var, bu arsaların kamulaştırmaları bitmiş, yatırımcılara dağıtılmaya başlanmıştır.

5-6 parselasyonumuz kalmıştır, önümüzdeki günlerde de ihalesi yapılan Sinir OSB'de parsele çıkacaktır. Buradaki yatırımlara da işadamlarımızı davet ediyoruz. Sadece organize sanayi bölgeleri değil onların dışında özel sektörün bize ulaştırdığı bazı arsalar vardır bunları ajans vasıtasıyla işadamlarımıza sunuyoruz, Bu çalışmamız önümüzdeki günlerde de devam edecektir. "

HAMZAÇEBİ: "HÜKÜMET EKONOMİDE YOL HARİTASINI BELİRLEMELİ"

Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi: Trabzon Yatırım ve Tanıtım Ajansı'nın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Hamzaçebi, "Kalkınma Ajansı'nın da faaliyete geçmesiyle ikisinin koordinasyonunda Trabzon'un mevcut ekonomik durumunun daha ileriye taşınması açısından olumlu gelişmeler kat edileceğini umuyorum" dedi. Hamzaçebi, yeni teşvik yasasının yatırımcılara bir takım avantajlar sağladığını buna karşın, mevcut teşvikten yararlananların olumsuz etkilenmemesine dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Trabzon'un yeni teşvik yasasında 4. bölgede yer alması son derece olumlu bir adımdır. Yatırım açısından da önemli avantajlar sağlayacaktır.

Teşvikte alt yatırım limitinin düşük olarak belirlenmiş olması bu da olabildiğince geniş alanda bir yatırım teşviki sunmaktadır, bunlar olumlu düzenlemelerdir. Olumsuz değil de daha iyi olabilmesi için bir takım adımların da ilerde atılması gereklidir. Yapıcı bir anlayışla ileride şunların da dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. 4. bölgede şu şu şu yatırımlar teşvikten yararlanır anlayışı yerine sadece 4. bölgede yapılmayacak yatırımların dışındakileri saymamak daha doğru olur. Yani 4. bölgede yatırım anlayışına gitmemek gereklidir. Trabzon'un doğasına uygun olmayacak yatırımları kapsama almamak uygun olur. Yine Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesindeki Tekno Parkımız bu teşvik toplantısının konusuna girmeyecektir ama bunu da değerlendirmek gerekir.

Bu son derece büyük bir projedir. Vergi teşvikleri 2012 yılında sona ermektedir. O teşviklerin süresini de önümüzdeki yasama döneminde uzatmayı ve yatırımcılar açısından öngörülebilir bir ortam yaratmayı şart görüyorum. Burası Karadeniz Teknik Üniversitesi Tekno Parkımız bizim, Türkiye'nin, dünyanın sayılı yazılım merkezlerinden birisi olabilir. Biz Trabzon'u Hindistan'ın Bombay'si yapabiliriz. Bu arada Hükümetin süratle bir ekonomik programı açıklaması gerekiyor, Türkiye'nin ekonomide hangi yol haritasını izleyeceğini belirlemesi gerekir ki yatırımcılar öngörülerini görebilsin. "

VALİ KIZILCIK: YATIRIMLARI TRABZON'A ÇEKECEĞİZ

Trabzon Valisi Recep Kızılcık Devletin ve hükümetin yatırımların teşvik edilmesi için bir teşvik politikası yayınladığını ve Trabzon'unda en fazla teşvike mahsur kılınan iller arasında yer aldığını söyledi. Vali Recep Kızılcık, bu konunun Trabzon ve bölge için önemli bir avantaj olduğunun altını çizerek, "Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerini yürüttüğümüz bu dönemde özellikle bölgesel farklılıkların azaltılması ve bölge için dengesizliklerin giderilmesi, bu müzakerelerin de dolayısıyla ülkemizin bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması açısından da son derece önemlidir.

Bu gelişmişlik farklılığını ortadan kaldırmanın en önemli unsurlarından bir tanesi Kalkınma Ajanslarıdır. Nitekim ülkemizde pilot kalkınma ajansı olarak Adana Çukurova Kalkınma Ajansı ve İzmir'de kurulmuştur. Oralarda bazı uygulama tecrübeleri edinilerek son dönemde 25 Temmuz 2009 tarihinde ülkemizin neredeyse tamamında Kalkınma Ajansları kuruldu ve ülkemizin hem Avrupa Birliği uyum sürecinde, hem de bölgeler arasında kalkınma eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve böylece ülkemizin kalkınmasının gerçekleştirilmesi için çok önemli bir adım atıldı. Bu çerçevede Trabzon merkezli altı vilayeti kapsayan bir kalkınma ajansı kuruldu.

Bu altı iller Artvin, Gümüşhane, Giresin, Ordu, Rize ve Trabzon'da müteşekkil. Bizlerin 25 Temmuz 2009 tarihinden itibaren süratle yapmamız gereken; bu bakanlar kurulu kararı gereğince 10 Ağustos tarihine kadar yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirip (yönetim kurulu 6 vilayetin vali belediye başkanları ve sanayi ticaret odası başkanlarından müteşekkildir) sayılı üyelerden oluşan yönetim kurulu toplanıp genel sekreterin atanması için kanunda öngörülen kriterlere uygun kriterleri açıkça tespit etmek. Zira Kalkınma Ajansı'nın bu manada fiilen işlerini yürütecek olan genel sekreterdir. Yine kanun gereğince 6 üyeli kalkınma ajanslarında 40 uzman ve destek hizmetlerinde çalışmak üzere 8 eleman alınması söz konusu. Dolayısıyla bizler kalkınma ajanslarının fonksiyonel olabilmesi, amacına uygun olarak çalışabilmesi için atayacağımız uzman ve destek hizmeti verecek personelin en iyi şekilde bu kriterlere uygun insanlar olarak atamamız gerektiğini düşünüyorum. Kalkınma Ajanslarının temel amacı; kanununda da ifade edildiği gibi kamu özel ve sivil toplum örgütleri arasında toplumun bütün katmanları arasında işbirliğini geliştirmek, kaynakların etkin bir şekilde kullanımını gerçekleştirebilmek ve böylece bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve sürdürülebilirliliği temin etmektir. Eminim ki; bugünkü toplantının bu mekanda düzenlenmesi de Trabzon'umuza bu özel sivil ve kamu arasındaki işbirliğini belirli bir düzeye geldiğinin bir göstergesi olarak kalkınma ajansımız marifetiyle bu işbirliği kültürünü daha üst noktalara taşıyarak Trabzon'umuzun ve bölgemizin kalkınmasına çok ciddi katkıları olacaktır. Yine Kalkınma ajansımızın çok önemli bir işlevi olan kalkınma kurulu ki STÖ ve üniversitemiz buraya dâhildir. Onun da ilk toplantısı bir ay içinde gerçekleştirilmek durumundadır.

Hem bilim camiamızın hem sivil toplum örgütlerinin hem de icrai bilimlerin ortak aklı oluşturarak bölgemiz için bölgemizin kalkınması için neler yapılabileceği kararlaştırılıp buna göre merkezden özellikle Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda kaynakları da tahsis edilerek Trabzon'un ve bölgemizin kalkınması için çok önemli katkısı olacaktır. " ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZAK: "TRABZON'DA TAKIM RUHU OLUŞMUŞTUR"

Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak, İstanbul'da işadamı ve milletvekilleriyle yapılan toplantının çok verimliği geçtiğini söyledi. Bakan Özak, işsizliğin aşağılara çekilmesi için teşvikin en önemli araçlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Bakan Özak, "Burada önemli olan yatırımları Trabzon'a çekebilmek. Arsa üretmekte zorlanıyoruz, Beşikdüzü'nde yerimiz var, Şinik'te, Vakfıkebir'de kamulaştırmada istimlâk bedeli ödediğimiz orada bir imkânımız olabilir. Arsin'de bir miktar yerimiz ve çok başarılı girişimcilerimiz var. Buradan ortaklıklar ve anonim şirketler de çıkabilir o kültür Trabzon'a yavaş yavaş yerleşiyor, şimdi sen ben değil, herkes biz demeye başladı. Bu ruh gerçekten oluşmaya başladı. Trabzon'umuzla ilgili en önemli avantajlardan biri bana göre, üniversitesi, şusu busu deniyor, hükümetin Trabzon'a yaptığı deniyor ama en önemlisi bu şehirde oluşmaya başlayan takım ruhudur. Horonda, kolbastı'da çok iyi bir takımız Trabzonspor'da da öyle. Esas burada çok iyi bir takım olup bu ruhu oluşturmamız lazım. Trabzon'da güzel şeyler olmaya devam edecek ama daha iyisi de olabilir' diye konuştu.

Kurulan Yatırım ve Tanıtım Ajansının iki elemanının Ankara'ya götürülüp eğitileceğini ve gerektiği takdirde yeni elemanlar da alınabileceğini belirten Bakan Özak, "Kalkınma Ajansları bu işi götürüyorsa bu konu o tarafa yavaş yavaş geçecek. Özellikle Tekno Parkla ilgili Akif Bey'in söylediklerine aynen katılıyorum. 2012'deki teşvikin uzatılıp diğeri ile uyumlu hale getirilmesi gerekiyor.

Trabzon'un artık çok şeyi aştığını ve birçok ilden de önde olduğuna vurgu yapan Bakan Özak şöyle devam etti: "Amaç bölgenin kalkınması, Trabzon bir sağlık, merkezi sağlık konusunda by

as'ından böbrek nakline kadar bütün önemli ameliyatlara kadar her konuda çok başarılı olabilmiş, inşallah iki yıl içinde karaciğer nakli de yapılabilecek. Trabzon eğitimde de bir merkez ve ikinci, üçüncü vakıf üniversiteleri için YÖK Başkanvekili de elinden geleni yapıyor. Biz yeterki fiziki mekânları bulalım. Sporda zaten merkez.

Açılış konuşmalarının ardından, Teşvik Uygulama Genel Müdürü Feridun Bilgin, 'Yeni Teşvik Yasası ve Yatırımlar' konusunda sunum yaptı. Bilgin'in sunumunun ardından da toplantıya katılanların soruları cevaplandırıldı.

16 ay üzerine gıda üretimi için izin aldığını söyleyen bir işadamı prosedürlerin azaltılmasını talep etti.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 04.09.2009 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Trabzon Tso'da Ortak Akıl Toplantıs...
 » Trabzon Demiryolu Ve Lojistik Merke...
 » İşkur 2013 Yılında 671 Bin Kişiyi İ...
 » Trabzon Tso 2015 Yılı Son Meclis To...
 » Artvin Valisi Aydoğdu İle Giderayak...
 » Trabzon Tso Meclis Toplantısı Yapıl...
 » Erkan Ocaklı, Yoğun Bakımda...
 » Türk-rus İşadamları Ticaret Forumun...
 » Trabzon’da İhracat Şampiyonları Ödü...
 » Trabzon’da Düzenlenen 3. İpekyolu Z...
 » Artvin Barosundan Hukuk Devleti İçi...
 » Artvin Evi'nin Dünü, Bugünü, Yarını...
 » Deriner Barajı Şubat 2012’te Elektr...
 » Artvin’de “Turizm Değerlendirme Top...
 » Artvin’de Hedef 20 Bin İstihdam...
 » Kemalpaşa Akpartilerin Oyları İle İ...
 » Oruçlu Köyü Belgesel Konusu Oldu...
 » "Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon...
 » Artvin'de, Doğu Karadeniz Kalkınma...
 » Karadeniz İsyandadır Platformu Üyel...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Cankurtaran Yine Can Aldı...
 » Artvin Hopaspor Yönetiminden Teşekk...
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » Çay Üreticisinin Sorunları Tbmm’ye...
 » T.c. Batum Başkansolosluğuna Atanan...
 » Torun Ve Evlat Özlemlerini Giderdil...
 » Partilerinin Grup Toplantısına Katı...
 » Arhavi’de Kurdoğlu Ailesinin Acı Gü...