Artvin Tso “Mesleki Yeterlilik Şart…”

27/04/2016 10:29

25 Mayıs’tan Sonra “Mesleki Yeterlilik Belgesi” Olmayanlar Çalıştırılamayacak.


Haber: Hayati AkbaşArtvin Ticaret ve Sanayi Odası, Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili olarak bilgilendirme metni yayımladı. İlgililerin www. meybem. com ile www. myk. gov. tr kurumsal web adreslerinden ayrıntılı bir şekilde bilgi edinebilecekleri belirtildi.

Yayımlanan bilgi metninde, 25 Mayıs 2016 tarihinden sonra “Mesleki Yeterlilik Belgesi” olmayan çalışanların, işverenler tarafından çalıştırılamayacağı hususuna dikkat çekilerek, bu konuda sorumluluğun da doğrudan çalışanlarda- İşçilerde olduğu vurgulandı. Belgesi olmadan çalıştırılan işçilerin kişi başına cezasının ise işverene ait olduğu uygulamanın, mağduriyetlere meydan vermemesi için işveren ve çalışanların konuya önem vermeleri gerektiğine dikkat çekildi.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir

Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25. 05. 2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 40 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 106 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

HANGİ MESLEKLERİN SINAV ÜCRETLERİ KARŞILANACAK?

Bakanlıkça yayınlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavların sınav ve belgelendirme ücretleri, Bakanlar Kurulunun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Sınavların tarifede yer alan limitin üstünde olması halinde bu farkın adaylar tarafından karşılanması gerekmektedir.

Kimleri kapsıyor? Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme sistemine göre akredite olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişilere verilen belgedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için, istenilen mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan kuruluşa başvuruda bulunmaları gerekir.

Sınav ve Belgelendirme sürecinde, ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen hususlara göre teorik, performans ve/veya mülakata dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Kanun gereği, çok tehlikeli ve tehlikeli sektörlerde yer alan işyerlerinde “40 meslekte” istihdam edilen işçilerin mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunmakta. İlgili tebliğe göre ‘çok tehlikeli ve tehlikeli sektörlerde yürütülen işlere ilişkin sayılan mesleklerde’ mesleki eğitimi bulunmayan işçilerin çalıştırılmaması gerekiyor. Söz konusu mesleklerde 25 Mayıs 2016 tarihinden itibaren mesleki yeterlilik belgesi olmayan işçilerin istihdam edilmesi mümkün olmayacak.

Hâlihazırda çok tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki işyerlerinde mesleki yeterlilik belgesi olmayan işçilerin çalıştırılmaması gereken bazı meslekler şöyle: Sıvacı, Betoncu, Duvarcı, Makine Bakımcı, ısı yalıtımcısı, ahşap kalıpçısı. 25 Mayıs’tan sonra bu mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak.

Söz konusu sorumluluk doğrudan işçinin kendisinde.

Hâlihazırda sayılan mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalışan işçiler, 25 Mayıs sonrasında işverenlerin geçerli nedeniyle, kıdem tazminatı ödenerek (kıdem tazminatı hakkının doğmuş olması durumunda) işten çıkarılabilecek. Ancak işçi, o işverene bağlı olarak bir yıldan daha az süre çalışmamışsa kıdem tazminatını alamayacak. Mesleki yeterlilik belgesi bulunmaması nedeniyle işten çıkarılan işçi, işe iade davası açsa bile bu davayı kazanamayarak, işine geri dönemeyecektir. Böyle bir nedenle işini kaybeden kişilerin, belirtilen tarih sonrasında belge zorunluluğu nedeniyle diğer işyerlerinde de çalışabilmesi mümkün olmayacak.

İşçi başına 500 TL ceza. . .

Mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan her bir işçi için işverene 500 TL ceza kesilecek. Bu durumda, örneğin inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir işverenin mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan 25 sıvacı çalıştırması, 12. 500 TL’lik idari para cezası olarak kendisine dönecek. Dolayısıyla, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyeri olan işverenler belge zorunluluğu bulunan 40 meslekte istihdam ettikleri kişilerin mesleki yeterlilik belgesi olup olmadığını kontrol etmek zorundalar.

Yeterlilik belgesi almak için başvuran kişilerin sınav ve belge ücretlerine ilişkin teşvik mevcut. Bu kapsamında, belge almak için 2017 sonuna kadar Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kurumlara başvuranların ilgili ücretlerinin tamamı, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. Ancak bu ücretler asgari ücretin brüt tutarını geçmemeli. Ancak sınav sonucunda başarısız olanların sınav ve belge ücretlerinin Fon tarafından karşılanmadığını hatırlatalım. Dolayısıyla, başvuranların sınavları ciddiye almaları ve iyi hazırlanmaları şart.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 27.04.2016 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu...
 » İşkur 2013 Yılında 671 Bin Kişiyi İ...
 » Artvin İş-kur Müdürlüğü 2015 Faaliy...
 » Artvin Makine Mühendisleri Odası Te...
 » 473 Genç Tekniker Olarak İstihdam E...
 » Artvin İşkur 2015 Faaliyetlerini Aç...
 » Trabzon Ve Türkiye Yüksek Standartl...
 » Karadeniz Bölgesi Odalar Ve Borsala...
 » Hopa Devlet Hastanesi Dünya Standar...
 » İşkur Genel Müdürü Nusret Yazıcı’da...
 » Hopaport Personeli Mesleki Yeterlil...
 » Açü Rektör Adayı Türker, Agc’ni Ziy...
 » Artvin’de Hemşireler Günü Mesajları...
 » Türklim 2015 Limancılık Sektörü Rap...
 » Limancılık Sektör Raporu...
 » Arhavi Devlet Hastanesi'ne Iso 9001...
 » Trac Artvin Şubesi Cq Ww Ssb Contes...
 » Maden Yasası Taslağı Derhal Geri Çe...
 » Arhavi Devlet Hastanesi Görücüye Çı...
 » Hopa Liman Başkanlığında Görev Deği...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Hopa’da Korkutan Yangın...
 » Arhavi’de Kurdoğlu Ailesinin Acı Gü...
 » Hopa Esnaf Odasında Osman Küçükali...
 » Arhavi Belediye Meclisinden Tarihi...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Hopa’da Tutuklanan Efrayim Vayiç Se...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » Sadece Diktatör’ün Artvin’de Yasakl...
 » Çay Üreticisinin Sorunları Tbmm’ye...