Artvin İş-kur Müdürlüğü 2015 Faaliyetlerini Açıkladı

18/02/2016 10:24

Artvin İş-kur İl Müdürlüğü 2015 Yılı Faaliyetlerin Bilançosunu Açıkladı.


Haber: Hayati AkbaşArtvin İş-Kur İl Müdürlüğü 2015 yılı faaliyetlerin bilançosunu açıkladı. Artvin İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam hizmetlerini çeşitlendirmek ve işe yerleştirmede aktif rol oynamak. İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programları uygulamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve etkinliğini artırmak, İşsizliğin sosyoekonomik etkilerini azaltmaya yönelik pasif programları etkin olarak yürütmek. İşgücü piyasasındaki gelişme ve değişmelere yön veren güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak. Kurumumuz da, başvuran her işsiz ve işverenle birebir ilgilenen bir İş ve Meslek Danışmanı bulunmaktadır. İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında 2015 yılında; Danışmanlık hizmetleri kapsamında İl Müdürlüğümüze kayıtlı 9 bin 373 işsize iş danışmanlığı yapılmıştır. Öğrencilere 94 okulda iş arama becerileri ve meslek danışmanlığı hizmeti verilmiştir. İşyeri ziyaret programları kapsamında bin 537 işveren ziyareti gerçekleştirilmiş, işverenlere Kurum hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmiş, açık iş talepleri alınmıştır. Kurumumuzca, tüm Türkiye’de 10+ çalışanı olan işyerlerine, yüz yüze anket yöntemi ile işgücü piyasası araştırması yapılmaktadır. Bu çalışma ile; İşverenlerin güncel ve gelecekteki işgücü ihtiyaçları belirleniyor, açık işleri alınarak karşılanmaya çalışılıyor, aranılan nitelikteki işgücünün temini için mesleki eğitim kursları düzenleniyor, işgücü piyasasına yönelik politika ve faaliyetler belirleniyor. 16 Mart-30 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılan anket çalışmasında, İl Müdürlüğümüzce 329 işyerine anket uygulanmış ve sonuçları kitap haline getirilerek kurum web sayfasında yayınlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

2015 Yılında Düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları hakkında açıklamalarda bulunan Artvin İş-Kur İl Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi: ”İl Müdürlüğümüzce, işsizlere meslek edindirmek, mesleklerini geliştirmek amacıyla çeşitli mesleklerde Mesleki Eğitim Kursları düzenlenmiş, kurslar için toplam 808 Bin 966 Lira 90 Kuruş harcandığını belirten Artvin İş-Kur il Müdürlüğü Düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına ilişkin şu ifadelere yer verdi: “Kuruma kayıtlı işsizlerin, kuruma kayıtlı özel sektör işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya deneyim kazanmalarını sağlayarak, istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla çeşitli mesleklerde İşbaşı eğitimi düzenlenmiştir. Programdan yararlanan katılımcılara toplam 2 Milyon 680 Bin 189TL. ödenmiştir. ”

Girişimcilik Eğitim Programları

Artvin İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “girişimcilik eğitim programları hakkında açıklamalarda bulunan İstihdamın korunması, artırılması ve işsizliğin azaltılması, hedefleri çerçevesinde, girişimciliğin yaygınlaştırılması, ekonomide yeni işlerin yaratılması ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması amacıyla düzenlenen eğitimlerdir.

2015 yılında, Artvin Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı ile 6, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile 1 olmak üzere toplam 7 program düzenlenmiş, Programlar için 64 bin 903TL. ödenmiştir. İşsizlerin, kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan, doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan programlardır. İl Müdürlüğümüze 2015 yılında, İl/ilçe Özel İdareleri ve Merkez Belediye Başkanlığı ile Şubat ayında başlatılan 200 kişilik, Orman İşletme Müdürlükleri ile Nisan ayında başlatılan 1000 kişilik, İl/ilçe Özel İdareleri ve Belediyeler ile Haziran ayında başlatılan 300 kişilik, Yusufeli Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi ile Temmuz ayında başlatılan 50 kişilik, Hopa ve Arhavi ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle bu iki ilçede uygulanmak üzere 150 kişilik, Özel idareler, Belediyeler, Üniversite, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğünde ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ile Ekim/Aralık 2015 tarihinde başlatılan 2200 kişilik, ödenek tahsis edilmiştir. 2015 yılında Toplum Yararına Programlardan toplam 5 bin 904 kişi yararlandığını belirten Artvin İş-Kur İl Müdürlüğü yaptığı açıklamanın devamında; “Programlar için İl Müdürlüğümüze 2015 yılında 42 Milyon 404 Bin 920 TL. ödenek tahsisi yapılmış, 36 Milyon 91 Bin 35 TL. si harcanmış, kalan kısmı 2016 yılına aktarılmıştır. İşsizlerin, kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan, doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan programlardır. İl Müdürlüğümüze 2015 yılında İl/ilçe Özel İdareleri ve Merkez Belediye Başkanlığı ile Şubat ayında başlatılan 200 kişilik, Orman İşletme Müdürlükleri ile Nisan ayında başlatılan 1000 kişilik, İl/ilçe Özel İdareleri ve Belediyeler ile Haziran ayında başlatılan 300 kişilik, Yusufeli Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi ile Temmuz ayında başlatılan 50 kişilik, Hopa ve Arhavi ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle bu iki ilçede uygulanmak üzere 150 kişilik, Özel idareler, Belediyeler, Üniversite, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğünde ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ile Ekim/Aralık 2015 tarihinde başlatılan 2200 kişilik, ödenek tahsis edilmiştir.

2015 Yılında Toplum Yararına Programlardan Toplam 5 bin 904 Kişi Yararlandı

Programlar için İl Müdürlüğümüze 2015 yılında 42 Milyon 404 Bin 920 TL. ödenek tahsisi yapılmış, 36 Milyon 91 Bin 35 TL harcanmış, kalan kısmı 2016 yılına aktarılmıştır.

Hizmet akitleri kendi istek ve kusurları dışında sona eren işsizlerden; Hizmet akitlerinin sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş, İşten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde kesintisiz çalışmış olmaları kaydıyla, işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar. İşsizlik Sigortası İşlemleri (Devam) 600 gün primi olanlar 6 ay, 900 gün primi olanlar 8 ay, 1080 gün primi olanlar 10 ay, işsizlik ödeneğine hak kazanır. 2015 yılında İl Müdürlümüzce gerçekleştirilen işsizlik ödeneği verileri şöyle: “6223sayılı Kanuna dayanılarak, 2 Kasım 2011 tarihli ResmiGazetede yayınlanan 665 sayılı KHK ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle Çalışma Bakanlığının Mevzuattan kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken görevleri, İş Kurumuna verilmiş ve Bölge çalışma Müdürlükleri Kapatılarak İŞKUR’a devredilmiştir. Çalışma hayatının düzenlenmesi görevi kapsamında; 4857 sayılı İş Kanununa göre haklarını alamayan kişilerden kayıt başvurusu yapılmış 94’ü sonuçlandırılmıştır. İş Müfettişlerince yasadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen 7 işverene 120 Bin 634 TL. , Kurumumuzca yapılan davete icabet etmeyen işverenlere 52 Bin 417TL. , İzinsiz yabancı işçi çalıştıran 4 işyerine 50 Bin 286 TL, çalışan yabancı işçiye 4 Bin 175 TL. , Bağımsız çalışan 9 yabancı uyruklu işçiye toplam 30 Bin 150 TL. İdari Para Cezası uygulanmıştır. Desteğin amacı, Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işe uyum ve destek teknolojileri aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmaktır. Verilen desteğin kaynağı, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22 mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları fonudur. Tebliğ ile, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Yeterlilik Belgesi zorunluluğu Getirmiştir. Bu tebliğe göre 25 Mayıs 2016 tarihinden sonra bu mesleklerde belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğde yayınlanan meslekler ile ilgili Denetimler iş müfettişlerince yapılır, bu tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası uygulanır” ifadelerine yer verildi.

Artvin İş-Kur İl Müdürlüğü, tebliğde yayınlanan mesleklerde işverenlerden talep gelmesi durumunda İl Müdürlüğünce eğitimler düzenleneceğine ilişkin bilgilendirmeyi de açıklamalarının son bölümünde yer verildi.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 18.02.2016 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Artvin İşkur 2015 Faaliyetlerini Aç...
 » İşkur 2013 Yılında 671 Bin Kişiyi İ...
 » Artvin’de İşkur Muhasebecilerle Bul...
 » 473 Genç Tekniker Olarak İstihdam E...
 » Artvin Tso “Mesleki Yeterlilik Şart...
 » Sen Yeter Ki İş Ver...
 » Artvin’de ‘ 1. Kariyer Günü” Etkinl...
 » Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu...
 » İşkur Artvin’li Mali Müşavir Ve Muh...
 » İşkur Genel Müdürü Nusret Yazıcı’da...
 » Artvin’de Engelli Vatandaşlara Dest...
 » Artvin’de 2. Kariyer Günü Etkinliği...
 » Atso İş Güvenliğinde İşyerleri Dest...
 » İş Güvenliği Yasası 1 Ocak 2013’de...
 » Rezalet Üniversite Sınavlarında Yin...
 » Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplant...
 » Adli Yargı Ve Adalet Komisyonu Başk...
 » Artvin’de Hemşireler Günü Mesajları...
 » Artvin’in 2012 Yılı Değerlendirildi...
 » Hopa Devlet Hastanesinden Örnek Bir...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Cankurtaran Yine Can Aldı...
 » Artvin Hopaspor Yönetiminden Teşekk...
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » Çay Üreticisinin Sorunları Tbmm’ye...
 » T.c. Batum Başkansolosluğuna Atanan...
 » Torun Ve Evlat Özlemlerini Giderdil...
 » Kemalpaşa’da İlk Muhtarlar Toplantı...
 » Partilerinin Grup Toplantısına Katı...