Artvin İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Kararları Açıklandı

24/07/2015 09:50


Haber: Hayati AkbaşArtvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda bu ay İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 20 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 20 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Temmuz ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

MADDE1:İl Genel Meclisimizin 09/07/2015 tarih ve 91 sayılı kararına istinaden, İlimiz Yusufeli İlçesine bağlı Bostancı Köyünde Pansiyon İşletmeciliği yapan Selim BATI’nın talebine binaen, üzerine kayıtlı bulunan Pansiyonun “İçkili Yer Bölgesi”ne dahil edilmesi.

K A R A R :İlimiz Merkez ve İlçelerinde, Belediye ve mücavir alanlar dışında kalan içkili yer bölgesi olabilecek yerlerin "İçkili Yer Bölgesi" olarak tespiti 10 Ağustos 2005 tarihli 25902 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29, 30 ve 31. maddelerine göre, İl Genel Meclisinin 09/07/2010 tarih ve 91 nolu kararı ile yeniden belirlenmiş olup,

Söz konusu karara istinaden, Artvin İlinde turizmin gelişmesi açısından ve gelecekte turizme açık bölge olması nedeniyle Merkez ve İlçelerden gelecek talepler doğrultusunda kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. ve 30. maddeleri hükümleri uyarınca İçkili Yer Bölgesi tespitinin yapılmasına karar verilmiş, bu doğrultuda Yusufeli İlçesi Bostancı Köyünde Pansiyon İşletmeciliği yapan Selim BATI’nın talebine binaen üzerine kayıtlı bulunan pansiyonun İçkili Yer Bölgesine dahil edilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE2: Artvin İli Merkez İlçesi Salkımlı Köyü sınırları içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yapımı planlanan “112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası” yapımı projesine ait İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. Maddesi hükümleri uyarınca onaylanması.

K A R A R :Artvin İli, Merkez İlçesine bağlı Salkımlı Köyü sınırları dahilinde yer alan 172 ada ve 3 numaralı parselin, 1/1000 ölçekte F47-c-08-a-4-b, 1/5000 ölçekte F47-c-08-a paftada 3. 824, 29 M²’lik taşınmaz üzerine Artvin Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yapımı planlanan "112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası" projesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili düzenlenen dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE3:Arhavi İlçesine bağlı Konaklı-Kemerköprü-Yıldızlı-Dikyamaç-Dülgerli ve Soğucak Köylerini içeren Grup Yolunun Konaklı Köyü sınırları içerisinde kalan tapuda 140 ada ve 61 nolu parselin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. Maddesi hükümleri uyarınca kamulaştırılması.

K A R A R :Arhavi Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğünün 20/05/2015 tarih ve 518 sayılı yazılarına istinaden, Artvin İli, Arhavi İlçesine bağlı Konaklı-Kemerköprü-Yıldızlı-Dikyamaç-Dülgerli ve Soğucak Köylerini içeren grup yolunun Konaklı Köyü sınırları içerisinde kalan viraj bölümünde yolun dar olması nedeniyle ağır vasıtalı araçların geçişi tehlike arz ettiğinden ileride herhangi bir kazaya mahal bırakmamak için viraja denk gelen tapuda 140 ada ve 61 parselin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10/f maddesine istinaden kamulaştırılması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE4 :Artvin İli Şavşat İlçesi sınırları içerisinde Gana Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Gana Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali” projesi İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R :İl Genel Meclisimizin 07/05/2015 tarih ve 74 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Şavşat İlçesi sınırları içerisinde Gana Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Gana Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali” projesi İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili 20/05/2015 tarih ve 20 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Şavşat İlçesine bağlı Dutlu ve Şalcı Köyleri sınırları dâhilinde Gana Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan 17, 18 MWm/16, 413 MWe kurulu güce sahip “Gana Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali” projesine ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından, hazırlanan 13103 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, (5 pafta) ile 13104 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, (10 pafta) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde CHP Grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

MADDE5:İlimiz Şavşat İlçesine bağlı Demirci-Çağlayan-Sebzeli-Dutlu-Oba Köyleri Grup İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R :İl Genel Meclisimizin 07/05/2015 tarih ve 73 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Şavşat İlçesine bağlı Demirci-Çağlayan-Sebzeli-Dutlu-Oba Köyleri Grup İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili 18/05/2015 tarih ve 19 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun, 5286 sayılı ile 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) bendi gereğince, İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Şavşat İlçesi sınırları içerisinde Q=12. 00 lt/sn verimli Mahiçar membasının Q=5. 00 lt/sn’lik kısmının, İlimiz Şavşat İlçesine bağlı Demirci-Çağlayan-Sebzeli-Dutlu-Oba Köyleri Grup içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisine itiraz bulunmadığından, itirazsız memba tahsisi yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE6:Artvin İli Şavşat İlçesi sınırları içerisinde 2M Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Şavşat Regülatörü ve HES” projesine ait İmar Planı Tadilatının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması.

K A R A R :Artvin İli, Şavşat İlçesi sınırları içerisinde 2M Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan 16. 600MWm/14. 520 MWe kurulu güce sahip “Şavşat Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali” projesi İl Genel Meclisimizin 11/02/2011 tarih ve 38 sayılı kararıyla onaylanmış, ancak sözkonusu projede değişiklik olduğu belirtilerek yeniden hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE7 :Artvin İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer alan “Erenler Regülatörü ve HES” projesi ile Seyitler Köyü “Seyitler Revizyon İmar Planı” planlama sınırına denk gelen Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine ait İmar Planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması.

K A R A R :Artvin İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer alan “Erenler Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali” projesi ile Seyitler Köyü sınırları dahilinde yer alan “Seyitler Revizyon İmar Planı” planlama sınırına denk gelen Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine ait enerji hatları hakkında hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE8 :Artvin İli Ardanuç İlçesi Naldöken Köyü sınırları içerisinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından yapımı planlanan “Trafo Merkezi” projesine ait İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R :İl Genel Meclisimizin 05/05/2015 tarih ve 68 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Ardanuç İlçesi Naldöken Köyü sınırları içerisinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından yapımı planlanan “Trafo Merkezi” projesine ait İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili 12/05/2015 tarih ve 17 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Ardanuç İlçesi Naldöken Köyü sınırları içerisinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından yapımı planlanan “154 kV Ardanuç Trafo Merkezi” projesine ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından alınan kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından, hazırlanan 13105 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (1 pafta) ile 13106 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, (1 pafta) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE9:İl Özel İdaresi makine parkının yenileme çalışmaları kapsamında alınan iş makinelerinin yetersiz kalması nedeniyle ihtiyaç duyulan iş makinelerinin alınabilmesi için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/d. Maddesi hükümleri uyarınca idareye borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R :İl Genel Meclisimizin 05/05/2015 tarih ve 67 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresi makine parkının yenileme çalışmaları kapsamında alınan iş makinelerinin yetersiz kalması nedeniyle ihtiyaç duyulan iş makinelerinin alınabilmesi için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/d. Maddesi hükümleri uyarınca idareye borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili düzenlenen 14/05/2015 tarih ve 13 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

İl Özel İdaresinin makine parkını yenileme çalışmaları kapsamında alınan iş makinelerinin yetersiz kalması nedeniyle İlçelerimizde kullanılmak üzere 3 adet toprak silindiri ihtiyacı ile satın alınan mobil kırıcının çeşitli malzeme üretebilmesi için mobil elek satın alınması amacıyla kullanılan krediye ek olarak 3 adet silindir için 600. 000, 00. -TL ve mobil elek için 500. 000, 00. -TL olmak üzere toplam 1. 100. 000, 00. -TL borçlanma yetkisi talebinin İl Özel İdaresinin 2015 yılı bütçe imkânlarının kısıtlı ve yetersiz olduğundan reddine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE10:6360 sayılı Kanun kapsamında Artvin İl Özel İdaresine devrolunan Artvin İli Murgul İlçesi Damar Köyünde bulunan toplam 15 kalemde yazılı taşınmazların, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca Damar Köyü Muhtarlığına satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R :İl Genel Meclisimizin 04/05/2015 tarih ve 66 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 6360 sayılı Kanun kapsamında Artvin İl Özel İdaresine devrolunan Artvin İli Murgul İlçesi Damar Köyünde bulunan toplam 15 kalemde yazılı taşınmazların, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca Damar Köyü Muhtarlığına satışı ile ilgili düzenlenen 12/05/2015 tarih ve 12 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

6360 sayılı Kanun kapsamında Artvin İl Özel İdaresine devrolan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli Murgul İlçesi Damar Köyünde tapuda; 107 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki 10. 120, 00 M²’lik, 938 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki 3. 610, 00 M²’lik, 940 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki 35. 665, 00 M²’lik, 1096 parselde kayıtlı kagir iki katlı ev ve arsa niteliğindeki 220, 00 M²’lik, 1110 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki 400, 00 M²’lik, 1112 parselde kayıtlı arsa niteliliğindeki 400, 00 M²’lik, 1113 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki 400, 00 M²’lik, 1171 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki 598, 00 M²’lik, 1172 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki 597, 00 M²’lik, 1173 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki 213, 00 M²’lik, 1187 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki 517, 00 M²’lik, 1189 parselde kayıtlı kagir bir katlı bina niteliğindeki 50, 00 M²’lik, 1045 parselde kayıtlı kagir bir katlı bina niteliğindeki 106, 00 M²’lik, 1046 parselde kayıtlı kagir üç katlı bina niteliğindeki 352, 00 M²’lik ve 1047 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki 110, 00 M²’lik olmak üzere toplam 15 kalemde yazılı taşınmazların, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesine istinaden Damar Köyü Muhtarlığına satışı ile ilgili imar durumu ve hukuki altyapının tamamlanmadığından talebin reddine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE11:İlimiz Merkez İlçesine bağlı Ballıüzüm Köyü İçme Suyu ihtiyacının

karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R :İl Genel Meclisimizin 07/05/2015 tarih ve 72 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Ballıüzüm Köyü İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili 14/05/2015 tarih ve 18 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun, 5286 sayılı ile 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) bendi gereğince İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Ballıüzüm Köyü mevkiindeki Q=0. 20 lt/sn verimli Kohun membasının Q=0. 20 lt/sn’lik kısmının, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Ballıüzüm Köyünün içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisine Merkez İlçesine bağlı Sarıbudak Köyü Muhtarlığınca itirazda bulunduğu, ancak Sarıbudak ve Ballıüzüm Köyü Muhtarlarıyla yapılan görüşme neticesinde ortaklaşa verilen 11/05/2015 tarihli dilekçeye istinaden itirazdan vazgeçildiğinden itirazsız memba tahsisi yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE12:Artvin İli Merkez İlçesi Salkımlı Köyü sınırları içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yapımı planlanan “112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası” yapımı projesine ait İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R :İl Genel Meclisimizin 06/07/2015 tarih ve 79 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Merkez İlçesi Salkımlı Köyü sınırları içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yapımı planlanan “112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası” yapımı projesine ait İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili 08/07/2015 tarih ve 21 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Merkez İlçesine bağlı Salkımlı Köyü sınırları dahilinde yer alan 172 ada ve 3 numaralı parselin, 1/1000 ölçekte F47-c-08-a-4-b, 1/5000 ölçekte F47-c-08-a paftada 3. 824, 29 M²’lik taşınmaz üzerine Artvin Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yapımı planlanan “112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası” projesine ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından, hazırlanan 13292 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (1 pafta) ile 13293 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, (1 pafta) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE13 :10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi hükümleri uyarınca iptal ve ihdas edilen norm memur kadro cetvellerinin görüşülmesi.K A R A R :5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel İdareleri yapar veya yaptırır. ” denilmektedir.

İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan Memur ve işçi personeller için 10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 18/09/2013 tarih ve 18368 sayılı Engelli İstihdamı Genelgesi ile “… ilgili tüm kurum ve kuruluşlar toplam dolu memur kadro sayısının % 3’ü kadar Engelli Memur kadrosu ayırmak zorundadır. ” Denilmiştir.

İl Özel İdaresinde norm kadro kapsamında 2 adet Sağlık Hizmetleri Sınıfında 10. dereceli Sağlık Teknikeri kadrosu ayrılarak istihdam edilmiş olup, ilgi Genelge gereği ihdas edilen engelli kadroları için Devlet Personel Başkanlığı tarafından 10. dereceli Sağlık Hizmetleri Sınıfına 2 adet Sağlık Teknikeri olarak 2014/2 Engelli Kamu Personeli Sınavı sonucu Özge BOLUT ile İbrahim SAYIN’ın atamaları 10. dereceli Engeli kadrosu olarak ayrılan Sağlık Teknikeri kadrosuna yapılmıştır.

Atamaları yapılan İbrahim SAYIN ile Özge BULUT’un 09/06/2015 tarihli dilekçeleri ve eki belgelerde 2014/2 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı tercihlerinde 9371 Artvin İl Özel İdaresi Teknik Hizmetleri Sınıfı 10. dereceli Tekniker kadrolarını tercih edip sonuç belgesinde de “Tekniker” kadrosuna atanmıştır. Açıklanan bu nedenlerle İl Özel İdaresinde Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki 10. dereceli Engelli kadrosundan Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 2 adet 1. derecedeki Tekniker kadrosunun iptal edilerek 8. dereceli 2 adet Tekniker Engelli kadrosunun ihdas edilerek ekli boş kadro ve dolu kadro değişikliği cetvellerinde gösterilen kadroların yeniden iptal ve ihdas edilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE14:10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl

Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesi hükümleri uyarınca norm işçi kadro cetvellerinin yeniden belirlenmesi.

K A R A R :5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel idareleri yapar veya yaptırır. ” denilmektedir.

İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan işçi personeller için 10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden; İl Özel İdarelerinde unvanlar ve personel grupları itibariyle memur ve işçi kadro sayısının; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan norm kadro standartları cetvellerinde unvanlar ve personel grupları itibariyle kendi alt grupları için belirlenmiş memur norm kadro sayısından fazla olan kısmı ile mevcut dolu sürekli işçi kadro sayısının alt gruplar itibariyle kendileri için belirlenmiş olan toplam sürekli işçi norm kadro sayısından fazla olan kısmı dondurulmuş olup, sayı itibariyle dondurulan bu kadrolardan boş olanlar bu Yönetmeliğe uygun olarak Meclis kararı ile iptal edilir. denildiğinden,

Emeklilik nedeniyle boşalan; 1 adet Sürveyan, 1 adet Ateşleyici, 1 adet Düz İşçi, 1 adet Asfalt Plent Operatörü ve 1 adet Operatör olmak üzere toplam 5 kadronun iptal edilerek, 1 dolu Ateşleyici, 8 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 5 dolu Büro Görevlisi, 1 dolu Elektrik Teknisyeni, 1 dolu Köy Tesisler Teknisyeni, 5 dolu Sürveyan, 2 dolu Tabancacı, 1 adet dolu Topoğraf, 34 dolu Usta, 9 dolu Düz İşçi, 6 dolu Aşçı, 44 dolu Operatör, 7 dolu Yağcı, 26 dolu Şoför, 6 dolu Ustabaşı, 2 dolu Kaloriferci, 1 dolu Saha Amiri, 1 dolu Teknik Hesapçı, 1 dolu İşletme Teknisyeni, 3 dolu Makine Arazi Teknisyeni, 2 dolu Ambar Görevlisi olmak üzere toplam 166, 6360 sayılı yasa ile kapatılarak 30/03/2014 tarihinde devir edilip 31/03/2014 tarihinde İl Özel İdaresince devir alınan İşçilerden; 3 dolu Düz İşçi, 4 dolu Usta, 6 dolu Şoför, 2 dolu Büro Görevlisi, 1 dolu Operatör, 1 dolu Ustabaşı olmak üzere toplam 17, 5 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 1 dolu Aşçı, 2 dolu Düz İşçi, 1 dolu Temizlik İşçisi, 1 dolu Teknik Hesapçı olmak üzere Özürlü kadrosunda toplam 10, 2 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 1 dolu Büro Görevlisi, 1 dolu Şoför Eski Hükümlü kadrosunda toplam 4, 05/01/2015 tarihi itibariyle 5 ay 29 gün süre ile çalışan 16 ve 6360 sayılı Kanun ile devredilen Yusufeli Kılıçkaya Belde Belediyesi ile Şavşat Meydancık Belde Belediyesinden 2 geçici işçi olmak üzere toplam mevcut İşçi kadrosunun yukarıda gösterildiği üzere 213 olarak yeniden belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE15:11/04/2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Değişik 32. ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15. maddeleri hükümleri uyarınca Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanması için yetki verilmesi.

K A R A R :11/04/2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, Değişik 32. maddesinde "27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-15. maddesi hükümleri çerçevesinde Sosyal Denge Tazminatının ödenmesine Belediyelerde Belediye Başkanının teklifi üzerine Belediye Meclisince, İl Özel İdarelerinde Valinin teklifi üzerine İl Genel Meclisince karar verilmesi halinde sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilci ile Belediyelerde Belediye Başkanı İl Özel İdaresinde Vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. " denildiğinden,

14/08/2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşmenin 1. maddesi, 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Değişik 32. ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-15. maddeleri hükümleri uyarınca, İlimiz İl Özel İdaresinde en fazla üyeye sahip BEM-BİR-SEN Sendikası ile Sosyal Denge Sözleşmesinin imzalanması için Artvin Valisine yetki verilmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE16:5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddeleri hükümleri uyarınca düzenlenen 2016 yılına ait performans planının görüşülmesi.

K A R A R :5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddeleri hükümleri uyarınca hazırlanan İlimiz Özel İdaresinin 2016 yılına ait performans planının kabulüne, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE17 :Artvin İli Borçka İlçesine bağlı Çavuşlu Köyü sınırları içerisinde Kocaman Enerji Elektrik Üretim Yatırım İnşaat Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Kocaman Regülatörü ve HES” projesine ait İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması.

K A R A R :Artvin İli, Borçka İlçesine bağlı Çavuşlu Köyü sınırları içerisinde Kocaman Enerji Elektrik Üretim Yatırım İnşaat Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan 3, 654 MWm/3. 322 MWe kurulu güce sahip “Kocaman Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali” projesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (6 pafta) ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, (3 pafta) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE18 :Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Ormanlı Köyü sınırları içerisinde Celal ÖZTÜRK tarafından yapımı planlanan ve İl Genel Meclisimizin 07/10/2011 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanan “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” projesine ait İmar Planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması.

K A R A R :Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Ormanlı Köyü sınırları içerisinde Celal ÖZTÜRK tarafından yapımı planlanan ve İl Genel Meclisimizin 07/10/2011 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanan “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” projesinin yerleşime kapalı olan alanların detaylı incelettirilmesi sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03/06/2014 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu ile bir kısmının yerleşime açtırıldığı belirtilerek, imar planı sınırının genişletilmesi sonucunda projeye ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE19:Arhavi İlçesine bağlı Konaklı – Kemerköprü – Yıldızlı – Dikyamaç – Dülgerli ve Soğucak Köylerini içeren Grup Yolunun Konaklı Köyü sınırları içerisinde kalan tapuda 140 ada ve 61 nolu parselin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. Maddesi hükümleri uyarınca kamulaştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R :İl Genel Meclisimizin 06/07/2015 tarih ve 80 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Arhavi İlçesine bağlı Konaklı-Kemerköprü-Yıldızlı-Dikyamaç-Dülgerli ve Soğucak Köylerini içeren Grup Yolunun Konaklı Köyü sınırları içerisinde kalan tapuda 140 ada ve 61 nolu parselin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. Maddesi hükümleri uyarınca kamulaştırılması ile ilgili düzenlenen 08/07/2015 tarih ve 14 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Arhavi İlçesine bağlı Konaklı-Kemerköprü-Yıldızlı-Dikyamaç-Dülgerli ve Soğucak Köylerini içeren grup yolunun Konaklı Köyü sınırları içerisinde kalan viraj bölümünde yolun dar olması nedeniyle ağır vasıtalı araçların geçişi tehlike arz ettiğinden ileride herhangi bir kazaya mahal bırakmamak için viraja denk gelen tapuda 140 ada ve 61 nolu parselin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10/f. maddesine istinaden kamulaştırılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE20 :İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Tosunlu Köyünün İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi.

K A R A R: İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Tosunlu Köyü sınırları içerisinde Q=0. 40 lt/sn verimli Salli membasının Q=0. 40 lt/sn’lik kısmının, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Tosunlu Köyü içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisi ile ilgili düzenlenen dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 24.07.2015 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Artvin İl Genel Meclisi Ekim Ayı Ka...
 » Artvin İl Genel Meclisi Nisan Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Ekim Ayı Ka...
 » Artvin İl Genel Meclisi Kararları A...
 » Artvin İl Genel Meclisi Mayıs Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Şubat Ayı K...
 » Artvin Nisan Ayı İl Genel Meclisi K...
 » Kasım Ayı İl Genel Meclisi Kararlar...
 » Artvin İl Genel Meclisi Haziran Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Aralık Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Nisan Ayı K...
 » İl Genel Meclisi Kasım Ayı Toplantı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Ocak Ayı Ka...
 » Artvin İl Genel Meclisi Haziran Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Eylül Ayı T...
 » Artvin İl Genel Meclisi Nisan Ayı M...
 » Artvin İl Genel Meclisi Şubat Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Temmuz Ayı...
 » İl Genel Meclisi Aralık Ayı Kararla...
 » Artvin İl Genel Meclisi Kararları A...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Hopa’da Korkutan Yangın...
 » Arhavi’de Kurdoğlu Ailesinin Acı Gü...
 » Hopa Esnaf Odasında Osman Küçükali...
 » Arhavi Belediye Meclisinden Tarihi...
 » Sadece Diktatör’ün Artvin’de Yasakl...
 » Hopa’da Tutuklanan Efrayim Vayiç Se...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » 40 Bin İmzayı Tbmm Başkanlına Verdi...