İşkur 2013 Yılında 671 Bin Kişiyi İş Sahibi Yaptı

01/08/2014 10:02

2013 Yılında 671 Bin 578 Kişi İşkur Aracılığıyla İş Sahibi Oldu.


Haber: Hayati AkbaşArtvinli Hemşerimiz İŞKUR Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nusret Yazıcı, Türkiye’de istihdam sektörünün bütününde yer alan İŞKUR’ UN iş arayanla işçi arayan arasında köprü görevi gördüğünü, kurum tarafından yapılan çalışmalar ile de ülkemizdeki işsizlik rakamlarının AB ortalamasının altına düştüğünü söyledi.

İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yaptıklarını anlatan Artvinli hemşerimiz Genel Müdür Yazıcı, 2013 yılında 671 bin 578 kişiyi işe yerleştirdiklerini açıkladı. Artvin Basınına önemli açıklamalarda bulunan Nusret Yazıcı; Artvin’deki çalışmalarına ilişkin de önemli bilgiler aktardı. Yazıcı Gazeteci Tolga Gül’e verdiği röportaj şu şekilde gerçekleştirildi:

“ Öncelikle teşekkür ediyoruz, yoğun iş programınızda bize zaman ayırdığınız için. Biz Nusret Yazıcı’yı kısaca tanımak istiyoruz.

Ben 1974 yılında Artvin’de doğdum. Lisans öğrenimimi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde yaptım. Daha sonra yüksek lisans ve doktoramı ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe Finansman alanında tamamladım.

Maliye Bakanlığında görev yaparken akademik hayata geçiş yapıp, öğretim elemanı olarak Erciyes Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi’nde bulundum. Sonra Yrd. Doç. Dr. unvanıyla Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Meslek Yüksek Okulunda Bölüm Başkanlığı görevini yürüttüm. Son olarak Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak görev yaparken 25 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile İŞKUR Genel Müdürü olarak atandım.

Ayrıca, Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) Yönetim Kurulu üyesiyim. Ve başarıların her daim destekçisi aile mefhumunun da bir ferdi olarak evli ve iki kız çocuk babasıyım. Kısaca Dr. Nusret Yazıcı’yı böyle ifade edebilirim.

İstihdam’da sonuç odaklı bir kurum haline geldik

Yeniden yapılanma ile birlikte İŞKUR ülkemizin en önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Eski ve yeni yapısı arasında ne tür farklar oldu?

2003 yılında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun kabul edilmesi ile birlikte İŞKUR modern bir kamu istihdam kurumu olma yolunda en önemli adımlarından birini atmıştır. Bu süreçte Kurum klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinden işgücü piyasası sorunlarına çözüm üretme noktasında yeni araçlara kavuşmuştur. Özellikle I ve II. İstihdam Paketleriyle getirilen düzenlemelere bağlı olarak İŞKUR; işgücü piyasasının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek aktif işgücü programları araçlarına, bu araçları uygulayacak mali güce ve kaynak kullanımı anlamında önemli yasal kolaylıklara sahip olmuştur.

2009 yılı öncesinde kurs ve programlarımızın sayısı ve hitap ettiği hedef kitle daha sınırlıydı. Ancak; 2009 yılından itibaren İstihdam Paketlerinin sağladığı mali gücün yanı sıra gerek girişimcilik eğitim programları, işbaşı eğitim programları gibi yeni programlar düzenlemeye başlamamız gerekse mevcut programlarımızı günün değişen koşullarına göre revize ederek kapsamını genişletmemiz Kurumun bu alanda önemli bir ivme kazanmasını sağlamıştır. 2009 yılından bu yana işbaşı eğitimler vasıtasıyla işsizlerin işi işyerinde öğrenerek mesleki tecrübe kazanmaları, girişimcilik eğitim programları ile işsizlerin kendi işlerini kurmaları destekliyoruz. Bu tarihten itibaren ve özellikle 2013 yılında yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ile birlikte mesleki eğitim kurslarımızda da çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kursların öncelikle istihdam bağlantıları geliştirilmiş, sadece yerel işgücü piyasası ihtiyaçları çerçevesinde kurslar düzenlenerek maliyet etkin ve sonuç odaklı mesleki eğitim kursları düzenlenmeye başlamıştır.

Kurumumuz tarafından Aktif İşgücü Piyasası Programları (AİPP) kapsamında mevzuat değişikliği sonrasında yürütülen hizmetleri; Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları, Girişimcilik Eğitim Programları, Engelli ve Hükümlü/Eski Hükümlü Mesleki Eğitimi ve Rehabilitasyonu, Korumalı İşyerleri Projesi ve Özel Politika Gerektiren Gruplara Yönelik Uygulamalar olarak sıralamak mümkündür.

2011 yılında yayımlanan 665 Sayılı KHK ile 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda yapılan değişiklikle İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi kurulmuştur. Böylece Kanunda sayılan “İŞKUR’a kayıtlı iş arayanlara ve işverenlere iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, öğrencilere ve iş arayanlara mesleki rehberlik hizmetleri sunmak, iş ve meslek danışmanlarına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek ve iş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak” görevlerinin daha etkin yerine getirilmesinde ilk adımlar atılmıştır. Bu adımları takiben 2012 yılı ilk çeyreğine kadar yalnızca 393 personelimiz eliyle gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetlerinin ülkemizin demografik yapısı ile işgücü piyasasında yaşanan büyük değişimlere paralel olarak belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülmesinin zor olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu faaliyetlerin etkin ve düzenli olarak sürdürülebilmesini teminen Kurumumuza kademeli olarak 4 bin İş ve Meslek Danışmanı alınmasına karar verilmiştir. İş ve Meslek Danışmanlarının, İŞKUR’a kayıtlı tüm iş arayanlara, işverenlere ve ayrıca öğrencilere daha etkin hizmet verebilmeleri amacıyla da her bir danışmana iş arayan, işveren ve okul portföyü atanması ve Danışmanların bu hizmeti portföy yönetimi yoluyla sunmaları, böylece Kuruma kayıtlı her işsizin, işverenin ve hatta okulun bir danışmanı olması sağlanmıştır.

Hâlihazırda 3859 danışman tarafından yürütülen iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz ile 2002-2011 yılları arasında verilen bireysel danışmanlık hizmetinde 9 katı; işveren danışmanlığı kapsamındaki işyeri ziyaretlerinde 4 katı; işe yerleştirmede 9 yılın toplamını aşan artışlar yaşanmıştır.

2011 yılının ikinci yarısında Kanun Hükmünde Kararnameler ile bazı Bakanlıklar ile bazı Kamu Kurumlarının teşkilat yapısı ve görevlerinde değişiklikler yapılmıştır. Teşkilat yapısı ve görevlerinde düzenleme yapılan Bakanlıklardan biri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmuştur. 665 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Düzenlemelerin ağırlıkta olduğu kurumlardan biri de İŞKUR’dur. İŞKUR istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olan ve İşsizlik sigortası faaliyetlerini yürüten bir Kurumdur.

İlgili Kanun Hükmünde Kararname ile İŞKUR’un merkez ve taşra teşkilatı ile personel durumuna yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile Bakanlığımız Çalışma Bölge Müdürlükleri lağvedilerek İŞKUR İl Müdürlükleri ile birleştirilmiş ve il müdürlüklerimiz Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri şeklinde yeniden yapılandırılmıştır. Böylece İŞKUR hem aktif hem de pasif istihdam politikalarının uygulanması ile ilgili görevlerine ilave olarak Bakanlığımızın tüm taşra görevlerinin yürütümünden de sorumlu hale gelmiştir.

665 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler ile İŞKUR’un işgücü piyasasındaki etkinliğini arttıracak ve faydalanıcılarına daha iyi hizmet sunacak bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır.

İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapıyoruz

Dr. Nusret Yazıcı İŞKUR’un faaliyet alanı nedir, neyi hedefliyor?

İŞKUR olarak, ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına, istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı oluyor, işsizlik sigortası işlemlerini yürütüyoruz. İşgücü piyasası verilerini yerel ve ulusal bazda derleyerek analiz ediyoruz. Bu kapsamda İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunun oluşturması ve Kurul çalışmalarının koordinesi de görevlerimiz arasında yer alıyor. İş arayanların ve işverenlerin Kurumumuz hizmetlerinden daha etkin faydalanmaları, kariyer planlamalarını doğru yapmaları amacıyla iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programları geliştiriyoruz. İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapıyor, işgücünün yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü bulunmasına ve yurt dışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık ediyoruz. İstihdamında güçlük çekilen işgücü ile işyerlerinin yasal olarak çalıştırmak zorunda oldukları işgücünün istihdamlarına katkıda bulunuyoruz. Özel istihdam bürolarına ilişkin Kuruma verilen görevleri yerine getirirken, işverenlerin yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri temin etmesi ile tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına izin verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin işlemleri yapıyoruz. Gerekli hallerde Kurumumuz faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların işgücü, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin olarak aldıkları kararları izleyerek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin taraf olduğu Kurumun görev alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uyguluyoruz. Tüm bunların yanı sıra Bakanlığımızın mevzuattan kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken görevleri yapıyoruz.

Tüm bu görevleri yerine getirirken işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam hizmetlerini çeşitlendirerek ve işe yerleştirmede aktif rol oynayarak işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif işgücü programlarını uygulamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve etkinliğini artırmayı amaçlıyoruz. Diğer yandan işsizliğin sosyoekonomik etkilerini azaltmaya yönelik pasif programları etkin olarak yürütmek, işgücü piyasasındaki gelişme ve değişimlere yönveren güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak da amaçlarımız ve hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Mevcut yapısı ile İŞKUR’u bize tanımlar mısınız? Sadece göreviniz işçi ile işvereni buluşturmak mı?

İŞKUR olarak, artan personel sayımızla ülkemizde işgücü piyasasının ihtiyaç ve beklentilerini daha fazla karşılayabilmek adına, gerek işverenlere gerekse iş arayanlara yönelik önemli çalışmalar yürütmekteyiz. İşyeri ziyaretleri ve işgücü piyasası analiz çalışmaları yoluyla işgücü talebi hakkında bilgi sahibi olmakta ve tespit ettiğimiz açık işlere uygun iş arayanları yönlendirmekteyiz. Aynı zamanda her bir iş arayan ile birebir görüşmeler yapıp yetkinliklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek kendilerinin uygun işe veya meslek kurslarına yönelmelerini ve erişimlerini sağlamaktayız. İş arayanların istihdam kabiliyetlerini artırmak amacıyla aktif işgücü programlarını her geçen gün daha fazla sayıda ve daha etkin bir şekilde kullanmaktayız.

Sayın Faruk ÇELİK döneminde değiştirilen yasalarla birlikte İŞKUR işgücü piyasasında daha etkin bir kurum haline gelmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik döneminde İŞKUR, değiştirilen yeni yasalar ile birlikte farklı bir hürriyete kavuştu. Sizce gerçekleştirilen bu değişim hedeflenen amaca ulaştı mı? İstihdam rakamlarıyla değerlendirdiğinizde rakamlar yıllara göre ne söylüyor?

Bakanımız Sayın Faruk ÇELİK döneminde değiştirilen yasalarla birlikte İŞKUR işgücü piyasasında daha etkin bir kurum haline gelmiştir. Özellikle tüm dünyanın etkilendiği 2009 krizinde uyguladığı aktif ve pasif işgücü programları ile krizin olumsuz sonuçları bertaraf edilmiştir. Son 5 yıla ilişkin işgücü piyasası verilerine bakıldığında, istihdam oranının yüzde 39, 8 den 43, 9’ a yükselen seyri ile işsizlik oranının yüzde 13, 1 den 9’ a gerileme eğilimi hedeflenen amaca ulaşıldığının açık bir göstergesidir.

2013 yılında 671 bin 578 kişi işe yerleştirdik

Son bir yıla baktığımızda İŞKUR ne yaptı? Kaç kişiye iş buldu?

İŞKUR olarak en önemli faaliyetlerimizden birisi de işe yerleştirme faaliyetidir. 2013 yılı istatistiklerimize bakacak olursak, 2013 yılında 671 bin 578 kişi işe yerleştirilmiş olup, bu sayının yüzde 30, 6’sı kadınlardan meydana gelmektedir. Başka bir ifadeyle 671 bin 578 kişiden 205 bin 423’ü kadınlardan; 466 bin 155’i ise erkeklerden oluşmaktadır. 2013 yılındaki toplam işe yerleştirme sayısının yüzde 90, 8’i özel sektör işyerlerinde gerçekleştirilmiştir.

2013 yılındaki engelli işe yerleştirme rakamlarını incelediğimizde ise, 34 bin 476 engelliyi işe yerleştirmiş bulunuyoruz. Bu rakamın yüzde 99, 2’si özel sektör işyerlerinde gerçekleştirilmiş olup, toplam engelli işe yerleştirme rakamının yüzde 15, 8’i kadınlardan oluşmaktadır.

Son yayınlanan 2014 Ocak-Haziran dönemi istatistiklerine göre ise İŞKUR 338 bin 976 kişiyi işe yerleştirmiş olup bu sayının yüzde 31, 1’i kadınlardan oluşmaktadır. İşe yerleştirilen kişilerin yüzde 98, 4’ü özel sektörde işe yerleştirilmiştir.

14 bin 428 kişi de engelli işe yerleştirmelerinden oluşmaktadır. Bu sayının yüzde 99, 3’ü özel sektörde gerçekleştirilmişken toplam engelli işe yerleştirmelerinden yüzde 15, 5’i kadınlardan oluşmaktadır.

Yeni değişim ve gelişmeler İŞKUR adına bizi bekliyor mu?

Kamu İstihdam Kurumu olarak işgücü piyasasına katılımı ve istihdam edilebilirliği artıracak değişim ve gelişmeleri takip ederek, yabancı ülke uygulamalarını da göz önünde bulundurarak İŞKUR özelinde hayata geçirme çalışmalarımız artarak devam edecektir.

4. 000’e yakın iş ve meslek danışmanı tarafından danışmanlık hizmeti veriliyor

İŞKUR sadece işçi ile işvereni buluşturmuyor işsize de iş bulmadan önce onu işe hazırlıyor. İŞKUR’un işsizler için yaptığı çalışmalar neler oluyor?

Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir.

Türkiye çapında 81 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri sonucunda o ilde en çok ihtiyaç duyulan meslekler tespit edilmekte ve bu mesleklerde kurs/program düzenlemek amacıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından Yıllık İşgücü Eğitim Planları hazırlanmaktadır.

Kurum tarafından sunulan aktif işgücü hizmetlerinden yararlanmak isteyen kayıtlı işsizlere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde görev yapan 4. 000’e yakın iş ve meslek danışmanı tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir. İş ve meslek danışmanlarının bu hizmeti ile işsizler kendilerine en uygun kurs/programa katılma imkânına sahip olmaktadır.

İŞKUR’un aktif işgücü programları kapsamında temel faaliyetleri şunlardır:

 Mesleki Eğitim Kursları

 Girişimcilik Eğitim Programları

 İşbaşı Eğitim Programları

 Toplum Yararına Programlar

Bunlara ek olarak İŞKUR;

 Çalışanların Mesleki Eğitimi

 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM)

 Özel Politika ve Uygulamalar

 Korumalı İşyerleri Projesi

 Engelli ve Eski Hükümlüye Kendi İşini Kurma Desteği

 Engellinin İş Bulmasını Sağlayacak Destek Teknolojilerine İlişkin Projeler

 Engellinin İşe Yerleştirilmesi, İşe ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projeler

 Engellilerin İstihdam Edilebilirliklerini Artırmayı Amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri yürütmektedir.

Bildiğiniz üzere; İŞKUR’un temel hedefleri olan işsizliğin azaltılması ve istihdamın korunması hedefleri çerçevesinde işsizlere önemli imkanlar sunuyoruz. Aktif işgücü piyasası programları kapsamında uygulanan ve detaylarını anlattığım kurs ve programlar da hem işsizlerin hem de işverenlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlamakta ve uygulamaktayız.

İşsizlerin maddi imkânlarını da dikkate alarak; düzenlenen faaliyetlere katılanlardan herhangi bir ad altında, herhangi bir ücret ya da katkı almamaktayız. Faaliyetlere ilişkin tüm giderleri Kurum olarak biz karşılıyoruz. Ayrıca faaliyetlerden yararlananlara eğitim ya da katılım süresince yol, yemek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla ödeme (günlük 20-25 TL) yapmanın yanı sıra bu kurs ve programlara katılan işsizlerin genel sağlık sigortalarını; mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitimlere katılanların ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerini de ödüyoruz.

Kurslarımızı başarıyla tamamlayanlara öncelikle uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesi; bunun mümkün olmadığı durumlarda ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi veriyoruz. Eğitim alan işsizlerin, eğitim aldıkları meslek ve açık iş durumuna göre özel sektör işyerlerinde istihdam edilmelerini sağlıyoruz.

İşbaşı eğitim programlarına katılanlara Katılım Belgesi; girişimcilik programlarına katılanlara ise KOSGEB tarafından girişimcilere yönelik olarak sağlanan desteklerden yararlanabilme olanağı veren Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi veriyoruz.

İş ve meslek danışmanları, iş arayan portföylerinde bulunan bireylerle bireysel iş danışmanlığı görüşmeleri yaparak, kişilerin kendilerini tanımalarına, meslekler ve mesleki eğitim yerleri hakkında bilgi edinmelerine ve edindikleri bilgileri bireysel bazda değerlendirerek kendilerine uygun iş seçimi konusunda karar vermelerine, istihdam eylem planı oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.

Bahsettiğim bu eylem planı esasında, sizin de değindiğiniz gibi iş arayanları iş bulmaları yolundaki tüm süreçleri kapsamaktadır. Bu kapsamda iş arayanlara, kendi becerilerini ve işverenin beklentilerini tanımaları, iş olanakları hakkında bilgi sahibi olmaları, iş talep formu, etkili özgeçmiş ve takdim mektubu hazırlayabilmeleri ve iş arama becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla iş arama becerileri semineri verilmektedir.

İŞKUR Gelişen dünyayı takip ediyor

Ülkemizde işsiz olan insanlar iş bulmak yada kendilerini bekleyen kariyere hazırlanmaları için neler yapmalı?

İşsizler, işgücü piyasasından uzak kalmamak ve dolayısıyla çalışma disiplinini kaybetmemek adına bir an önce etkin iş arama kanallarına başvurmalıdırlar. Günümüzde çok sayıda iş arama kanalı bulunmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte internet aracılığı ile iş bulma imkânı da artmıştır. Bu doğrultuda İŞKUR’da değişen dünyayı takip ederek kurum hizmetlerini internet ortamında dış kullanıcılara açmıştır. Bu sayede iş arayanlar kendi profillerini güncelleyebilmekte, kendilerine en uygun iş taleplerini görebilmekte ve iş başvurularını yapabilmektedirler.

Malumlarınız olduğu üzere, kişinin hayat boyunca verecek olduğu en önemli karardan birisi, mesleğini ya da onu meslek seçme aşamasına götürecek eğitim programı veya alanı seçmesidir. Bu konuda verilen kararlar, sonuçları itibariyle bireyin bütün yaşamını etkileyebileceğinden doğru kararın alınması büyük önem taşımaktadır. Sahip olunan meslek, bir geçim yolu olmanın ötesinde, kendimizi değerli bir birey olarak görmemizin, toplumda bir yer edinerek saygınlık kazanmamızın da yoludur.

Meslek seçme aşamasında olan her bireyin; ilgi, yetenek, kişisel değer ve kişiliğine en uygun meslek ya da eğitim programını seçmesi gerekir. Sağlıklı meslek kararları bir anlık bir düşüncenin değil, bir gelişim sürecinin ve sunulması gereken bir dizi yardımın ürünüdür. Bizler bunun bilinciyle geçen seneden itibaren meslek seçimi aşamasındaki gençlere ve ailelerine destek olmak amacıyla Meslek Seçimine Destek Dergisini çıkardık. 2013 yılında 700 bin adet, 2014 yılında da 1 milyon adet Meslek Seçimine Destek Dergisinin basımı gerçekleştirilmiş ve İş ve Meslek Danışmanları tarafından tüm meslek liseleri ile diğer liselerin son sınıf öğrencilerine, iş arama becerileri, Kurum faaliyetleri ve mülakat teknikleri gibi konularda seminer vererek dağıtımını gerçekleştirmişlerdir.

Üniversite öğrencilerine yani bir yerde mesleğini seçmiş öğrencilere yönelik de 69 üniversitede İŞKUR İrtibat Noktası açılmıştır. İŞKUR İrtibat Noktaları ile bireysel/ grup halinde yüz yüze danışmanlık hizmeti verilmekte ve öğrencilere işgücü piyasası, Kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama, Avrupa Birliği düzleminde iş arama ile “europass cv oluşturma” gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

Kişiler İŞKUR’a kayıt olarak danışmanları ile görüşebilir ve kariyer planlarını belirlemede onlardan destek alabilirler. Yine aktif işgücü piyasası programlarından yararlanarak kendilerine farklı fırsatlar ve imkânlar yaratabilirler. İŞKUR hizmetleri aracılığıyla değişen işgücü piyasası eğilimlerine kolaylıkla uyum sağlanabilir. Erken yaşlarda iş hayatıyla tanışmak, iş hayatına dâhil olabilmek günümüz dünyası için artık oldukça önemli. Özellikle genç yaşlarda, kısa süreli bile olsa bir işte çalışarak iş hayatı içerisine girilmesi, başka hiçbir yerden elde edilemeyecek deneyimleri kazandırabilir. İŞKUR olarak biz, işbaşı eğitim programlarımız ile gerekli desteği sunmaya hazırız. Ancak tüm bunlara ilaveten son olarak, dünyada “hayat boyu öğrenme” kavramının ön plana çıkmaya başladığını ve artık gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde eğitim politikalarının hayat boyu öğrenme üzerine kurgulandığını vurgulamak isterim.

İŞKUR İşverenlere De Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

Kurumunuz sadece işçi yönünden olaylara bakmıyor. İşverenlere de birçok destek ve yönlendirme çalışmaları yapıyor. Bunlardan bahseder misiniz?

Kurumumuz tarafından işverenlere danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmetler kapsamında işverenlerin açık iş taleplerinin olup olmadığının değerlendirilmesinin yanı sıra, istihdam teşvikleri hakkında da kendilerine bilgilendirme yapılmaktadır. Bilindiği üzere istihdamı artırmayı amaçlayan ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan önemli teşviklerimiz bulunmaktadır.

Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan işsizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilki 2008 yılında olmak üzere işverenlere yönelik teşvik paketleri açıklanmıştır. Bu paketlerle, çeşitli prim indirimleri ve teşvikler getirilerek istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması hedeflenmiştir.

Kurumumuz tarafından aktif işgücü piyasası programları kapsamında yürütülen faaliyetleri işgücü piyasasının tüm taraflarına katkı sağlamak üzere uygulamaktayız. Bu programlar vasıtasıyla bir taraftan işsizlerin niteliklerini geliştirmelerine veya iş kurmalarına yönelik faaliyetler yürütürken diğer taraftan da işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. Yeni kurulan bir işyeri veya işini geliştirmek isteyen işverenler öncelikle nitelikli işgücüne ihtiyaç duymaktadırlar. Bu noktada Kurum olarak gerek işgücü piyasası araştırmaları sonucunda gerekse doğrudan işverenlerden alınan işgücü taleplerinin karşılanması amacıyla özel projeler ve uygulamalar geliştirmiş bulunmaktayız.

İşverenlerin de sürece dahil olduğu ve çok olumlu geri dönüşler aldığımız, kamu ve özel sektör işbirliği ile düzenlenen “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi” yürütmekteyiz. Projedeki en önemli unsurlardan biri işverenlerin doğrudan işgücü taleplerine dayalı olarak mesleki eğitimler ve işbaşı eğitimler düzenleniyor olmasıdır. Proje kapsamında İŞKUR, TOBB, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB-ETÜ arasında Haziran 2010 tarihinde imzalanan protokol neticesinde öncelikle pilot olarak belirlenen okulların donanım ihtiyacı karşılanmış, ilgili okullardaki eğiticiler hizmet içi eğitimden geçirilmiş ve 2011 yılının Ocak ayından itibaren mesleki eğitim programları yaygın bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır.

UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında çeşitli işyerlerinden belirli bir meslekte yeteri kadar talep gelmesi ile teorik eğitimler düzenliyor, bu eğitimler sonrasında katılımcının iş tecrübesi kazanması için işbaşı eğitimler veriyoruz. Teorik ve pratik eğitimlerin tamamlayan, çalışabilecek donanım kazanan kişileri talep alınan işyerlerinde işe başlatıyoruz. Projenin başlamasından bu yana üç yıllık süreçte düzenlediğimiz eğitimlerin sonuçlarına bakıldığında istihdam oldukça yüksek oranda(%62, 4) gerçekleşmiştir. Bu oran bize istihdamın artırılması için Kamu ve Özel Sektör işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

UMEM projesinden farklı olarak aktif işgücü piyasası programları kapsamında işsize olduğu kadar işverenlere büyük avantajlar sunan bir diğer uygulama işbaşı eğitim programlarımızdır. Bu programlar sayesinde işverenler çalıştıracakları işgücünü kendileri yetiştirme imkânına kavuşuyor. 160 güne kadar uygulanan işbaşı eğitimler sayesinde işverenler Kurumumuzdan katılımcı talebinde bulunmakta ve bu süre boyunca katılımcının sigorta prim giderleri ile günlük zaruri giderleri Kurumumuzca karşılanmaktadır.

Her danışmanın, işyerinin sektörü, büyüklüğü ve coğrafi konumları dikkate alınarak oluşturulmuş işveren portföyü bulunmaktadır. Danışmanlarımız portföylerinde yer alan işverenleri ziyaret ederek onlara da İŞKUR hizmetlerini tanıtma, işgücü talebi alma, İŞKUR ile ilgili işlerini gerçekleştirme konularında yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca, nitelikli elemana ihtiyaç duyan işverenlerimizin taleplerini karşılayarak işgücü piyasasının arz ve talep yönünü buluşturan bir köprü görevi üstlenmekte böylece kalıcı istihdamın sağlanması noktasında önemli bir hizmet sunmaktadırlar.

Ayrıca, danışmanlarımız, işverenlerimizin mevcut ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra gelecekte ihtiyaç duyacakları meslekleri de belirleyerek onlar için bir yol haritası çizmektedirler.

Eğitimler sonrasında yüksek oranda istihdam sağlandığı görüldü

Üniversiteler başta olmak üzere birçok stk ve resmi kurum ile ortak projeler geliştiriyorsunuz? Bunlardan bahseder misiniz?

Üniversiteler başta olmak üzere birçok resmi kurum ile işbirliği yapmaya ve işsizlere beraber ulaşmaya önem veriyoruz. Bunun için üniversitelerde, belediyelerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, organize sanayi bölgelerinde ve işbirliği yapmak isteyen diğer kurum ve kuruluşlarda hizmet noktaları kuruyoruz. Onlara yetki vererek Kurumumuza ulaşamayan işsizlerin iş, kurs ve işsizlik sigortası başvurularını, işverenlerin ise işgücü ve kurs taleplerini yapmalarını sağlıyoruz. Ayrıca, üniversitelerle ortaklaşa istihdam fuarları ve kariyer günleri düzenliyoruz.

Üniversiteler ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile aktif işgücü piyasası programları çerçevesinde yürütülen kurs, program, proje vb. ortaklaşa yürüttüğümüz veya bu kuruluşların hizmet sağlayıcı olabildiği faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen mesleki eğitim kurslarında ve girişimcilik eğitim programlarında üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşları işbirliği yaptığımız ve ilk sıralarda gelen hizmet sağlayıcılar arasında yer alıyor.

Diğer taraftan daha önce bahsettiğim UMEM Beceri’10 Projesi, hem özel hem de kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen örnek bir proje olması nedeniyle özellikle vurgulanmak isterim. Kurumumuz; Projenin paydaşları olan TOBB, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB-ETÜ ile birlikte üç yılı aşkın süredir eğitimler vermekte olup bu eğitimler sonrasında yüksek oranda istihdam sağlandığı görülmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir diğer önemli proje “Korumalı İşyerleri” projesidir. Proje kapsamında; işgücü piyasasında kendi imkanları ile iş bulma noktasında önemli sorunlar yaşayan zihinsel engelli bireylere istihdam imkanı sağlamayı amaçlanmaktayız. Bu amaçla çalışma ortamlarının özel olarak düzenlendiği, işyerinin kurulabilmesi için 150. 000 TL’ye kadar makine teçhizat desteği sağlanan ve engelli maaşlarının bir yıl boyunca proje kapsamında karşılandığı uygulamamız devam etmektedir. Bu uygulamada Kurumumuz ile ASPB-Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü birlikte çalışmaktadır.

Rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin etkinliği ve ulaşılabilirliği ile Kurumun tanınırlığının arttırılması için üniversitelerde 69 İŞKUR İrtibat Noktası açılmıştır. İŞKUR İrtibat Noktaları ile bireysel/ grup halinde öğrencilere yüz yüze danışmanlık hizmeti verilmekte ve öğrencilere işgücü piyasası, Kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama, Avrupa Birliği düzleminde iş arama ile “europass cv oluşturma” gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

İEP’te Katılımcıların Mesleki Deneyim Kazanarak İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması Amaçlanıyor

İşbaşı eğitim kavramı da son yıllarda ortaya çıktı. Hem işe yerleştiriyorsunuz, hemde işbaşında eğitim veriyorsunuz? Bu konudan bahseder misiniz? İşçi ve işverene bu anlamda nasıl katkılar sağlanıyor?

İşbaşı Eğitim Programlarımızı(İEP); Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önce edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenliyoruz. İEP; işgücü piyasası araştırma sonuçları, iş ve meslek danışmanlarımızın işyeri ziyaretleri sırasında veya işsizlerle yaptıkları görüşmelerde tespit edilen ihtiyaçlar, işyerlerinden veya katılımcı adaylarından gelen talepler doğrultusunda düzenleniyor.

İEP’te katılımcıların mesleki deneyim kazanarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlandığından, herhangi bir vasıf gerektirmeyen alanlarda (beden işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi, çaycı. . . ) program düzenlenememektedir.

Programlara katılabilmek için; Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı olmamak, emekli olmamak gibi şartlar aranmaktadır. Diğer taraftan mezuniyet sonrasındaki iş deneyimi eksikliğinin giderilmesine katkı sağlamak ve teorik bilgilerinin uygulamasını görmeleri amaçları ile programlara ikinci öğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler ile yükseköğretim öğrencileri de katılabilmektedirler. Programlardan yararlanacakların iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşünü almaları gereklidir. Bu sayede, düzenlenecek programlara katılacak kişiler daha doğru bir şekilde belirlenebilmektedir.

Programların süresi, günlük en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere, haftalık kırk beş saatten ve toplamda yüz altmış fiili güne kadar sürebilmektedir. Engelliler için işbaşı eğitim programının süresi yirmi dört ay içerisinde üç yüz yirmi fiili gün olarak uygulanabilmektedir.

İEP’e katılanların her birine, katıldıkları her fiili eğitim günü için, miktarı Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen kursiyer zaruri gideri (25 TL) ödüyoruz. Katılımcıların program süresince genel sağlık sigortası primleri ve iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri de Kurumumuz tarafından yatırılıyor.

İşyerlerinden iki ile on arasında çalışanı bulunanlar bir, on bir ve üzerinde çalışanı olanlar ise mevcut çalışan sigortalı sayısının onda biri kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep edebilmektedir. Kamu kurum/kuruluşlarının payının yüzde ellinin altında olduğu iktisadi teşekkülleri katılımcı talebinde bulunabilmektedir. Ayrıca, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve benzeri yerlerde, işbaşı eğitim programı katılımcılarının programın tamamlanması sonrasında istihdam edilebilecek olmaları halinde program düzenlenebilmektedir.

Türkiye’nin işsizlik oranı AB ortalamasının altına düştü

Türkiye’de işsizlik rakamlarına baktığımızda gelişmiş ülkelerle nasıl kıyaslayabiliriz? Gelinen nokta başarılı mı?

2008 ekonomik krizinden işgücü piyasaları da etkilenmiş ve bu noktada işsizlik oranlarında bir yükselme göze çarpmıştır. Türkiye ise bu krizden çok fazla yara almadan çıkmıştır. Bu sözlerimizin kanıtı olarak özellikle Türkiye’nin işsizlik oranlarını, AB ortalamasıyla kıyaslanmasını gösterebiliriz. Kriz öncesi 2007 yılında Türkiye’nin işsizlik oranı yüzde 8, 8 iken AB ortalamasında yüzde 7, 6’dır. Görüldüğü üzere kriz öncesi dönemde Türkiye’nin AB’ye göre daha yüksek oranda işsizlik oranı mevcuttur. Bu eğilim 2010 yılına kadar devam etmekte olup, 2011 yılıyla birlikte, uygulanan aktif istihdam politikaları içinde yer alan istihdam teşvikleri, mesleki eğitim kursları ile kriz sonrası dönemde sıkça başvurulan kısa çalışma ödeneği gibi faaliyetlerimiz neticesinde işsizlik oranlarımızda düşüş yaşanmıştır. Bu bağlamda Türkiye’nin işsizlik oranı AB ortalamasının altına düşmüş ve Türkiye ile AB ortalaması işsizlik oranlarını arasındaki fark 2013 yılına kadar da Türkiye lehine açılmaktadır. 2013 yılı EUROSTAT işsizlik oranlarını incelediğimizde de Türkiye’nin işsizlik oranı yüzde 8, 7 iken AB ortalamasında bu oran yüzde 12, 1’dir. Söz konusu veriler de gelinen noktada başarılı olduğumuzu gözler önüne sermektedir.

2023’te hedefimiz yüzde 5 işsizlik oranını yakalamaktır

Türkiye’de işsizlik rakamlarını çok daha aşağılara çekmek mümkün olacak mı? Bu nasıl başarılacak?

Ülkemizin en önemli sorunu olan işsizlik rakamlarının aşağılara çekilmesi için, 10. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, 61. Hükümet Programı ve geçtiğimiz ay yürürlüğe giren Ulusal İstihdam Stratejisi gibi önemli politika belgeleri çerçevesinde 2023 yılında hedeflenen % 5 işsizlik oranını yakalamak için eylem planları oluşturulmuştur. Örnek verecek olursak eğitim- istihdam bağlantılarının sağlanması hedefinde işgücü piyasasının temel problemi olan mesleksizlik sorununun çözümü, işgücü piyasasının ihtiyacı olan nitelikte işgücünün daha öğretim hayatının ilk yıllarından başlanarak yetiştirilmesi ve gençler başta olmak üzere iş arayanların istihdama kazandırılması amaçlanmaktadır. Yine bir diğer hedef olan sosyal yardım alanların istihdama kazandırılması için sosyal yardım yararlanıcıların aktif işgücü programları ile istihdama kazandırılması, pasif konumdan aktif ve üretken konuma getirilmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemiz işgücü piyasası sorunlarına yakından bakıldığında işsizlik oranlarına etki eden etmenler daha iyi anlaşılacaktır. Bu sorunlardan bazıları işgücündeki nitelik eksikliği nedeniyle işgücü arz ve talebindeki uyuşmazlıklar, gençlerin, kadınların ve diğer dezavantajlı grupların işgücü piyasasına girişte yaşadığı sorunlar, tarımdan kopan işgücünün nitelik eksikliği nedeniyle kentte iş bulmada yaşadığı zorluklar, teknolojinin hızla gelişmesinden kaynaklı işsizlik, işgücü piyasası katılıkları gibi sebepler ülkemizdeki işsizlik oranlarını etkileyen önemli etkenlerdir. İşsizliği etkileyen ve burada sıraladığımız etmenlerin birçoğunun temelinde de “mesleksizlik” yatmaktadır. İşgücü piyasasında yaşanan bu ve benzeri sorunların çözümünde aktif işgücü piyasası politikaları çerçevesinde sağlanabilecek önemli katkılar olduğunu düşünüyorum. Bu noktada söz konusu sorun odaklarından belli başlıları için Ulusal İstihdam Stratejisi’nde belirlenen politikalar ekseninde atılacak adımların büyük önem arz ettiği kanaatindeyim.

Bildiğiniz üzere; Ulusal İstihdam Stratejisi dört temel politika ekseni üzerine inşa edilmiştir. Bu politika eksenleri ile; makroekonomik politikaların istihdamı teşvik edecek biçimde sürdürülmesi, işgücünün verimliliğinin artırılması, işgücü piyasalarının katılıktan arındırılması, çalışanların istihdam güvencesinin artırılması, istihdama erişimde güçlüklerle karşılaşan özel politika gerektiren grupların işgücüne katılımının desteklenmesi konularına özen gösterilirken bütün bu reformların sosyal koruma şemsiyesi genişletilerek yapılması anlayışı benimsenmiş ve güvenceli esneklik temel yaklaşım olarak kabul edilmiştir.

Gerek Ulusal İstihdam Stratejisi gerekse 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde belirlenen öncelikler doğrultusunda; işsizlikle mücadele çerçevesinde aktif işgücü piyasası politikalarına daha kapsayıcı bir nitelik kazandırarak etkinleştirmeyi hedefliyoruz.

Öncelikle doğru iş ve meslek seçimi ile başarılacağına inanmakla birlikte bunun tek başına yeterli olmadığını, aynı zamanda bu meslek ya da işe yönlenmede doğru bir yol haritasına sahip olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu da bireysel eylem planları ile mümkün olacaktır. Biz İŞKUR’da her iş arayanın bir danışmanı olmasını sağlayarak işsizlerin bu tercihlerinin doğru temeller üzerine oturmasını sağlamaya çalışıyoruz.

İşgücünü bu şekilde koordine ettikten sonra yine her işverenin bir iş ve meslek danışmanı olacak misyonuyla, danışmanlarımız portföylerinde yer alan işyerlerinde en uygun pozisyonları belirleyerek iş arayanları bu pozisyonlara yönlendirmektedir.

Bu sayede her bir iş ve mesleğe en doğru adayın yönlendirilmesi ve eşleştirmenin doğru bir şekilde yapılması sağlanmaktadır. Doğru eşleştirme ise hem iş arayanların kendi niteliklerine uygun işlerde çalışarak mutlu ve verimli bireyler olmalarını, hem de işverenlerin doğru çalışanı bularak üretimlerini etkin bir şekilde yürütmelerini sağlamaktadır. Bu sayede hem işsizlik sayısı ve hem de süresi azaltılacaktır.

İş Arayanda İşçi Arayanda İŞKUR’da Danışmalı

İşsizlere ve işçi arayanlara tavsiyeniz nelerdir?

İŞKUR işgücü piyasasındaki enformasyon eksikliğini gidermek amacıyla iş arayanlar ve işverenlere danışmanlık yapan ve işgücünün niteliklerine uygun işlerde istihdam edilmelerini sağlayan bir kamu istihdam kurumudur. Etkin ve daha iyi bir işe yerleştirme için işsizler ve işverenlerin Kurumumuzun ücretsiz sunduğu hizmetlerden daha fazla yararlanmalarını bekliyoruz.

İŞKUR iş ve meslek danışmanları aracılığıyla hem iş arayanların hem de işverenlerin yanındadır. Kuruma gelen hem iş arayanların hem de işverenlerin kendilerinden sorumlu ve tam donanımlı bir iş ve meslek danışmanı tarafından karşılanacağının ve kişiye özel hizmet ile ihtiyaçların en kısa sürede, hızlı ve doğru bir şekilde karşılanacağını vurgulamak isterim. Dolayısıyla işgücü piyasasında iş arayanların ve işverenlerin birincil başvuru kaynağı olarak İŞKUR misafirlerini beklemektedir.

Son dönemde İŞKUR uluslararası çalışmaları ve başarılarıyla da ön plana çıkıyor, bu kapsamda yürüttüğünüz çalışmalar ve gerçekleştirdiğiniz diğer projeler hakkında bilgi verebilir misiniz?

İŞKUR olarak son dönemde birçok önemli uluslararası çalışmaya imza attık. Elbette İŞKUR bu çalışmaları ilk defa gerçekleştirmiyor. Dünya işgücü piyasalarının ve istihdama katkısı olacağını düşündüğümüz farklı uygulamaların her zaman için takipçisi olduk, olmaya da devam ediyoruz. Son dönemde farklılaştırdığımız husus ise, artık istihdam ekseninde yalnızca takip eden değil aynı oranda takip edilen ve lider bir Kurum olarak faaliyetlerimizi yürütüyor oluşumuzdur. Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) için Yönetim Kurulu Üyeliği’nin gerçekleşmesi bu hedef ve çalışmaların olağan bir sonucudur. 2012 yılında Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğimiz WAPES’in 2015 yılında yapılacak Dünya Kongresinin İstanbul’da gerçekleşecek olması Kurumumuzun uluslararası alanda ortaya koyduğu vizyonun başarılı bir yansımasıdır. Benzer şekilde, Türkiye’nin teklifi ve İŞKUR’un önderliğinde hayata geçirdiğimiz bir başka yapılanma ise İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Ağı’dır (OIC-PESNET). Kurumumuzun özverili çalışmaları neticesinde kurulan ağ sayesinde ve İslam Ülkeleri arasında eksik olan bir işbirliği alanı doldurulmuş ve katılımcılar arası etkileşim daha ilk toplantıda sağlanmıştır.

Bunun dışında; İslam Ülkeleri Ekonomik, Sosyal ve İstatistiki Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Merkezi’nin (CPESSEC), OECD, ILO, Dünya Bankası, G20, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütlerle ve ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini, yeni uygulamaların ülkemize kazandırılması, yeni işbirliği alanlarının açılması ve çeşitli projelerin hayata geçmesi gibi farklı şekillerde toplamaktayız. Avrupa Birliği fonları kapsamında Ülkemize istihdam alanında sağlanan fonların 2007-2013 döneminde %50’sinin İŞKUR tarafından kullanılmış olması işgücü piyasamız açısından önemli bir kazançtır. Faaliyetlerini ve sonuçlarını farklı mecralarda paylaşmakta olduğumuz Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu, Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu, Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu bu dönemde uyguladığımız önemli projelerdendir. Yatırım Sektörlerinde Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonunu ise 2014 yılı sonu itibari ile hayata geçirmeyi planlıyoruz. Uluslararası alandaki işbirliğimiz ve etkinliğimiz arttıkça Avrupa Birliği fonları dışındaki fonları da etkin bir şekilde kullanmaya başladık. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın mali katkısıyla hayata geçirdiğimiz Kadınlar İçin Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi Projesi bu kapsamdaki önemli çalışmalarımız arasında yer alıyor. İŞKUR olarak ortaya koyduğumuz uluslararası vizyonumuzu hız kesmeden sürdürmek istiyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz ve gelecekte gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizi ve projelerimizi internet sitemizden, sosyal ağlarda yer alan sayfalarımızdan ve ulusal medyadan takip edebilirsiniz.

Literatürümüze birçok kavramlar ekleyen İŞKUR yeni kavramlar eklemeyi düşünüyor mu? Gelecekte İŞKUR’u nasıl bir kurum olarak bulacağımızı düşünüyorsunuz?

Kurumumuzun sürekli değişen ve yeniliklere açık bir yapıya sahip olması nedeniyle muhakkak ki zamanla literatürümüze yeni kelimeler eklenmesine katkıları olacaktır. Kurumumuz gelecekte hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artırarak işsizlikte mücadelede daha etkin bir rol oynayacak, işgücü piyasasında öncü ve saygın bir kurum olma konumunu daha da güçlendirecektir. .

Doğu Karadeniz Bölgesinde En Çok Beden İşçisi Aranıyor

Karadeniz Bölgesi’nde iş istihdam konusunda neler söylersiniz? İstihdam ve iş arama durumu nedir Karadeniz Bölgesinde?

İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı, Doğu Karadeniz'de işverenlerin en çok beden işçisi, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, garson ve satış danışmanı elemanı aranıyor.

2014 Ocak-Haziran dönemi Doğu Karadeniz Bölgesi İŞKUR verilerine göre, Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illerinden alınan açık iş sayısı toplam 16 bin 168’dir. Bu 4 ilden alınan toplam açık sayısının yüzde 44'ü Trabzon'dan alınmış olup alınan açık iş sayısı 7 bin 118'dür. Trabzon'dan alınan 7 bin 118 açık işin mesleklere göre dağılımı incelendiğinde en fazla açık işin, temizlik görevlisi mesleğinde olduğu ve bu meslekte alınan açık iş sayısının da bin 451 olduğu görülmektedir. İkinci sırada bin 353 açık işle beden işçisi mesleği bulunmakta iken üçüncü sırada 618 açık işle güvenlik görevlisi yer almaktadır.

Toplam 16 bin 168 açık işten ikinci en yüksek orana sahip olan Rize'de 5 bin 293 açık iş alınmış olup oranı yüzde 32, 7'dir. Rize'deki 5 bin 293 açık işin meslekler bazında dağılımına bakıldığında; en fazla açık iş 2 bin 351 açık işle beden işçisi mesleğinden alındı. Rize'de ikinci sırada garson mesleği yer alırken bu meslekten alınan açık iş sayısı 237'dir. Bu mesleği de 222 açık işle satış danışmanı mesleği takip etmektedir. "

Giresun'da Dikiş Makinesi Operatörlüğü Revaçta

İŞKUR olarak Giresun'da en çok dikiş makinesi operatörü işe yerleştirdik. Giresun'da ilk 6 aylık dönem itibariyle 2 bin 468 açık iş alınmışken bu sayı 4 ilden alınan toplam açık işin yüzde 15, 3'üne tekabül etmektedir. Giresun'da, en fazla açık iş dikiş makinesi operatörü-kumaş mesleğinden alınmış olup, açık iş sayısı 336'dır. İkinci sırada 243 açık işle beden işçisi (genel) mesleği yer alırken, üçüncü sırada 184 açık işle Veri Giriş Kontrol işletmeni mesleği bulunmaktadır. Dört ilden alınan toplam açık işin yüzde 8'ini barındıran Artvin'de ise açık iş sayısının bin 289 olduğunu görmekteyiz. Meslekler bazında değerlendirildiğinde en fazla talebin 494 açık işle genel beden mesleğinden alındığı, ikinci sırada 58 açık işle temizlik beden işçisi üçüncü sırada da 57 açık işle garson almaktadır.

Sorularımıza içtenlikle cevap verdiğiniz için teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz”.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 01.08.2014 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Artvin İşkur 2015 Faaliyetlerini Aç...
 » Artvin’de Hedef 20 Bin İstihdam...
 » Artvin İş-kur Müdürlüğü 2015 Faaliy...
 » Artvin’de İşkur Muhasebecilerle Bul...
 » 473 Genç Tekniker Olarak İstihdam E...
 » Artvin’de ‘ 1. Kariyer Günü” Etkinl...
 » İşkur Artvin’li Mali Müşavir Ve Muh...
 » Artvin’de 2. Kariyer Günü Etkinliği...
 » Sen Yeter Ki İş Ver...
 » Hopa Ticaret Ve Sanayi Odası Umem B...
 » Artvin İl İstihdam Ve Mesleki Eğiti...
 » İşkur Genel Müdürü Nusret Yazıcı’da...
 » Artvinli Yazıcı Wapes Başkanı Olara...
 » İşkur Genel Müdürü Yazıcı’dan Çarpı...
 » Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplant...
 » İşkur’dan 1 Milyon Kişiye İş...
 » Artvin’in 2012 Yılı Değerlendirildi...
 » Artvin İl İstihdam Ve Mesleki Eğiti...
 » Çaykur'a 1500 İşçi Alımı Başlıyor...
 » Açü Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Hopa’da Korkutan Yangın...
 » Acil Kan Aranıyor!...
 » Hopa Tso Genel Sekreterliğine Hamdi...
 » Hopa Yoldere Köyü Sakinlerinin Tale...
 » Başkan Mubin Çakmak’tan Belediyeye...
 » Arhavi Belediyesinden Otobüs Termin...
 » Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez'e Ziy...
 » Şavşat’ta, Köylülere Danıştay’dan İ...
 » Hopa Engereği Ve 20 Tür Koruma Altı...
 » Cerattepe Heyeti Anıtkabir’i Ziyare...