Hopa İş Dünyası İle Ropörtajlarımız Devam Ediyor

05/01/2013 17:33

Murat Balkaya, “Yapı Denetim Kanunundan Vatandaşlarımız Habersiz.”


Haber: Hayati AkbaşÜlkemiz her geçen gün çağdaş medeniyetler seviyesine çıkıyor. Bu kapsamda hükümetin çıkardığı kanun ve yönetmelikler de vatandaşların hayatında önemli değişiklikler meydana geliyor. Birçoğumuzun bilmediği bu değişiklikler için aslında birçok kuruluş biz vatandaşlara yardımcı oluyor. İşte bu değişikliklerden biri de Yapı Denetim Yönetmeliği. Kentsel dönüşümlerin gündemimizde olduğu bu günlerde aslında tüm vatandaşlar olarak bilmemiz gereken bir konu var ise de ikamet ettiğimiz binaların güvenliği. Can ve mal güvenliğimizi sağlama almayı en öncelikli iş olarak görmemize rağmen yine de yapılan değişiklikleri ise takip etmiyoruz. İkamet ettiğimiz binalar, yeni aldığımız evler ve ekmek kapısını kurduğumuz iş yerlerinin bulunduğu binaların ne kadar güvenli olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. İşte bu sayımızdaki konuğumuz ise Yapı Denetim Laboratuarının ilimizdeki uygulayıcısı olan iki firmadan birinin sahibi olan iş adamı Murat Balkaya ile birlikteyiz. Balkaya’ya kendisi, iş hayatı, Yapı Denetim Kanunu, ortağı olduğu Yapı Laboratuvarı Kanununun olmaz ise olmazı olan Evrensel Test Laboratuar firmasının çalışmaları ile ilimizde bu iş kollarının ne denli bilindiği üzerine keyifli bir sohbette bulunduk. Bizce çok dikkatlice okumanız gereken röportajımızdan öğreneceğimiz önemli dersler var. Biz sorduk Murat Balkaya cevapladı ve ortaya bu keyifli röportaj çıktı.

Bize kısaca Murat Balkaya’yı anlatır mısınız? İş hayatına nasıl atıldınız?

1976 doğumluyum. Kemalpaşalıyım. Lise mezunuyum. İş hayatına 4 sene Tarım İl Müdürlüğüne bağlı dezenfeksiyon ünitesinde Sarp Gümrüğü’nde çalıştım. Daha sonra ticarete girmeye karar verdim. İlk olarak Gümrük şirketi kurarak ticarete başladım. SARPGROUP olarak ticarete atıldık. Kemalpaşa’da adımıza ait PTT acentesi bulunmaktadır. Yapı Denetim Laboratuarı işi yapıyoruz. Türkiye’nin en büyük lojistik firması olan İkra Lojistik A. Ş. nin Karadeniz temsilcisiyiz. Azerbaycan’ın ithalat ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan firmadır. Bu firmanın temsilciliğini yapıyoruz. Ayrıca ihracat yapıyoruz. Bunun yanı sıra da bildiğiniz üzere inşaat sektöründe yapılan kanun değişiklikleri ile Yapı Denetim Şirketleri kuruldu. Biz ilimizdeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş yetkisi olan iki firmadan biriyiz. Ayrıca yine bu kanun kapsamında kurulmuş olan ilimizin tek yapı denetim laboratuarı olan Evrensel Test Laboratuarı’nın da Üç ortağından biriyim. Diğer ortağımız ise Ethem Dalkılıç ve Selçuk Sarı

SARPGROUP’u bize anlatır mısınız?

Firmamız Gümrükleme ve Uluslararası taşımacılık sektöründe faaliyetini sürdürmektedir ve şirketimiz hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

Gümrükleme Sarp Group, sahip olduğu güçlü teknolojik altyapı ve uzman personeliyle Türkiye'nin tüm gümrüklerinde ve yurt dışında gümrükleme hizmetini kendi bünyesinde verebilen tek Türk lojistik şirketidir. Müşteri temsilciliği sistemi ile BDT ülke ticaret hacminin yüzde 15'inin gümrüklemesini gerçekleştirmektedir.

T. C. Gümrükleri'nin en tecrübeli A karneli uzman müşavirleri yönetimindeki güçlü personel kadrosu, gümrük önlerine konuşlandırılmış 4 gümrük ofisi, T. C. Gümrükleri ile entegre çalışan EDI sistemi, vergi ödemelerinde Sarp Group bloke çeklerinin kullanılmasıyla sağlanan zaman tasarrufu ve gümrükleme ile ilgili hukuki davaları müşterileri adına takip eden hukuk müşavirliği hizmeti görmektedir. Sarp Group gümrük müşavirliği adı altında. Hopa Gümrük Ofisi, Sarp Gümrük Ofisi, Erenköy Gümrük Ofisi ile hizmet vermekteyiz. Referanslarımız ise İKRA LOJİSTIK A. Ş. Dinc ÖZBİÇER (ADANA ), Ulusoy Holding - Saffet ULUSOY (TURKEY), Evyap Sabun - Turgay ŞANLI(TURKEY), BSH Ev Aletleri A. Ş Yasemın SEZEN(TURKEY), Elit Electronıcs Ltd - Malkhaz Nagavardze (GÜRCİSTAN), Azersun Holding ---NIzamı MANSUROVA (AZERBAYCAN), Ana Gida. Tic. Ltd. Şti. -İsmail Bey(TURKEY), Colgate-(colget)-Özer bey (TURKEY)

Çalışmış olduğumuz ülkeler Azerbaycan-Nahçivan, Gürcistan, Ermenistan,

Konu ihracattan açılmışken Hopa’nın ilimiz ve ülkemiz adına değerinden bahsedelim. Hopa bu değeri ilimiz yeterince değerlendirebiliyor mu?

Hopa yılda bir milyarın üzerinde ihracat yapıyor. Tahmini diyorum. Bu kadar geniş çaplı ihracatı yapan Hopa halen ihracat yaparken Trabzon, Rize’ye Ankara’ya ihtiyaç duyuyor. İhracat için gerekli izin belgeleri ve onayları almamız gereken kurumların büyük bir bölümü ya Rize’de ya Trabzon’da ya da Ankara’da yer alıyor. Onların bir bölümünün kesinlikle Hopa’ya kurulması gerekiyor. Dış ticaret müsteşarlığının bürosunun kurulması gerekiyor. Son durum ne olduğunu bilmiyorum ama buraya kurulabileceğini söylediler. Karantina müdürlüğü açılıyor. İspektör eksikliği vardı. O oda geliyor. Sınır bölgesinde analizler yaptırmak için burada laboratuar olması gerekiyor. Biz burada ihracat yapacağız onay Ankara’dan gelecek. Zaman kaybı oluyor. Bu durumun düzelmesi gerekiyor. İhracat ile ilgili bütün kuruluşların Hopa ya gelmesi gerekmektedir, başka türlü ihracatın hızlanmasını sağlayamayız

Pekiyi konu açılmışken, bu denli fazla işlevliği olan ilimizdeki tek sınır kapısının işlevliliğinden de bahsedelim. Sarp Gümrük Kapısı’nı yeterli buluyor musunuz?

Çok yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Geçişler ilgili sıkıntılar her zaman var. Gümrüğü çizen mimar Sarp’ı görmeden Ankara’da çizmiş. Gümrükteki işleyişte büyük sıkıntılar var. Gürcistan’da başka burada başka. Gümrüğün yenilenmesi lazım. Gümrükte denetim şart. Personel yetersizliği de mevcut. Sınıra giren bir kamyonun çıkışı uzun sürüyor. Bu da kuyrukları oluşturuyor. Açıkça söylemek gerekirse Gürcü tarafından işler daha hızlı yürüyor. Bizimde aynı sistemi kurmamız gerekiyor. Bizim zihniyetin değişmesi lazım. Modernleştirmemiz lazım.

Önerileriniz nelerdir?

Personel sorunun çözülmesi için memur ataması lazım. Yeni temiz dürüst memur lazım. TOBB ticari anlamda yapmış. Gümrük para kazanıyor, ancak biraz daha işlevlik kazandırmakta fayda var. Yeni vali yardımcımızın ciddi çalışmalar yaptığını duyuyoruz inanılmaz mutlu oluyoruz klasık memur eski üretmeyen memur zihniyetinden çıkmak lazım gümrüklerin çalışmalarını hızlandırmak için

Konuşmanız içerisinde bu derece fazla ihracat yapan il olmamıza karşın bir çok önemli eksiğimizin olduğundan bahsettiniz. Sizce Artvin olarak bir yerlerde hata mı yapıyoruz?

Artvin siyasi anlamda gücünü gösteremiyor. Gücümüz çevre illerimizi geçmeye yetmiyor. Bizim biran önce kendi sorunlarımızın gündeme taşımamız lazım. Bizim o gücümüz yok. İş yapması lazım, sorunların çözümüne bizim siyasilerimizin katkı sağlaması lazım.

İlçe olarak da eski mantık eski dengesiz tavırlarımızın değişmesi lazım. Hopa’nın kendi kabuğunu değiştirmesi gerekiyor. İlimiz adına da turizm konusunda ciddi adımlar atılması gerekiyor. İlimizin biran önce gelişmesi için ortak akıl ile önemli projeler gerçekleştirmemiz lazım. Hopa’nın değişmesi için siyasi dilin dışına çıkması lazım. Ortak Hopa dili siyaset ve çıkar gözetmeden çalışmak lazım

Kendinizi tanıtırken Yapı Denetim Laboratuar sahibi olduğunuzu söylemiştiniz. İsterseniz biraz da bu konuya girelim. Öncelikle Yapı Denetim konusunu ve kanunu hakkında kısaca bir bilgi verebilir misiniz?

Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, yapı denetim kuruluşları ve laboratuarların çalışma usul ve esaslarını, bu kuruluşlarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diğer görevlilerde aranacak nitelikleri, yapı denetim komisyonunun çalışma usul ve esaslarını, yapı denetimi hizmet sözleşmesi düzenlenmesi ve hizmet bedellerinin ödenmesi esaslarını, yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşların denetçi mimar ve mühendislerinin sicil raporlarının tutulmasına ve yapılara sertifika verilmesine dair usul ve esasları kapsar.

4708 sayılı Kanunun ikinci maddesinde belirtildiği üzere Yapı denetim kuruluşlarının görevleri aşağıda belirtilmektedir; Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek. Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapı ruhsatının ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya ilişkin bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek. Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak. Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik şartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek. İş yerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek. Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek. Zemin, malzeme ve imalata ilişkin deneyleri, şartname ve standartlara uygun olarak laboratuarlarda yaptırmak.

Vatandaşımızın sizce bu konuda yeterince bilgisi var mı? Vatandaşın bilgisini arttırmak için ne yapmak gerekiyor?

Vatandaş yapı denetim konusunda bilgisi yok. Benim bilgim ve zamanım olsa ben yaparım. Ancak valiliğin mutlaka aydınlatma yapması gerekiyor. Müteahhitler, muhtarlar ve belediye fen işlerini toplayarak anlatması gerekiyor. Zaman kaybı yaşanıyor. Vatandaş ev yapmak için laboratuarların ne yaptığını bilmesi lazım. Resmi kurumların bu anlamda organizasyonlar yaparak vatandaşlara bilgi verilmesi gerekiyor.

Her geçen gün yeni kanun genişliyor. Kanun sağlamlaşıyor ve ağ genişliyor. 2013’te daha farklı uygulamalar olacak. 2012 ile 2013 arasında beş katlı binada 7 milyar civarında oynayacak. Millet hep askıda. Af çıkacağını falan düşünüyorlar. Yani çıkan kanunların vatandaşlara anlatılması gerekiyor.

Biz yoğunluktan bu tür çalışmaları yapamadık. Reklam yapamadık, tanıtamadık. Bunları anlatacak fırsat bulamadık. İş yoğunluğumuz var.

Pekiyi Evrensel Test Laboratuarı ile ilgili konuşalım. Bu laboratuarın görevleri nelerdir?

Laboratuar Çevre ve şehircilik bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında eskiden üniversitelerin yaptıkları yapıların sağlamlığı testini özellere devretti. 2008 yılından beri üniversitelerden aldı. Nüfusa göre bazı bölgelerde kurulabiliyor. Artvin’de iki tane var. Üçüncüsünün kurulma şansı şuan için yok. Yusufeli taşınacak. Artvin’de yatırım yapılacak fazla şans olmadığı için gayrimenkule yatıracak. Her atılan betonun test yapılması gerekiyor. Her ruhsat almaya giden eski binaların hepsi bize gelip test yaptırmaları gerekiyor.

Herkes burada parası olan araba alıyor. Birçoğu babasının koyun parası ile araba alır. Ben farklı işler yapmayı seviyorum. Gümrükçülüğe ben girdiğimde bu denli yoktu şimdi daha farklı fikirlere gidiyor.

Laboratuarın görevleri.

İnşaat ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene, kalibrasyon yapmak ve diğer özelliklerini tayin etmek.

Laboratuarlarda yapı malzemesi kalite kontrolü konusunda laboratuar denetçi belgesine sahip en az bir inşaat veya kimya mühendisi, zemin deneyleri konusunda laboratuar denetçi belgesine sahip en az bir inşaat veya jeoloji veya jeofizik mühendisi ile yardımcı teknik elemanlar istihdam etmek.

Bizim laboratuarımız ilimizde kanun kapsamında gerekli olan tüm teçhizat, alet ve makine bulunmaktadır. Vatandaşlarımız bizlere çok rahatlıkla güvenebilecekleri gibi binaları ile ilgili en doğru bilgi ve bulgulara ulaşabileceklerdir.

Son olarak vatandaşlarımız için hatırlatmalarda bulunalım isterseniz. Vatandaşlarımıza önerileriniz nelerdir?

Geçmiş depremlerde yıkılan binalarda ölenleri, çaresizlik içinde çırpınan insanları düşünmemiz ve hatırlamamız gerekiyor. Geçmişte deprem olmadan olduğu yerde aniden yıkılan binaları hatırlamamız lazım. Vatandaşlarımız binalarının çok sağlam olduğunu iddia ediyorlarsa şu sorulara yanıt vermeleri gerekir. Vatandaşlarımıza soruyorum:

Evinizin inşaatı bir Yapı Denetim Firması tarafından denetlenmiş mi?

Binanızın betonlarının santimetre karesi en az 250 kg ağırlığı taşır mı? Binanızın temeli radye temel mi?

Binanızın temel betonlarında su yalıtımı yapılmış mı?

Binanızın betonarme demirleri standartlara uygun kalite belgesine sahip mi? Binanızın betonarme demirleri projesine uygun çap ve doğru aralıklarda mı yerleştirilmiş?

Toprak ile temas eden betonlarda pas payı 7, 5 santimetre mi?

Binanızın projesi Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak mı hazırlanmıştır? Binanızın beton karışımının bilimsel olarak hesaplandığından emin misiniz?

Binanızın betonları, standartlarının öngürdüğü “ Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları”na uygun olarak mı dökülmüştür?

Binanızın betonları havadaki Karbon Dioksit gazının etkisiyle yüzeyinden içeriye doğru bozulmuştur biliyor musunuz?

Size çok yakın komşu binaların da sağlam olduğunu düşünüyor musunuz?

Bu sorulara “ Evet” diyorlarsa vatandaşlarımız binanızda Deprem ve diğer felaketlerden korkmadan oturabilirler. Fakat buların cevabını bilmiyorsanız Laboratuarımız yapacağı testler sonucunda vatandaşlarımıza binanızın gerçek durumu hakkında bilgi verecektir.

Laboratuarımız en son teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış olup bütün testler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına denetçi belgesi sahibi uzman Mühendis gözetiminde eğitim almış İnşaat Teknikerleri tarafından yapılmaktadır.

Efendim verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Konunun uzun ve oldukça titiz konuşulması gereken bir konu olduğunu biliyoruz. İlerleyen sayılarımızda yeniden bu konuyu konuşmak istiyoruz. Şimdilik virgül koyalım ve size teşekkür edelim.

Ben teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza kendimi tanıtma fırsatı buldum. Ayrıca yapı denetimi konusunda ve yapı denetiminde yapılması gereken testler noktasında da açıklamalarda bulunmuş olduk. Büyük bir memnuniyetle yeniden görüşmeyi arzularım. Okurlarımıza selam ve saygılarımı sunarım.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 05.01.2013 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Deriner Barajı Şubat 2012’te Elektr...
 » Türkiye’deki Her 100 Kişinin 70’i D...
 » “Cerattepe’de Maden Çalışması Artvi...
 » Artvin’de Cerattepe İçin Gergin Top...
 » Yalıtımsız Çatılar Enerjimizin Yüzd...
 » O Gürcistan’ın Tarkan’ı...
 » Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Artv...
 » Tmmob Artvin İl Temsilcisi Yavuz 17...
 » Başbakan Erdoğan Artvin’deydi...
 » Artvinli Genç İşadamına Çevre Duyar...
 » Tmmob Artvin Temsilcisi Yavuz’dan U...
 » Arhavi Final Degisi Dershanesi Yeni...
 » Artvin'de Örnek İşbirliği Meyvesini...
 » Macahel'in Sorunları Masaya Yatırıl...
 » Nurcanım Zirveye Emin Adımlarla Yür...
 » Sınır Ticaretinde Yeni Düzenleme Ge...
 » Hopa Halkından Aldığı Destek İle Yo...
 » Yapı Denetim Hakkında Bilmediklerim...
 » Artvin’in Yüz Akı Faruk Çelik İle M...
 » Nedim Koyuncu “Akparti İçin Her Zam...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Hopa’da Korkutan Yangın...
 » Arhavi’de Kurdoğlu Ailesinin Acı Gü...
 » Hopa Esnaf Odasında Osman Küçükali...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Hopa’da Tutuklanan Efrayim Vayiç Se...
 » Arhavi Belediye Meclisinden Tarihi...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » Çay Üreticisinin Sorunları Tbmm’ye...
 » Partilerinin Grup Toplantısına Katı...