Emeğin Sesi 2013’de Daha Gür Çıkacak

03/01/2013 15:13


Haber: Hayati Akbaş“Türkiye 2012 yılını izlenen ekonomik politikaların bir gereği olarak, emeğin hak ve çıkarlarına yönelik hak gaspı girişimleriyle geçirmiştir” diyen Türk-İş Trabzon Temsilcisi Hasan Basri Hatioplu 2013 yılında işçilerin alınteri ve sosyal hakları konusunda sorun değil çözüm üreten bir anlayış istediklerini dile getirdi. Hatipoğlu eğer yanlışlarda ve haksızlıklara devam edilirse emeğin sesi 2013 çok daha gür çıkacak, herkes ona göre şimdiden tedbirini alsın dedi.

EMEĞE SAYGI İSTİYORUZ-MÜCADELEDEN VAZGEÇMİYORUZ

Ulusal İstihdam Stratejisinin emek karşıtı hükümleri sürekli gündemde tutulurken, esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştırma, özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi verilmesi, asgari ücretin bölgeselleştirilmesi, kıdem tazminatının budanarak fona dönüştürülmesi, taşeron işçiliğin kuralsızlaştırılarak yaygınlaştırılması girişimleri devam etmiştir. Yapılmak istenen her düzenlemede işveren talepleri gözetilirken, işçi konfederasyonları 2012 yılında da emek karşıtı hükümlerin hayata geçirilmesini engelleme mücadelesi içinde olmuştur.

GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETSİZLİĞİ BİZMİ ÇEKECEĞİZ HER ZAMAN

Çalışma hayatını düzenleyen yasa değişiklikleri de uzun çalışmalar sonucunda yasalaşmış, ancak çıkarılan yasa beklentileri karşılamamıştır. 2012 yılı içinde istihdam, işsizlik, enflasyon, cari açık, faiz oranları, ihracat, döviz fiyatları ve benzeri birçok alanda, resmi verilere bakarak olumlu gelişmeler yaşandığı ileri sürülse de başta işçiler olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin günlük yaşantısına bunlar yansımamıştır. Gelir dağılımındaki bozukluk ve artan sosyal eşitsizlikler, kayıt dışı ve güvencesiz işlerin yaygınlığı, insana yakışır iş sağlanması ile ücret gelirlerinin satın alma gücündeki yetersizlikler, sosyal güvenlik hakkındaki kısıtlamalar, sağlık hizmetlerinin karşılanmasında katılım payı uygulaması, sendikal örgütlenmenin ve toplu iş sözleşmesi bağıtlanmasının önündeki engeller bir arada değerlendirildiğinde çalışanların karşı karşıya kaldığı sorunların boyutu ortaya çıkacaktır. Toplumun ağırlıklı bir kesiminin karşı karşıya kaldığı yoksulluk ve sosyal dışlanmayla mücadele emek kesiminin çalışma programındadır. Bu çerçevede asgari ücret belirlemeleri önemlidir.

ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA HÜKÜMET YANLIŞ YAPMAKTADIR

TÜRK-İŞ asgari ücret belirleme çalışmalarında insanlık onuruyla bağdaşacak bir tutarın esas olmasını; asgari ücretin en düşük memur maaşının ve TÜİK verilerinin dikkate alınarak belirlenmesini istemiştir. TÜRK-İŞ’ in asgari ücretle ile ilgili bu ve diğer taleplerinin dikkate alınmaması, muhalefet şerhi koymasını beraberinde getirmiştir. Küresel ekonomik krizin ülkeye yansımaları devam etmektedir. Bu durum, işgücü maliyetlerinin düşürülmesi ve işgücü üzerinde işsizlik tehdidini arttırdığı gibi çalışma koşullarına ilişkin standart ve kuralların da değiştirilmesi için baskıya yol açmaktadır. Hükümetin 2013 yılında uygulayacağı ekonomik politikaların çerçevesi, gerek orta vadeli programda, gerek yıllık programda ve gerekse 2013 Mali Yılı Bütçesinde ortaya konulmuştur. Görünen odur ki; küresel ekonomide devam eden sorunlar çıkış noktası yapılarak, uygulana gelen para, maliye, gelirler politikaları sürdürülecektir.

KIDEM TAZMİNATLARI BUDANA BUDANA FONA DÖNÜŞTÜ

Bu durumda, emekçilerin yaşama ve çalışma koşullarının önümüzdeki yılda da iyileşebilmesinin mümkün olmayacağı; 2012 yılında sürekli gündemde tutulan başta kıdem tazminatının budanarak fona dönüştürülmesi olmak üzere Ulusal İstihdam Stratejisi’nin emek karşıtı hükümlerinin hayata geçirilme çabalarının 2013 yılında da devam edeceği anlaşılmaktadır. Çalışanların çaresizliğini, iş ve geçim şartlarındaki tedirginliklerini çıkış noktası yaparak çalışma hayatının yeniden kurgulanması, istihdam biçimlerinin değiştirilmesi, uzun mücadeleler sonucu kazanılmış haklarının tartışma konusu edilmesi kimseye yarar getirmeyecek, işyerlerindeki huzuru bozacak ve TÜRK-İŞ topluluğunun hoşnutsuzluğunu beraberinde getirecektir.

SORUN YARATMAK DEĞİL, SORUN ÇÖZMEK ÖNEMLİ

TÜRK-İŞ, çalışanların hak ve çıkarlarını gasp etmeye yönelik politikalara karşı mücadeleye devam edecektir. 2012 yılı Türkiye açısından iç siyasetteki kısır çekişmeler ve ciddi üslup sorunları ile de hatırlanacaktır. Başta komşularımızla ilişkiler ve terör olmak üzere Türkiye’nin en önemli sorunlarında bile siyasilerin bir diyalog zemininde buluşamaması ve birbirlerine karşı kullandıkları sert, gergin üslup, 2013 yılında siyasetin önemli her konuda “sorun yaratmaya” değil, “sorun çözmeye odaklanması” açısından yeni bir başlangıcı gerekli kılmaktadır.

İŞÇİLERİN ÇIKARI SAVAŞTA DEĞİL BARIŞTADIR

Uzun tutukluluk sürelerinin tartışılmaya devam edildiği 2012 yılında, yapılması planlanan Anayasa değişikliğinin de gerçekleşmemiş olması demokratikleşme sorunlarının devam ettiğinin göstergesi olmuş, kimi eylemlerde güvenlik güçlerince kullanılan orantısız güç toplumsal vicdanı yaralamaya devam etmiştir. Suriye’deki iç savaşın da etkisiyle artan terör olayları ve verdiğimiz şehitler halkımızın canını yakmaya devam etmiş, iç siyasetin şehitler üzerinden sürdürdüğü tartışmalar, acının daha da artmasını beraberinde getirmiştir. İşçilerin çıkarı savaşta değil barıştadır. İşçilerin çıkarı kavgada değil, kucaklaşmadır. Bu çerçevede, işçiler için 2013 yılı, ülkedeki demokratik yapının çağdaş evrensel değerler ve ihtiyaçlar doğrultusunda tüm kurum ve kurallarıyla oluşturulması ve işler kılınması açısından da önem taşımaktadır.

İŞE ALIMLAR KONUSUNDA ADALET BEKLİYORUZ

TÜRK-İŞ, emeğe ve emekçi haklarına saygı ve duyarlılığın arttığı, emeğin ve emekçinin sorunlarının “insan odaklı” yaklaşımlarla çözümlendiği, çalışan hak ve özgürlüklerinin genişletildiği, işsizliğe ve yoksulluğa yatırım odaklı politikalarla köklü çözümler üretildiği, demokrasinin tüm kesimleri kapsayacak ölçüde genişletildiği, Anayasa’nın ve yasaların anti demokratik tüm hükümlerden arındırıldığı, kavgacı siyasi üslubun terk edildiği, PKK terörünün kökünün kazındığı bir Türkiye beklentisi içindedir. Mazlumun, köylünün işsizin işe girmesini, aracılarla veya kayırmacılıkla değil, Adaletli bir şekilde Devletin kurumu olan İŞKUR İl Müdürlüğünün baba görevi yaparak düzgün bir şekilde kura veya sınavla işe yerleştirme yapmasını istiyoruz. TÜRK-İŞ, bu düşüncelerle, başta TÜRK-İŞ topluluğu olmak üzere tüm halkımızın yeni yılını kutlamakta, terör ve savaşlarla akan kanın durduğu, dünyada ve Türkiye’de barışın hakim olduğu yeni bir yıl dilemektedir. ”

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 03.01.2013 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Bu Yasa İşverenden Yana...
 » Bilgin, “ Kıdem Tazminatı Haktır Ka...
 » Artvin'de De 1 Mayıs Kutlandı...
 » Hopa Ödp İlçe Başkanlığı Basın Topl...
 » Demokrat Parti “Artvin’e Talibiz” D...
 » Artvin Sp İl Başkanı Soydan 2014 Yı...
 » Artvin Tmmob İl Temsilcisinden Doku...
 » Milletvekili Kışla Teşekkür Ziyaret...
 » Trabzonda Vergi Rekortmenleri Plake...
 » Trabzon’da Ekonominin Yıldızları Öd...
 » Artvin’de İşsiz Kalan Esnafa İşsizl...
 » 10 - 17 Aralık İnsan Hakları Haftas...
 » Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçe...
 » İşkur 2013 Yılında 671 Bin Kişiyi İ...
 » Artvin Tmmob İl Temsilcisi Yavuz To...
 » Artvin'de Tekel İşçilerine Destek A...
 » Chp Adayı Turan Kasımoğlu Sundura M...
 » Ödp Artvin’de 8’nci Genel Kurulunu...
 » Chp'den Milli Eğitim Raporu...
 » Türk İş Genel Sekreteri Ve Tek Gıda...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Acil Kan Aranıyor!...
 » Başkan Mubin Çakmak’tan Belediyeye...
 » Sarp Sınır Kapısı'nda İnsan Kaçakçı...
 » Bayraktutan Cankurtaran Tünelinin P...
 » Hopa’da Hemşire Arkadaşlarına Sürpr...
 » Chp Hopa Gençlik Kollarından Tso’ya...
 » Hopa Engereği Ve 20 Tür Koruma Altı...
 » Hopa Belediyesinden Mehmetçiğe Anla...
 » Hopa Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Kon...
 » Hopa Belediyesi Makine Parkı Güçlen...