4+4+4’lük Eğitim
Hasan Azaklı
Türkiye - 12/09/20124+4+4’LÜK EĞİTİM

Hasan AZAKLI

Emekli İlköğretim Müfettişi

Eğitimci-Yazar

2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya geçirilen ve kamuoyunda 4+4+4 eğitim diye bilinen yeni eğitim sistemi bir çok sıkıntıları ve sorunları da beraberinde taşıyarak toplumumuz üzerinde bir karabasan gibi çökmüş bulunmaktadır.

Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı uygulamaya çalıştığı bu eğitim modelini hiçbir eğitim kuruluşundan, akademik çevrelerden, eğitimcilerden, velilerden, eğitimle ilgili her türlü kurumların görüşüne başvurma gereğini duymamıştır. Topluma üsten dayatmacı bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır. Bakanlığın topluma dayattığı bu eğitim modelinin kaynağı tamamen skolastik eğitimden yana kesim ve kurumlar olup, bu kesimlerin beğenisiyle, uluslararası sermayenin direktifiyle şekillendirilmiş bulunmaktadır. Bu eğitim modelinde özellikle insan davranışının %90’ının şekillendiği 0-6 yaş grubuna odaklanmış ve bu yaş grubunun 5 yaş ve üstü hedef alınarak zorunlu dinsel ve skolastik eğitim sürecinin içine sokulmaya çalışılmaktadır. Bu eğitim yapılanmasını oluşturan düşüncede temel amaç insanlarımızın küçük yaşta eğitim sistemimize dahil edilmesi değil, organizasyonel bir şekilde oluşturmaya çalıştıkları dindar ve skolastik eğitim sistemine küçük beyinlerin dahil edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlarına ulaşabilmek için zorunlu eğitim yasasını kendi amaçlarını gerçekleştirebilmek için düzenleme içerisine sokmuşlardır. Dini ve teokratik eğitimi toplumun daha derinliklerine yayma ve kapitalist sömürüye karşı oluşabilecek dirençleri kırıp bunun yerine kul olmayı hedefleyen ve bunu amaç edinen bir eğitim modeli topluma giydirilmeye çalışılmaktadır. Bu temelde oluşturulan “yeni” eğitim sistemi küçük beyinleri sarmalayacak şekilde gerçekleştirilmeye çalışılmakta, bunun için zorunlu olarak okula başlama yaşını 60 aya kadar indirmeye kadar gidilmektedir. 60 aylık çocuğun tahta sıralar üstünde gerek mekansal, gerek çevresel gerekse eğitimsel yönden kendisine hiç uygun olamayan bir yapı içerisine sokulmaya çalışılmakta, ayrıca bu hususlar dışında bu yaştaki çocuğun fiziksel, psiko-motor, ruhsal, bedensel, sosyal vb. diğer gelişim özellikleri, algısal düzeyleri dikkate alınmayıp sadece ön gördükleri ve tam bir kul sistemine uygun insan tipini ön gören bir model genelde toplumumuza, özelde çocuklarımıza dayatılmaktadır. Bakanlık bu uygulamaları yaparken sözde seçmeli dersler takviye etmekte, örneğin yaşayan diller ve lehçeler dersini koyduğunu propaganda etmekte, ancak bu dersin seçilmesi ve tercih edilmesi durumunda nasıl okutulacağını ve dersi okutacak öğretmenin nasıl karşılanacağı hakkında muğlaklık sürmektedir. Bakanlık bu dersi seçenlere gerekli alt yapım yok, öğretmenim yok bahanesiyle akabinde Peygamberin hayatı, Kuran-ı Kerim derslerini zorunlu seçmeli olarak çocuklarımıza dayatacaktır. Bu şekilde her okul dinsel eğitim veren bir eğitim kurumu olarak yapılandırılmış olacaktır. Zaten yeni yapılan 40. 000 öğretmen atamasında branşlar bazında en çok ataması yapılan (yaklaşık 3000 kişi) branşın Din Kültürü branşından olması, Milli Eğitim Bakanlığının seçmeli ders yutturmacası temelinde dinsel eğitim sarmalının alt yapısını hazırlama çalıştığı açıkça anlaşılmaktadır.

Gelecekte toplumsal yapımızda onarılması güç yaralara yol açacak bu eğitim yapılanmasına dur denmeli ve toplumumuza dayatılmaya çalışılan teokratik ve skolastik eğitim modeli uygulamasından vazgeçilmelidir.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz köşe yazısı sitemize 12.09.2012 tarihinde Hasan Azaklı tarafından girilmiştir. Metnin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, köşe yazısı metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu yazarın iznine tabidir.
Hasan Azaklı Arşivi
 » Okullar Açılırken......
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Nitelikli Okullar Meselesi (!)...
 » Eğitim Sistemimizde Sık Sık Değişen...
 » Fındık Fiyatlarına Sendikalardan Te...
 » Anne - Baba Ve Çocuk İlişkisi Üzeri...
 » Aile İçinde Çocuk Eğitimi...
 » Osmanlı Döneminde Hopa'lı Bürokratl...
 » Müzik Tarihine Genel Bir Bakış (*)...
 » Spor Ve Sporcu Eğitimi...
 » Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Tek...
 » Tatil Etkinlikleri...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » 50 Yıl Önce Hopa'da Sosyal, Ekonomi...
 » Ramazanda Verilen İftar Yemekleri Ü...
 » Tatile Girerken...
 » Hopa'da Şehir İçi Trafik Sorunu Üz...
 » Çay-kur'un Varlık Fonuna Devri...
 » Çayda Taban Fiyat Belirlenmesi...
 » Açü Rektörlüğünün Bir Garip Uygulam...
 » Özel Eğitim Dosyası (19)...
 » Özel Eğitim Dosyası (18)...
 » Özel Eğitim Dosyası (17)...
 » Özel Eğitim Dosyası (16)...
 » Özel Eğitim Dosyası (15)...
 » Özel Eğitim Dosyası (14)...
 » Özel Eğitim Dosyası (13)...
 » Özel Eğitim Dosyası (12)...
 » Özel Eğitim Dosyası (10)...
 » Özel Eğitim Dosyası (11)...
 » Özel Eğitim Dosyası (9)...
 » Özel Eğitim Dosyası (8)...
 » Özel Eğitim Dosyası (7)...
 » Özel Eğitim Dosyası (6)...
 » Özel Eğitim Dosyası (5)...
 » Özel Eğitim Dosyası (4)...
 » Özel Eğitim Dosyası (3)...
 » Özel Eğitim Dosyası (2)...
 » Özel Eğitim Dosyası (1)...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Kadın Ve Dayak...
 » Bilimsel Yayınlar Ve Üniversiteleri...
 » Zekanın Sosyal Dağılımı...
 » Dayak Eğitmez, Acıtır...
 » Öğrenci Karneleri Ve Anne - Baba Tu...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (2)...
 » Okulda Başarısızlık Nedenleri - (1)...
 » Avrupa Birliği Eğitim Programları V...
 » Sınavlar Ve Ezberci Eğitim...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (4)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (3)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (2)...
 » Başlıca Eğitim Yaklaşımları - (1)...
 » Mesleki Eğitimin Yeri Ve Önemi...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (6...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (5...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (4...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (3...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (2...
 » Çocuklarda Gelişim Basamakları - (1...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin T...
 » Uluslararası İlişkiler Ve Ülkemizin...
 » Hopa'da Balıkçılık Ve Sorunlar...
 » Hopa'da Kültür Merkezi İstiyoruz...
 » Hopa'da Neler Oluyor?...
 » Tarih Öğretimi Üzerine Düşünceler...
 » Nazım Hikmet Ve Hopa Hapishanesi...
 » Geçmişten Günümüze Hopa’da Spor...
 » Lazlar Ve Altınpost Efsanesi...
 » Kurtuluş Savaşında Lazlar...
 » Tarihi Doğru Anlamak...
 » Antik Çağda Lazlar...
 » Kazım'ı Anarken...
 » Yerel Yerleşke İsimleri Üzerine Eti...
 » Çayda Randevulu Sistem...
 » Çay İşçilerinin Grevi...
 » Sarp Kapısı’nın Açılmasının İnsanla...
 » Hopa'nın Müzik Bahçesinin Kır Çiçe...
 » Böyle Olur Bucağın Direkleri...
 » Doğu Karadenizde İlk Köylü Eylemi...
 » Çocukluğumda Bayramlar...
 » Fotoğrafçı Nimet Abla...
 » Unutulmayan Bir Sanatçı Yaşar Turna...
 » Antik Mitolojide Lazlar...
 » Bir Spor Bilgesi Metin Kurt...
 » Ümit Kaftancıoğlu Ve Hopa...
 » Benim Sinemalarım Ve Talikot Valisi...
 » Bir Laz Kızı Aşela...
 » Luqupe Gulunan - Lahanalar Geziyor...
 » Bucak’ta Aşk Başkadır...
 » Hesler Bahane Sular Şahane...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Müzik...
 » Geçmiş Yıllarda Hopa'da Deniz Taşım...
 » Bir Laz Aydın'ın Ölümü...
 » Osmanlı Devleti Dönemi İle Cumhuriy...
 » Geçmişten Günümüze Hopa'da Spor...
 » Batum’da Kumarhane Meselesi...
 » Antik Çağdan Günümüze Hopa Ve Çevre...
 » Kazım'ı Anarken...