Türkiye Kent Konseyleri Çevre Çalıştayı Sona Erdi

07/08/2012 16:20

Türkiye Kent Konseyleri Çevre Çalıştayı Sonuç Bildirgesini Artvin Kent Konseyi Başkanı Nemci Asuman Kamuoyuna Açıkladı.


Necmi Asuman

Haber: Tolga GülArtvin Kent Konseyi Başkanı Necmi Asuman Türkiye Kent Konseyleri Çevre Çalıştayı sonuç bildirgesini basına açıkladı.

Sonuç Bildirgesini kamuoyuna basın aracılığıyla duyuran Artvin Kent Konsey Başkanı Nemci Asuman Gaziantep Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubunun, Türkiye'de faaliyet gösteren Kent Konseyleri içinden Çevre Meclisi veya Çevre Çalışma Grubu bulunan Konseylerin katılımıyla "Geleceğin Kentleri: İnsan, Çevre ve Yapı" başlıklı bir çalıştay düzenlendiğini dile getirdi.

Necmi Asumanın Kamuoyuna açıkladığı Türkiye Kent Konseyleri Çevre çalıştayı sonuç bildirgesi;

“Çeşitli kentlerden gelen temsilcilerin sunumlarında, kendi şehirlerinde kent konseylerinin yaptıkları faaliyetler tanıtılmış ve yaşanan çevre sorunları tartışılmıştır. Çalıştayda, gelecekte arzu edilen çevre dostu kentlerde yaşama olanağına ulaşabilmek için, çevre bilincine sahip insanların şekillendireceği yaşam alanlarının önemi vurgulanmıştır. Çalıştay sürecinde ortaya koyulan bilgi ve görüşler göstermiştir ki, bilinçsiz ve hızlı tüketim sonucunda karşı karşıya kaldığımız iklim değişikliği ve yarattığı olumsuz sonuçlar sınır tanımaksızın dünyanın hemen her yerinde yaşayan insanları etkilemektedir.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, bu olumsuzluklarla mücadele etmek ve çözümler üretmek adına tutarlı, kişilikli, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yaklaşım izlenmelidir. Farkındalık yaratma ve karar organlarına öneriler sunma misyonuna sahip olan Kent Konseyleri, doğal kaynakları akılcı ve yeterli kullanan, yenilenebilir enerjiye önem veren ve sürdürülebilir bir tüketim ve yaşam tarzı anlayışına sahip bir toplumun oluşmasını arzulamaktadır.

Toplumun her kesiminden ve her yaştan kişilerin çevrenin korunması konusunda evde, işte, okulda ve yaşamın her alanında az ya da çok yapabileceği bir katkı vardır. Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz hava soluyabilmeleri, yaşanabilir ve dengede bir iklim sistemine sahip olabilmeleri, sağlıklı ve temiz su içebilmeleri, topraktan bol ve bereketli ürün alınabilmesi için, yurttaşların ve karar vericilerin sorumluluklarını bilmeleri, çevreyi (havayı, suyu, toprağı ve iklimi) korumaları gerekmektedir.

Geleceğin Kentleri: İnsan, Çevre ve Yapı çalıştayının sonuçları iki ana başlık altında toplanmıştır:

Ortak Çevre Bilincinin Oluşturulması

Çevre bilincinin yaygınlaştırılması için, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okulöncesi eğitim kurumları başta gelmek üzere, örgün ve yaygın eğitimin tüm aşamalarında çevre eğitim ve öğretimine yer verilmeli, çevre ile ilgili dersler kuramsal bilginin yanı sıra çeşitli araştırma, uygulama ve alan çalışmalarını da içermelidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre ile ilgili teknolojik öğrenme merkezleri kurularak, burada eğitim amaçlı videolar, bilgisayar yazılımı ve CD'ler içeren öğretim materyalleri halkın erişimine sunulmalıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre bilincinin geliştirilmesi için devlet adamları, bilim insanları, sanatçılar ve kanaat önderlerinin katılımı ile yazılı ve görsel basın yolu ile kamuoyunda farkındalık oluşturmalıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iş dünyasının sürdürülebilir iklim, çevre ve enerji konularında bilgilendirilmesi için sektördeki meslek kuruluşlarıyla ortaklaşa geliştirilecek standart ve güncel eğitim programları oluşturulmalıdır.

Yenilenebilir Enerji Ve Geri Dönüşüm Uygulamaları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yeni ve yenilenebilir enerjilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı, güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilerek çevre kirliliğinin ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkıda bulunulmalıdır. Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, enerji tüketimi düşük yeni teknolojiler özendirilmelidir.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için sera gazı salımlarının en aza indirilmesi yönünde yerel yönetimler tarafından gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Gaziantep örneğinde olduğu gibi, diğer kentlerde de bir İklim Eylem Planının hazırlanması gerekmektedir. Belediyeler, aslî görevleri arasında bulunan geri dönüştürülebilir atıkların toplanması ve değerlendirilmesi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeye başlamalıdırlar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve STK'lar, küresel iklim değişikliği ile mücadelede en önemli araçlardan birisi olan orman (yutak) alanlarını oluşturmak için ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırmalıdır.

Kent Konseyleri, yukarıda sayılan görüş, öneri ve saptamaları dikkate alarak ve ortak bir çevre bilinciyle geleceğin kentlerine sahip olabileceğimiz inancından yola çıkarak, çevresel farkındalığın artmasını hedeflemekte, sürdürülebilir enerji, iklim ve su politikalarının destekçisi ve yerel yönetimlerin çevre adına attığı adımların takipçisi olacağını bildirmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. ”

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 07.08.2012 tarihinde Tolga Gül tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Arhavi Gençlik Meclisi Kuruldu...
 » İklim Adaleti İçin Gerze Buluşması...
 » Artvin Kent Konseyinden Çevre Duyar...
 » Banu Avar Artvin'de Konuştu "Sıra T...
 » Artvin Sevdasından Vazgeçmeyen Bir...
 » Hopa Ak Parti Belediye Başkan Adayı...
 » Arhavi'de Bir İlk'e Daha İmza Atıld...
 » Artvin Chp İl Başkanlığı Hopa'daki...
 » Sanatın Evrenselliğinde Türk-gürcü...
 » Tekkale Hes’e Yürütmeyi Durdurma Ka...
 » Cemiyet Başkanları Mersin’de Birara...
 » 10 - 17 Aralık İnsan Hakları Haftas...
 » Halkevleri’nden Hopa Raporu...
 » Artvin Chp'de Nuri Kemal Demirel'de...
 » Karadeniz İsyandadır Platformu Üyel...
 » Kardeş Dereler Mücadele İçin Toplan...
 » 7. Hopa Kültür-sanat Ve Deniz Festi...
 » Gdo'da Asıl Hedef Gıdada Egemenliği...
 » Mahkemeler Hes'leri Durduruyor...
 » Bakan Taner Yıldız'dan Bir Acı Habe...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Artvin Hopaspor Yönetiminden Teşekk...
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Arhavi’de Kurdoğlu Ailesinin Acı Gü...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » Çay Üreticisinin Sorunları Tbmm’ye...
 » T.c. Batum Başkansolosluğuna Atanan...
 » Partilerinin Grup Toplantısına Katı...
 » Hopa Esnaf Odasında Osman Küçükali...
 » Torun Ve Evlat Özlemlerini Giderdil...