Artvin İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı

13/07/2012 11:51

Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda Yapılan Toplantılarda Bu Ay İl Genel Meclisi, Gündeminde Bulunan 14 Gündem Maddesini Ele Alarak Karara Bağladı.


Haber: Hayati AkbaşArtvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda bu ay İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 14 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Temiz ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 14 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Haziran ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde 1)İlimiz Merkez İlçesine bağlı Ormanlı Köyü sınırları içerisinde 8 pafta, 974 nolu Artvin

Belediye Başkanlığına ait parsel için hazırlanan imar planı tadilatına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık

Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 09/05/2012 tarih ve 46 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Ormanlı Köyü sınırları içerisinde 8 pafta, 974 nolu Artvin Belediye Başkanlığına ait parsel için hazırlanan imar planı tadilatına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itiraz ile ilgili düzenlenen 21/05/2012 tarih ve 10 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

İlimiz Merkez İlçesine bağlı Ormanlı Köyü sınırları içerisinde Artvin Belediye Başkanlığınca yapımı planlanan “Tercihli Kullanım Alanı” hakkında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisimizin 15/03/2012 tarih ve 34 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 20/03/2012-20/04/2012 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edildikten sonra Ormanlı Köyü sakinleri tarafından 12/04/2012 tarihinde verilen 28 kişilik ortaklaşa dilekçe ile itiraz edilmiş, ancak itiraz dilekçesinde bahsi geçen hususların İmar Planı tadilatına engel teşkil etmediğinden yapılan itirazların reddedilerek hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 09/05/2012 tarih ve 46 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Ormanlı Köyü sınırları içerisinde 8 pafta, 974 nolu Artvin Belediye Başkanlığına ait parsel için hazırlanan imar planı tadilatına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itiraz ile ilgili düzenlenen 21/05/2012 tarih ve 10 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

İlimiz Merkez İlçesine bağlı Ormanlı Köyü sınırları içerisinde Artvin Belediye Başkanlığınca yapımı planlanan “Tercihli Kullanım Alanı” hakkında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisimizin 15/03/2012 tarih ve 34 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 20/03/2012-20/04/2012 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edildikten sonra Ormanlı Köyü sakinleri tarafından 12/04/2012 tarihinde verilen 28 kişilik ortaklaşa dilekçe ile itiraz edilmiş, ancak itiraz dilekçesinde bahsi geçen hususların İmar Planı tadilatına engel teşkil etmediğinden yapılan itirazların reddedilerek hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 2) İl Genel Meclisimizin 07/03/2012 tarih ve 26 sayılı kararın, 102 ada 1 parselde kayıtlı 2. 117 M²’lik taşınmazın tamamı ile 107 ada ve 87 parselde kayıtlı 3. 320 M²lik taşınmazın 126, 05 M²’lik kısmının toplam 307. 094, 25. -TL bedelle Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce kamulaştırılması şeklinde düzeltilmesi.K A R A R : Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli Arhavi İlçesi 102 ada 1 parselde kayıtlı 2. 117 M²’lik Kale İlköğretim Okulu yerinin 1742, 67 M²’lik kısmı ile 107 ada 87 parselde kayıtlı 3. 320 M²’lik taşınmazın 126, 05 M²’lik kısmının toplam 307. 094, 25. -TL bedelle, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce kamulaştırılması ile ilgili İl Genel Meclisi tarafından alınan 07/03/2012 tarih ve 26 sayılı kararın Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün 16/01/2012 tarih ve 2929 sayılı yazısına istinaden sehven hatalı yazıldığı anlaşılmıştır.

İl Genel Meclisince alınan 07/03/2012 tarih ve 26 sayılı kararın, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli Arhavi İlçesi Kale Mahallesinde bulunan tapuda 102 ada 1 parselde kayıtlı 2. 117 M²’lik Kale İlköğretim Okulu yerinin tamamı ile 107 ada 87 parselde kayıtlı 3. 320 M²’lik taşınmazın 126, 05 M²’lik kısmının toplam 307. 094, 25. -TL bedelle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce kamulaştırılması şeklinde düzeltilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 3) İlimiz Murgul İlçesi sınırları içerisinde Egeli Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan Yayla Regülatörü ve Hidroelektrik santrali projesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 08/05/2012 tarih ve 44 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Murgul İlçesi sınırları içerisinde Egeli Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan Yayla Regülatörü ve Hidroelektrik santrali projesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili düzenlenen 17/05/2012 tarih ve 9 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

İlimiz Murgul İlçesi sınırları içerisinde Egeli Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan Yayla Regülâtörü ve Hidroelektrik santrali tesisi projesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığından ve kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca bulunmadığından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 4)17/08/2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ime Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 22. maddesi gereğince İlimiz sınırları içerisinde yapımı planlanan Pansiyonların yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.K A R A R : İl Genel Meclisimizin 11/05/2012 tarih ve 52 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 17/08/2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ime Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 22. maddesi gereğince İlimiz sınırları içerisinde yapımı planlanan Pansiyonların yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili düzenlenen 23/05/2012 tarih ve 11 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

17/08/2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 22. maddesinde yer alan İl Çevre Düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması halinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde İl Genel Meclisi kararı ile belirlenir. hükmüne göre İlimiz sınırları dâhilinde yapımı planlanan pansiyonların, imar planına tabi olmadan, yapılaşma şartları Taks:0. 50 (taban alanı kat sayısı) Hmax:6. 50 (maksimum kat yüksekliği) olacak şekilde inşa edilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 5) Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin Merkez Çayağzı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan 163 ada ve 42 parselde kayıtlı 6. 667, 70 M²’lik taşınmazın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca Artvin Çoruh Üniversitesine tahsisinin görüşülmesi.

K A R A R : Artvin Çoruh Üniversitesinin 16/04/2012 tarih ve 793 sayılı yazılarına istinaden, üniversitelerinin şehir yerleşkesinde yapılması zorunlu olduğu belirtilen rektörlük hizmet binası, merkezi kütüphane, merkezi derslikler ve sosyal donatılar için arsaya ihtiyaç duyulduğunu, şehir yerleşkelerinin genişleme alanında yer alan İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü’nün konuşlu bulunduğu ekli planda belirtilen alanın üniversitelerine tahsis edilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu ekli planda belirtilen Artvin Merkez Çayağzı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan 163 ada 42 parselde kayıtlı 6. 667, 70 M²’lik kısmının mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup geriye kalan 163 ada 1 parselde kayıtlı 18. 779 M²’lik kısmının ise Maliye Bakanlığı tarafından hizmet binası ve müştemilatı olarak kullanılmak üzere İl Özel İdaresine tahsis edildiği, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 163 ada 42 parselde kayıtlı 6. 667, 70 M²’lik taşınmazın tahsis talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 6) Mülkiyeti Tekel Müdürlüğüne ait Özelleştirme Dairesi Başkanlığı uhdesinde bulunan Artvin Merkez Çarşı Mahallesi 85 ada ve 11 parselde kayıtlı 276 M²’lik taşınmazın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satınalınması talebinin görüşülmesi.

K A R A R : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09/12/2011 tarih ve 1057 sayılı yazılarına istinaden, Kültür ve Turizm Bakanlığına yazılan yazıda, mülkiyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait Artvin Merkez 85 ada, 11 parselde kayıtlı tekel depo binası olarak kullanılan taşınmazın 125. 000, 00 ile 130. 000, 00-TL bedelle iki kez ihaleye çıkarıldığı ancak satılamadığı, söz konusu taşınmazın müze yapılmak üzere tahsisi veya satın alınması gerektiği belirtilmiştir.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazılan 02. 11. 2011 tarih ve 9119 sayılı yazı ile aynı taşınmazın restore edilerek istihdama yönelik kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi talep edilmiş, ancak cevap alınamamıştır. Mülkiyeti Tekel Müdürlüğü adına olup, 05. 02. 2001 tarih ve 2001/06 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı uhdesinde bulunan Artvin Merkez Çarşı Mahallesi 85 ada 11 parselde kayıtlı 276 m²’lik taşınmazın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satın alınması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 7) İlimiz Yusufeli İlçesine bağlı Irmakyanı Köyü Esentepe (Çavret) Yaylasının İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsis kararının alınması.

K A R A R: İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan İlimiz Yusufeli İlçesine bağlı Irmakyanı Köyü Soğuksu mevkiindeki Q=0. 80 lt/sn verimli membanın Q=0. 80 lt/sn kısmının, İlimiz Yusufeli İlçesine bağlı Irmakyanı Köyü Esentepe (Çavret) Yaylasının İçme Suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisi ile ilgili düzenlenen dosya muhteviyatının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 8) İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Ferhatlı Köyü Bağlar Mahallesinin İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsis kararının alınması.

K A R A R: İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Ferhatlı Köyü Derebağları mevkiindeki Q=1. 00 lt/sn verimli membanın Q=0. 3 lt/sn kısmının, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Ferhatlı Köyü Bağlar Mahallesinin İçme Suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisi ile ilgili düzenlenen dosya muhteviyatının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 9) Kamu yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesi amacıyla yatırım programında yer alan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İlköğretim Kurumları ödenek tutarı toplam 460. 000, 00. -TL ödeneğin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması.

K A R A R : Artvin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 04/06/2012 tarih ve M. 08. 4. MEM. 4. 08. 00. 841. 2. 05/3715 sayılı yazılarına istinaden, 2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen ödenekler İl bazında Devlet Yardımı adı altında detay programa bağlandıktan sonra, Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda İl Özel İdare bütçelerine aktarılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlükleri adına gönderileceği ve yerel imkanlarla birlikte onaylı İl Yapım Programı dâhilinde kullanılacağı 17/01/2012 tarih ve 2012/5 sayılı Genelge ile bildirilmiştir.

Kamu yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesi amacıyla 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76. maddesi gereğince İl Özel İdaresinin 44. 08. 42. 00. 00. 09. 1. 2. 01 /5/06. 7. 0. 00 harcama kaleminde ayrılan toplam 460. 000, 00. -TL İlköğretim yapıları ödeneğinin onaylı İl Yapım Programı doğrultusunda harcanmak üzere;

Ardanuç Köylere Hizmet Götürme Birliğine 100. 000, 00. -TL,

Borçka Köylere Hizmet Götürme Birliğine 95. 000, 00. -TL,

Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliğine 135. 000, 00. -TL,

Şavşat Köylere Hizmet Götürme Birliğine 65. 000, 00. -TL,

Yusufeli Köylere Hizmet Götürme Birliğine 65. 000, 00. -TL’nin aktarılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 10) Kamu yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesi amacıyla yatırım programında yer alan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Ortaöğretim Kurumları ödenek tutarı toplam 213. 000, 00. -TL ödeneğin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması.

K A R A R : Artvin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 25/05/2012 tarih ve M. 08. 4. MEM. 4. 08. 00. 841. 2. 05/3566 sayılı yazılarına istinaden, 2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen ödenekler İl bazında Devlet Yardımı adı altında detay programa bağlandıktan sonra, Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda İl Özel İdare bütçelerine aktarılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlükleri adına gönderileceği ve yerel imkanlarla birlikte onaylı İl Yapım Programı dâhilinde kullanılacağı 17/01/2012 tarih ve 2012/5 sayılı Genelge ile bildirilmiştir.

Kamu yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesi amacıyla 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76. maddesi gereğince İl Özel İdaresinin 44. 08. 42. 00. 00. 09. 1. 2. 02 /8/06. 7. 0. 00 harcama kaleminde ayrılan toplam 213. 000, 00. -TL eğitim yapıları ödeneğinin onaylı Ortaöğretim Kurumları Onarım Programı doğrultusunda harcanmak üzere;

Ardanuç Köylere Hizmet Götürme Birliğine 15. 000, 00. -TL,

Arhavi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 48. 000, 00. -TL,

Borçka Köylere Hizmet Götürme Birliğine 9. 000, 00. -TL,

Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliğine 36. 000, 00. -TL,

Murgul Köylere Hizmet Götürme Birliğine 75. 000, 00. -TL,

Yusufeli Köylere Hizmet Götürme Birliğine 30. 000, 00. -TL’nin aktarılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 11) İlimiz Merkez İlçesine bağlı Zeytinlik Köyü Köy Yerleşim Planına ait 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planların, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması.

K A R A R : Artvin İli sınırları içerisinde yer alan Deriner Barajı ve HES projesi kapsamında kamulaştırılması yapılan İlimiz Merkez İlçesine bağlı Zeytinlik Köyünün Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda “Zeytinlik Köyü Yerleşim Yeri” tespit edilmek üzere Valilik Makamının 26/02/2009 tarih ve 870 sayılı yazısı ile oluşturulan Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonu oluşturulmuş olup, Komisyon tarafından yapılan inceleme doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Köy Yerleşim Planı ve rapor olarak hazırlanan planların, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 12) İlimiz Yusufeli İlçesi sınırları içerisinde Doğal Elektrik Üretim Ticaret Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan Cala Regülatörü ve Hidroelektrik santrali projesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 08/05/2012 tarih ve 43 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Yusufeli İlçesi sınırları içerisinde Doğal Elektrik Üretim Ticaret Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan Cala Regülatörü ve Hidroelektrik santrali projesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ilgili düzenlenen 15/05/2012 tarih ve 8 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

İlimiz Yusufeli İlçesi, Dokumacılar ve Yüncüler Köyleri sınırları içerisinde Doğal Elektrik Üretim Ticaret Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan Cala Regülatörü ve Hidroelektrik santrali tesisi projesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığından ve kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca bulunmadığından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 13) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Seyitler ve Vezirköy Köyleri sınırları içerisinde yapılacak olan 154 kV Artvin II. Trafo Merkezinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması.

K A R A R : Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Seyitler ve Vezirköy Köyleri sınırları içerisinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünce yapılacak olan 154 kV Artvin II. Trafo Merkezinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili düzenlenen dosya muhteviyatının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 14) İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önergeye istinaden, “Artvin Teleferik Projesi”nin Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına sunulması.

Gündeme dâhil olmamakla birlikte Başkan Sayın Hasan TEMİZ tarafından Meclisin oyuna sunularak gündeme Yedinci madde olarak dâhil edilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edilen, İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen önergeye istinaden Artvin Teleferik Projesi”nin Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına sunulması için Önerge okunarak gereği görüşüldü.

K A R A R : Alternatif turizmde alternatifsiz İl olarak kabul görmüş Artvin rafting, kano, trekking, safari, avcılık, dağcılık, kamp ve karavan turizm, kültür ve yayla turizm, festivaller ve inanç turizm ile kış turizmi bölgede önemli bir potansiyele sahip olduğundan, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından 2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında hazırlanan “Artvin Teleferik Projesi”nin desteklenmesi amacıyla Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 13.07.2012 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Artvin İl Genel Meclisi Temmuz Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Nisan Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Temmuz Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Ekim Ayı Ka...
 » Artvin İl Genel Meclisi Kararları A...
 » Artvin İl Genel Meclisi Aralık Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Şubat Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Nisan Ayı M...
 » Artvin İl Genel Meclisi Eylül Ayı T...
 » İl Genel Meclisi Kasım Ayı Toplantı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Haziran Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Temmuz Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Ekim Ayı Ka...
 » Kasım Ayı İl Genel Meclisi Kararlar...
 » Artvin İl Genel Meclisi Haziran Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Mayıs Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Şubat Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Mart Ayı Ka...
 » Artvin İl Genel Meclisi Nisan Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Ocak Ayı Ka...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Hopa’da Korkutan Yangın...
 » Arhavi’de Kurdoğlu Ailesinin Acı Gü...
 » Hopa Esnaf Odasında Osman Küçükali...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Hopa’da Tutuklanan Efrayim Vayiç Se...
 » Arhavi Belediye Meclisinden Tarihi...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » Çay Üreticisinin Sorunları Tbmm’ye...
 » Partilerinin Grup Toplantısına Katı...