Ti Mçxuepe (sesli)

08/01/2007 09:12

Amirler

Orjinal Dildeki MetinTİMÇXUEPE

Devletiş baba çkinik dok’idu fabrik’ape,
Unk’ila do madulye komolobğu k’oçepe.
Mak’amiş didilepes timçxupe komuxunu,
Dulyaş oxvenuşeni kogu3’udu gzaepe.

Mitik dulya varikips ar-jur nena varptkvaşi,
Timçxus k’ai a3’onen k’ai nena u3’vaşi.
Emus timuşi uçkin çkva mitepe varunon,
İxi rt’asna varnobars mus guris varmeçaşi.

Kimik k’oçepe ixmars muşi dulyapeşeni,
Varna p’at’i dişumen kodobğaps k’urdeşeni.
Oxiru m3udi nena iri şeyi mus uğun,
Naikips iri dulya didi mak’ami şeni.

Kimis varti acvinen mçxuepe do mtxaepe,
Kimik mcixiten urtaps navaruğun nosepe.
M3udi do palavraten dido mendra varalen,
Eşopeten oçodaps seri do ndğaleepe.

Timçxus mutu varunon emuş derdi korbaşen,
Brinci Tosyaşen mulun Yaği muşi Tonyaşen.
Ar dulyaşi k’un3’ulis musti kyari kuğunna,
Uzdips do gamiqonops gyari do 3’k’ari kvaşen.

Timçxuşen unk’ilas do madulyes aşkurinen,
Mik yaği usumersna emuş dosti iya ren.
K’oçi vore ya uçkin gverdiş gverdi nositen,
İya mutu çkamu ren xvala timuşi mçxu ren.

Dulya k’ap’et’i uğun xisimi mzaxaliten,
Mutuşeni vargvalen docinei korbaten.
Dulya nauğun k’oçi oktaps do onç’imoşaps,
Oxoriş gza goç’k’ondun goşabğei nositen.

Kimis naiçalişeps k’oçepe varakaçen,
Kimis mutu varuçkin nandaren konakaçen.
Nenaten dulya ikips çkva mutu varaxvenen,
Gubaz’ganşi naç’iren t’k’oini varakaçen.

Uğnose timçxuş nosis nosi komevuk’atat,
K’aepes mevuşvelat edo kelavik’atat.
K’ai k’ala vik’arat p’at’epe dovok’arat,
Otkuten variçoden en k’ai kamep’k’vatat.

16. 12. 1994

Türkçe MetinAMİRLER

Bizim devlet babamız birçok fabrika kurdu.
İçine memur işçi birçok insan doldurdu.
Makamın büyüğüne amirleri oturttu,
İş yapma yollarını alıp önüne koydu.

Kimse bir iş yapmıyor bir çift laf etmeyince,
Amirler çok sevinir onları methedince.
O kendisini bilir başkasını istemez,
Rüzgar olsa kimseye esmez istemeyince.

Kimi adam kullanır kendi işleri için,
Yoksa kurdeşen döker fena kızar o biçim.
Rüşvet ve yalan dolan her bir şey onda vardır,
Yaptığı bütün işler hep büyük makam için.

Kimisi otlatamaz koyunla keçisini,
Avuç ile dağıtır olmayan zekasını.
Yalan ve palavrayla hiçbir yere gidemez,
Öylelikle bitirir gündüz ve gecesini.

Amir bir şey istemez onun derdi karnından,
Pirinç Tosya’dan gelir yağı ise Tonya’dan.
Bir işin bir ucunda onun ka’rı var ise,
Sıkıp çıkarıverir ekmekle suyu taştan.

Memur ile işçiler amirlerden korkarlar,
Kimler yağ çekiyorsa onun dostudur onlar.
Kendini adam sanır bir çeyrek aklı ile
Onlar da bir şey değil çok kalındır kafalar.

İşleri çok sağlamdır hısım akraba ile,
Bir iş için gezemez yayılmış göbek ile.
İşi olan herkesi döndürüp dolaştırır,
Ev yolunu unutur o şaşkın aklı ile.

Kimi çalıştırdığı elemanı tutamaz,
Kimisi bir şey bilmez sıkışır ve duramaz.
Palavrayla iş görür başka bir şey yapamaz,
Sıkışınca zorlanır ve şeyini tutamaz.

Akılsız amirlere biraz akıl verelim,
İyiye eşlik edip ona yardım edelim.
İyiyle iyi olup kötüyü düzeltelim,
Söylemekle tükenmez iyisi mi keselim.


En Çok Okunan Şiir Kültür Sanat Yazıları
 » Arkabuli İsmaili...
 » Eç Do V'itoxut 3'ana...
 » Kva Omxaze...
 » Am Çkini Borciş Dulya...
 » Şurimşine Azlağa (sesli)...
 » Hopa Marşı...
 » Hey Gidi Akıl...
 » Çkin Lazi Voret(sesli)...
 » Lazona...
 » Ar Didi Lazi...

En Çok Yorumlanan Şiir Kültür Sanat Yazıları