Mç`ima (sesli)

10/12/2006 21:35

Yağmur

Orjinal Dildeki MetinMÇ`İMA

3`oxle ar mp`ula moxtu rak`anis konodgitu,
Dirdu do dimçxvanuşi mjoras kogu3`udgitu.
Ar ixi kamoşaxtu mp`ulape kogoşobğu,
Ok`ule guşikaçu germapes komodgitu.

İxi mendaxtuşk`ule mç`ima gzas kogedgitu,
Limci naiqvas stei m3`k`upi kodolodgitu.
Oşiraluş sersiten ar-jur 3`ap`a kamelu,
Skindinape keşkurdes skidala kododgitu.

Goşaşei gunk`apes pucepe do genepe,
K`ark`ales do yeputxes oput`es kotumepe.
Oxorca bere bari ont`ules koguşibğes,
Bargenis komolobğes nçalape do tipepe.

Nagedginan ncaepe ixiten guink`anu,
3`ap`apes komanz`inu ar k`eleti dimçxvanu.
Mç`ima k`ala ixişi sersepe kuxuiktu,
Xon3u nagont`k`va3u do köyi kuxuink`anu.

N3a nagedgin 3`alami met`ruxu kago3’astu,
Nago3`obun mp`ula do mteli mç`ima kagextu.
Şuroni uşuroni mç`imak doçxu dobonu,
Germaş k’ele şvariten kva do nca kagelaxtu.

Dido ora mik`ilu xolo mjora kayextu,
Mp`ulak ti kamondrik`u mç`ima k`ala mendaxtu.
Şkurina kagondunu xelebe kamoşaxtu,
T`aroni kagontanu ağani ndğa komoxtu

08. 03. 1995

Türkçe MetinYAĞMUR

Önce bir bulut geldi ve tepeye dayandı,
Büyüyüp irileşti ve güneşi kapattı.
Bir rüzgar çıkıverip bulutları dağıttı,
Sonra heryeri tuttu ormanları kuşattı.

Rüzgardan sonra yağmur yola koyuluverdi,
Akşam olmuş gibi de karanlık çöküverdi.
Şırıltı sesi ile bir-iki damla düştü,
Tüm hayvanlar ürktüler yaşamsa duruverdi.

Şaşkınca koşuştular inekler ve danalar,
Gıdaklayıp durdular avludaki tavuklar.
Kadın çoluk çocuklar bahçeye yayıldılar,
Samanlığa yığıldı mısır sapı ve otlar.

Dikili tüm ağaçlar rüzgar ile sallandı,
Damlalar artıverdi bir yandan kalınlaştı.
Yağmur ile rüzgarın sesi karışıverdi,
Göğün gürlemesiyle köy yerinden sallandı.

Göğü zapteden direk kırılıp kopuverdi,
Asılan bulutlardan bütün yağmurlar indi.
Canlı cansız herşeyi yağmur yıkayıverdi,
Ormandan gelen selle taşlar ağaçlar indi.

Çok zaman geçiverdi yine güneş yükseldi, Bulut boynunu büktü yağmurla gidiverdi.
Korku kayboluverdi neşe sevinç yayıldı,
Hava da açıverdi ve yeni bir gün geldi.

cumalepe@mynet. com

En Çok Okunan Şiir Kültür Sanat Yazıları
 » Arkabuli İsmaili...
 » Eç Do V'itoxut 3'ana...
 » Kva Omxaze...
 » Am Çkini Borciş Dulya...
 » Şurimşine Azlağa (sesli)...
 » Hopa Marşı...
 » Hey Gidi Akıl...
 » Çkin Lazi Voret(sesli)...
 » Lazona...
 » Ar Didi Lazi...

En Çok Yorumlanan Şiir Kültür Sanat Yazıları