Akp'nin 4+4+4 Teklifine Her Kesimden Tepki Yağıyor

05/03/2012 17:30

Eğitim- İş Eğitim Ve Bilim İşgörenleri Sendikası Tarafından Eğitimde Öngörülen 4+4+4 Formülünden Oluşan Kademeli Geçişe Tepki Geldi.


Haber: Hayati AkbaşGenel merkezden yapılan basın açıklamasını Eğitim İş Artvin Temsilcisi Sinan Aslan tarafından Artvin halkına duyuruldu. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

EĞİTİMDE KESİNTİLER YAŞANACAK!

Genel Merkezi zorunlu eğitimin kesintili olarak 12 yıla çıkarılmasını öngören yasa teklifi, Milli Eğitim Bakanlığı da devre dışı bırakılarak AKP milletvekillerince hazırlanıp TBMM alt komisyonuna sunulmuştur. 28 Şubat Salı günü (Bugün) alt komisyonda görüşülecek olan yasa teklifi ile 1997'den bu yana uygulanan 8 yıllık kesintisiz eğitim sistemi kaldırılacak ve yerine 4+4+4'ten oluşan kademeli geçiş sistemi getirilecektir. Uygulanacak olan bu yeni düzenleme ile ilköğretim kesintili olacak; 4 yıl birinci kademe, 4 yıl ikinci kademe olacak şekilde ikiye ayrılacaktır.

BU DÜZENLEMENİN İDEOLOJİK AMAÇ TAŞIDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ!

Eğitim-İş olarak zorunlu eğitim süresinin uzatılmasını doğru bulmakla birlikte, ilköğretimin 4+4 şeklinde kesintili olarak düzenlemesinin gizli ideolojik amaçlar taşıdığına inanıyoruz. AKP tarafından hazırlanan bu düzenleme, 8 yıllık zorunlu eğitim nedeniyle kapanan imam hatip okullarının orta kısmını yeniden hayata geçirme planının bir parçasıdır. Siyasal iktidar, yönetime geldiği 2002 yılından bu yana eğitim sistemimiz üzerinde sürekli değişiklikler yaparak kendi politikasına uygun bir eğitim sistemi oluşturma gayreti içinde olmuştur. Yapılacak bu yeni düzenlemeyle Sayın Başbakanın hayalini kurduğu "dindar neslin" yetişmesine yardımcı olacak imam hatip okullarına, 4. sınıftan itibaren devam etme olanağı sağlanacaktır.

ÇOCUKLAR OKULLARDAN KOPACAKTIR!

Ayrıca yasal düzenlemenin ilköğretimin birinci kademesinden sonra öğrencilerin açık öğretim sistemi ile kalan kademeleri tamamlamasına olanak sağlaması, temel eğitim çağındaki çocukların eğitim sürecinden koparak okuldan uzaklaşmalarına neden olacaktır. Bu durum, okula devamlarını sağlamakta zorlandığımız kız öğrencilerimizi olumsuz yönde etkileyecektir. Kırsal kesimde eğitim gören kız çocuklarımız, ilköğretimin birinci kademesinden sonra eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalacaklardır.

AKP'nin dayattığı kanun teklifi ile birlikte ilk 4 yıldan sonra, henüz 10 yaşında olan çocuklar çıraklık eğitim merkezlerine yönlendirilerek, ülkemizde oldukça yaygın olan, çocukların psikolojik, fiziksel, sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen ve çocuk istismarını kamçılayan "çocuk işçiliği" daha da yoğun bir şekilde yaşanacaktır.

SEVİYE BELİRLEME DÖRDÜNCÜ SINIFA İNECEK!

Teklifin yasalaşması ile birlikte Seviye Belirleme ve Yönlendirme Sınavları birinci kademe 4. sınıfa kadar inecek, sınav odaklı eğitim sistemimiz daha da çekilmez bir hal alacaktır. Buna bağlı olarak özel dershane sayıları çığ gibi artacaktır.

Hazırlanan bu yasa teklifiyle amaçlanan, öğrencileri cemaatlerin ve tarikatların kucağına iterek çağdaş, bilimsel, akılcı, laik eğitim sistemini ortadan kaldırmaktır. Uygulama ile Atatürk'ün liderliğinde kurulan cumhuriyetin en önemli kazanımlarından olan ve milli eğitimde birliği esas alan Tevhid-i Tedrisat ortadan kaldırılarak, tekrar ikili eğitim sistemine dönülmesi hedeflenmektedir.

Zorunlu eğitim süresinin içinde okul öncesi eğitimi içeren bir yıllık sürenin olmaması Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce belirlediği hedeflerle çelişmektedir. Yine, 12 yıllık kesintili eğitim sistemine geçilmesi kararı alınırken, 9-10 yaşlarındaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini tespit edecek formasyona sahip kadro planlaması yapılmış mıdır? Bu yaştaki çocukların yetenekleri, becerileri tam olarak ortaya çıkmamışken mesleki eğitime yönlendirmek, pedagojik olarak mümkün müdür? Böylesi erken yaşlarda yapılacak mesleki yönlendirmenin, ileriki yaşlarda şekillenecek ilgi ve becerilerin değişmesi neticesinde, istemediği işlerde çalışan mutsuz bireylerin çoğalması gibi sakıncalar yaratmayacak mıdır?

ZORUNLU EĞİTİMİN 13 YIL OLMASINI TALEP EDİYORUZ!

Eğitim-İş olarak; AKP grubu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan zorunlu eğitimin kesintili olarak 12 yıla çıkarılmasını öngören yasa teklifinin geri çekilmesini, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili sendikalar, demokratik kitle örgütleri, üniversiteler, bilim insanları, öğrenci ve velilerin temsilcilerinden oluşan, konunun tüm taraflarını kapsayıcı, eşit ve demokratik katılımla gerçekleşecek şekilde bir çalıştay düzenlenmesini, gerekli yasal düzenlemelerin de bu çalıştayın çıktıları doğrultusunda, zorunlu eğitimin okul öncesi eğitimi de kapsayacak biçimde kesintisiz 13 yıl olmasını talep ediyoruz.

Yasa teklifi geri çekilmezse ya da taleplerimiz doğrultusunda düzenlemeler yapılmazsa tüm Türkiye'de AKP il binaları önünde yasa teklifi protesto edilecek, yasa teklifi TBMM genel kuruluna geldiği günde üretimden gelen güç kullanılarak iş bırakılacaktır. Eğitim işkolundaki tüm sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, siyasal partileri, üniversiteler, bilim insanlarını kısacası, bilimden, pedagojiden, Türkiye'den yana olan herkesi birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. " denildi.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 05.03.2012 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Baş...
 » Artvin Eğitim Sen'in 4+4+4 Tepkisi...
 » Artvin'de Hukuk Semineri....
 » Yargı, Bir Kez Daha Hes'lere ‘dur'...
 » Ocak Ayı İhracatı Yüzde 9.5 Artışla...
 » Artvin Eğitim-sen'den 4+4+4'e Sert...
 » Murgul Eğitim'de Bu Yıl Atıılım Ger...
 » Artvin Eğitim-sen "Yaşasın 8 Mart,...
 » Okullar 17 Eylül'de Acılıyor...
 » İşkur 2013 Yılında 671 Bin Kişiyi İ...
 » Borçka’da İlköğretim Haftası Kutlam...
 » Rtük'den Hopa'lı Öğrenciye Ödül...
 » Türkiye Değişim Haraketine Artvin'd...
 » Vergi Affı Yürürlüğe Giriyor...
 » Minikler, Kaymakam Ve Belediye Başk...
 » Hopa Atatürkçü Düşünce Derneği Açıl...
 » Eğitim Sen Üyesi Öğretmenler Dersle...
 » Artvinde Öğrencilerden Vali Kırlıya...
 » Torun, “Haydi Bebeler Okula!”...
 » Tmmob, “Adana’da Yaşananlar Kaza De...En Çok Okunan Eğitim Haberleri
 » Arhavili Öğrencilerden Sarp Gümrüğü...