Hopa'da Avukatlardan Suç Duyurusu

10/06/2011 08:28

Çeşitli İl Barolarına Kayıtlı Avukatlar Hukuka "Erzurum Yorumu" Getiren Özel Yetkili Savcılar Hakkında Hopa Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusunda Bulundular.


Haber: Hayati AkbaşHopa'da yaşanan olaylarla ilgili mağdur olduklarını ifade eden tarafların açıklamalarından sonra bu defa da gözaltına alınıp serbest bırakılan 22 kişi ve Hopa ÖDP, ESP, HALKEVİ, EĞİTİM-SEN ve Artvin Bağımsız Milletvekili adayı Birsen Kaya adına Erzurum Özel yetkili savcıları hakkında Hopa Cumhuriyet savcılığına suç duyurusu dilekçelerini verdiler.

Daha sonra Avukatlar Hopa Adliyesi çıkışında ortak bir basın açıklaması yaptılar. Avukatlar, Av. Sema Pektaş (İzmir Barosu Başkanı), Av. Bahattin Özdemir (İzmir Barosu), Av. Suna Coşkun (Ankara Barosu), Av. Cemal Doğan (İzmir Barosu), Av. Sabri Kuşkonmaz (İstanbul Barosu), Av. Zeynel Kaya (İzmir Barosu), Av. Soner Gürbüz (İzmir Barosu), Av. Halis Yıldırım (İstanbul Barosu), Av. Özlem Gümüştaş (İstanbul Barosu), Av. Nermin Kaplan (İstanbul Barosu), Av. Can Tombul (Ankara Barosu), Av. Mehmet Ümit Erdem (İstanbul Barosu), Av. Gülşen Uzuner (Ankara Barosu), Av. İlknur Alca (İstanbul Barosu), Av. Selen Vargün (Ankara Barosu), Av. Kazım Erkut Güzel (İstanbul Barosu), Av. Alp Tekin Ocak (İstanbul Barosu), Av. Ş. Can Atalay (İstanbul Barosu) adına İstanbul Barosu Avukatlarından Av. Sabri Kuşkonmaz basın açıklamasını okudu.

Av. Kuşkonmaz'ın okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"31. 05. 2011 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hopa'ya gelmesinedeni ile yapılan basın açıklamasına hiçbir biçimde uyarı yapmadan, haksız bir biçimde ve ölçüsüz bir güç kullanımı ile gerçekleştirilenpolis müdahalesi sonrasında yaşananlar gerekçe gösterilerek insanlarıngözaltına alınması ile başlayan sürecin hukuki boyutu ile ilgiliaşağıdaki noktaları kamuoyunun dikkatine ivedilikle sunmak biz aşağıdaimzası bulunan hukukçular açısından kaçınılmaz bir görevniteliğindedir.

1. Gözaltında bulunan kişilerin müdafileri ile görüşmeleri konusundaHopa İlçe emniyet Müdürlüğü'nde, Hopa Polis Merkez Amirliği'nde, Kemalpaşa Jandarma Karakolu'nda (ve daha sonra da Erzurum EmniyetMüdürlüğü'nde) sistematik olarak zorluk çıkarılmış, müdafilerdenaçıkça yasaya aykırı bir biçimde vekâletname sunmaları talep edilmiş;Erzurum Özel Yetkili Savcılığı'nın talimatı gereği olduğu söylenerekmüdafilerin görüşebileceği kişi sayısı "şüpheliler arasında menfaatçatışması olduğu" gerekçesi ile engellenmiştir.

2. Her bir meslektaşımızın yalnızca gözaltındaki kişilerden tek birtanesi ile görüşmesine izin verilmesi nedeni ile kolluk aşamasındagözaltındakilerin önemli bir bölümü hiçbir biçimde müdafileri ilegörüşememiştir.

3. Gözaltına alındıktan sonra adli tıp muayenesinde "sağlam olduğu"tespit edilmiş olan İbrahim Aksu'nun "kaburgasında kırık olduğu"gerekçesi ile hastaneye sevk edilmesi bu engellemenin fiilen ne anlamagelebildiğini göstermektedir.

4. Öte yandan, zihinsel engelli olduğu tıbbi raporlarla sabit olanErkut Kibar'ın dahi gözaltında tutulması ve başkaları ile birliktegözaltındaki kimi başka kişiler ile ilgili ifade almaya çalışması dagözlerden kaçmaması gereken bir diğer noktadır.

5. Gözaltındakiler, müdafilerine haber verilmeden 04. 06. 2011 günüsabaha karşı Erzurum'a sevk edildiler.

6. Erzurum Özel Yetkili Savcılığı, yapılan ilk görüşmede "şüphelilerarasında menfaat çatışması olduğu" gerekçesini yineleyerek her biravukat arkadaşımızın yalnızca bir kişiye hukuki yardımda bulunmasına"izin verileceğini" belirtmesi üzerine yaşanan tartışma sonrasındaavukatları -en hafif tanımı ile- asgari nezaket kurallarına dahiuymaksızın odasının dışına çıkmaları yönünde "uyarmıştır".

7. Erzurum Özel Yetkili Savcılığı ısrarlı tüm taleplerimize veyarattığı mağduriyetin somut olarak görülüyor olmasına karşıngözaltındakilerin Adliye'de dahi kelepçeli bir biçimde tutulmasıuygulamasına son vermemiştir.

8. Erzurum Özel Yetkili Savcılığı, hiçbir dayanağı olmaksızın Hopaİlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltındakilerle görüşebilmiş olanmüdafiler dışındakilerin "beklemelerine gerek olmadığı" yönünde birtebligat gerçekleştirmiş; bizlerin ortak tutum alması ve adliyeyi terketmesi sonucunda bu "tebligat" konusunda ısrar edememiştir.

9. Erzurum Özel Yetkili Savcılığı, ısrarlı tüm taleplerimize karşınkolluk aşamasında susma hakkını kullanan kişileri dahi hukuka aykırıbir biçimde hesaplama sonucunda belirlediği göz altı süresinin sonunakadar hâkim karşısına çıkarmamış, gözaltı süresi aşımını 4, 5 ve 6Haziran tarihleri boyunca "yerleşik" bir uygulama haline getirmiştir.

10. Erzurum Özel Yetkili Savcılığı, "bir müdafii bir şüpheli ilegörüşebilir" yönünde bir karar veremeyeceği, böylesi bir uygulamanınhukuka aykırı olduğu, bir an için böyle bir durumun varlığının kabulüdurumunda dahi bunu Avukatlık Kanunu uyarınca ancak bizzat müdafiindeğerlendirebileceği ve bu konuda değerlendirme yapabilecek makamınkendileri olmadığı yönündeki beyan ve itirazlarımızı ısrarlı birbiçimde, muğlâk gerekçelerle reddetmiştir.

11. Erzurum Özel Yetkili Savcılığı, avukatları -en hafif tanımı ile-asgari nezaket kurallarına dahi uymaksızın odasından dışarıçıkartarak, avukatların odasına alınmaması yönünde kolluğa talimatlarvermesi ile de benzeri görülmemiş bir uygulama gerçekleştirmiştir.

12. Erzurum Özel Yetkili Savcılığı, kişilerin hazır bulunduğu (ya dahazır bulunması gereken) işlemler ile ilgili belgelerin kendisine vemüdafisine verilmesine ilişkin zorunluluğa da açıkça aykırı davranmış, savcılık ifadesi tutanaklarının önemli bir bölümü müdafilereverilmemiş; özellikle 06. 01. 2011 tarihinde hakim karşısına çıkartılankişilerin savcılık ifadeleri ancak sorgunun hemen öncesinde ve sonderece sınırlı bir zaman dilimi içerisinde -tanım yerinde ise- ikiarada bir derede incelenebilmiş, bu koşullar altında müdafilik göreviyerine getirilmeye çalışılmıştır.

13. Erzurum Özel Yetkili Savcılığı'nın tüm bu uygulamaların kolluktarafından bir "işkence" olanağı olarak değerlendirilmiştir.

14. Erzurum Özel Yetkili Savcılığı'nın tutuklama istemi ile sevkettiklerinin istisnasız bir biçimde tutuklanmış olmasını da dikkatçekici bulduğumuzu özellikle belirtmek isteriz.

15. Son olarak, Erzurum Özel Yetkili Savcıları Rasim Karakullukçu, Mehmet Bayram, Mehmet Yazıcı ve Osman Şanal'ın insan haklarınıngerçeklendiği alan olan ceza muhakemesi yargılaması ile ilgiligerçekleştirdikleri "Erzurum Yorumu"nu kaygı verici bulduğumuzu, "Hopa Davası"nın bu açıdan da ülke gündeminde önemli bir yeroluşturması için başta hukukçular olmak üzere tüm yurttaşlarınsorumluluğu bulunduğunu önemle bildiririz. Saygılarımızla, " denildi.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 10.06.2011 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Halkevleri’nden Hopa Raporu...
 » Avukatlar, Hopa Adliyesi Önünde Bas...
 » Rize’nin Pazar İlçesinde De Hopa Da...
 » Artvin Barosundan Hukuk Devleti İçi...
 » Hopalı Tutuklu Gençlerden Avukatlar...
 » Artvin’de Yargı Tatilden Döndü...
 » Ankara Barosu Ve Artvin Barosu, Art...
 » Mhp Grup Başkan Vekili Oktay Vural...
 » Ardanuç Adliyesinin Kapatılma Karar...
 » Artvin Eğitim-sen'den Yasaya Tepki...
 » 10 - 17 Aralık İnsan Hakları Haftas...
 » Eti Bakır Aş'den Cerattepe Açıklama...
 » Hopa Olaylarında Beraat Çıktı...
 » Artvin Barosundan Gazeteci Tutuklam...
 » “12 Eylül’ü Alkışlayanlar Demokrat...
 » Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Sav...
 » Ankara'da Dakika Dakika Hopa Davası...
 » Eğitim Sen Artvin Şubesi 24 Eylül G...
 » Arhavi Ve Ardanuç Adliyelerinin Kap...
 » Bayraktutan'dan Göz Altılara Tbmm K...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Hopa’da Hemşire Arkadaşlarına Sürpr...
 » Hopa Belediyesinden Mehmetçiğe Anla...
 » Artvin Hopaspor’a İstanbul Camiasın...
 » Başkan Mubin Çakmak’tan Belediyeye...
 » Bayraktutan Cankurtaran Tünelinin P...
 » Hopadan Çay’dan A. Hopaspor’a Tam D...
 » Sarp Sınır Kapısı'nda İnsan Kaçakçı...
 » Bayraktutan, “Tercih Hakkını Ortada...
 » Hopa Köydes Toplantısı Yapıldı...
 » Chp Hopa Gençlik Kollarından Tso’ya...